"Rol model" için sonuçlar

Öğretmene Özel İçerikler
 • Rollerimiz

  5. Sınıf-Rollerimiz-Öğrenci
 • Rollerimiz

  Rollerimiz-öğrenci kopyası
 • Rollerimiz

  Rollerimiz-öğretmen kopyası
 • Rollerimiz

  Sınıf Etkinliği
 • Model Araştırmaları

  • Tasarım ve Model Araştırmaları
  • Çoklu Sınıf
  • Model Araştırmaları
 • Sunucu Rolleri

  • Sunucu İşletim Sistemi
  • Çoklu Sınıf
  • Sunucu Rolleri
 • Değişen Rollerim

  KTS - Değişen Rollerim
  • Sosyal Bilgiler
  • 6. Sınıf
  • Birey ve Toplum
  • Değişen Rollerim
 • Özet - Rollerimiz

  • Sosyal Bilgiler
  • 5. sınıf
  • Haklarımı Öğreniyorum
  • Rollerimiz
  • İçinde bulunduğu gruplar ile gruplara ait rolleri ilişkilendirir.
 • Alıştırmalar - Rollerimiz

  Üye olunan gruplarda ve kurumlarda üstlenilen roller ve bu rollere uygun davranışların neler olduğu doğru yanlış ve boşluk doldurma soruları ile sınanmaktadır.
  • Sosyal Bilgiler
  • 5. Sınıf
  • Birey ve Toplum
  • Hak ve Sorumluluklarımız
  • Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.
 • Duru'nun Rolü

  Duru ve Annesi Duru'nun rolü hakkında konuşurlar.
  • Mutlu - Üzgün
 • Değişen Rollerim

  Sosyal rollerin, farklı gruplarda ve zamanla değişimi hakkında bilgilere yer verilmektedir.
  • Sosyal Bilgiler
  • 6. Sınıf
  • Birey ve Toplum
  • Değişen Rollerim
  • Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler.
 • Toplumsal Rollerimiz

  Rol kavramı tanımlanarak, günlük yaşamda üstenilen roller hakkında bilgi verilmektedir.
  • Sosyal Bilgiler
  • 6. Sınıf
  • Birey ve Toplum
  • Değişen Rollerim
  • Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler.
 • Sesin İşitmedeki Rolü

  Sesin İşitmedeki Rolü- Öğrenci KTT- 2017-2018
  • Fen Bilimleri
  • 3. Sınıf
  • Çevremizdeki Işık ve Sesler
  • Sesin İşitmedeki Rolü
 • Alıştırmalar - Değişen Rollerim

  QA Değişen Rollerim
  • Sosyal Bilgiler
  • 6. Sınıf
  • Birey ve Toplum
  • Değişen Rollerim
 • Işığın Görmedeki Rolü

  Işığın Görmedeki Rolü - Öğrenci KTT - 2017-2018
  • Fen Bilimleri
  • 3. Sınıf
  • Çevremizdeki Işık ve Sesler
  • Işığın Görmedeki Rolü
 • Özet – Değişen Rollerim

  -
  • Sosyal Bilgiler
  • 6. Sınıf
  • Birey ve Toplum
  • Değişen Rollerim
  • Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler.
 • Yapboz (Duru'nun Rolü)

  Bu oyunda "Duru'nun Rolü" isimli animasyonla ilgili yapboz etkinliği yer almaktadır.
  • Mutlu - Üzgün
 • Cümlede Yüklemin Rolü

  Bu konu anlatımında, cümlede anlamın oluşmasında yüklemin rolü ve değeri açıklanmaktadır.
 • Ailemdeki Bireylerin Rolleri

  Ailemizdeki bireylerin rolleri eşleştirme yoluyla belirlenmektedir.
  • Sosyal Bilgiler
  • 5. sınıf
  • Haklarımı Öğreniyorum
  • Rollerimiz
  • İçinde bulunduğu gruplar ile gruplara ait rolleri ilişkilendirir.
 • Polarlığın Çözünmedeki Rolü

  Bu konu anlatımında, polarlık ve apolarlık kavramlarından bahsedilmekte ve polarlığın çözünmedeki rolü, örnekler verilerek anlatılmaktadır.
  • Kimya
  • 10. Sınıf
  • Karışımlar
  • Homojen ve Heterojen Karışımlar
  • Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar.
 • Model Kesim

  • Saya Üretim Teknikleri
  • 11. Sınıf
  • Model Kesim
 • Atom Modelleri

  Atom Modelleri Öğrenci AKT_2019
  • Fen Bilimleri
  • 7. Sınıf
  • Saf Madde ve Karışımlar
  • Maddenin Tanecikli Yapısı
 • Kafa Modeli

  • Heykel Sanatı
  • 11. Sınıf
  • Kafa Modeli
 • Kalemlik Modeli

  • Alçı Şekillendirme
  • 11. Sınıf
  • Kalemlik Modeli
 • Vazo Modeli

  • Alçı Şekillendirme
  • 11. Sınıf
  • Vazo Modeli
 • Atom Modelleri

  Atom Modelleri-öğrenci kopyası
  • Fen Bilimleri
  • 7. Sınıf
  • Saf Madde ve Karışımlar
  • Maddenin Tanecikli Yapısı
 • Atom Modelleri

  Atom Modelleri-öğrenci kopyası
 • İş Modeli

  İş Modeli
 • Eşitsizlik Modeli

  Bu canlandırmada birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikler ile ilgili anlatımı bulabilirsiniz.
 • Webquest Modeli

  09 Nisan 2011 tarihinde Sabancı Üniversitesi'nde Eğitim Reformu Girişimi tarafından gerçekleştirilen "Eğitimde İyi Örnekler Konferansı 2011" konferansında Ersen Çığrık'ın gerçekleştirdiği "Fen Öğretiminde Webquest Modelinin Öğrenme Ortamına Katkıları ve Öğrenci Başarısı Üzerine Etkisinin İncelenmesi" konulu sunum videosu.
 • Atom Modelleri

  Atom Modelleri Öğretmen AKT _2019
  • Fen Bilimleri
  • 7. Sınıf
  • Saf Madde ve Karışımlar
  • Maddenin Tanecikli Yapısı
 • Model Montaj İşlemleri

  • Temel Gemi Yapım Teknikleri
  • 10. Sınıf
  • Model Montaj İşlemleri
 • Dalton Atom Modeli ve Thomson Atom Modeli

  Bu konu anlatımında, Dalton Atom Modeli ve Thomson Atom Modeli ile ilgili bilgi verilmektedir.
  • Fen Bilimleri
  • 7. Sınıf
  • Saf Madde ve Karışımlar
  • Maddenin Tanecikli Yapısı
  • Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular.