"Sıfır atık projesi" için sonuçlar

Öğretmene Özel İçerikler
 • Sıfır

  Bu animasyonda sıfır kavramı örneklerle açıklanmaktadır.
  • Sıfır
 • Sıfır Bölü Sıfır Belirsizliği

  • Matematik
  • 12. Sınıf
  • Türev
  • Limit ve Süreklilik
  • Bir fonksiyonun bir noktadaki limiti, soldan limiti ve sağdan limiti kavramlarını tablo ve grafik kullanarak örneklerle açıklar.
 • Boyama (Sıfır)

  Bu oyunda “Sıfır” kavramıyla ilgili boyama etkinliği yer almaktadır.
  • Sıfır
 • Yapboz (Sıfır)

  Bu oyunda “Sıfır” kavramıyla ilgili yapboz etkinliği yer almaktadır.
  • Sıfır
 • Sıfır Faktöriyel

  Bu konu anlatımında, 0! = 1 olduğu ve faktöriyelli ifadelerde sıfır faktöriyelin sonucu değiştirmeyeceği açıklanmaktadır. 
  • Matematik
  • 10. Sınıf
  • Sayma
  • Sıralama ve Seçme
  • n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilip sıralanabileceğini hesaplar.
 • Atık Yönetiminden Sorumlu Kamu ve Sivil Toplum Kuruluşları

  -
  • Fen Bilimleri
  • 7. Sınıf
  • Saf Madde ve Karışımlar
  • Evsel Atıklar ve Geri Dönüşüm
  • Yeniden kullanılabilecek eşyalarını, ihtiyacı olanlara iletmeye yönelik proje geliştirir.
 • SIFIR YAKA ÇİZİMİ

  SIFIR YAKA ÇİZİMİ
  • Giysi Kalıpları
  • 11. Sınıf
  • Bluz Kalıbı
  • İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kapama payı, yaka, kol ve manşet çizimlerini, model uygulamalı bluz kalıbını doğru şekilde çizer.
 • Sıfır Bölü Sıfır Belirsizliğinin Trigonometrik Fonksiyonlara Uygulanması

  • Matematik
  • 12. Sınıf
  • Türev
  • Limit ve Süreklilik
  • Bir fonksiyonun bir noktadaki limiti, soldan limiti ve sağdan limiti kavramlarını tablo ve grafik kullanarak örneklerle açıklar.
 • Atıklar ve Geri Dönüşüm

  • Fen Bilimleri
  • 8. Sınıf
  • Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi
  • Sürdürülebilir Kalkınma
  • Geri dönüşümün ülke ekonomisine katkısına ilişkin araştırma verilerini kullanarak çözüm önerileri sunar.
 • Sıfır Kaldı Geriye

  Bu animasyonda "Sıfır Kaldı Geriye" isimli şiir canlandırılmaktadır.
  • Sıfır
 • Geri Dönüşüm

  Geri dönüşüm kavramı ve gerekliliğini örneklerle öğrenebilirsiniz.
  • Fen Bilimleri
  • 8. Sınıf
  • Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi
  • Sürdürülebilir Kalkınma
  • Geri dönüşüm için katı atıkların ayrıştırılmasının önemini açıklar.
 • Atık Yağlar

  • Atıklar
  • Çoklu Sınıf
  • Atık Yağlar
 • Atık Sular

  • Atıklar
  • Çoklu Sınıf
  • Atık Sular
 • Atık Lastikler

  • Atıklar
  • Çoklu Sınıf
  • Atık Lastikler
 • Sıfır Polinomunu Ayırt Etme

  Verilen bir sıfır polinomunda bilinmeyenleri bulma sorusu, ilgili konu anlatımıyla çözülmektedir.
  • Matematik
  • 10. Sınıf
  • Polinomlar
  • Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler
  • Bir değişkenli polinom kavramını açıklar.
 • 0 Yazıyorum

  Bu animasyonda 0 (sıfır) rakamının yazımı gösterilmektedir.
  • Sıfır
 • Meyve Tabağı Oyunu

  Bu oyunda tabaklara yanında belirtilen rakamda çilek yerleştirilir.
  • Sıfır
 • Sıfır Bölü Sıfır Belirsizliğinin Trigonometrik Fonksiyonlara Uygulanması ile İlgili Özellikler

  • Matematik
  • 12. Sınıf
  • Türev
  • Limit ve Süreklilik
  • Bir fonksiyonun bir noktadaki limiti, soldan limiti ve sağdan limiti kavramlarını tablo ve grafik kullanarak örneklerle açıklar.
 • Tıbbi Atıklar

  • Atıklar
  • Çoklu Sınıf
  • Tıbbi Atıklar
 • Organik Atıklar

  • Atıklar
  • Çoklu Sınıf
  • Organik Atıklar
 • Katı Atıklar

  • Atıklar
  • Çoklu Sınıf
  • Katı Atıklar
 • Atık Yönetimi

  Atık yönetimi konu anlatımında, atık yönetiminin üç aşaması ve bu aşamalarda yapılabilecekleri görebilirsiniz.
  • Fen Bilimleri
  • 8. Sınıf
  • Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi
  • Sürdürülebilir Kalkınma
  • Geri dönüşümün ülke ekonomisine katkısına ilişkin araştırma verilerini kullanarak çözüm önerileri sunar.
 • Katı Atıklar

  Toprak kirliliğine neden olan atık türlerinden katı atıklar anlatılmaktadır. Canlandırmada, hangi atıkların katı atıkları oluşturduğu, hangi yöntemlerle imha edildiği açıklanmaktadır. Katı atıkların hangi çevresel sorunlara yol açtığı incelenmektedir.
  • Biyoloji
  • 10. Sınıf
  • Dünyamız
  • Ekosistem Ekolojisi
  • Hava, toprak ve su kirliliğinin sebeplerini açıklar ve çözümler önerir.
 • Evsel Atıklar

  Bu canlandırmada, gündelik yaşamda ortaya çıkan evsel atıklar ve bu atıkların nasıl sınıflandırıldığı anlatılmaktadır.
  • Fen Bilimleri
  • 8. Sınıf
  • Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi
  • Sürdürülebilir Kalkınma
  • Geri dönüşüm için katı atıkların ayrıştırılmasının önemini açıklar.
 • Atık Yağlar

  Bu animasyonda atık yağların çevremize verebileceği zararları izleyebilirsiniz.
  • Matematik
  • 6. Sınıf
  • 6. Ünite
  • Geometrik Cisimler
  • Standart hacim ölçme birimlerini tanır ve cm³, dm³, m³ birimleri arasında dönüşüm yapar.
 • Evsel ve Organik Atıkların Kültür Mantarı Büyümesine Etkisi

  Bu projede evsel atıkların kültür mantarı yetiştiriciliğinde değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.
  • Biyoloji
  • 9. Sınıf
  • Canlılar Dünyası
  • Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması
  • Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar.
 • Atık Sorunu ve Atıklardan Korunma Yöntemleri

  Bu videolu konu anlatımında, çevre sorunlarından atık sorunu ve atıklardan krounma yöntemleri ile ilgili bilgiler yer almaktadır.
  • Coğrafya
  • 11. Sınıf
  • Çevre ve Toplum
  • Doğal Kaynakların Küresel Etkileri
  • Farklı atık türlerini çevre ve insan sağlığına etkileri açısından değerlendirir.
 • Atık Piller / Aküler

  • Atıklar
  • Çoklu Sınıf
  • Atık Piller / Aküler
 • Atık Su Tesisatı

  • Sıhhi Tesisat
  • 11. Sınıf
  • Atık Su Tesisatı
 • Deri Atıklarını Değerlendirme

  • Deri Atıkları
  • Çoklu Sınıf
  • Deri Atıklarını Değerlendirme
 • Atık malzemeleri değerlendirme

  Atık malzemelerden kendi oyuncağımızı yapıyoruz
  • Görsel Sanatlar
  • 1. Sınıf
  • Görsel İletişim ve Biçimlendirme
  • Üç boyutlu çalışma oluşturur.
 • Atık Öğütme Makinesi

  Bu videoda atık öğütme makinesinin nasıl çalıştığı anlatılmaktadır.
  • Kütüphane
  • Bilim ve Teknoloji
  • Bilimsel Çalışmalar
  • Diğer
 • Atıkları Ayıralım Oyunu

  Bu oyunda atıklar uygun geri dönüşüm kutularına götürülür.
  • Çevre Koruma
 • Pozitif, Negatif, Sıfır ve Tanımsız Eğim

  Bu konu anlatımında, pozitif, negatif, sıfır ve tanımsız eğimin günlük hayatla olan ilişkisi anlatılmaktadır. 
  • Matematik
  • 10. Sınıf
  • Fonksiyonlarla İşlemler ve Uygulamaları
  • Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar
  • İki miktar (nicelik) arasındaki ilişkiyi fonksiyon kavramıyla açıklar; problem çözümünde fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanır.