"Oray Yağmur Elitaş" için sonuçlar

Öğretmene Özel İçerikler
 • Yağmur Ormanı

  Yağmur Ormanı
 • Yağmur Ağaçları

  • Kütüphane
  • Kültür ve Sanat
  • Edebiyat
  • Halk Kültürü
 • Asit Yağmurları

  Bu konu anlatımında, asit yağmurlarının oluşumu, çevreye etkileri ve asit yağmuru oluşumunu engellemek için neler yapılabileceği açıklanmaktadır.
 • Asit Yağmurları

  Nevşehir Bilim ve Sanat Merkezinden öğretmen ve öğrencilerimiz sizler için asit yağmurlarını bir deneyle açıklıyor.
  • Kütüphane
  • Bilim ve Teknoloji
  • Bilimsel Çalışmalar
  • Deneyler
 • Asit Yağmuru

  Bu konu anlatımında, asit yağmurlarının nasıl oluştuğu ve çevreye zararları açıklanacaktır. Asit yağmurlarının oluşumunun engellenmesi için neler yapılabilceği belirtilecektir.
  • Fen Bilimleri
  • 8. Sınıf
  • Madde ve Endüstri
  • Asitler ve Bazlar
  • Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar.
 • Asit Yağmuru

  Bu konu anlatımında, asit yağmurlarının nasıl oluştuğu açıklanmakta; ekosistemlere etkileri belirtilmektedir. Ayrıca asit yağmurlarının oluşmasını engellemek için alınabilecek önlemler listelenmektedir.
  • Biyoloji
  • 10. Sınıf
  • Dünyamız
  • Ekosistem Ekolojisi
  • Hava, toprak ve su kirliliğinin sebeplerini açıklar ve çözümler önerir.
 • Yağmur Kuşu

  • Kütüphane
  • Kültür ve Sanat
  • Edebiyat
  • Halk Kültürü
 • Asit Yağmurları

  • Kimya
  • 10. Sınıf
  • Asitler, Bazlar ve Tuzlar
  • Hayatımızda Asitler ve Bazlar
  • Asitlerin ve bazların fayda ve zararlarını açıklar.
 • Asit Yağmurlarının Zararları

  Bu konu anlatımında, fosil yakıtların yakılması sonucu atmosfere salınan zararlı gazların asit yağmurları oluşturarak su kaynaklarına, hava kalitesine ve canlılara etkisi anlatılmaktadır.
  • Biyoloji
  • 10. Sınıf
  • Dünyamız
  • Ekosistem Ekolojisi
  • Hava, toprak ve su kirliliğinin sebeplerini açıklar ve çözümler önerir.
 • Küçük Yağmur Damlası

  Küçük Yağmur Damlası -Radyo Tiyatrosu
  • Kütüphane
  • Eğlence ve Oyun
  • Radyo Tiyatrosu
 • Yağ Yağ Yağmur

  • Müzik
  • 1. Sınıf
  • Müziksel Yaratıcılık
  • Basit ritmik yapıdaki ezgileri harekete dönüştürür.
 • Yağmur (Reşat Nuri Güntekin)

  • Kütüphane
  • Kültür ve Sanat
  • Edebiyat
  • Halk Kültürü
 • Yağmurdan Sonra - Nurettin Durman

  • Kütüphane
  • Kültür ve Sanat
  • Edebiyat
  • Şiir Dünyamız
 • 2017 LYS - Asit Yağmurları

  • Biyoloji
  • 10. Sınıf
  • Ekosistem Ekolojisi ve Güncel Çevre Sorunları
  • Ekosistem Ekolojisi
  • Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder.
 • Asit Yağmurlarının Oluşumu ve Çevreye Etkileri

  Bu projede asit yağmurlarının ve doğaya olumsuz etkilerinin incelenmesi amaçlanmaktadır.
  • Fen Lisesi Kimya
  • 10. Sınıf
  • Asitler, Bazlar ve Tuzlar
  • Hayatımızda Asitler ve Bazlar
  • Asitlerin ve bazların fayda ve zararlarını açıklar.
 • Yağmur Yağar Çukur Yerler Göl Eyler

  • Kütüphane
  • Kültür ve Sanat
  • Müzik
  • Türküler
 • Yağmurdan Sonra - Nurettin Durman (Seslendiren: Cevat Akkanat)

  • Kütüphane
  • Kültür ve Sanat
  • Edebiyat
  • Şiir Dünyamız
 • Özet - Asitler ve Bazlar

  Asitler ve Bazlar konusu özetlenmektedir.
  • Fen Bilimleri
  • 8. Sınıf
  • Madde ve Endüstri
  • Asitler ve Bazlar
  • Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder.
 • Yağış Türleri

  Bu konu anlatımında; yağış türleri olan kar, karla karışık yağmur, dolu ve yağmur oluşumları ile birlikte anlatılmaktadır.
 • Yağan Asit Olursa!

  Bu projede asit yağmurlarının ve etkilerinin araştırılması amaçlanmaktadır.
  • Fen Lisesi Kimya
  • 10. Sınıf
  • Asitler, Bazlar ve Tuzlar
  • Hayatımızda Asitler ve Bazlar
  • Asitlerin ve bazların fayda ve zararlarını açıklar.
 • Limit Hız

  Bu konu anlatımında, yağmur damlalarının limit hızı açıklanmaktadır.
 • Canlılar İçin Suyun Buharlaşma ve Yoğuşması

  Bu ürün suyun yoğuşma ve buharlaşma özelliği ile yağmurun oluşumu animasyonunu ve yağmurun canlılar için önemini belirten bilgileri içerir.
 • asit ve bazların etkisi

  Bu öğrenme alanında asit yağmurlarının çevreye vermiş olduğu zararlardan bahsedilmektedir.
 • Ağaç Formasyonu - Tropikal Ormanlar

  Bu konu anlatımında, ağaç formasyonlarından tropik ormanlar ve bu ormanların türleri anlatılmaktadır.
  • Coğrafya
  • 10. Sınıf
  • Doğal Sistemler
  • Bitki
  • Bitki tür ve topluluklarını genel özelliklerine göre sınıflandırır.
 • Toprak Türleri ve İklim - 3

  ”Yukarıdaki grafikte bir bölgeye ait yağış miktarı ve sıcaklık değerlerinin aylara göre dağılımı gösterilmiştir. Bu bölgede karstik şekillere de yaygın olarak rastlandığı bilindiğine göre, bölgedeki toprak tipi aşağıdakilerden hangisi olabilir?” sorusu, ilgili konu anlatımıyla birlikte çözülmektedir.
  • Coğrafya
  • 10. Sınıf
  • Doğal Sistemler
  • Toprak
  • Toprak çeşitliliğini oluşum süreçlerine göre açıklar.
 • Mevsimler ve Su Döngüsü

  • Hayat Bilgisi
  • 1. Sınıf
  • Doğada Hayat
  • Mevsimleri ve özelliklerini araştırır.
 • Yağış Türleri

  Yağış türleri konu anlatımında, farklı yağış çeşitlerini ve bu yağışların oluşumlarını gözlemleyebilirsiniz.
  • Fen Bilimleri
  • 8. Sınıf
  • Mevsimler ve İklim
  • İklim ve Hava Hareketleri
  • İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar.
 • Su Döngüsü

  Bu konu anlatımında, su döngüsünün nasıl gerçekleştiği anlatılmaktadır.
  • Biyoloji
  • 10. Sınıf
  • Dünyamız
  • Ekosistem Ekolojisi
  • Madde döngülerinin işleyişini kavrar, hayatın sürdürülebilirliği için önemini irdeler.
 • Hava Kirliliği

  Bu videoda,hava kirliliğine neden olan etmenler ve alınması gereken önlemler anlatılmıştır. 
 • İklim Elemanlarından Nemlilik ve Yağış

  • Coğrafya
  • 9. Sınıf
  • Doğal Sistemler
  • İklim Elemanları
  • İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar.
 • Dünya'da Bitkiler (Ağaç Formasyonu)

  • Coğrafya
  • 10. Sınıf
  • Doğal Sistemler
  • Doğadaki Üç Unsur: Su, Toprak, Bitki
  • Bitki toplulukları ve türlerini genel özelliklerine göre sınıflandırır.
 • Kasırga ve Fırtına

  Kasırga ve fırtına konu anlatımında; kasırgaların, hortumların ve fırtınaların oluşumunu ve etkilerini görebilirsiniz.
  • Fen Bilimleri
  • 8. Sınıf
  • Mevsimler ve İklim
  • İklim ve Hava Hareketleri
  • İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar.
 • Atmosfer Hareketleri ve Cepheler

  Bu konu anlatımında, hava cepheleri anlatılmaktadır. Ayrıca, hava cephelerini hava durumu haritasında göstermek için kullanılan semboller açıklanmaktadır. Ayrıca hava kütlelerini oluşturan dört hava cephesi de açıklanmaktadır.
 • Erozyon

  Erozyon ilgili konu anlatımında, erozyonun nasıl tanımlandığı ve hangi arazilerde daha sık görüldüğü ile ilgili bilgiler bulabilirsiniz. Ayrıca erozyonun sebep olduğu olumsuz sonuçlar listelenmektedir.
  • Fen Bilimleri
  • 5. sınıf
  • Yer Kabuğunun Gizemi
  • Erozyon ve Heyelanın Yer Kabuğuna Etkisi
  • Erozyon ve Heyelan
  • Erozyon ile heyelan arasındaki farkı açıklar ve erozyonun gelecekte yol açabileceği sonuçları tahmin eder.
 • Yoğunlaşma Türleri

  Bu videolu konu anlatımında, yoğunlaşma türleri anlatılmaktadır.
  • Coğrafya
  • 9. Sınıf
  • Doğal Sistemler
  • İklim Elemanları
  • İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar.
 • Attila İlhan

  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 12. Sınıf
  • Ünite 3: Şiir
  • Okuma
  • Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.
 • Atmosferdeki Zararlı Gazların Su Küreye Etkileri

  Bu konu anlatımında, atmosfere salınan zararlı gazların su kaynaklarına ve canlılara etkisi anlatılmaktadır.
  • Biyoloji
  • 10. Sınıf
  • Dünyamız
  • Ekosistem Ekolojisi
  • Hava, toprak ve su kirliliğinin sebeplerini açıklar ve çözümler önerir.