"Sözer vurgun" için sonuçlar

Öğretmene Özel İçerikler
 • Cümlenin Vurgusu

  Bir cümlede vurgunun nerede bulunacağını göreceksin.
  • Türkçe
  • 8. Sınıf
  • Dil Bilgisi
  • Cümlenin Ögeleri
  • Cümlenin Ögeleri
  • Cümlede vurgulanmak istenen ifadeyi belirler.
 • Kelime Vurgusunu Belirleme

  Bu alıştırmada, verilen kelimelerde vurgunun hangi hecede olduğunun belirlenmesi beklenmektedir.
  • Vurguyla ilgili kuralları uygular.