"MUHENDİSLİK" için sonuçlar

Öğretmene Özel İçerikler
 • Gen Mühendisliği

  • Kütüphane
  • Bilim ve Teknoloji
  • Bilimsel Çalışmalar
  • Diğer
 • Genetik Mühendisliği ve Uygulamaları

  Bu canlandırmada, genetik mühendisliği ve uygulamaları anlatılmaktadır.
  • Fen Bilimleri
  • 8. Sınıf
  • DNA ve Genetik Kod
  • Biyoteknoloji
  • Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir.
 • Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji

  • Fen Bilimleri
  • 8. Sınıf
  • DNA ve Genetik Kod
  • Biyoteknoloji
  • Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.
 • Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji

  Bu konu anlatımında, genetik mühendisliği ve biyoteknoloji hakkında açıklama yapılmakta, uygulama alanlarına örnekler verilmektedir.
 • STEM-Bilim ve Mühendislik Uygulamaları

  Öğretmenimiz Dr. Erhan ŞAHİN sizleri STEM-Bilim ve Mühendislik Uygulamaları hakkında bilgilendiriyor.
  • Kütüphane
  • Bilim ve Teknoloji
  • Stem
 • DNA Parmak İzi

  Bu konu anlatımında, DNA parmak izi yöntemi anlatılmaktadır.
  • Biyoloji
  • 12. Sınıf
  • Genden Proteine
  • Genetik Şifre ve Protein Sentezi
  • Genetik mühendisliği ve biyoteknoloji uygulamalarını açıklar.
 • Klonlama

  Bu konu anlatımında, klonlama, Dolly’nin klonlanma süreci, klonlamanın yarar ve zararları anlatılmaktadır.
  • Biyoloji
  • 12. Sınıf
  • Genden Proteine
  • Genetik Şifre ve Protein Sentezi
  • Genetik mühendisliği ve biyoteknoloji uygulamalarını açıklar.
 • Biyoteknoloji Uygulamalarının Olası Yarar ve Zararları

  Bu konu anlatımında, biyoteknolojik uygulamalara örnekler verilerek olası yarar ve zararları açıklanmaktadır.
  • Biyoloji
  • 12. Sınıf
  • Genden Proteine
  • Genetik Şifre ve Protein Sentezi
  • Genetik mühendisliği ve biyoteknoloji uygulamalarını açıklar.
 • İnsan Genom Projesi

  Bu konu anlatımında, insan genom projesi amaçları ve bulguları anlatılmaktadır.
  • Biyoloji
  • 10. Sınıf
  • Kalıtımın Genel İlkeleri
  • Modern Genetik Uygulamaları
  • Genetik mühendisliği uygulamalarının insan hayatına etkilerinin farkına varır.
 • Biyoteknoloji

  Biyo-teknoloji ile ilgili konu anlatımında biyo-teknoloji kavramının tanımını, biyo-teknolojinin tarihsel gelişimini ve günlük hayattaki uygulamalarını görebilirsiniz. Ayrıca biyo-teknolojik çalışmalar ile ilgili meslek gruplarını öğrenebilirsiniz.
  • Fen Bilimleri
  • 8. Sınıf
  • DNA ve Genetik Kod
  • Biyoteknoloji
  • Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir.
 • DNA Parmak İzi Yöntemiyle İlgili Problem Çözme

  “Bazı hayvanların cinsiyetinin belirlenmesi, suçluların belirlenmesi, bazı hayvanlarda safkan ırkların belirlenmesi; durumlarından hangileri için DNA parmak izi yöntemi kullanılır?” sorusu, ilgili konu anlatımıyla birlikte çözülmektedir.
  • Biyoloji
  • 12. Sınıf
  • Genden Proteine
  • Genetik Şifre ve Protein Sentezi
  • Genetik mühendisliği ve biyoteknoloji uygulamalarını açıklar.
 • Canlılarda Gen Klonlanmasıyla İlgili Problem Çözme

  “Meyve kalitesinin arttırılması, tohum dayanıklılığının arttırılması, böceklere ve parazitlere dayanıklılığın arttırılması; ifadelerinden hangileri bitkilerde gen klonlamasının amaçlarındandır?” sorusu, ilgili konu anlatımıyla birlikte çözülmektedir.
  • Biyoloji
  • 12. Sınıf
  • Genden Proteine
  • Genetik Şifre ve Protein Sentezi
  • Genetik mühendisliği ve biyoteknoloji uygulamalarını açıklar.
 • Sanayi Odaklı Bitirme Projelerinin Mühendislik Eğitimindeki Önemi

  STEM&rsquode (Science, Technology, Engineering, Mathematics) yeni yaklaşımlar ve bizim eğitim politikamızdaki yeri, Ankara Üniversitesi&rsquonde düzenlenen &ldquoDünyada ve Türkiye&rsquode STEM Eğitimi&rdquo konulu panelde tüm kapsamlarıyla ele alındı.

   

  19 Aralık 2016 tarihinde A.Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi Cebeci Yerleşkesi&rsquonde gerçekleştirilen panelde, Bilkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Arıkanın &ldquoSanayi Odaklı Bitirme Projelerinin Mühendislik Eğitimindeki Önemi&rdquo konulu sunum videosudur.

 • Özet - Biyo-teknoloji

  Biyo-teknoloji kavramı tanımlanmakta, biyo-teknoloji uygulamalarının geçmişten günümüze gelişimini açıklanmaktadır. Ardından biyo-teknoloji çalışmalar ile ilgili meslek grupları listelenmektedir. Ayrıca biyo-teknoloji uygulamalarının olumlu ve olumsuz etkilerini belirtilmektedir.
  • Fen Bilimleri
  • 8. Sınıf
  • DNA ve Genetik Kod
  • Biyoteknoloji
  • Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.
 • Kök Hücrelerin Özelliklerini Açıklama

  Kök hücrelerle ilgili olarak verilen “Kırmızı kemik iliğindeki kök hücreler kan hücresi çeşitlerinin tümüne dönüşebilir, yetişkin kök hücreleri bulundukları bölgedeki hasarın onarımını sağlar, embriyonik kök hücreler kültür ortamında ölümsüzdür; ifadelerinden hangileri doğrudur?” sorusu, ilgili konu anlatımıyla birlikte çözülmektedir.
  • Biyoloji
  • 10. Sınıf
  • Kalıtımın Genel İlkeleri
  • Modern Genetik Uygulamaları
  • Genetik mühendisliği uygulamalarının insan hayatına etkilerinin farkına varır.
 • Mühendislik, Eğitim ve Fen Edebiyat Fakültesi Öğrencilerinin Kimya Laboratuvarı Endişe Durumlarının Açıklanması

  Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ve SEBİT Eğitim ve Bilgi Teknolojileri AŞ işbirliği ile eğitimde dönüşümün tüm dinamiklerinin ortaya konduğu Uluslararası Uygulamalı Eğitim Kongresi, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde 13-15 Eylül 2012 tarihlerinde gerçekleştirildi. Eğitim dünyasındaki gündemin uluslararası boyutlarıyla ele alındığı zirvede, Türkiye’den ve farklı ülkelerden gelen eğitimciler üç gün boyunca deneyimlerini paylaştılar. Bu kongre çerçevesinde gerçekleştirilen çalışmalardan Orta Doğu Teknik Üniversitesi Araştırma Görevlisi Dilek Karışan'ın sunum videosu.
 • Kimya Endüstrisindeki Meslek Dalları

  Kimya Endüstrisindeki Meslek Dalları ile ilgili konu anlatımında kimya endüstrisindeki meslek dalları listelenmektedir. Ayrıca kimya endüstrisinde gelecekte pek çok yeni meslek alanı oluşabileceği vurgulanmaktadır.
  • Fen Bilimleri
  • 8. Sınıf
  • Madde ve Endüstri
  • Türkiye'de Kimya Endüstrisi
  • Kimya endüstrisinde meslek dallarını araştırır ve gelecekteki yeni meslek alanları hakkında öneriler sunar.
 • Endüstri Mühendisliği-Ender Özgün

  • Kütüphane
  • Rehberlik Hizmetleri
  • Mesleki Rehberlik
  • Meslek Tanıtımı
 • Bilgi2 - Kimyanın Çalışma Alanları

  Kimyanın çalışma alanları ve kimyayla ilgili meslekler
  • (431) Kimya - 1
  • 9. Sınıf
  • Kimya Bilimi
  • Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları
  • Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar.
 • Eğlenceli Bilim (Ekim 2016)

  • Kütüphane
  • Bilim ve Teknoloji
  • Bilim Yayınları
 • Bilgi 3 - Fizik Biliminin Önemi ve Uygulama Alanları

  Fizik biliminin diğer disiplinlerle ilişkisinin örneklerle anlatılması
  • (421) Fizik - 1
  • 9. Sınıf
  • Fizik Bilimine Giriş
  • Fizik Biliminin Önemi
  • Evrendeki olayların anlaşılmasında fizik biliminin önemini açıklar.
 • Fiziğin Diğer Alanlarla İlişkisi

  • Fizik
  • 9. Sınıf
  • Fizik Bilimine Giriş
  • Fiziğin Uygulama Alanları
  • Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir.
 • Denegör - Kimyanın Çalışma Alanları

  Kimya disiplinleri ve kimyayla ilgili meslekler- yapboz
  • (431) Kimya - 1
  • 9. Sınıf
  • Kimya Bilimi
  • Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları
  • Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar.
 • Altın Oran - Prof. Dr. Güngör Gündüz

  ODTÜ Kimya Mühendisliği Bölümü Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Güngör Gündüz tarafından, çok eski tarihlerden beri sanatta estetiğin ölçüsü olarak kullanılagelen, resimde, müzikte ve mimaride kendisine rastlanan ve dinamik sistemlerde de ortaya çıkışıyla önemi daha da artan altın oranın, tarihsel, sanatsal ve dinamik davranışlardaki yeri ve anlamı açıklanmaya çalışılacaktır.

   

  Prof. Dr. Güngör Gündüz tarafından gerçekleştirilen \""Altın Oran\"" konulu sunum videosudur.

  Sunum, 17-19 Şubat 2016 tarihlerinde ODTÜ Dönem Arası Seminerlerinde gerçekleştirilmiştir.

   

   


 • Destek ve Hareket Sistemi ile İlgili Teknolojik Gelişmeler

  Bu canlandırmayı izleyerek destek ve hareket sistemi ile ilgili sağlık sorunlarında teknolojinin nasıl kullanıldığını örneklerle öğrenebilirsiniz.
  • Fen Bilimleri
  • 6. Sınıf
  • Vücudumuzdaki Sistemler
  • Destek ve Hareket Sistemi
  • Destek ve hareket sisteminin sağlığını korumak için yapılması gerekenleri araştırır ve sunar.