"Rol model" için sonuçlar

Öğretmene Özel İçerikler
 • Rollerimiz

  Sınıf Etkinliği
 • Rollerimiz

  5. Sınıf-Rollerimiz-Öğrenci
 • Rollerimiz

  Rollerimiz-öğretmen kopyası
 • Rollerimiz

  Rollerimiz-öğrenci kopyası
 • Alıştırmalar - Rollerimiz

  Üye olunan gruplarda ve kurumlarda üstlenilen roller ve bu rollere uygun davranışların neler olduğu doğru yanlış ve boşluk doldurma soruları ile sınanmaktadır.
  • Sosyal Bilgiler
  • 5. Sınıf
  • Birey ve Toplum
  • Hak ve Sorumluluklarımız
  • Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.
 • Özet - Rollerimiz

  • Sosyal Bilgiler
  • 5. sınıf
  • Haklarımı Öğreniyorum
  • Rollerimiz
  • İçinde bulunduğu gruplar ile gruplara ait rolleri ilişkilendirir.
 • Sunucu Rolleri

  • Sunucu İşletim Sistemi
  • Çoklu Sınıf
  • Sunucu Rolleri
 • Değişen Rollerim

  KTS - Değişen Rollerim
  • Sosyal Bilgiler
  • 6. Sınıf
  • Birey ve Toplum
  • Değişen Rollerim
 • Değişen Rollerim

  Sosyal rollerin, farklı gruplarda ve zamanla değişimi hakkında bilgilere yer verilmektedir.
  • Sosyal Bilgiler
  • 6. Sınıf
  • Birey ve Toplum
  • Değişen Rollerim
  • Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler.
 • Toplumsal Rollerimiz

  Rol kavramı tanımlanarak, günlük yaşamda üstenilen roller hakkında bilgi verilmektedir.
  • Sosyal Bilgiler
  • 6. Sınıf
  • Birey ve Toplum
  • Değişen Rollerim
  • Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler.
 • Duru'nun Rolü

  Duru ve Annesi Duru'nun rolü hakkında konuşurlar.
  • Mutlu - Üzgün
 • Model Araştırmaları

  • Tasarım ve Model Araştırmaları
  • Çoklu Sınıf
  • Model Araştırmaları
 • Atom Modelleri

  • (431) Kimya - 1
  • 9. Sınıf
  • Atom ve Periyodik Sistem
  • Atom Modelleri
 • Özet – Değişen Rollerim

  -
  • Sosyal Bilgiler
  • 6. Sınıf
  • Birey ve Toplum
  • Değişen Rollerim
  • Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler.
 • Sesin İşitmedeki Rolü

  Sesin İşitmedeki Rolü- Öğrenci KTT- 2017-2018
  • Fen Bilimleri
  • 3. Sınıf
  • Çevremizdeki Işık ve Sesler
  • Sesin İşitmedeki Rolü
 • Işığın Görmedeki Rolü

  Işığın Görmedeki Rolü - Öğrenci KTT - 2017-2018
  • Fen Bilimleri
  • 3. Sınıf
  • Çevremizdeki Işık ve Sesler
  • Işığın Görmedeki Rolü
 • Alıştırmalar - Değişen Rollerim

  QA Değişen Rollerim
  • Sosyal Bilgiler
  • 6. Sınıf
  • Birey ve Toplum
  • Değişen Rollerim
 • Polarlığın Çözünmedeki Rolü

  Bu konu anlatımında, polarlık ve apolarlık kavramlarından bahsedilmekte ve polarlığın çözünmedeki rolü, örnekler verilerek anlatılmaktadır.
  • Kimya
  • 10. Sınıf
  • Karışımlar
  • Homojen ve Heterojen Karışımlar
  • Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar.
 • Cümlede Yüklemin Rolü

  Bu konu anlatımında, cümlede anlamın oluşmasında yüklemin rolü ve değeri açıklanmaktadır.
 • Yapboz (Duru'nun Rolü)

  Bu oyunda "Duru'nun Rolü" isimli animasyonla ilgili yapboz etkinliği yer almaktadır.
  • Mutlu - Üzgün
 • Ailemdeki Bireylerin Rolleri

  Ailemizdeki bireylerin rolleri eşleştirme yoluyla belirlenmektedir.
  • Sosyal Bilgiler
  • 5. sınıf
  • Haklarımı Öğreniyorum
  • Rollerimiz
  • İçinde bulunduğu gruplar ile gruplara ait rolleri ilişkilendirir.
 • Kalemlik Modeli

  • Alçı Şekillendirme
  • 11. Sınıf
  • Kalemlik Modeli
 • Kafa Modeli

  • Heykel Sanatı
  • 11. Sınıf
  • Kafa Modeli
 • Vazo Modeli

  • Alçı Şekillendirme
  • 11. Sınıf
  • Vazo Modeli
 • Model Kesim

  • Saya Üretim Teknikleri
  • 11. Sınıf
  • Model Kesim
 • Atom Modelleri

  Atom Modelleri Öğrenci AKT_2019
  • Fen Bilimleri
  • 7. Sınıf
  • Saf Madde ve Karışımlar
  • Maddenin Tanecikli Yapısı
 • Webquest Modeli

  09 Nisan 2011 tarihinde Sabancı Üniversitesi'nde Eğitim Reformu Girişimi tarafından gerçekleştirilen "Eğitimde İyi Örnekler Konferansı 2011" konferansında Ersen Çığrık'ın gerçekleştirdiği "Fen Öğretiminde Webquest Modelinin Öğrenme Ortamına Katkıları ve Öğrenci Başarısı Üzerine Etkisinin İncelenmesi" konulu sunum videosu.
 • Atom Modelleri

  Atom Modelleri-öğrenci kopyası
  • Fen Bilimleri
  • 7. Sınıf
  • Saf Madde ve Karışımlar
  • Maddenin Tanecikli Yapısı
 • Atom Modelleri

  Atom Modelleri-öğrenci kopyası
 • Atom Modelleri

  Atom Modelleri Öğretmen AKT _2019
  • Fen Bilimleri
  • 7. Sınıf
  • Saf Madde ve Karışımlar
  • Maddenin Tanecikli Yapısı
 • İş Modeli

  İş Modeli
 • Modeli Değiştirmek

  Modeli Değiştirmek
 • Modeli Yazmak

  Modeli Yazmak
 • Eşitsizlik Modeli

  Bu canlandırmada birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikler ile ilgili anlatımı bulabilirsiniz.