"Mete uygun ortaokulu" için sonuçlar

Öğretmene Özel İçerikler
 • METE HAN

  Asya Hun Devleti'nde orduda büyük yenilikler yapan Mete Han
 • Mete Han Dönemi

  Bu konu anlatımında, Mete han dönemi hun çin ilişkileri anlatılmaktadır.
 • Mete'nin Geç Kuruyan Üniforması

  Bu projede basıncın buharlaşma hızına etkisinin kavranabilmesi amaçlanmaktadır.
  • Fizik
  • 10. Sınıf
  • Basınç ve Kaldırma Kuvveti
  • Basınç
  • Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar.
 • Uygun Aydınlatma

  Uygun Aydınlatma Öğrenci KTT
  • Fen Bilimleri
  • 4. Sınıf
  • Geçmişten Günümüze Aydınlatma ve Ses Teknolojileri
  • Uygun Aydınlatma
 • Uygun Aydınlatma

  • Fen Bilimleri
  • 4. Sınıf
  • Aydınlatma ve Ses Teknolojileri
  • Uygun Aydınlatma
 • Uygun Aydınlatma

  Uygun Aydınlatma Öğretmen KTT
  • Fen Bilimleri
  • 4. Sınıf
  • Geçmişten Günümüze Aydınlatma ve Ses Teknolojileri
  • Uygun Aydınlatma
 • Alıştırmalar - Uygun Aydınlatma

  Alıştırmalar - Uygun Aydınlatma QA
  • Fen Bilimleri
  • 4. Sınıf
  • Aydınlatma ve Ses Teknolojileri
  • Uygun Aydınlatma
 • Uygun Grafiği Bulma

  Bu etkinlikte, veri grupları uygun grafik ile gösterilmektedir. 
  • Matematik
  • 9. Sınıf
  • Veri
  • Verilerin Grafikle Gösterilmesi
  • Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar.
 • Özet - Uygun Aydınlatma

  -
  • Fen Bilimleri
  • 4. Sınıf
  • Aydınlatma ve Ses Teknolojileri
  • Uygun Aydınlatma
  • Uygun aydınlatma hakkında araştırma yapar.
 • Verileri Uygun Gösterimlerle Gösterme

  Verileri Uygun Gösterimlerle Gösterme-öğretmen kopyası
 • Verileri Uygun Gösterimlerle Gösterme

  Verileri Uygun Gösterimlerle Gösterme-öğrenci kopyası
  • Matematik
  • 7. Sınıf
  • Ünite 4
  • Araştırma Soruları Üretme, Veri toplama, Düzenleme, Değerlendirme ve Yorumlama
 • Metne Uygun Başlık Belirleme

  • Türkçe
  • 6. Sınıf
  • Okuduğunu Anlama
  • Paragraf Düzeyinde Okuduğunu Anlama
  • Metnin içeriğine uygun başlık belirler.
 • Verileri Uygun Gösterimlerle Gösterme

  Verileri Uygun Gösterimlerle Gösterme
  • Matematik
  • 7. Sınıf
  • Ünite 4
  • Araştırma Soruları Üretme, Veri toplama, Düzenleme, Değerlendirme ve Yorumlama
 • Metne Uygun Görsel Seçme

  Bu etkileşimli alıştırmada, okunan şiir ile ilgili olan görsellerin belirlenmesi istenmektedir.
  • Türkçe
  • 7. sınıf
  • Okuma Kültürü
  • Kütüphaneler
  • Görsel/işitsel unsurlarla dinledikleri/izledikleri arasında ilgi kurar.
 • Verileri Uygun Gösterimlerle Gösterme

  Verileri Uygun Gösterimlerle Gösterme
  • Matematik
  • 7. Sınıf
  • Ünite 4
  • Araştırma Soruları Üretme, Veri toplama, Düzenleme, Değerlendirme ve Yorumlama
 • Araca Uygun Lastik Seçimi

  • Lastik Seçimi Ve Sınıflandırılma
  • 12. Sınıf
  • Araca Uygun Lastik Seçimi
 • Uygun Araştırma Sorusu Belirleme

  Uygun araştırma sorusu belirleme ile ilgili konu anlatımında bir araştırma için soru hazırlarken nelere dikkat edilmesi gerektiğini öğrenebilirsiniz.
  • Matematik
  • 5. Sınıf
  • 5. Ünite
  • Veri Toplama ve Değerlendirme
  • Veri toplamayı gerektiren araştırma soruları oluşturur.
 • Verileri Uygun Grafikle Gösterme

  Bu interaktif etkinlikte, öğrenciden verilere uygun grafiği seçmesi beklenmektedir.
  • Matematik
  • 8. Sınıf
  • 2. Ünite
  • Veri Analizi
  • Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.
 • Özet - Verileri Uygun Gösterimlerle Gösterme

  • Matematik
  • 7. Sınıf
  • 6. Ünite
  • Veri Analizi
  • Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.
 • Kelimelerdeki Boşlukları Uygun Eklerle Tamamlama

  Fiilimsinin tanımını, fiillerin hangi ekleri alarak fiilimsi olduğunu öğrenecek ve örnekler üzerinden fiilimsilerin cümle içinde kullanımlarını göreceksin.
  • Türkçe
  • 8. sınıf
  • Sevgi
  • Hayvan Sevgisi
  • Fiilimsiyle, fiil ve isim soylu kelimeler arasındaki farkları kavrar.
 • Metni Uygun Noktalama İşaretleriyle Tamamlama

  "Sevgi Ölçer" adlı metindeki boşluklara getirilmesi gereken uygun noktalama işaretlerini belirleyebilir misin?
  • Türkçe
  • 6. Sınıf
  • Yazma
  • Yazım Kuralları
  • Yazdıklarını gözden geçirir.
 • Alıştırma - Verileri Uygun Gösterimlerle Gösterme

  Alıştırma - Verileri Uygun Gösterimlerle Gösterme
  • Matematik
  • 7. Sınıf
  • 6. Ünite
  • Veri Analizi
 • Metni Uygun Zarfları Getirerek Tamamlama

  Bu alıştırmada, metinde boş bırakılan yerlerin cümleleri tamamlayan zarflar seçilerek doldurulması beklenmektedir.
  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 9. Sınıf
  • Ünite 6: Tiyatro
  • Dil Bilgisi
  • Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar.
 • Parçaya Yönelik Uygun Soruyu Bulma

  Bu videoda parçaya yönelik uygun soruyu bulma yöntemleri açıklanmaktadır.
  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 12. Sınıf
  • Ünite 6: Deneme
  • Dil Bilgisi
  • Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar.
 • Noktalama İşaretlerini İşlevine Uygun Kullanma

  Verilen metindeki boşluklara uygun noktalama işaretlerini yerleştireceksin.
  • Türkçe
  • 8. Sınıf
  • Yazma
  • Yazım ve Noktalama Kuralları
  • Yazdıklarını düzenler.
 • Metne Uygun Başlık Belirleme - Alıştırma

  Bu etkileşimli alıştırmada, verilen başlıklardan hangilerinin ekranda verilen şiire uygun olabileceğinin belirlenmesi istenmektedir.
  • Türkçe
  • 6. sınıf
  • İletişim
  • İletişime Yardımcı Olanlar
  • Dinlediği/izlediği metne farklı başlıklar bulur.
 • Konuşma Kuralları ve Uygun Konuşma

  Hayatın İçinden programına konuk olan ünlü yazardan konuşma kurallarını dinlemeye ne dersin?
  • Türkçe
  • 6. Sınıf
  • Sözlü İletişim
  • Konuşma
  • Konuşma stratejilerini uygular.
 • İlkokullarda Beslenme (1966)

  • Kütüphane
  • Kültür ve Sanat
  • Tarih
  • Gündedün
 • Kelimelerdeki Boşlukları Uygun Eklerle Tamamlama - Alıştırma

  Verilen cümlelerde geçen kelimelerde boş bırakılan yerlere getirilmesi gereken ekleri belirleyebilirsin.
  • Türkçe
  • 8. Sınıf
  • Dil Bilgisi
  • Fiilimsiler (Eylemsiler)
  • Fiilimsilerin işlevlerini ve kullanım özelliklerini kavrar.
 • Cebirsel İfadeye Uygun Sözel Durum Yazma

  Farklı cebirsel ifadelerin verildiği bu etkinlikte verilen cebirsel ifadelerle gösterilebilecek çeşitli sözel durumları oluşturabilirsiniz. Böylece cebirsel ifadelerin ifade edebileceği durumlar ve kelimelerle ilgili pekiştirme yapabilirsiniz. 
  • Matematik
  • 6. Sınıf
  • 4. Ünite
  • Cebirsel İfadeler
  • Sözel olarak verilen bir duruma uygun cebirsel ifade ve verilen bir cebirsel ifadeye uygun sözel bir durum yazar.
 • Hâlin Gereğine Uygun Olmayan Cümleleri Belirleme

  Bu interaktif etkinlik, hâlin gereğine uygun olan ve olmayan cümleler arasından, hâlin gereğine uygun olmayan cümlelerin seçildiği bir uygulamadır.
  • Dil ve Anlatım
  • 10. Sınıf
  • Anlatım ve Özellikleri
  • Anlatımın Oluşumu
  • Anlatımda bağdaşıklığın önemini belirler.
 • Noktalama İşaretlerini İşlevlerine Uygun Olarak Kullanma

  Bu etkileşimli alıştırmda, cümlelerde boş bırakılan yerlere getirilmesi gereken noktalama işaretlerini belirleyeceksiniz.
  • Türkçe
  • 8. Sınıf
  • Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretleri
  • Noktalama İşaretleri
  • Noktalama İşaretleri
  • Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır.
 • Metindeki Boşluklara Uygun Noktalama İşaretlerini Belirleme

  Nokta, virgül, üç nokta ve kesme işaretinin kullanım yerlerini bulabilirsin.
  • Türkçe
  • 6. sınıf
  • Ses Bilgisi, Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretleri
  • Noktalama İşaretleri
  • Noktalama İşaretleri
  • Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır.
 • Sözel Duruma Uygun Cebirsel İfade Yazma

  Bu konu anlatımında bir sözel ifadeyi cebirsel bir ifadeye nasıl çevirebileceğimiz ve bu cebirsel ifadenin değerini herhangi bir sayı için nasıl hesaplayabileceğimiz anlatılmaktadır.
  • Matematik
  • 6. Sınıf
  • 4. Ünite
  • Cebirsel İfadeler
  • Sözel olarak verilen bir duruma uygun cebirsel ifade ve verilen bir cebirsel ifadeye uygun sözel bir durum yazar.
 • Öğretmene Özel Alıştırma - Verileri Uygun Gösterimlerle Gösterme

  TRM1001QT019 - Öğretmene Özel Alıştırma - Verileri Uygun Gösterimlerle Gösterme
  • Matematik
  • 7. Sınıf
  • 6. Ünite
  • Veri Analizi
 • Dinleme/İzleme Kuralları ve Uygun Dinleme/İzleme

  Dinleme Kuralları Öğrenci AKT
  • Türkçe
  • 5. Sınıf
  • Sözlü iletişim
  • Dinleme/İzleme
 • Noktalama İşaretlerini İşlevlerine Uygun Olarak Kullanma - Alıştırma

  Bu etkileşimli alıştırmada, cümlelerde boş bırakılan yerlere getirilmesi gereken noktalama işaretlerini belirleyeceksiniz.
  • Türkçe
  • 8. Sınıf
  • Yazma
  • Yazım ve Noktalama Kuralları
  • Yazdıklarını düzenler.
 • Noktalama İşaretlerini İşlevlerine Uygun Olarak Kullanma - Alıştırma

  Bu etkileşimli alıştırmda, cümlelerde boş bırakılan yerlere getirilmesi gereken noktalama işaretlerini belirleyeceksiniz.
  • Türkçe
  • 8. Sınıf
  • Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretleri
  • Noktalama İşaretleri
  • Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır.
 • Temel Dini Bilgiler (İslam 2)

  • Temel Dinî Bilgiler (İslam 2)
  • Çoklu Sınıf
  • İslam'ın Direği Namaz
 • Dinleme/İzleme Kuralları ve Uygun Dinleme/İzleme

  Dinleme Kuralları Öğretmen AKT
  • Türkçe
  • 5. Sınıf
  • Sözlü iletişim
  • Dinleme/İzleme