"Saf şiir anlayışı" için sonuçlar

Öğretmene Özel İçerikler
 • Şiir / Saf (Öz) Şiir

  EBA TV - 12 Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Dersi 20.04.2020 tarihli yayın içeriğidir.
  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 12. Sınıf
  • Ünite 3: Şiir
  • Okuma
  • Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir.
 • Öz (Saf) Şiir

  Bu videolu konu anlatımında, öz şiir anlayışının özellikleri ve diğer anlayışlardan farkları anlatılmaktadır.
 • Millî Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Anlayış

  Bu videolu konu anlatımında, Cumhuriyet Edebiyatı’nda nesir ve Millî Edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren anlayışın özellikleri anlatılmaktadır.
  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 12. Sınıf
  • Ünite 3: Şiir
  • Okuma
  • Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir.
 • İkinci Yeni Şiir Anlayışı

  EBA TV - 12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Dersi 06.05.2020 tarihli yayın içeriğidir.
  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 12. Sınıf
  • Ünite 3: Şiir
  • Okuma
  • Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir.
 • Millî Edebiyat Anlayışının Sürdürülmesi

  Bu videolu konu anlatımında, Millî Edebiyat anlayışının Cumhuriyet Dönemi’nde sürdürüldüğü anlatılmaktadır.
  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 12. Sınıf
  • Ünite 3: Şiir
  • Okuma
  • Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir.
 • Milli Edebiyat Anlayışını Yansıtan Şiir

  EBA TV - 12. Sınıf TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI Dersi 27.04.2020 tarihli yayın içeriğidir.
  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 12. Sınıf
  • Ünite 3: Şiir
  • Okuma
  • Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.
 • Tanzimat Döneminin Sanat Anlayışı

  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 11. Sınıf
  • Ünite 3: Şiir
  • Okuma
  • Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir.
 • 2013 LYS - Cumhuriyet Dönemi Şiir Anlayışı

  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 12. Sınıf
  • Ünite 3: Şiir
  • Okuma
  • Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler.
 • Millî Edebiyat Anlayışını Devam Ettiren Sanatçılar-2

  Bu videolu konu anlatımında, Millî Edebiyat anlayışını devam ettiren sanatçılardan Ömer Bedrettin Uşaklı, Ali Ulvi Elöve, Necmettin Halil Onan, Şükufe Nihal Başar, Halide Nusret Zorlutuna, Arif Nihat Asya bazı özellikleri ve eserleri ile birlikte anlatılmaktadır. 
  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 12. Sınıf
  • Ünite 3: Şiir
  • Okuma
  • Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir.
 • Millî Edebiyat Anlayışını Devam Ettiren Sanatçılar-1

  Bu videolu konu anlatımında, Millî Edebiyat anlayışını devam ettiren sanatçılardan Behçet Kemal Çağlar, Kemalettin Kamu, Zeki Ömer Defne, Ahmet Kutsi Tecer, Orhan Şaik Gökyay bazı özellikleri ve eserleri ile birlikte anlatılmaktadır. 
  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 12. Sınıf
  • Ünite 3: Şiir
  • Okuma
  • Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir.
 • Dinî Değerleri, Metafizik Anlayışı Öne Çıkaran Şiirler

  EBA TV - 12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Dersi 11.05.2020 tarihli yayın içeriğidir.
  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 12. Sınıf
  • Ünite 3: Şiir
  • Okuma
  • Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.
 • Anlayış

  -
  • Kütüphane
  • Doğa ve Çevre
  • Sosyal Yaşam
  • Trafik Bilinci
 • Şiir / Cumhuriyet Dönemi'nde (1923-1960) Toplumcu Şiir

  EBA TV - 12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Dersi 22.04.2020 tarihli yayın içeriğidir.
  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 12. Sınıf
  • Ünite 3: Şiir
  • Okuma
  • Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir.
 • İkinci Yeni Şiiri

  Bu videolu konu anlatımında, İkinci Yeni hareketinin özellikleri anlatılmaktadır.
  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 12. Sınıf
  • Ünite 3: Şiir
  • Okuma
  • Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir.
 • Halk Şiiri

  EBA TV - 12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Dersi 20.05.2020 tarihli yayın içeriğidir.
  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 12. Sınıf
  • Ünite 3: Şiir
  • Okuma
  • Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.
 • Öz Şiir

  Bu videolu konu anlatımında, Millî Mücadele döneminde verilen eserlerin özellikleri, Beş Hececiler, öz şiir anlayışı anlatılmaktadır.
  • Türk Edebiyatı
  • 12. Sınıf
  • Cumhuriyet Döneminde Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiir)
  • Toplumcu Şiir Zevk ve Anlayışını Ön Plana Çıkaranlar (1940–1960)
  • Şiirden hareketle metnin oluşmasına imkân sağlayan zihniyeti belirler.
 • Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Şiir

  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 12. Sınıf
  • Ünite 3: Şiir
  • Okuma
  • Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.
 • Dil Anlayışı ve Edebî Türler

  Bu videolu konu anlatımında, Millî Edebiyat’ın dil anlayışı ile hikâye, roman, şiir ve tiyatro türlerinin özellikleri anlatılmaktadır.
 • 1960 Sonrası Toplumcu Şiir

  EBA TV - 12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Dersi 13.05.2020 tarihli yayın içeriğidir.
  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 12. Sınıf
  • Ünite 3: Şiir
  • Okuma
  • Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir.
 • Kut Anlayışı

  Bu konu anlatımında, kut anlayışı anlatılmaktadır.
 • İkinci Yeni Sonrası Toplumcu Şiir

