"Samsun ilkadım hem" için sonuçlar

Öğretmene Özel İçerikler
 • Hem Sıfat Hem Zamir Olan Kelimeler

  Bu konu anlatımında, hem sıfat hem zamir olarak kullanılabilen kelimeler anlatılmakta; işaret sıfatı ile zamiri, belgisizlik sıfatı ile zamiri ve soru sıfatı ile zamiri karşılaştırılmalı olarak açıklanmaktadır.
 • Varlığın Hem Madde Hem Düşünce Olduğunu Savunanlar

  Bu videolu konu anlatımında, varlığın hem madde hem düşünce olduğunu savunan düşünürlerden Descartes’in varlıkla ilgili görüşlerine yer verilmektedir.
  • Felsefe
  • 10. Sınıf
  • Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri
  • Varlık Felsefesi
  • Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar.
 • Samsun Tanıtımı

  • Kütüphane
  • Doğa ve Çevre
  • Şehir Tanıtımları
  • Yurt İçi
 • Samsun'dan Havza'ya

  Mustafa Kemal Paşa'nın Havza'da faaliyetleri ve Havza Genelgesi'nin içeriği ile ilgili bilgilere yer verilemektedir.
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 8. Sınıf
  • 2. Ünite: Millî Uyanış: Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar
  • İstiklal Yolculuğu
  • Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder.
 • Hem Bağlı ve Hem Bağlı Hem de Bağımsız Genlerde Gamet Oluşma Olasılığı

  Bu videolu konu anlatımında; bağlı ve hem bağlı hem de bağımsız genlerde gamet oluşma olasılığı ve çeşit sayısı bulma hesaplamaları örneklerle anlatılmaktadır.
  • Biyoloji
  • 10. Sınıf
  • Kalıtımın Genel İlkeleri
  • Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik
  • Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
 • Hem Sıfat Hem Zamir Olarak Kullanılan Kelimeleri Belirleme

  Belgisiz, soru ve işaret sıfatlarının aynı zamanda zamir olarak da kullanılabileceği göz önüne alınarak cümlelerde altı çizili olan sözcüklerin sıfat ya da zamir olarak kullanıldığının belirlenmesi istenmektedir.
 • Samsun'dan Doğan Güneş

  Mustafa Kemal Paşa'nın hangi görevle Samsun'a gönderildiği, Samsun'a çıktığı sırada Anadolu'daki yerel direnişlerin durumu ve Samsun'daki faaliyetleri ile ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz.
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 8. Sınıf
  • 2. Ünite: Millî Uyanış: Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar
  • İstiklal Yolculuğu
  • Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder.
 • Samsun'dan Doğan Güneş

  • Müzik
  • 3. Sınıf
  • Müziksel Algı ve Bilgilenme
  • Seslerin yüksekliklerini, sürelerinin uzunluk ve kısalıklarını ayırt eder.
 • Sadece Y ve Hem X Hem Y Kromozomu Üzerinde Taşınan Karakterler

  Bu videolu konu anlatımında; sadece X ve hem X hem Y kromozomu üzerinde taşınan karakterler örnekleriyle anlatılmaktadır.
  • Biyoloji
  • 10. Sınıf
  • Kalıtımın Genel İlkeleri
  • Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik
  • Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
 • Mustafa Kemal’in Samsun’a Çıkışı

  Bu videolu konu anlatımında, Mustafa Kemal’in Samsun’a Çıkışı konusu anlatılmaktadır.
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 12. Sınıf
  • Millî Mücadele
  • Millî Mücadele Hazırlıkları
  • Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.
 • Samsun'a Çıkış ve Havza Genelgesi

  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 8. Sınıf
  • 2. Ünite: Millî Uyanış: Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar
  • İstiklal Yolculuğu
  • Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder.
 • Mustafa Kemal'in Samsun'daki Faaliyetlerini Belirtme

  Mustafa Kemal'in Samsun'daki faaliyetleri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 8. Sınıf
  • 2. Ünite: Millî Uyanış: Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar
  • İstiklal Yolculuğu
  • Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder.
 • Sosyoloji 1

  • 11. Sınıf
 • Ve Milli Mücadele Başlıyor: Samsun'a Çıkış

  Bu konu anlatımında, 19 mayıs 1919 da Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkıp Kurtuluş Savaşı'nı başlatması anlatılmaktadır.
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 8. Sınıf
  • 2. Ünite: Millî Uyanış: Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar
  • İstiklal Yolculuğu
  • Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder.
 • Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a Hangi Görevle Gönderildiğini Belirtme

  Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a hangi görevle gönderildiği hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 8. Sınıf
  • 2. Ünite: Millî Uyanış: Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar
  • İstiklal Yolculuğu
  • Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder.
 • Mustafa Kemal’in Samsun’a Çıkışı Sonrasında Millî Mücadele İçin Yaptığı Çalışmalar

  Bu videolu konu anlatımında Mustafa Kemal’in Samsun’a Çıkışı Sonrasında Millî Mücadele İçin Yaptığı Çalışmalar hakkında bilgiler verilmektedir.
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 12. Sınıf
  • Millî Mücadele
  • Millî Mücadele Hazırlıkları
  • Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.
 • YAŞADIĞIMIZ YER YAKAKENT

  Samsun ili Yakakent ilçesi hakkında bilgi içerir
  • Hayat Bilgisi
  • 1. Sınıf
  • Ülkemizde Hayat
  • Yaşadığı yeri bilir.
 • Bağımsız Değişkeni Belirleme

  Animasyon yardımıyla“bağımsız değişkeni belirleme” olayı hem deneyle hem de ifadelerle anlatılacaktır.
 • Operasyon: Isı İletkenliği

  Isı iletkenliğini kullanarak keşif takımını kurtarırken hem eğlenecek hem de bilgilerinizi tekrar edeceksiniz.
  • Fen Bilimleri
  • 6. Sınıf
  • Madde ve Isı
  • Madde ve Isı
  • Maddeleri, ısı iletimi bakımından sınıflandırır.
 • 4.Ünite 1. Alıştırma( Boşluk doldurma)

  Öğrencilerimiz bu alıştırmalarla hem konu tekrarı yapmış olacak hem de öğrendiklerini pekiştirmiş olacaklardır.
  • Hadis
  • 10. Sınıf
  • Hadis Çeşitleri
  • Hadisleri kaynağına, râvi sayısına ve sıhhat derecelerine göre sınıflandırır.
 • Bağlama Grupları ve Özellikleri

  Bu konu anlatımında, bağlama grupları ve bunların özellikleri anlatılmaktadır. Ayrıca hem edat hem de bağlaç olarak ve hem sıfat hem de zarf olarak kullanılabilen sözcüklerin cümlelere kattığı anlam farklılıkları tartışılmaktadır.
  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 10. Sınıf
  • Ünite 4: Destan / Efsane
  • Dil Bilgisi
  • Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar.
 • Metnin Konu ve Ana Düşüncesini Belirleme 5

  Büyüyünce Ne Olacaksın? Haydi gel, hem beraber düşünelim hem de verilen metni beraber inceleyelim.
  • Türkçe
  • 5. Sınıf
  • Okuduğunu Anlama
  • Paragraf Düzeyinde Okuduğunu Anlama
  • Metnin konusunu belirler.
 • Lozan Barış Görüşmeleri'ne Her İki Hükûmetin de Davet Edilmesini Yorumlama

  Lozan Barış Görüşmeleri'ne hem Osmanlı hem de TBMM Hükûmetlerinin davet edilmesinin altında yatan amacı öğrenebilirsiniz.
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 8. Sınıf
  • 4. Ünite: Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye
  • Siyasi Alandaki Gelişmeler
  • Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar.
 • BASIC COOKING METHODS AND TECHNIQUES

  Öğrenciler bu videoda yabancı dildeki temel pişirme metod ve tekniklerini hem sesli hem de görsel olarak öğrenecektir.
  • Mesleki Yabancı Dil - Yiyecek İçecek Hizmetleri
  • 10. Sınıf
  • Yabancı Dilde Yiyecekler ve Yemek Kavramları
  • Yiyecekler ve yemek hazırlamayla ilgili temel kavramları yabancı dilde açıklar.
 • Kare Dik Prizmanın Hacmindeki Değişim

  Bu konu anlatımında, kare dik prizmanın hacminin, hem taban alanı hem de yüksekliği ile doğru orantılı olduğu anlatılmaktadır.
  • Matematik
  • 10. Sınıf
  • Geometrik Cisimler
  • Prizmalar ve Piramitler
  • Dik prizma ve dik piramitlerin yüzey alan ve hacim bağıntılarını oluşturur.
 • Sıfat Çeşitleri

  Ressam Haluk ile beraber hem güzel bir yağlı boya tablo yapıp hem de sıfat çeşitlerini öğrenmeye ne dersin?
  • Türkçe
  • 6. Sınıf
  • Dil Bilgisi
  • İsimler, Sıfatlar, Tamlamalar
  • İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar.
 • Lunapark Treni Tasarlayalım

  Bir lunapark treninin ray sistemini kurarak hız ve enerji ile bilgilerini hem tekrar etmiş olacaksınız hem de eğleneceksiniz.
  • Fen Bilimleri
  • 7. Sınıf
  • Kuvvet ve Enerji
  • Enerji Dönüşümleri
  • Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır.
 • Otçullara Örnekler Verme

  ”Koyun, zürafa, insan, kaplan, ayı canlılarından hangileri hem etçil hem otçul beslenmektedir?” sorusu, ilgili konu anlatımı ile çözülmektedir.
  • Biyoloji
  • 10. Sınıf
  • Dünyamız
  • Ekosistem Ekolojisi
  • Canlılar arasında beslenme yönünden farklılıklar olduğunu kavrar.
 • "De, ki, mi"nin Yazımı

  Nalan Hanım ile beraber "Efsane Domatesler" adlı röportaj metnindeki yazım yanlışlarını hem öğrenip hem de düzeltmeye ne dersin?
  • Türkçe
  • 5. Sınıf
  • Yazma
  • Yazım Kuralları
  • Yazdıklarını düzenler.
 • Kızak Yarışı

  Kızağınızla zamana karşı yarıştığınız bu oyunda kaygan ve pürüzlü yüzeylerin harekete etkisini gözlerken hem öğrenecek hem de eğleneceksiniz. 
 • Kimyasal Tepkimeler ve Kimyasal Değişim

  Bu konu anlatımında, kimyasal değişimler sonucunda oluşan maddelerin hem fiziksel hem de kimyasal özelliklerinin değiştiği örnekleri ile birlikte anlatılmaktadır.
  • Kimya
  • 9. Sınıf
  • Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
  • Fiziksel ve Kimyasal Değişimler
  • Fiziksel ve kimyasal değişimi, kopan ve oluşan bağ enerjilerinin büyüklüğü temelinde ayırt eder.
 • Üslü İfadeleri Sıralama

  Bu interaktif etkinlikte tabanları aynı üsleri farklı, üsleri aynı tabanları farklı ve hem tabanları hem de üsleri farklı üslü ifadeleri sıralayacaksınız.
  • Matematik
  • 6. Sınıf
  • 1. Ünite
  • Doğal Sayılarla İşlemler
  • Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar.
 • Asit ve Bazların Sağlığa Etkisi

  Bu konu anlatımında; günlük hayatımızda sıklıkla tükettiğimiz asidik ve bazik özellik gösteren maddelerin, sağlığımız üzerindeki hem olumlu hem de olumsuz etkileri anlatılmaktadır.
  • Kimya
  • 10. Sınıf
  • Asitler, Bazlar ve Tuzlar
  • Asitleri ve Bazları Tanıyalım
  • Asitleri ve bazları gündelik deneyimlerle ve bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder.
 • Sıfat Tamlamaları

  Babasıyla balığa çıkan Ali, büyük bir keyif içinde hem balık tutmakta hem de okulda öğrendiği sıfat ve sıfat çeşitleri hakkında babasına örnekler vermektedir.
  • Türkçe
  • 6. Sınıf
  • Dil Bilgisi
  • İsimler, Sıfatlar, Tamlamalar
  • İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar.
 • Sahih ve Mu'tel Fiil Çalışma Kağıdı

  Bu dokümanla birlikte öğrencilerimiz Sahih ve Mu'tel Fiil konularını aynı düzlemde hem mukayese etme imkanı bulacak hem de rahat bir şekilde konu tekrarı yapabilecektir.
  • Mesleki Arapça
  • 12. Sınıf
  • Tevhid ve Şirk
  • KONUŞ: Dinlediği/okuduğu metin/diyalogdan hareketle akaid ilminin temel kavramlarını söyler. Dinlediği/okuduğu metin/diyalogdan hareketle akaidin temel konularıyla ilgili kısa cümleler kurar. Sözlü iletişimde içerisinde “aksâm-ı seb'a”nın geçtiği cümleleri kullanır.
 • Bitki ve Hayvan Hücrelerinin Karşılaştırılması

  Bu etkinlikte verilen hücresel yapıların sadece bitki hücrelerinde mi sadece hayvan hücrelerinde mi yoksa hem bitki hem de hayvan hücrelerinde mi bulunduğunun belirlenmesi beklenmektedir.
  • Fen Bilimleri
  • 7. Sınıf
  • Hücre ve Bölünmeler
  • Hücre
  • Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır.
 • Bağlaçlar

  • Türkçe
  • 6. Sınıf
  • Dil Bilgisi
  • Edat - Bağlaç - Ünlem
  • Edat, bağlaç ve ünlemlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar.
 • Roma Colessium

  Hem dini hem tarihi hem de turistik yönü ile dikkat çeken Roma, İtalya'nın başkenti olup "Dünyanın Başkenti" unvanı ile küresel bir etkiye sahiptir. Katolik kilisesinin idari ve ruhani merkezidir. Roma imparatorluğunun geçmişi günümüze kadar yapıları ile varlığını sürdürmektedir.
 • Bir Sıralı İkilinin Koordinat Sisteminde Yerini Belirleme

  Bu interaktif etkinlikte hem verilen bir sıralı ikilinin koordinat sistemindeki yerini bulabilir, hem de koordinat sistemindeki yeri verilen bir noktanın apsis ve ordinat değerlerini belirleyebilirsiniz.
  • Matematik
  • 8. Sınıf
  • 4. Ünite
  • Doğrusal Denklemler
  • Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir.