"Maddenin halleri" için sonuçlar

Öğretmene Özel İçerikler
 • MADDENİN HALLERİ

  DEMİR SEÇKİN MADDENİN HALLERİNİ ANLATIYOR.
  • Fen Bilimleri
  • 4. Sınıf
  • Maddenin Özellikleri
  • Maddenin Hâlleri
  • Aynı maddenin farklı hâllerine örnekler verir.
 • Maddenin Halleri

  Maddenin halleri ile ilgili sürükle bırak etkileşimi
  • Kimya
  • 9. Sınıf
  • Maddenin Hâlleri
  • Plazmalar
  • Plazma hâlini açıklar.
 • Maddenin Hâl Değişimi

  Maddenin Hâl Değişimi_Öğrenci AKT_2013
  • Fen Bilimleri
  • 5. Sınıf
  • Madde ve Değişim
  • Maddenin Hâl Değişimi
 • Maddenin Hâl Değişimi

  Maddenin Hâl Değişimi_2013 Öğretmen AKT
  • Fen Bilimleri
  • 5. Sınıf
  • Madde ve Değişim
  • Maddenin Hâl Değişimi
 • Maddenin Hâl Değişimi

  Maddenin Hâl Değişimi -öğrenci kopyası
  • Fen Bilimleri
  • 5. Sınıf
  • Madde ve Değişim
  • Maddenin Hâl Değişimi
 • Ödev - Maddenin Halleri

  Ödev - Maddenin Halleri-öğrenci kopyası
  • Fen Bilimleri
  • 3. Sınıf
  • Maddeyi Tanıyalım
  • Maddenin Hâlleri
 • Ödev - Maddenin Halleri

  Ödev - Maddenin Halleri-öğretmen kopyası
 • Maddenin Hâl Değişimi

  Maddenin Hâl Değişimi -öğretmen kopyası
 • Maddenin Hal Değişimi

  • Fen Bilimleri
  • 5. Sınıf
  • Madde ve Değişim
  • Maddenin Hâl Değişimi
  • Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.
 • Maddenin Hâl Değişimi

  Bu interaktif etkinlikte önce katı hâldeki bir maddeyi ısıtıp gaz hâline , daha sonra da soğutarak gaz hâlden katı hâle getirmeye çalışacaksınız.
  • Fen Bilimleri
  • 5. Sınıf
  • Madde ve Değişim
  • Maddenin Hâl Değişimi
  • Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.
 • Alıştırmalar - Maddenin Hâl Değişimi

  Hâl Değişimi QA
  • Fen Bilimleri
  • 5. Sınıf
  • Madde ve Değişim
  • Maddenin Hâl Değişimi
 • Katı Maddelerin Hâl Değişimi

  Erime ve bozunma örnekler ile anlatılmaktadır.
 • Alıştırmalar - Maddenin Hâl Değişimi

  Bu alıştırmada çevreden ısı alarak ya da çevreye ısı vererek gerçekleşen hal değişim olayları ile ilgili sorular yer almaktadır. 
 • 2011 YGS - Maddenin Halleri

  • Kimya
  • 9. Sınıf
  • Maddenin Hâlleri
  • Gazlar
  • Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar.
 • Özet - Maddenin Hâl Değişimi

  • Fen Bilimleri
  • 5. Sınıf
  • Madde ve Değişim
  • Maddenin Hâl Değişimi
  • Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.
 • Hal Değişimleri

  Bu konu anlatımında, denge buhar basıncı anlatılmaktadır.
  • Kimya
  • 9. Sınıf
  • Maddenin Hâlleri
  • Gazlar
  • Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar.
 • Maddenin Halleri ve Isı Alışverişi

  • Fen Bilimleri
  • 6. Sınıf
  • Madde ve Isı
  • Maddenin Tanecikli Yapısı
  • Maddenin; tanecikli, boşluklu ve hareketli yapıda olduğunu ifade eder.
 • Maddenin Hal Değişimlerinde Isı Alışverişi

  Bu konu anlatımında, maddenin hal değişimi sırasında çevresiyle ısı alışverişinde bulunduğu anlatılmaktadır. Suyun katı halden sıvı hale, sıvı halden gaz hale geçerken ortamdan ısı aldığı anlatılmaktadır.
  • Kimya
  • 9. sınıf
  • Maddenin Hâlleri
  • Maddenin Fiziksel Hâlleri
  • Hâl Değişim Grafikleri
  • Hâl değişim grafiklerini yorumlar.
 • Maddenin Halleri ve Isı Alışverişi

  Bu konu anlatımında, katı, sıvı ve gazların genel özellikleri, hal değişimi sırasında bağların kopması ve oluşması anlatılmaktadır.
 • Maddenin Hâl Değişimlerinde Isı Alışverişi

  Canlandırmada bir beher içindeki buzun ısı aldığında, su buharının da ısı verdiğinde geçirdiği değişimler gösterilmektedir.
  • Fen Bilimleri
  • 5. Sınıf
  • Madde ve Değişim
  • Maddenin Hâl Değişimi
  • Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.
 • Hâl Değişimi: Erime

  Bu konu anlatımında, erimenin tanımı yapılmakta ve katı maddelerin eriyerek hâl değiştirmesi sırasında meydana gelen değişiklikler anlatılmaktadır.
  • Fizik
  • 9. Sınıf
  • Isı ve Sıcaklık
  • Hâl Değişimi
  • Saf maddelerde hâl değişimi için gerekli olan ısı miktarının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.
 • Hâl Değişimi: Buharlaşma

  Bu konu anlatımında, buharlaşmanın tanımı yapılmakta ve sıvı maddelerin buharlaşarak hâl değiştirmesi sırasında meydana gelen değişiklikler anlatılmaktadır.
  • Fizik
  • 9. Sınıf
  • Isı ve Sıcaklık
  • Hâl Değişimi
  • Saf maddelerde hâl değişimi için gerekli olan ısı miktarının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.
 • Hâl Değişimi: Donma

  Bu konu anlatımında, donmanın tanımı yapılmakta ve sıvı maddelerin donarak hâl değiştirmesi sırasında meydana gelen değişiklikler anlatılmaktadır.
  • Fizik
  • 9. Sınıf
  • Isı ve Sıcaklık
  • Hâl Değişimi
  • Saf maddelerde hâl değişimi için gerekli olan ısı miktarının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.
 • Hal Değişimi: Isınma grafikleri

  Bu interaktif etkinlikte, farklı maddelere farklı miktarlarda ısı verilerek maddeler ısıtılmakta, bu sırada ısınma eğrileri (ısınma grefikleri) incelenebilmektedir. Ayrıca ısınma eğrilerinin okunması ile ilgili genel bilgiler verilmektedir.
  • Kimya
  • 9. sınıf
  • Maddenin Hâlleri
  • Maddenin Fiziksel Hâlleri
  • Hâl Değişim Grafikleri
  • Hâl değişim grafiklerini yorumlar.
 • Öğretmene Özel Alıştırma - Maddenin Hâl Değişimi

  Öğretmene Özel Alıştırma - Maddenin Hâl Değişimi
  • Fen Bilimleri
  • 5. Sınıf
  • Madde ve Değişim
  • Maddenin Hâl Değişimi
 • Maddenin Hal Değişiminde Isı Değişimlerini Tanımlama

  ”x, y ve z saf bir maddenin katı, sıvı ve gaz hâllerini temsil etmektedir. x'in y'ye ve y'nin z'ye dönüşümü, ekzotermik (ısı veren) olaylar olduğuna göre x, y ve z'nin fiziksel hâllerini belirterek aralarındaki ısı alış verişini belirtin.” sorusu, ilgili konu anlatımı ile çözülmektedir.
  • Kimya
  • 9. sınıf
  • Maddenin Hâlleri
  • Maddenin Fiziksel Hâlleri
  • Hâl Değişim Grafikleri
  • Hâl değişim grafiklerini yorumlar.
 • 2011 YGS - Hal Değişimleri

  • Kimya
  • 9. Sınıf
  • Maddenin Hâlleri
  • Gazlar
  • Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar.
 • Madde Miktarı ve Kaynama Sıcaklığı Arasındaki İlişkiyi Isınma Eğrisi Üzerinde Gösterme

  Bu interaktif etkinlikte, sıvı miktarının, sıvının kaynama noktasını etkilemediği ama kaynama süresini etkilediği deneysel olarak gösterilmektedir.
  • Kimya
  • 9. sınıf
  • Maddenin Hâlleri
  • Maddenin Fiziksel Hâlleri
  • Hâl Değişim Grafikleri
  • Hâl değişim grafiklerini yorumlar.
 • Süblimleşme ve Geri Süblimleşme Süreçlerini Açıklama

  “Ağzı saat camı ile kapalı bir cam beherin içerisinde bir miktar naftalin vardır. Saat camının içerisinde ise bir miktar buz bulunmaktadır. Bir süre sonra buzun bir miktarı erimiş ve beherdeki katı naftalin saat camının behere bakan tarafına yapışmıştır. Deneyde görülen naftalinin, bir süre sonra saat camında kristalleşmesinin nedeni nedir?” sorusu, ilgili konu anlatımıyla çözülmektedir.
  • Kimya
  • 9. sınıf
  • Maddenin Hâlleri
  • Maddenin Fiziksel Hâlleri
  • Hâl Değişim Grafikleri
  • Hâl değişim grafiklerini yorumlar.
 • Isınma Eğrileri