  Bu videolu konu anlatımında, İkinci Yeni Sonrası toplumcu şiirin özellikleri anlatılmaktadır.
  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 12. Sınıf
  • Ünite 3: Şiir
  • Okuma
  • Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir.
 • 2015 LYS - Dİvan Edebiyatı Şiiri

  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 10. Sınıf
  • Ünite 3: Şiir
  • Okuma
  • Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir.
 • Serbest Nazım ve Toplumcu Şiir

  Bu videolu konu anlatımında, Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı’nda serbest nazım ve toplumcu şiirin özellikleri anlatılmaktadır.
  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 12. Sınıf
  • Ünite 3: Şiir
  • Okuma
  • Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir.
 • Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şiir

  Bu videolu konu anlatımında, Garip dışında yeniliği sürdüren sanatçılar Fazıl Hüsnü Dağlarca, Behçet Necatigil ve Cahit Külebi bazı özellikleri ve eserleri ile birlikte anlatılmaktadır.
  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 12. Sınıf
  • Ünite 3: Şiir
  • Okuma
  • Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir.
 • 2010 LYS3 - Şiir Bilgisi

  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 10. Sınıf
  • Ünite 3: Şiir
  • Okuma
  • Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir.
 • 2014 LYS3 - Necip Fazıl Kısakürek

  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 12. Sınıf
  • Ünite 3: Şiir
  • Okuma
  • Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir.
 • 2010 LYS - Cumhuriyet Dönemi Şiiri

  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 12. Sınıf
  • Ünite 3: Şiir
  • Okuma
  • Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir.
 • 2010 LYS3 - Şair Toplulukları ve Düşünce Akımları

  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 12. Sınıf
  • Ünite 3: Şiir
  • Okuma
  • Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir.
 • Orhan Veli Kanık, Melih Cevdet Anday, Oktay Rifat Horozcu

  Bu videolu konu anlatımında, Garip hareketini oluşturan sanatçılar Orhan Veli Kanık, Melih Cevdet Anday ve Oktay Rifat Horozcu bazı özellikleri ve eserleri ile birlikte anlatılmaktadır.
  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 12. Sınıf
  • Ünite 3: Şiir
  • Okuma
  • Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir.
 • Hisarcılar

  Bu videolu konu anlatımında, Hisarcıları oluşturan sanatçılar ve özellikleri anlatılmaktadır.
  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 12. Sınıf
  • Ünite 3: Şiir
  • Okuma
  • Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir.
 • 2011 LYS 3 - Cumhuriyet Dönemi Türk Şiiri

  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 11. Sınıf
  • Ünite 3: Şiir
  • Okuma
  • Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir.
 • 2014 LYS 3 - Cumhuriyet Dönemi Şiir Akımları

  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 12. Sınıf
  • Ünite 3: Şiir
  • Okuma
  • Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir.
 • Maviciler

  Bu videolu konu anlatımında, Mavicileri oluşturan sanatçıları ve özellikleri ile anlatılmaktadır.
  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 12. Sınıf
  • Ünite 3: Şiir
  • Okuma
  • Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir.
 • Garip Hareketi (I. Yeni)

  Bu videolu konu anlatımında, Garip hareketi ve bu hareketin özellikleri anlatılmaktadır.
  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 12. Sınıf
  • Ünite 3: Şiir
  • Okuma
  • Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir.
 • Ece Ayhan, Ülkü Tamer, Özdemir İnce

  Bu videolu konu anlatımında, İkinci Yeni hareketi sanatçılarından Ece Ayhan, Ülkü Tamer, Özdemir İnce bazı özellikleri ve eserleri ile birlikte anlatılmaktadır.
  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 12. Sınıf
  • Ünite 3: Şiir
  • Okuma
  • Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir.
 • Yedi Meşaleciler - Sanatçılar

  Bu videolu konu anlatımında, Yedi Meşalecileri oluşturan Sanatçılar Ziya Osman Saba, Yaşar Nabi Nayır, Kenan Hulusi Koray, Vasfi Mahir Kocatürk, Sabri Esat Siyavuşgil, Muammer Lütfi, Cevdet Kudret Solok bazı özellikleri ve eserleri ile birlikte anlatılmaktadır.
  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 12. Sınıf
  • Ünite 3: Şiir
  • Okuma
  • Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir.
 • Yedi Meşaleciler

  Bu videolu konu anlatımında, Cumhuriyet Dönemi’nin ilk şairler topluluğu olan Yedi Meşaleciler anlatılmaktadır.
  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 12. Sınıf
  • Ünite 3: Şiir
  • Okuma
  • Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir.
 • 2012 LYS 3 - Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı

  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 12. Sınıf
  • Ünite 3: Şiir
  • Okuma
  • Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir.
 • Nazım Hikmet, Ahmed Arif, Rıfat Ilgaz, Ceyhun Atuf Kansu, Arif Damar

  Bu videolu konu anlatımında, Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı’nda serbest nazım ve toplumcu şiir anlayışı ile eser veren sanatçılardan Nazım Hikmet, Ahmed Arif, Rıfat Ilgaz, Ceyhun Atuf Kansu, Arif Damar bazı özellikleri ve eserleri ile birlikte anlatılmaktadır.
  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 12. Sınıf
  • Ünite 3: Şiir
  • Okuma
  • Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir.
 • Toplumcu Gerçekçi Şiir

  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 12. Sınıf
  • Ünite 3: Şiir
  • Okuma
  • Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler.