"Melekşah Ürkmez" için sonuçlar

Öğretmene Özel İçerikler
 • Lozan Barış Antlaşması'nın Maddelerini Yorumlama

  Lozan Barış Antlaşması'nın Türk - Rum nüfusun yer değiştirmesiyle ilgili maddelerini öğrenebilirsiniz.
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 8. Sınıf
  • 3. Ünite: Millî Bir Destan: Ya İstiklal Ya Ölüm
  • Türkiye'nin Tapu Senedi: Lozan Antlaşması
  • Lozan Antlaşması’nın sağladığı kazanımları analiz eder.