"Sanat" için sonuçlar

Öğretmene Özel İçerikler
 • Sanat

  Bu canlandırmayı izleyerek sanat kavramını, yurdumuzda sanat alanında yapılanları ve sanatın insanlara katkılarının neler olduğunu öğrenebilirsiniz.
  • Sosyal Bilgiler
  • 7. Sınıf
  • Ülkeler Arası Köprüler
  • Ortak Mirasımız
  • Düşünce, sanat ve edebiyat ürünlerinin, doğal varlıkların ve tarihi çevrelerin ortak miras ögesi olarak yaşatılmasında insanlığın sorumluluğunun farkına varır.
 • Sanat ve Sanatın Nitelikleri

  Bu videoda sanat ve sanatın niteliklerinden bahsedilmektedir.
  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 9. Sınıf
  • Ünite 5: Roman
  • Okuma
  • Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler.
 • Plastik Sanatlar - Sahne Sanatları

  -
  • Sanat Tarihi
  • Çoklu Sınıf
  • Sanat Tarihine Giriş
  • Sanat türlerini gruplandırır.
 • Varak Sanatı

  • Süsleme Sanatı
  • 12. Sınıf
  • Varak Sanatı
 • Sanat Etkinlikleri

  • Erken Çocuklukta Program
  • 11. Sınıf
  • Sanat Etkinlikleri
 • Görsel Sanatlar

  • Görsel Sanatlar
  • 8. Sınıf
  • Görsel İletişim ve Biçimlendirme
 • Sanat Tarihi

  • Sanat Tarihi
  • Çoklu Sınıf
  • İlk Çağda Doğu Akdeniz Havzası Uygarlıkları ve Bizans
 • Sanat Tarihi

  • Sanat Tarihi
  • Çoklu Sınıf
  • İlk Çağda Doğu Akdeniz Havzası Uygarlıkları ve Bizans
 • ANAMORFİK SANAT

  Koordinat sistemini eğlenceli olarak öğretmek için kullanılan ders etkinliği
  • Matematik
  • 3. sınıf
  • 2. Ünite
  • Veri Toplama ve Değerlendirme
  • Şekil grafiğini olusturur.
 • sanat nedir?

  sanat insanın duygu ve düşüncelerini çizgi,boya,hacim yada ses gibi anlatım vasıtalarıyla başkalarına hissetirilmesidir.
  • Görsel Sanatlar
  • 6. Sınıf
  • Görsel İletişim ve Biçimlendirme
  • Görsel sanat çalışmasını oluştururken farklı materyalleri ve teknikleri kullanır.
 • Hat Sanatı

  • Kütüphane
  • Kültür ve Sanat
  • Görsel Sanatlar
  • Türk Sanatları
 • Sanat Faaliyetleri

  Bu konu anlatımında, Anadolu Selçuklu Devleti ve Anadolu Türk beylikleri döneminde Anadolu’da inşa edilen cami, medrese, hastane, kervansaray, han, hamam gibi yapılardan bahsedilmekte ve ayrıca Selçuklularda yaygın olan sanat dalları hakkında bilgiler verilmektedir.
  • Tarih
  • 9. sınıf
  • Türkiye Tarihi (11 - 13. Yüzyıl)
  • Türkiye Selçuklu Devleti’nde Kültür ve Uygarlık
  • Dinî, Kültürel ve Sanatsal Yapı
  • Türkiye Selçuklularının siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel faaliyetlerini; Anadolu’nun Türk yurdu olması açısından değerlendirir.
 • Çini Sanatı

  • Kütüphane
  • Kültür ve Sanat
  • Görsel Sanatlar
  • Türk Sanatları
 • GÖRSEL SANATLAR

  Kolay çizim tekniklerini kullanarak UZAY konulu bir çalışma yaptık.
  • Görsel Sanatlar
  • 3. Sınıf
  • Görsel İletişim ve Biçimlendirme
  • Görsel sanat çalışmasını oluştururken ifadeci yaklaşım kullanır.
 • Görsel Sanatlar

  Atık malzemelerle çalışma
  • Görsel Sanatlar
  • 1. Sınıf
  • Görsel İletişim ve Biçimlendirme
  • Görsel sanat çalışmalarını temalardan, konulardan, fikirlerden, şiirlerden, hikâyelerden esinlenerek oluşturur.
 • Söz Sanatları

  • Türkçe
  • 8. Sınıf
  • Okuduğunu Anlama
  • Söz Varlığını Geliştirme
 • Söz Sanatları

  Söz Sanatları
  • Türkçe
  • 7. Sınıf
  • Okuduğunu Anlama
  • Söz Varlığını Geliştirme
 • Söz Sanatları

  Kişileştirme sanatı ile ilgili anlatımları izleyebilirsiniz.
  • Türkçe
  • 6. sınıf
  • Anlam Bilgisi
  • Şiir ve Düz Yazı
  • Söz Sanatları
  • Metindeki söz sanatlarının anlatıma olan katkısını fark eder.
 • Söz Sanatları

  Öğrenci AKT
  • Türkçe
  • 7. Sınıf
  • Okuduğunu Anlama
  • Söz Varlığını Geliştirme
 • Söz Sanatları

  Söz Sanatları Öğrenci AKT 2019
  • Türkçe
  • 8. Sınıf
  • Okuduğunu Anlama
  • Söz Varlığını Geliştirme
 • Söz Sanatları

  Söz Sanatları Öğretmen AKT 2019
  • Türkçe
  • 8. Sınıf
  • Okuduğunu Anlama
  • Söz Varlığını Geliştirme
 • Söz Sanatları

  MEB Türkçe
 • El Sanatlarımız

  Bu canlandırmada toplumumuzun duygularını ve beğenilerini yansıtan kültürel değerlerimizden birisi olan el sanatlarımız ile ilgili örnekler sunulmaktadır.
  • Sosyal Bilgiler
  • 4. Sınıf
  • Kültür ve Miras
  • Millî Kültür Ögelerimiz
  • Ailesi ve çevresindeki millî kültürü yansıtan ögeleri araştırarak örnekler verir.
 • Söz Sanatları

  -
  • Türkçe
  • 8. Sınıf
  • Okuduğunu Anlama
  • Söz Varlığını Geliştirme
  • Metindeki söz sanatlarını tespit eder.
 • Barok Sanat

  -
  • Sanat Tarihi
  • Çoklu Sınıf
  • Avrupa Sanatı
  • Barok sanatının genel özelliklerini belirler.
 • Romanesk Sanat

  -
  • Sanat Tarihi
  • Çoklu Sınıf
  • Avrupa Sanatı
  • Roman sanatının genel özelliklerini belirler.
 • Sanat Faaliyetleri

  Türkiye Selçuklu Devleti ve Anadolu Türk beylikleri döneminde Anadolu’da inşa edilen cami, medrese, hastane, kervansaray, han, hamam gibi yapıları öğrenebilir ve Selçuklularda yaygın olan sanat dalları hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
  • Sosyal Bilgiler
  • 6. Sınıf
  • Kültür ve Miras
  • Yeni Yurt Anadolu
  • Türklerin Anadolu’yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder.
 • Sanat Nedir?

  -
  • Sanat Tarihi
  • Çoklu Sınıf
  • Sanat Tarihine Giriş
  • Sanat ve sanat eseri kavramları arasındaki ilişkiyi sorgular.
 • Gotik Sanat

  -
  • Sanat Tarihi
  • Çoklu Sınıf
  • Avrupa Sanatı
  • Gotik sanatının genel özelliklerini belirler.
 • Bizans Sanatı

  -
  • Sanat Tarihi
  • Çoklu Sınıf
  • İlk Çağda Doğu Akdeniz Havzası Uygarlıkları ve Bizans
  • Bizans Dönemi mimari eserlerinin genel özelliklerini açıklar.
 • Çağdaş Sanat Akımları

  • Temel Sanat Tarihi
  • 10. Sınıf
  • Çağdaş Sanat Akımları
 • Sanat Tarihi Dönemleri

  • Sanat ve Seramik Tarihi
  • Çoklu Sınıf
  • Sanat Tarihi Dönemleri
 • Çağdaş Sanat Akımları

  • Sanat ve Seramik Tarihi
  • Çoklu Sınıf
  • Çağdaş Sanat Akımları
 • Batı Sanatı Tarihi

  • Sanat ve Seramik Tarihi
  • Çoklu Sınıf
  • Batı Sanatı Tarihi
 • Sanat Tarihi Dönemleri

  • Grafik ve Sanat Tarihi
  • Çoklu Sınıf
  • Sanat Tarihi Dönemleri