"Sekizinci sınıflar" için sonuçlar

Öğretmene Özel İçerikler
 • Nesne Tabanlı Programlamada Sınıflar

  • Nesne Tabanlı Programlama
  • 11. Sınıf
  • Nesne Tabanlı Programlamada Sınıflar
 • Değişen Sınıflar Üzerine

  "... Bana göre, sınıfta teknolojinin asıl gücü, teknolojiyi daha önce yapamadığımız şeyleri yapmak için kullanabildiğimizde ortaya çıkar. Eski şeyleri daha farklı yaparak değil. Bu nedenle teknoloji, eğitim hedeflerini yeni ve güçlü yöntemlerle elde etmemizi sağladığı sürece önemlidir." Alıntı Adresi: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=R4CeceFQAJ8
 • İslam Bilim ve Medeniyeti - 2

  • Tarih
  • 9. Sınıf
  • İslam Medeniyetinin Doğuşu
  • İslam Medeniyetinin Doğuşu
  • Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir.
 • İslam Bilim ve Medeniyeti - 1

  • Tarih
  • 9. Sınıf
  • İslam Medeniyetinin Doğuşu
  • İslam Medeniyetinin Doğuşu
  • Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir.
 • Türk ve İslam Bilginleri

  • Tarih
  • 9. Sınıf
  • İslam Medeniyetinin Doğuşu
  • İslam Medeniyetinin Doğuşu
  • Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir.
 • 1st quiz for 5th grades (prep classes)

  5. sınıf Hazırlık programı uygulayan okullar için, sene başı temel konuları kapsayan tarama testi
  • İngilizce
  • 5. Sınıf
  • Hello
  • Greeting and meeting people
 • 7. Sınıflar İçin Örnek Sorular

  7. sınıflar için örnek sorular
 • 10. SINIFLAR 1. ÜNİTE DERS NOTLARI

  Allah İnancı ve İnsan Allah'ın Varlığı ve Birliği Allah'ın isim ve Sıfatları Kur'an-ı Kerim'de İnsan ve Özellikleri İnsanın Allah'la İrtibatı Kur'an'dan Mesajlar
  • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
  • 10. Sınıf
  • Allah İnsan İlişkisi
  • Allah’ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder.
 • Bütün Sınıflar İçin Ezberlenecek Surelerin Okunuşu

  İmam Hatip Ortaokulu Kur'an-ı Kerim Dersi Bütün Sınıflar İçin Ezberlenecek Surelerin Okunuşu
  • Kur'an-ı Kerim
  • 7. Sınıf
  • Ezberlenecek Dualar, Sureler ve Anlamları
  • Ezberlenen surelerin anlamlarını ana hatları ile açıklar. (Kafirun Suresi, Fil Suresi, Kureyş Suresi, Maun Suresi)
 • 9. SINIF BİLGİ ve İNANÇ ÜNİTESİ DERS NOTLARI

  İslamda Bilginin Kaynakları İslam İnancında İmanın Mahiyeti Kur'an'dan Mesajlar
  • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
  • 9. Sınıf
  • Bilgi ve İnanç
  • İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir.
 • Arapçada Spor Türlerini Hatırlayalım Sevgili 8. Sınıflar

  Arapçada Spor Türleri Nasıl Söylenir? Görseli inceleyiniz, okuyunuz ve aralarındaki benzerlikleri bulunuz.
  • Arapça
  • 8. Sınıf
  • Spor
  • Spor Tarihi, Sporun Önemi, Spor Çeşitleri
  • YAZ: Spor, ilk yardım, zihin sporları ile ilgili basit cümleler yazar. Tema konuları ile ilgili ifadeleri duyduğunda yazar. Basit ve açık yönergeler yazar.
 • 10 sınıf coğrafya cevap anahtarı

  ...
  • Coğrafya
  • 10. Sınıf
  • Doğal Sistemler
  • Yerküreninin Yapısı, Jeolojik Devirler, Kayaçlar, Levha Tektoniği ve Etkileri, İç ve Dış Kuvvetler
  • İç kuvvetleri yer şekillerinin oluşumuna etkileriyle birlikte açıklar.
 • BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM

  7. ve 8. sınıflar
  • Teknoloji ve Tasarım
  • 7. Sınıf
  • Tasarım Süreci ve Tanıtım
  • Bilgisayar Destekli Tasarım
  • Tasarımı için taslak çizimler yapar.
 • Bilişim Teknolojileri ve Yazılım 1-4. Sınıflar Öğretim Materyalleri Tanıtım Videosu

  İlkokul 1, 2, 3 ve 4. Sınıflarda uygulanmak üzere geliştirilen “Bilişim Teknolojileri ve Yazılım (1-4. Sınıflar) Öğretim Programı”na uygun bir şekilde hazırlanan öğretim materyallerinin etkili ve verimli kullanımını sağlayabilmek adına materyal tanıtım videosu hazırlanmıştır. Söz konusu video ile öğretmenlerimizin hazırlanan materyalin yapısı ve içeriği hakkında detaylı bilgi edinmeleri amaçlanmaktadır.
 • Eş anlamlı kelimeler

  6.sınıflar için eş anlaölı kelime oyunu
  • Türkçe
  • 6. Sınıf
  • Okuduğunu Anlama
  • Kelimede Anlam İlişkileri
  • Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.
 • sosyal bilgiler yazılı soruları

  4. sınıflar 2. dönem 1. yazılı soruları olarak hazırlanmıştır.
  • Sosyal Bilgiler
  • 4. Sınıf
  • Üretim, Dağıtım ve Tüketim
  • Bilinçli Tüketici Olalım
  • Sorumluluk sahibi bir birey olarak bilinçli tüketici davranışları sergiler.
 • Engel Tanıyan Robot

  Engel tanıyan robot video
  • Teknoloji ve Tasarım
  • 8. Sınıf
  • Yapım
  • Üretelim Tanıyalım
  • Kendine güvenini ve yaratıcılığını tasarladığı ürüne yansıtır.
 • Çizgi İzleyen Robot

  Çizgi izleyen robot video.
  • Teknoloji ve Tasarım
  • 8. Sınıf
  • Yapım
  • Üretelim Tanıyalım
  • Kendine güvenini ve yaratıcılığını tasarladığı ürüne yansıtır.
 • Ad Çeşitleri

  İlkokul 2. ve 3. sınıflar için özel ad ve tür adını kavramaya yarayan interaktif bir oyun.
  • Türkçe
  • 3. Sınıf
  • Okuma
  • Söz Varlığını Geliştirme
  • Görsellerden yararlanarak söz varlığını geliştirir.
 • 6.Sınıf Kunut Duaları

  6.Sınıf Kunut Duaları Ezberleme
  • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
  • 6. Sınıf
  • Namaz İbadeti
  • Kunut dualarını ezbere okur ve anlamını söyler.
 • 18. Yüzyılda Lehistan Sorunu ve Osmanlı - Rus İlişkileri

  Bu konu anlatımında, 18. Yüzyılda Lehistan Sorunu ve Osmanlı - Rus İlişkileri anlatılmaktadır.
  • Tarih
  • 11. Sınıf
  • Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti (1595 - 1774)
  • Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti (1595 - 1774)
  • XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti’nin ittifak girişimlerini açıklar.
 • 19. Yüzyıl Avrupa'sında Genel Durum

  Bu konu anlatımında, Osmanlı Devleti’nin XVIII. yüzyıldaki dış politikaları açıklanmaktadır.
  • Tarih
  • 10. Sınıf
  • Osmanlı Devleti: XVIII. Yüzyılda Değişim ve Diplomasi (1700 - 1807)
  • III. Ahmet - I. Mahmut Dönemleri
  • III. Ahmet ve I. Mahmut Dönemleri'ndeki gelişmeleri açıklar.
 • Ordinal Number

  • İngilizce
  • 6. Sınıf
  • Occupations
  • Students will be able to state the dates.
 • Teknoloji ve Tasarım Dersinde 3D Print Kullanımı

  Teknoloji ve Tasarım dersi 8. sınıflarda 3D Print kullanımı
  • Teknoloji ve Tasarım
  • 8. Sınıf
  • Yapım
  • Üretelim Tanıyalım
  • Ambalajı, belirlediği özelliklerde üretir.
 • Osmanlı Toplumu

  Bu konu anlatımında, Osmanlı Devleti’ndeki toplumsal sınıflar anlatılmaktadır. “Askerî sınıf” ve “reaya” olarak ikiye ayrılan toplumsal sınıfların farklılıklarına değinilmekte ve Müslüman veya gayrimüslim olsun, herkesin eşit haklara sahip olduğu vurgulanmaktadır.
  • Tarih
  • 10. Sınıf
  • Osmanlı Devleti: Kültür ve Uygarlık
  • Osmanlı Devleti: Kültür ve Uygarlık
  • XV-XVI. yüzyıllarda Osmanlı Devleti’nin toplum yapısını analiz eder.
 • 18. Yüzyılda Osmanlı - Venedik- Avusturya İlişkileri

  Bu konu anlatımında, 18. Yüzyılda Osmanlı - Venedik- Avusturya İlişkileri açıklanmaktadır.
 • Çekim Ekleri

  • Türkçe
  • 6. Sınıf
  • Dil Bilgisi
  • Ekler
  • Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder.
 • Roma Hukuku

  Bu konu anlatımında, Roma Huku anlatılmaktadır.
 • 18. Yüzyıl Avrupa'sında Genel Durum

  Bu konu anlatımında, XVIII. yüzyılda Avrupa devletlerinin genel durumları açıklanmaktadır.
  • Tarih
  • 10. Sınıf
  • Osmanlı Devleti: XVIII. Yüzyılda Değişim ve Diplomasi (1700 - 1807)
  • III. Ahmet - I. Mahmut Dönemleri
  • III. Ahmet ve I. Mahmut Dönemleri'ndeki gelişmeleri açıklar.
 • Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi 3. Seviye Öğretmen Rehberi

  İlkokul 1, 2, 3 ve 4. Sınıflarda uygulanmak üzere geliştirilen “Bilişim Teknolojileri ve Yazılım (1-4. Sınıflar) Öğretim Programı”na uygun bir şekilde hazırlanan öğretim materyallerinin etkili ve verimli kullanımını sağlayabilmek adına hazırlanan öğretmen materyallerinden 3. Seviye Öğretmen Rehberidir.
 • Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi 2. Seviye Öğretmen Rehberi

  İlkokul 1, 2, 3 ve 4. Sınıflarda uygulanmak üzere geliştirilen “Bilişim Teknolojileri ve Yazılım (1-4. Sınıflar) Öğretim Programı”na uygun bir şekilde hazırlanan öğretim materyallerinin etkili ve verimli kullanımını sağlayabilmek adına hazırlanan öğretmen materyallerinden 2. Seviye Öğretmen Rehberidir.
 • Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi 1. Seviye Etkinlik Kitabı

  İlkokul 1, 2, 3 ve 4. Sınıflarda uygulanmak üzere geliştirilen “Bilişim Teknolojileri ve Yazılım (1-4. Sınıflar) Öğretim Programı”na uygun bir şekilde hazırlanan öğretim materyallerinin etkili ve verimli kullanımını sağlayabilmek adına hazırlanan öğretmen materyallerinden 1. Seviye Etkinlik Kitabıdır.
 • Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi 1. Seviye Öğretmen Rehberi

  İlkokul 1, 2, 3 ve 4. Sınıflarda uygulanmak üzere geliştirilen “Bilişim Teknolojileri ve Yazılım (1-4. Sınıflar) Öğretim Programı”na uygun bir şekilde hazırlanan öğretim materyallerinin etkili ve verimli kullanımını sağlayabilmek adına hazırlanan öğretmen materyallerinden 1. Seviye Öğretmen Rehberidir.
 • Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi 4. Seviye Öğretmen Rehberi

  İlkokul 1, 2, 3 ve 4. Sınıflarda uygulanmak üzere geliştirilen “Bilişim Teknolojileri ve Yazılım (1-4. Sınıflar) Öğretim Programı”na uygun bir şekilde hazırlanan öğretim materyallerinin etkili ve verimli kullanımını sağlayabilmek adına hazırlanan öğretmen materyallerinden 4. Seviye Öğretmen Rehberidir.
 • Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi 2. Seviye Etkinlik Kitabı

  İlkokul 1, 2, 3 ve 4. Sınıflarda uygulanmak üzere geliştirilen “Bilişim Teknolojileri ve Yazılım (1-4. Sınıflar) Öğretim Programı”na uygun bir şekilde hazırlanan öğretim materyallerinin etkili ve verimli kullanımını sağlayabilmek adına hazırlanan öğretmen materyallerinden 2. Seviye Etkinlik Kitabıdır.
 • Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi 3. Seviye Etkinlik Kitabı

  İlkokul 1, 2, 3 ve 4. Sınıflarda uygulanmak üzere geliştirilen “Bilişim Teknolojileri ve Yazılım (1-4. Sınıflar) Öğretim Programı”na uygun bir şekilde hazırlanan öğretim materyallerinin etkili ve verimli kullanımını sağlayabilmek adına hazırlanan öğretmen materyallerinden 3. Seviye Etkinlik Kitabıdır.
 • Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi 4. Seviye Etkinlik Kitabı

  İlkokul 1, 2, 3 ve 4. Sınıflarda uygulanmak üzere geliştirilen “Bilişim Teknolojileri ve Yazılım (1-4. Sınıflar) Öğretim Programı”na uygun bir şekilde hazırlanan öğretim materyallerinin etkili ve verimli kullanımını sağlayabilmek adına hazırlanan öğretmen materyallerinden 4. Seviye Etkinlik Kitabıdır.
 • III.Ahmet Dönemi

  Bu konu anlatımında, III.Ahmet Dönemi Osmanlı-Rus-Venedik-Avusturya İlişkileri açıklanmaktadır.
 • Türkçenin Gücü

  • Türkçe
  • 6. Sınıf
  • Yazma
  • Kendini Yazılı Olarak İfade Etme
  • Yazdıklarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır.