"Kimya endüstrisi" için sonuçlar

Öğretmene Özel İçerikler
 • Kimya Endüstrisi

  Kimya Endüstrisi Öğrenci AKT
  • Fen Bilimleri
  • 7. Sınıf
  • Maddenin Yapısı ve Özellikleri
  • Kimya Endüstrisi
 • Türkiye’de Kimya Endüstrisi

  Türkiye’de Kimya Endüstrisi Öğrenci AKT
  • Fen Bilimleri
  • 8. Sınıf
  • Maddenin Yapısı ve Özellikleri
  • Türkiye’de Kimya Endüstrisi
 • Türkiye’de Kimya Endüstrisi

  • Fen Bilimleri
  • 8. Sınıf
  • Madde ve Endüstri
  • Türkiye'de Kimya Endüstrisi
 • Türkiye'de Kimya Endüstrisi

  Türkiye'de Kimya Endüstrisi Öğretmen AKT 2018-2019
  • Fen Bilimleri
  • 8. Sınıf
  • Madde ve Endüstri
  • Türkiye'de Kimya Endüstrisi
 • Başlıca Kimya Endüstrileri

  • Kimya
  • 9. Sınıf
  • Kimya Bilimi
  • Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları
  • Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar.
 • Türkiye’deki Kimya Endüstrisinin Gelişimi

  Türkiye’deki Kimya Endüstrisinin Gelişimi ile ilgili konu anlatımında geçmişten günümüze Türkiye’deki kimya endüstrisinin gelişimini açıklanmaktadır.
  • Fen Bilimleri
  • 8. Sınıf
  • Madde ve Endüstri
  • Türkiye'de Kimya Endüstrisi
  • Geçmişten günümüze Türkiye’deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır.
 • Alıştırmalar - Türkiye'de Kimya Endüstrisi

  Türkiye'de Kimya Endüstrisi QA
  • Fen Bilimleri
  • 8. Sınıf
  • Madde ve Endüstri
  • Türkiye'de Kimya Endüstrisi
 • Öğretmene Özel Alıştırmalar - Türkiye'de Kimya Endüstrisi

  Türkiye'de Kimya Endüstrisi QT
  • Fen Bilimleri
  • 8. Sınıf
  • Madde ve Endüstri
  • Türkiye'de Kimya Endüstrisi
 • İthal ve İhraç Edilen Kimyasal Ürünler

  İhraç ve ithal edilen kimyasal ürünler ile ilgili konu anlatımında kimya endüstrisinde ağırlıklı olarak ihraç ve ithal edilen ürünler listelenmektedir.
  • Fen Bilimleri
  • 8. Sınıf
  • Madde ve Endüstri
  • Türkiye'de Kimya Endüstrisi
  • Geçmişten günümüze Türkiye’deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır.
 • Kimya Endüstrisindeki Meslek Dalları

  Kimya Endüstrisindeki Meslek Dalları ile ilgili konu anlatımında kimya endüstrisindeki meslek dalları listelenmektedir. Ayrıca kimya endüstrisinde gelecekte pek çok yeni meslek alanı oluşabileceği vurgulanmaktadır.
  • Fen Bilimleri
  • 8. Sınıf
  • Madde ve Endüstri
  • Türkiye'de Kimya Endüstrisi
  • Kimya endüstrisinde meslek dallarını araştırır ve gelecekteki yeni meslek alanları hakkında öneriler sunar.
 • Kimya Sanayii

  Yurdumuzda bulunan en önemli kimya sanayi tesislerinden ve buralarda elde edilen petrol ürünlerinden bahsedilmektedir.
  • Sosyal Bilgiler
  • 6. Sınıf
  • Üretim, Dağıtım ve Tüketim
  • Kaynaklarımız Kazanca Dönüşüyor
  • Ülkemizin kaynaklarıyla ekonomik faaliyetlerini ilişkilendirir.
 • Fen Bilimleri 8

  • Fen Bilimleri
  • 8. Sınıf
  • DNA ve Genetik Kod
  • Adaptasyon (Çevreye Uyum)
 • Madde ve Endüstri

  Madde ve Endüstri-öğretmen kopyası
 • Madde ve Endüstri

  Madde ve Endüstri-öğrenci kopyası
  • Fen Bilimleri
  • 8. Sınıf
  • Madde ve Endüstri
 • Madde ve Endüstri

  Madde ve Endüstri ÜTT 2018-2019
  • Fen Bilimleri
  • 8. Sınıf
  • Madde ve Endüstri
 • Endüstri Çağı Başlıyor

  • Tarih
  • 11. Sınıf
  • Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı
  • Değişim Çağında Osmanlı
  • Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.
 • Çevremizdeki Karışımlar

  Bu konu anlatımında, karışımlara günlük hayatta birçok yerde karşılaştığımız ve karışımların önemi anlatılmaktadır.
  • Kimya
  • 10. Sınıf
  • Karışımlar
  • Karışımların Ayrılması
  • Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini keşfeder.
 • Endüstri ve Çevre İlişkisi

  Bu konu anlatımında, sanayileşmenin ve bazı kimyasal maddeleri çevreye etkileri anlatılmaktadır.
  • Biyoloji
  • 10. Sınıf
  • Dünyamız
  • Ekosistem Ekolojisi
  • Hava, toprak ve su kirliliğinin sebeplerini açıklar ve çözümler önerir.
 • 2012 LYS - Endüstri Psikolojisi

  • Psikoloji
  • Çoklu Sınıf
  • Psikoloji Bilimini Tanıyalım
  • Psikolojinin alt dallarını bilir.
 • Karışımların Ayrılması: Çöktürme, Koagülasyon, Aktarma, Yüzdürme

  Bu interaktif etkinlikte, karışımların, bileşenlerin yoğunluk farkından yararlanılarak ayrılmasında uygulanan yöntemler olan çöktürme, aktarma, yüzdürme ve koagülasyon anlatılmaktadır.
  • Kimya
  • 10. Sınıf
  • Karışımlar
  • Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri
  • Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar.
 • Çözünürlük Farkını Kullanarak Ayırma

  Bu konu anlatımında, çözünürlük farkından yararlanılarak maddelerin ayırt edilebileceği örnekler üzerinden anlatılmaktadır.
  • Kimya
  • 10. Sınıf
  • Karışımlar
  • Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri
  • Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar.
 • Kaynama Noktası Farkını Kullanarak Ayrımsal Damıtma Metoduyla Karışımları Ayırmayı Açıklama

  “Bir damıtma düzeneğindeki damıtma balonundaki karışım ısıtıldığında 55°C’de toplama kabında aseton toplanmaktadır. Bu ayırma işleminde maddelerin hangi özellik farkı kullanılmıştır?” sorusu, ilgili konu anlatımı ile çözülmektedir. Ayrımsal damıtmanın aşamaları da konu anlatımı içerisinde anlatılmıştır.
  • Kimya
  • 10. Sınıf
  • Karışımlar
  • Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri
  • Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar.
 • Tanecik Boyu ve Yoğunluk Farkını Kullanarak Ayırma

  Bu konu anlatımında, tanecik boyu ve yoğunluk farkından yararlanılarak karışımların nasıl ayrılabileceği örnek üzerinden anlatılmaktadır.
  • Kimya
  • 10. Sınıf
  • Karışımlar
  • Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri
  • Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar.
 • Kaynama Noktası Farkını Kullanarak Karışımları Ayırmayı Açıklama

  “Tuz-su, petrol, hava karışımlarından hangileri bileşenlerine ayrılırken kaynama noktaları farkından yararlanılır?” sorusu, ilgili konu anlatımı ile çözülmektedir.
  • Kimya
  • 10. Sınıf
  • Karışımlar
  • Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri
  • Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar.
 • Yoğunluk Farkını Kullanarak Karışımları Ayırmayı Açıklama

  ”Kum-şeker, su-petrol, buğday-saman, naftalin-talaş karışımlarından hangileri karışımları ayırma yöntemlerinden olan yoğunluk farkıyla birbirlerinden ayrılabilir?” sorusu, ilgili konu anlatımı ile çözülmektedir.
  • Kimya
  • 10. Sınıf
  • Karışımlar
  • Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri
  • Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar.
 • Katı-Sıvı Karışımların Ayrılması

  Bu konu anlatımında, katı-sıvı karışımların ayrılmasında kullanılan bazı yöntemler örnekler üzerinden anlatılmaktadır. Kullanılan yöntemin, karışımın homojen veya heterojen olmasına göre değişiklik gösterdiği kumlu su ve tuzlu su örneği üzerinden anlatılmaktadır.
  • Kimya
  • 10. Sınıf
  • Karışımlar
  • Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri
  • Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar.
 • Ayırma Yöntemleri: Damıtma ve Ayrımsal Damıtma

  Bu interaktif etkinlikte, homojen karışımları oluşturan farklı maddelerin damıtma yöntemi ile birbirlerinden nasıl ayrıldığı incelenmektedir. Karışımı oluşturan sıvıların kaynama noktası değerleri incelenerek uygun damıtma yönteminin seçilmesi açıklanmaktadır.
  • Kimya
  • 10. Sınıf
  • Karışımlar
  • Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri
  • Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar.
 • Damıtma ve Ayrımsal Damıtma

  Bu konu anlatımında, damıtma ve ayrımsal damıtma yöntemleri anlatılmaktadır. Ayrıca,  ayrımsal damıtma ve basit damıtma düzeneği arasındaki farkın, ayırma kolonunun kullanılması olduğu da belirtilmektedir.
  • Kimya
  • 10. Sınıf
  • Karışımlar
  • Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri
  • Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar.
 • Statik Elektriklenmeyi Kullanarak Karışımları Ayırmayı Açıklama

  “Yemek tuzu ve karabiber karışımına, yüklü kumaşa sürtülmüş ebonit çubuk yaklaştırıldığında ebonit çubukta hangi madde toplanır?” sorusu, ilgili konu anlatımıyla çözülmektedir.
  • Kimya
  • 10. Sınıf
  • Karışımlar
  • Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri
  • Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar.
 • Manyetik Özelliği Kullanarak Karışımları Ayırmayı Açıklama

  ”Demir (Fe), nikel (Ni), alüminyum (Al) ve bakır (Cu) tozlarından oluşan karışıma mıknatıs yaklaştırıldığında, mıknatısta hangi metaller toplanır?” sorusu, ilgili konu anlatımı ile çözülmektedir.
  • Kimya
  • 10. Sınıf
  • Karışımlar
  • Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri
  • Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar.
 • Kaynama Noktası Farkından Faydalanılarak Karışımları Ayırma

  Bu konu anlatımında, kaynama noktası farkından faydalanılarak homojen karışımların ayrılabileceği anlatılmaktadır.
  • Kimya
  • 10. Sınıf
  • Karışımlar
  • Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri
  • Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar.
 • Sıvı-Sıvı Karışımların Ayrılması

  Bu konu anlatımında, sıvı-sıvı karışımların ayrılmasında karışımın hetrojen ve homojen olması durumuna göre ayırma hunisi ve ayrımsal damıtma yöntemiyle bileşenlerine ayrılabileceği örnekler üzerinden anlatılmaktadır.
  • Kimya
  • 10. Sınıf
  • Karışımlar
  • Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri
  • Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar.
 • Tanecik Boyutu Farkını Kullanarak Karışımları Ayırmayı Açıklama

  ”Çamurlu suyu süzgeç kâğıdı ile süzme, toz şekeri-un karışımını küçük gözenekli elek ile eleme, otomobillerde polen filtresi ile havayı süzme, diyaliz makinesi ile kanı temizleme işlemlerinden hangilerinde karışımları ayırma yöntemlerinden olan tanecik boyutu farkı kullanılmıştır?” sorusu, ilgili konu anlatımı ile çözülmektedir.
  • Kimya
  • 10. Sınıf
  • Karışımlar
  • Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri
  • Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar.
 • Katı-Katı Karışımların Ayrılması

  Bu konu anlatımında, katı-katı karışımların ayrılmasında, mıknatıslama, eleme, özkütle farkı ve çözünürlük farkı ile ayırma yöntemlerinin kullanılabileceği örnekler yardımıyla anlatılmaktadır.
  • Kimya
  • 10. Sınıf
  • Karışımlar
  • Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri
  • Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar.
 • Ayırma Yöntemleri: Yoğunluk Farkı

  Bu interaktif etkinlikte, heterojen karışımları oluşturan farklı maddeler, yoğunluk farkından faydalanılarak uygun yöntem ile ayrılmaktadır. Farklı yoğunluktaki sıvı maddelerin, farklı yoğunluktaki katı maddelerin ve farklı yoğunluktaki katı ve sıvı maddelerin uygun ayırma yöntemi ile ayrılması açıklanmaktadır.
  • Kimya
  • 10. Sınıf
  • Karışımlar
  • Homojen ve Heterojen Karışımlar
  • Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır.
 • Ayırma Yöntemleri: Yoğunluk Farkı

  Bu konu anlatımında, heterojen karışımları ayırmada yoğunluk farkından faydalanılarak kullanılan yöntemler anlatılmaktadır. 
  • Kimya
  • 10. Sınıf
  • Karışımlar
  • Homojen ve Heterojen Karışımlar
  • Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır.
 • Verilen Karışımların Ayrılması İçin Uygun Ayırma Yöntemlerini Bilme

  Verilen karışımları farklı ayırma yöntemlerini kullanarak ayırma ile ilgili soru, konu anlatımı ile çözülmektedir.
  • Kimya
  • 10. Sınıf
  • Karışımlar
  • Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri
  • Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar.
 • Asit Ve Bazların Endüstride Kullanımı ve Çevreye Etkileri

  Bu konu anlatımında; günlük hayatımızda sıklıkla tükettiğimiz asidik ve bazik özellik gösteren maddelerin, endüstrideki kullanım alanları ile kullanımı sonucu çevreye verdiği zararlar anlatılmaktadır.
  • Kimya
  • 10. Sınıf
  • Asitler, Bazlar ve Tuzlar
  • Asitleri ve Bazları Tanıyalım
  • Asitleri ve bazları gündelik deneyimlerle ve bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder.
 • Çözünürlük Farkını Kullanarak Karışımları Ayırmayı Açıklama

  ”KNO[sub]3[/sub] ve Ce[sub]2[/sub](SO[sub]4[/sub])[sub]3[/sub] katılarının çözünürlük-sıcaklık grafiği dikkate alınırsa, bu katılardan oluşan çözelti hangi sıcaklıklarda bileşenlerine ayrılabilir?” sorusu, ilgili konu anlatımı ile çözülmektedir.
  • Kimya
  • 10. Sınıf
  • Karışımlar
  • Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri
  • Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar.
 • Dünyanın Hızla Gelişen Endüstrisi Turizm

  • Coğrafya
  • 12. Sınıf
  • Beşerî Sistemler
  • Türkiye'de Turizm
  • Turizmin Türkiye ekonomisindeki yerini değerlendirir.