  Bu konu anlatımında, uygulanan ısının ve sıvı miktarının, sıvının kaynama noktasını etkilemediği ama kaynama süresini etkilediği deneysel olarak gösterilmektedir.
  • Kimya
  • 9. sınıf
  • Maddenin Hâlleri
  • Maddenin Fiziksel Hâlleri
  • Hâl Değişim Grafikleri
  • Hâl değişim grafiklerini yorumlar.
 • Kaynama ve Buharlaşma Süreçlerini Açıklama

  ”Buharlaşma ve kaynama olaylarını açıklayın.” sorusu, ilgili konu anlatımı ile çözülmektedir.
  • Kimya
  • 9. sınıf
  • Maddenin Hâlleri
  • Maddenin Fiziksel Hâlleri
  • Hâl Değişim Grafikleri
  • Hâl değişim grafiklerini yorumlar.
 • Hâl Değişimi İle İlgili Problemler

  Hâl değişim ısısı bağıntısı kullanılarak farklı tipte hâl değişim problemi çözülecektir. Hâl değişim grafiği yorumlanarak problem çözülecektir.
  • Fen Bilimleri
  • 8. Sınıf
  • Maddenin Hâlleri ve Isı
  • Maddenin Hâlleri ve Isı Alışverişi
  • Maddelerin hal değişim ısılarını hesaplayarak sonucunu yorumlar.
 • Hâl Değişimi: Kaynama

  Bu konu anlatımında, kaynamanın hangi koşullarda gerçekleştiği anlatılmaktadır. Dış basıncın kaynama noktasına etkisi anlatılmaktadır.
  • Fizik
  • 9. Sınıf
  • Isı ve Sıcaklık
  • Hâl Değişimi
  • Saf maddelerde hâl değişimi için gerekli olan ısı miktarının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.
 • 2016 YGS - Hal Değişimlerinde Sıcaklık-Zaman Grafiği

  • Kimya
  • 9. Sınıf
  • Maddenin Hâlleri
  • Gazlar
  • Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar.
 • Madde Miktarı ve Kaynama Süresi Arasındaki İlişkiyi Isınma Eğrisi Üzerinde Gösterme

  Bu interaktif etkinlikte, uygulanan ısı miktarının, sıvının kaynama noktasını etkilemediği ama kaynama süresini etkilediği deneysel olarak gösterilmektedir.
  • Fizik
  • 9. Sınıf
  • Isı ve Sıcaklık
  • Hâl Değişimi
  • Saf maddelerde hâl değişimi için gerekli olan ısı miktarının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.
 • Hâl değişimi

  Bu konu anlatımında, bir gazın, yeterince soğutulması sonucu sıvı hale geçtiği ve bu olaya yoğunlaşma dendiği, sıvının da yeterince yeterince soğutulması sonucu katı hale geçtiği ve bu olaya da donma dendiği açıklanarak maddenin hal değişimleri anlatılmaktadır.
  • Kimya
  • 9. sınıf
  • Maddenin Hâlleri
  • Maddenin Fiziksel Hâlleri
  • Hâl Değişim Grafikleri
  • Hâl değişim grafiklerini yorumlar.
 • 2013 YGS - Arı Bir Katının Sıcaklık-Zaman Grafiği

  • Kimya
  • 9. Sınıf
  • Maddenin Hâlleri
  • Gazlar
  • Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar.
 • Süblimleşme ve Kırağılaşma

  • Kimya
  • 9. Sınıf
  • Maddenin Hâlleri
  • Gazlar
  • Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar.
 • Maddenin Halleri ve Hal Değişimi İle İlgili Çözümlü Örnekler

  Bu konu anlatımında, katı, sıvı ve gazların genel özellikleri ve hal değişimi ile ilgili çözümlü örnekler yer almaktadır.
 • Buharlaşma ve Yoğunlaşma Isısı

  Maddelerin gaz hâlden sıvı hâle ve sıvı hâlden gaz hâle geçme süreci ısı alışverişi temelinde açıklanacaktır.
  • Fen Bilimleri
  • 8. Sınıf
  • Maddenin Hâlleri ve Isı
  • Maddenin Hâlleri ve Isı Alışverişi
  • Maddelerin hal değişim ısılarını hesaplayarak sonucunu yorumlar.