"Magic Engineers Team" için sonuçlar

Öğretmene Özel İçerikler
 • Lets Go Team (Sports)

  • Kütüphane
  • Türk Dili ve Yabancı Diller
  • İngilizce
  • Şarkılar
 • "Sorgulamaya Dayalı Bilim Öğretimi"

  18.11.2011 tarihinde Ankara Hacettepe Üniversitesi'nde gerçekleştirilen "Bilim-Öğretmen Eğitimini Geliştirme Metotları" (Science-Teacher Education Advanced Methods (S-TEAM) konferansında Prof.Dr. Bill Cobern'in gerçekleştirdiği "Sorgulamaya Dayalı Bilim Öğretimi" konulu sunum videosudur. Kaynak: http://ilkogretim-online.org.tr/vol8say2/v8s2m15.pdf