"Süeda güral kaçan" için sonuçlar

Öğretmene Özel İçerikler
 • Konu ve Ana Düşünce

  Uykusu kaçan Profesör İlker Bey, eline geçirdiği dergide usta bir sanatçının yazısına denk geliyor. Sen de İlker Bey'e katılıp konu ve ana düşünce arasındaki farkları öğrenmek ister misin?
  • Türkçe
  • 5. Sınıf
  • Okuduğunu Anlama
  • Paragraf Düzeyinde Okuduğunu Anlama
  • Metnin konusunu belirler.