"Korkuteli cumhuriyet ortaokulu" için sonuçlar

Öğretmene Özel İçerikler
 • Cumhuriyet

  • Müzik
  • 3. Sınıf
  • Dinleme - Söyleme
  • Belirli gün ve haftalarla ilgili müzikleri anlamına uygun söyler
 • Yaşasın Cumhuriyet

  8. Sınıf-Yaşasın Cumhuriyet-Öğrenci
 • Yaşasın Cumhuriyet

  8. Sınıf-Yaşasın Cumhuriyet-Öğretmen
 • Cumhuriyet'in İlanı

  • Kütüphane
  • Kültür ve Sanat
  • Tarih
  • Tarihî Belgeseller
 • İlelebet Cumhuriyet

  8. Sınıf- İlelebet Cumhuriyet-KTT
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 8. Sınıf
  • 4. Ünite: Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye
  • İlelebet Cumhuriyet
 • İlelebet Cumhuriyet

  8. Sınıf-İlelebet Cumhuriyet-KTS
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 8. Sınıf
  • 4. Ünite: Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye
  • İlelebet Cumhuriyet
 • Cumhuriyet'in İlanı

  Bu konu anlatımında, cumhuriyetin ilanı ve önemi anlatılmaktadır.
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 8. Sınıf
  • Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar
  • Yaşasın Cumhuriyet
  • Cumhuriyetin ilân edilmesini, Türkiye’de demokrasi rejiminin gerekleri ile bağdaştırarak değerlendirir.
 • Cumhuriyet'e Doğru

  Yeni Türk devletinin yönetim biçimin Cumhuriyet olarak belirlenmesi sürecinde yaşananlar ve Mustafa Kemal'in bu sürece sağladığı katkılar hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 8. Sınıf
  • 4. Ünite: Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye
  • Siyasi Alandaki Gelişmeler
  • Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar.
 • Cumhuriyet Marşı

  • Müzik
  • 7. Sınıf
  • Müziksel Algı ve Bilgilenme
  • Temel müzik yazı ve ögelerini kullanır.
 • Cumhuriyet Bayramı

  Cumhuriyet Bayramı animasyonu
 • Cumhuriyet Yönetimi

  Bu konu anlatımında, Cumhuriyet yönetiminin özellikleri ve nitelikleri ile ülkemizde cumhuriyet yönetimine geçiş sürecinde yaşanlar hakkında bilgiler edinebilirsiniz.
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 8. Sınıf
  • 4. Ünite: Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye
  • Atatürk İlkeleri
  • Çağdaşlaşan Türkiye’nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar.
 • Cumhuriyet Başsavcılığı Karar İşlemleri

  • Cumhuriyet Başsavcılığı Kalem Hizmetleri
  • 11. Sınıf
  • Cumhuriyet Başsavcılığı Karar İşlemleri
 • İlkokullarda Beslenme (1966)

  • Kütüphane
  • Kültür ve Sanat
  • Tarih
  • Gündedün
 • Cumhuriyetle Bir Milletiz

  8. Sınıf-Cumhuriyetle Bir Milletiz-Öğretmen
 • Bir Cumhuriyet Kenti

  Bir Cumhuriyet Kenti
 • Bir Cumhuriyet Kenti

  8. Sınıf-Bir Cumhuriyet Kenti-Öğretmen
 • Cumhuriyet Bize Emanet

  Cumhuriyet Bize Emanet
 • Cumhuriyet Bize Emanet

  8. Sınıf-Cumhuriyet Bize Emanet-Öğretmen
 • Cumhuriyetle Bir Milletiz

  Cumhuriyetle Bir Milletiz
 • Cumhuriyet - Hadi Besleyici

  • Kütüphane
  • Kültür ve Sanat
  • Edebiyat
  • Şiir Dünyamız
 • Cumhuriyet Dönemi'nde Roman

  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 12. Sınıf
  • Ünite 4: Roman
  • Okuma
  • Yazar ile metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir.
 • Serbest Cumhuriyet Fırkası

  Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın kurulması ve kapatılması arasında gerçekleşen olayları ayrıntılı olarak öğrenebilirsiniz.
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 8. Sınıf
  • 5. Ünite: Demokratikleşme Çabaları
  • Demokratikleşme Yolunda Atılan Adımlar
  • Atatürk Dönemi’ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar.
 • Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası

  Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın kurulması ve kapatılması arasında gerçekleşen olayları ayrıntılı olarak öğrenebilirsiniz.
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 8. Sınıf
  • 5. Ünite: Demokratikleşme Çabaları
  • Demokratikleşme Yolunda Atılan Adımlar
  • Atatürk Dönemi’ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar.
 • Cumhuriyet ve Demokrasi

  Bu alıştırmada Cumhuriyet yönetimi ve demokrasi ile ilgili bilgilerin doğru ya da yanlış olduğunun belirlenmesi istenmektedir.
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 8. Sınıf
  • 4. Ünite: Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye
  • Atatürk İlkeleri
  • Çağdaşlaşan Türkiye’nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar.
 • Gençlik ve Cumhuriyet

  Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlik ve cumhuriyet ile ilgili söylediği bazı sözler boşluk doldurma soruları ile sınanmakatdır.
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 8. Sınıf
  • 4. Ünite: Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye
  • İlelebet Cumhuriyet
  • Cumhuriyet’in sağladığı kazanımları ve Atatürk’ün Türk milleti için gösterdiği hedefleri analiz eder.
 • Cumhuriyet Döneminde Hukuk

  Bu videolu konu anlatımında Cumhuriyet Döneminde hukuk hakkında bilgiler verilmektedir.
 • Cumhuriyet Kenti Ankara

  Bu konu anlatımında, Ankara'nın Cumhuriyet döneminden bugüne nasıl geliştiğini öğrenebilirsiniz.
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 8. Sınıf
  • 4. Ünite: Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye
  • Siyasi Alandaki Gelişmeler
  • Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar.
 • Özet - Yaşasın Cumhuriyet

  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 8. Sınıf
  • 4. Ünite: Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye
  • Siyasi Alandaki Gelişmeler
  • Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar.
 • Kronoloji - Yaşasın Cumhuriyet

  23 Nisan 1920 ile 1 Kasım 1923 arasında yaşanan olayların kronolojik olarak sıralamasını görebilirsiniz.
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 8. Sınıf
  • 4. Ünite: Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye
  • Siyasi Alandaki Gelişmeler
  • Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar.
 • Cumhuriyet Başsavcılığı İlamat ve İnfaz İşlemleri

  • Cumhuriyet Başsavcılığı Kalem Hizmetleri
  • 11. Sınıf
  • Cumhuriyet Başsavcılığı İlamat ve İnfaz İşlemleri
 • Türk Kadınının Cumhuriyetle Birlikte Kazandığı Haklar

  Bu alıştırmada, cumhuriyetle birlikte gelen yenilik ve gelişmeler ile bu gelişmelerin Türk kadınına sağladığı hakların eşleştirilmesi istenmektedir.
  • Dil ve Anlatım
  • 10. sınıf
  • Anlatım Türleri
  • Öğretici Anlatım, Açıklayıcı Anlatım, Tartışmacı Anlatım, Kanıtlayıcı Anlatım - Zarf
  • Okuma Metinleri ve Uygulamaları: Edebiyatla Fikir Akımları Arasındaki İlişkiler ve Edebî Akımlar, Anı
  • Türk kadınının Cumhuriyetle birlikte kazandığı hakları fark eder.
 • Cumhuriyet - Mehmet Vasfi Saral

  • Kütüphane
  • Kültür ve Sanat
  • Edebiyat
  • Şiir Dünyamız
 • Cumhuriyet - İsmail Hakkı Sunat

  • Kütüphane
  • Kültür ve Sanat
  • Edebiyat
  • Şiir Dünyamız
 • Cumhuriyet - Ali Osman Atak

  • Kütüphane
  • Kültür ve Sanat
  • Edebiyat
  • Şiir Dünyamız
 • Cumhuriyet ve Türk Gençliği

  Cumhuriyet ve Türk Gençliği ile ilgili konu anlatımında Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlik ve cumhuriyet ile ilgili görüşleri ve Türkiye Cumhuriyeti’ni Türk gençlerine emanet etmesi hakkındaki düşüncelerini bulabilirsiniz.
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 8. Sınıf
  • 4. Ünite: Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye
  • Atatürk İlkeleri
  • Çağdaşlaşan Türkiye’nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar.
 • Cumhuriyet Dönemi Halk Şiiri

  Bu videolu konu anlatımında, Cumhuriyet Dönemi halk şiirinin özellikleri anlatılmaktadır.
  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 12. Sınıf
  • Ünite 3: Şiir
  • Okuma
  • Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.
 • Vatandaşlık Bilinci ve Cumhuriyet

  Vatandaşlık bilinci ve Cumhuriyet kavramları ile ilgili bilgilerin doğru ya da yanlış olduğunun belirlenmesi istenmektedir.
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 8. Sınıf
  • 4. Ünite: Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye
  • Atatürk İlkeleri
  • Çağdaşlaşan Türkiye’nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar.
 • Cumhuriyet Dönemi Devlet Teşkilatı

  Bu videolu konu anlatımında klasik dönem Cumhuriyet Dönemi devlet teşkilatı hakkında bilgiler verilmektedir.
 • Cumhuriyet'in İlanının Sonuçlarını Belirtme

  Cumhuriyetin ilanıyla benimsenen Kabine Sistemi'nde hükûmetin kurulması süreci ile ilgili bilgileri öğrenebilirsiniz.
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 8. Sınıf
  • 4. Ünite: Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye
  • Siyasi Alandaki Gelişmeler
  • Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar.
 • Vatandaşlık Bilinci ve Cumhuriyet

  Bu konu anlatımında, Cumhuriyet yönetimi ve vatandaşlık bilincinin oluşması arasındaki ilişki hakkında bilgi edinebilirsiniz.
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 8. Sınıf
  • 4. Ünite: Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye
  • Atatürk İlkeleri
  • Çağdaşlaşan Türkiye’nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar.