"Saygı" için sonuçlar

Öğretmene Özel İçerikler
 • Saygı

  “Saygı” adlı metnin, toplum içinde diğer insanları rahatsız etmemek için nelere dikkat edilmesi gerektiğinin düşünülerek okunması istenmektedir.
 • Doğaya Saygı

  Doğaya Saygı adlı metnin seslendirildiği bir canlandırmadır.
 • ATAMIZI SAYGIYLA ANIYORUZ

  10 KASIM ATATÜRK HAFTASI
  • Görsel Sanatlar
  • 3. Sınıf
  • Görsel İletişim ve Biçimlendirme
  • Ekleme, çıkarma, içten ve dıştan kuvvet uygulama yoluyla farklı malzemeleri kullanarak üç boyutlu çalışma yapar.
 • Farklı Kültürlere Saygı

  Bu animasyonda, farklı kültürel özelliklere sahip ülkelere hakkında bilgiler yer almaktadır.
  • Sosyal Bilgiler
  • 4. Sınıf
  • Küresel Bağlantılar
  • Farklı Kültürler
  • Farklı kültürlere saygı gösterir.
 • Farklı Düşüncelere Saygı

  İki kişi arasında geçen diyalogda, verilen cümlelerden karşıdakinin düşüncesine saygı ile karşılandığını gösteren cümlenin bulunması istenmektedir.
  • Sosyal Bilgiler
  • 4. Sınıf
  • Birey ve Toplum
  • Onun Yerinde Olsaydım…
  • Diğer bireylerin farklı özelliklerini saygı ile karşılar.
 • Metni Anlıyoruz (Doğaya Saygı)

  ”Doğaya Saygı” adlı metinden çıkarılabilecek yargıların belirlendiği bir uygulamadır.
  • Türkçe
  • 4. Sınıf
  • Sözlü İletişim
  • Dinlediğini/İzlediğini Anlama
  • Dinlediklerinin/izlediklerinin konusunu belirler.
 • LAİK DEVLET, FARKLI İNANÇLARA SAYGI

  Bu konu anlatımında, laik devlet kavramının tanımı ve farklı inançlara saygı anlatılmaktadır.
  • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
  • 9. Sınıf
  • Laiklik ve Din
  • Laiklik
  • Laiklik kavramını açıklar.
 • Kıpırdak ile Şıpırdak - Farklılıklara Saygı

  • Kütüphane
  • Eğlence ve Oyun
  • Çizgi Filmler
  • Kıpırdak ile Şıpırdak
 • Metne İlişkin Soruları Yanıtlama - Saygı

  Bu etkileşimli alıştırmada, 'Saygı'adlı metinle ilgili ekranda verilen soruların doğru yanıtlarını belirleyin.
  • Türkçe
  • 8. Sınıf
  • Okuduğunu Anlama
  • Paragraf Düzeyinde Okuduğunu Anlama
  • Metindeki yardımcı fikirleri belirler.
 • Sağlık ve Spor - Öğretmene Saygı

  EBA TV - 2. Sınıf, Türkçe Dersi 22.04.2020 tarihli yayın içeriğidir.
  • Türkçe
  • 2. Sınıf
  • Okuma
  • Okuma materyallerindeki temel bölümleri tanır.
 • Okuduğu Metni Anlama ve Çözümleme - Saygı

  Bu etkileşimli alıştırmada, "Saygı" adlı okuma metinde geçen bazı kelimelerin açıklamaları verilmiştir. Bu açıklamalardan kelimeyi tahmin edip karışık harflerin içerisinde bulun.
  • Türkçe
  • 8. Sınıf
  • Anlam Bilgisi
  • Kelime ve Kelime Gruplarında Anlam
  • Kelime Anlamını Belirleme
  • Kelimeler arasındaki anlam ilişkilerini kavrayarak birbiriyle anlamca ilişkili kelimelere örnek verir.
 • Özet - Başkalarına Saygılıyım

  İnsanların çeşitli özellikleri gibi düşüncelerinin de farklı olabileceği ve farklı düşünceler karşısında nasıl davranılması gerektiği anlatılmaktadır.
  • Sosyal Bilgiler
  • 4. sınıf
  • Kendimi Tanıyorum
  • Başkalarına Saygılıyım
  • Başkalarının duygu ve düşüncelerini saygı ile karşılar.
 • Alıştırmalar - Belediyemiz

  Belediye, belediye başkanı, belediye hizmetleri gibi konular hakkında sorular içeren bir alıştırmadır.
  • Sosyal Bilgiler
  • 4. Sınıf
  • Küresel Bağlantılar
  • Farklı Kültürler
  • Farklı kültürlere saygı gösterir.
 • Alıştırmalar - Yerel Yönetimler

  Yerel yönetim, muhtar, vali ve il özel idaresi hakkında sorulardan oluşan bir alıştırmadır.
  • Sosyal Bilgiler
  • 4. Sınıf
  • Küresel Bağlantılar
  • Farklı Kültürler
  • Farklı kültürlere saygı gösterir.
 • Alıştırmalar - Özel Günler

  Millî bayramlarımız hangileridir? Peki, dinî bayramlarımızı biliyor musun? Hangi özel günün hangi toplumlar tarafından kutlandığı hakkında fikrin var mı? Şimdi alıştırma sorularıyla bilgilerimizi birlikte ölçmeye ne dersin?
  • Sosyal Bilgiler
  • 4. Sınıf
  • Küresel Bağlantılar
  • Farklı Kültürler
  • Farklı kültürlere saygı gösterir.
 • Muhtarlık

  Muhtarlık ve muhtar olma şartları hakkında bilgi veren bir canlandırmadır.
  • Sosyal Bilgiler
  • 4. Sınıf
  • Küresel Bağlantılar
  • Farklı Kültürler
  • Farklı kültürlere saygı gösterir.
 • Küresel Bağlantılar - Dünya Farklılıklarla Güzel 1

  EBA TV - 4. Sınıf, Sosyal Bilgiler Dersi 09.06.2020 tarihli yayın içeriğidir.
  • Sosyal Bilgiler
  • 4. Sınıf
  • Küresel Bağlantılar
  • Farklı Kültürler
  • Farklı kültürlere saygı gösterir.
 • Alıştırmalar - Duygu ve Düşüncelerimi Nasıl İfade Edebilirim?

  Farklı durumlar karşısında yaşanabilecek duyguları, bu duyguları ifade etme şekilleri ve ifadeler arasından uygun olanı bulmaya yönelik sorular içermektedir.
  • Sosyal Bilgiler
  • 4. Sınıf
  • Birey ve Toplum
  • Onun Yerinde Olsaydım…
  • Diğer bireylerin farklı özelliklerini saygı ile karşılar.
 • Alıştırmalar - Duygularımla, Düşüncelerimle Varım

  Temel duygu durumları, olaylar karşısında yaşanan duygular ve duyguların düşünceleri etkileyip etkilemediğini sorgulayan sorular içermektedir.
  • Sosyal Bilgiler
  • 4. Sınıf
  • Birey ve Toplum
  • Onun Yerinde Olsaydım…
  • Diğer bireylerin farklı özelliklerini saygı ile karşılar.
 • Farklılıklara Saygılı Olmalıyız

  İnsanların aynı konu hakkında farklı düşüncelere sahip olmalarına saygı gösterilmesi gerektiği belirtilmektedir. Düşünce farklılıklarında karşı çıkılan konuların belirtilmesi vurgulanmaktadır.
  • Sosyal Bilgiler
  • 4. Sınıf
  • Birey ve Toplum
  • Onun Yerinde Olsaydım…
  • Diğer bireylerin farklı özelliklerini saygı ile karşılar.
 • Düşüncelerimiz Farklıdır

  Farklı düşüncelere karşı göstermemiz gereken davranışlar üzerine düşündüren ve tartışma ortamı yaratan bir soru sorulmaktadır.
  • Sosyal Bilgiler
  • 4. Sınıf
  • Birey ve Toplum
  • Onun Yerinde Olsaydım…
  • Diğer bireylerin farklı özelliklerini saygı ile karşılar.
 • Özet - Onun Yerinde Olsaydım

  İnsanları birbirinden ayıran özelliklerden, bu özelliklerin genel isimlerinden ve nasıl sınıflandırıldığından bahsedilmektedir.
  • Sosyal Bilgiler
  • 4. Sınıf
  • Birey ve Toplum
  • Onun Yerinde Olsaydım…
  • Diğer bireylerin farklı özelliklerini saygı ile karşılar.
 • Alıştırmalar - Başkalarına Saygılıyım

  Farklı düşünceler karşısındaki tutum ve davranışların neler olabileceğini, gösterilmemesi gereken davranışları ve iletişimde saygının rolünü sorgulayan sorulardan oluşmaktadır.
  • Sosyal Bilgiler
  • 4. Sınıf
  • Birey ve Toplum
  • Onun Yerinde Olsaydım…
  • Diğer bireylerin farklı özelliklerini saygı ile karşılar.
 • Farklılıklara Saygılı Olmalıyız

  Bu animasyonda farklılıkların eksiklik veya değil, zenginlik olduğu üzerinde durulmaktadır.
  • Sosyal Bilgiler
  • 4. Sınıf
  • Birey ve Toplum
  • Onun Yerinde Olsaydım…
  • Diğer bireylerin farklı özelliklerini saygı ile karşılar.
 • Özet - Yerel Yönetimler

  Yerel yönetim, muhtar, vali ve il özel idaresi hakkında anlatımlar içeren bir bilgi ekranıdır.
  • Sosyal Bilgiler
  • 4. sınıf
  • İnsanlar ve Yönetim
  • Yerel Yönetimler
  • Yaşadığı yerin yerel yönetim birimlerini tanır.
 • Valilik ve İl Özel İdaresi

  Valilik ve il özel idaresi hakkında anlatımlar yapılan ve il özel idaresinin görevlerini açıklayan bir canlandırmadır.
  • Sosyal Bilgiler
  • 4. sınıf
  • İnsanlar ve Yönetim
  • Yerel Yönetimler
  • Yaşadığı yerin yerel yönetim birimlerini tanır.
 • Muhtarın Görevleri

  Muhtarın görevlerini açıklayan bir canlandırmadır.
  • Sosyal Bilgiler
  • 4. sınıf
  • İnsanlar ve Yönetim
  • Yerel Yönetimler
  • Yaşadığı yerin yerel yönetim birimlerini tanır.
 • Ülkemizin Yönetim Yapısı

  Ülkemizin yönetim yapısını, yerel yönetimi ve merkeze bağlı yönetimi anlatan bir canlandırmadır. 
  • Sosyal Bilgiler
  • 4. sınıf
  • İnsanlar ve Yönetim
  • Yerel Yönetimler
  • Yaşadığı yerin yerel yönetim birimlerini tanır.
 • Valilik ve Muhtarlık

  Verilen açıklamalara uygun kurumu belirlemeye yönelik bir uygulamadır.
  • Sosyal Bilgiler
  • 4. sınıf
  • İnsanlar ve Yönetim
  • Yerel Yönetimler
  • Yaşadığı yerin yerel yönetim birimlerini tanır.
 • Özet - Belediyemiz

  Belediye, belediye başkanı, belediye hizmetleri gibi konular hakkında anlatımlar içeren bir bilgi ekranıdır.
  • Sosyal Bilgiler
  • 4. sınıf
  • İnsanlar ve Yönetim
  • Yerel Yönetimler
  • Kamu hizmetlerinin yürütülmesinde yerel yönetimlerin rolünü açıklar.
 • Kamuoyu ve Yönetim

  Kamuoyu ve yönetim hakkında bilgi veren bir canlandırmadır.
  • Sosyal Bilgiler
  • 4. sınıf
  • İnsanlar ve Yönetim
  • Yerel Yönetimler
  • Kamu hizmetlerinin yürütülmesinde yerel yönetimlerin rolünü açıklar.
 • Belediye Hizmetleri Mali Kaynakları

  Belediye hizmetleri ve belediyenin mali kaynakları hakkında bilgi veren bir canlandırmadır.
  • Sosyal Bilgiler
  • 4. sınıf
  • İnsanlar ve Yönetim
  • Yerel Yönetimler
  • Kamu hizmetlerinin yürütülmesinde yerel yönetimlerin rolünü açıklar.
 • Çocuk Meclisleri

  Belediyelerde yer alan çocuk meclislerini ve bu meclislerin işlevlerini anlatan bir canlandırmadır.
  • Sosyal Bilgiler
  • 4. sınıf
  • İnsanlar ve Yönetim
  • Yerel Yönetimler
  • Kamu hizmetlerinin yürütülmesinde yerel yönetimlerin rolünü açıklar.
 • Belediye Başkanı ve Belediye Meclisi

  Belediye başkanı ve belediye meclisi hakkında bilgi veren bir canlandırmadır.
  • Sosyal Bilgiler
  • 4. sınıf
  • İnsanlar ve Yönetim
  • Yerel Yönetimler
  • Kamu hizmetlerinin yürütülmesinde yerel yönetimlerin rolünü açıklar.
 • Yerel Yöneticiler

  Verilen kavramlar ile vali, muhtar ve belediye başkanı gibi yönetim birimlerinin ilişkilendirilmesine yönelik bir uygulamadır.
  • Sosyal Bilgiler
  • 4. sınıf
  • İnsanlar ve Yönetim
  • Yerel Yönetimler
  • Kamu hizmetlerinin yürütülmesinde yerel yönetimlerin rolünü açıklar.
 • Ülkemizde Hayat-Ülkemize Göç Edenler-2

  EBA TV - 2. Sınıf, Hayat Bilgisi Dersi 16.04.2020 tarihli yayın içeriğidir.
  • Hayat Bilgisi
  • 2. Sınıf
  • Ülkemizde Hayat
  • Ülkemizde yaşayan farklı kültürdeki insanların yaşam şekillerine ve alışkanlıklarına saygı duyar.
 • Belediyemiz

  Her yer belediye olabilir mi? Belediyenin görevleri nelerdir? Belediye başkanı nasıl göreve gelir? Haydi canlandırmamızı izleyip sorularımızın cevaplarını bulalım.
  • Sosyal Bilgiler
  • 4. sınıf
  • İnsanlar ve Yönetim
  • Yerel Yönetimler
  • Kamu hizmetlerinin yürütülmesinde yerel yönetimlerin rolünü açıklar.
 • Ülkemizde Hayat-Ülkemize Göç Edenler

  EBA TV - 2. Sınıf, Hayat Bilgisi Dersi 17.04.2020 tarihli yayın içeriğidir.
  • Hayat Bilgisi
  • 2. Sınıf
  • Ülkemizde Hayat
  • Ülkemizde yaşayan farklı kültürdeki insanların yaşam şekillerine ve alışkanlıklarına saygı duyar.
 • Özet - Özel Günler

  Özel günlerin neler oldukları, bunların hangi toplumlar tarafından kutlandıkları hakkında bilgiler almak ister misin? Peki, bizim millî bayramlarımızın neden kutlandıklarını bilmek ister misin? Bunları öğrenmek için özeti birlikte okuyalım mı?
  • Sosyal Bilgiler
  • 4. sınıf
  • Uzaktaki Arkadaşlarım
  • Özel Günler
  • Toplumlar arasında ortak kutlanan özel günlere örnekler verir.