"Nermin genç" için sonuçlar

Öğretmene Özel İçerikler
 • Yiğit Genç Kız

  • Kütüphane
  • Kültür ve Sanat
  • Edebiyat
  • Diğer
 • Genç Osman Islahatları

  Bu konu anlatımında, Yeniçeri Ağası Kara Halil ve ulema sınıfından Hafız Osman arasında geçen konuşmada, Genç Osman döneminde gerçekleştirilen ıslahat hareketleri ve bu ıslahat hareketlerinin başarıya ulaşamama nedenleri anlatılmaktadır.
  • Tarih
  • 10. Sınıf
  • Osmanlı Devleti: Arayış Yılları (1600 - 1699)
  • İsyanlar ve Islahatlar
  • II. Osman’ın ıslahat arayışlarını açıklar.
 • Peygamberimizin Hayatı 6 - 3. Ünite

  • Peygamberimizin Hayatı
  • 6. Sınıf
  • Peygamberimiz ve Gençler
 • Bileydim Layık Olmadığını - Nurullah Genç

  • Kütüphane
  • Kültür ve Sanat
  • Edebiyat
  • Şiir Dünyamız
 • Genç Osman Destanı - Hasan Mutlucan

  • Kütüphane
  • Kültür ve Sanat
  • Müzik
  • Türküler
 • Girişimcilik

  • Çoklu Sınıf
 • Bileydim Layık Olmadığını - Nurullah Genç (Seslendiren: Cevat Akkanat)

  • Kütüphane
  • Kültür ve Sanat
  • Edebiyat
  • Şiir Dünyamız
 • Üç Gencin Kalbi - Ece Ayhan (Seslendiren: Cevat Akkanat)

  • Kütüphane
  • Kültür ve Sanat
  • Edebiyat
  • Şiir Dünyamız
 • Çocuklarda ve Gençlerde Spor ,Sanat ve Kültürel Etkinliklerin Etkisi

  Çocuklarda ve Gençlerde Spor ,Sanat ve Kültürel Etkinliklerin Etkisini anlatan slayt gösterisi
  • Beden Eğitimi ve Spor
  • 8. Sınıf
  • Etkin Katılım ve Sağlıklı Yaşam
  • Düzenli Fiziksel Etkinlik
  • Sağlıklı bir vücut ve fiziksel gelişim için dengeli ve düzenli beslenme alışkanlığı kazanır.
 • Girişimcilik

  • Girişimcilik
  • Çoklu Sınıf
  • İşletmelerin Fonksiyonları ve İşletme Türleri
 • Girişimcilik

  • Çoklu Sınıf
 • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Olan Çocuk ve Gençlere Nasıl Yaklaşılmalıdır?

  • Kütüphane
  • Rehberlik Hizmetleri
  • Kişisel-Sosyal Rehberlik
  • Dikkat Eksikliği – Hiperaktivite
 • Paragrafta Yer, Zaman, Kişi ve Durum Bildiren Dil Ögelerini Belirleme

  Bu alıştırmada, ”Genç İrisi” adlı metinle ilgili bilgilerin doğruluğuna karar verilmesi beklenmektedir.
  • Paragrafın yapısını belirleyen unsurları açıklar.
 • Metni Anlama ve Çözümleme - 2000'e Beş Var

  Okuduğun metin dikkate alınarak metindeki gencin yaşadığı dünyada nelerden yakındığını verilen ifadeler içinden belirleyeceksin.
  • Türkçe
  • 7. Sınıf
  • Okuduğunu Anlama
  • Paragraf Düzeyinde Okuduğunu Anlama
  • Metnin konusunu belirler.
 • İyi Bir Paragrafta Bulunması Gereken Özellikleri Belirleme

  Bu alıştırmada, ”Genç İrisi” adlı metnin ikinci paragrafı ile ilgili verilen bilgilerin doğruluğunun belirlenmesi beklenmektedir.
  • Paragrafın yapısını belirleyen unsurları açıklar.
 • Menemen Olayı Sırasında Yaşananlar Üzerine Bir Sohbet

  Darülfünun'da öğrenci olan üç gencin, İzmir Menemen'de yaşanan Kubilay Olayı ile ilgili yaptığı sohbete misafir olabilirsiniz.
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 8. Sınıf
  • 5. Ünite: Demokratikleşme Çabaları
  • Türkiye Cumhuriyeti'ne Yönelik Tehditler
  • Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder.
 • Türkiye nüfusu yaşlanıyor

  Türkiye nüfusunun yıllara göre daha sonraki yıllarda genç nüfusun azalacağı ve yaşlı nüfusun artacağı bir ülke özelliği taşıyor.
 • Class Teaching: Teen Life

  Öğretmen konu anlatımını izleyerek, gençlik, gençlerin ilgi alanları gibi konularla ile ilgili kullanabileceğiniz kelimeler ve sorabileceğiniz soruları öğrenebilirsiniz.
  • İngilizce
  • 8. Sınıf
  • Teen Life
  • Stating personal opinions (Making simple inquiries)
 • Cumhuriyet ve Türk Gençliği

  Cumhuriyet ve Türk Gençliği ile ilgili konu anlatımında Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlik ve cumhuriyet ile ilgili görüşleri ve Türkiye Cumhuriyeti’ni Türk gençlerine emanet etmesi hakkındaki düşüncelerini bulabilirsiniz.
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 8. Sınıf
  • 4. Ünite: Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye
  • Atatürk İlkeleri
  • Çağdaşlaşan Türkiye’nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar.
 • Türk Kadınlarının Haklarına Kavuştuğu Süreçte Yaşananlar

  Türk kadınının siyasal haklarını kazanması ile ilgili konu anlatımında 1930 yılında Türkiye'de kadınların ilk kez yerel seçimlere katılacakları ve siyasal haklarını kullanacakları günü yaşamanın heyecanı içinde olan iki genç kızın seçim günü anneleriyle yaptıkları sohbetlerine kulak misafiri olabilirsiniz.
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 8. Sınıf
  • 4. Ünite: Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye
  • Toplumsal Alandaki Gelişmeler
  • Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar.
 • Muhafız Gücünün Kurulma Sürecinde Yaşananlar

  Muhafız Gücü ile ilgili konu anlatımında Mustafa Kemal'in Muhafız Takımı komutanı İsmail Hakkı Bey'le Muhafız Takımı'nın asıl görevinin yanında Türk gençlerine örnek olacak spor faaliyetlerini gerçekleştirmesini istemesi ve bu amaca uygun olarak yapılması gereken çalışmalar ile ilgili olarak yaptığı konuşmaya misafir olabilirsiniz.
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 8. Sınıf
  • 4. Ünite: Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye
  • Eğitim ve Kültür Alanındaki Gelişmeler
  • Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar.
 • Öğretmenler İçin Okul Öncesi Eğitim Etkinlik Kitabı

  • Okul Öncesi
  • Okul Öncesi
  • Duyu - Duygular
  • Okul Heyecanı
 • El Ele 3

  • Okul Öncesi
  • Okul Öncesi
  • Duyu - Duygular
  • Okul Heyecanı
 • El Ele 2

  • Okul Öncesi
  • Okul Öncesi
  • Duyu - Duygular
  • Okul Heyecanı
 • El Ele 1

  • Okul Öncesi
  • Okul Öncesi
  • Duyu - Duygular
  • Okul Heyecanı
 • Kloroplastın Yapı ve Görevlerini Açıklama

  “Yanda bir bitki hücresinde bulunan kloloplast organelinin bölümleri numaralandırılarak gösterilmiştir. Buna göre, bu organel ve numaralı kısımlarla ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Kloroplast organeli çift katlı zarla çevrili olup ışık enerjisini kimyasal enerjiye dönüştürür, II numara ile gösterilen bölüm olan stromada DNA, RNA, ribozom ve enzimler bulunur, güneş ışığının soğurulmasını sağlayan klorofiller I numara ile gösterilen granumlarda bulunur, kloroplast organeli yapraklarda, olgunlaşmamış meyvelerde, genç gövde ve dallarda bulunur, kloroplast organeli solunum yaparak inorganik maddelerden organik besin üretir.” sorusu, ilgili konu anlatımıyla çözülmektedir.
  • Biyoloji
  • 9. Sınıf
  • Hücre
  • Hücre
  • Hücre modeli üzerinde hücresel yapıları ve görevlerini açıklar.