"Seminer" için sonuçlar

Öğretmene Özel İçerikler
 • YERE DÜŞEN EKMEĞE BASMAYANLAR

  DEĞERLER EĞİTİMİ İLE İLGİLİ ÜSTAT DOĞAN CÜCELOĞLU'NUN SEMİNERLERİNDEN BİR ALINTI
  • Tarih
  • 10. Sınıf
  • Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti
  • Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti
  • Sûfîlerin ve âlimlerin öğretilerinin Anadolu’nun İslamlaşmasına etkisini kavrar.
 • Geleceğin Sınıfları

  Sebit Eğitim ve Bilgi Teknolojileri AŞ ve MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen "Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Semineri", 3-5 Kasım tarihleri arasında Ankara Hizmetiçi Eğitim Enstitüsünde gerçekleştirildi. Seminer kapsamında gerçekleştirilen Ayhan Sezdirmez'in "Geleceğin Sınıfları" isimli sunum videosudur.
 • Web 2.0 Araçlarının Sınıfta Kullanımı

  Sebit Eğitim ve Bilgi Teknolojileri AŞ ve MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen "Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Semineri", 3-5 Kasım tarihleri arasında Ankara Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü'nde gerçekleştirildi. Seminer kapsamında gerçekleştirilen Hanifi Ersoy'un "Web 2.0 Araçlarının Sınıfta Kullanımı" isimli sunum videosudur.
 • Kodlama Etkinliği Ekleme

  MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen, Avrupa Komisyonu 7. Çerçeve Programından finansmanlı "Katılımcı Sınıf için Yenilikçi Teknolojiler (iTEC) Projesi"nin kapanış semineri,20-22 Ağustos 2014 tarihleri arasında Antalya-Muratpaşa Turizm Otelcilik Lisesinde gerçekleştirildi. Seminer kapsamında gerçekleştirilen Reyhan Güneş'in "Kodlama Etkinliği Ekleme" isimli sunum videosudur.
 • Senaryo - Öğrenme Hikayesi

  MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen, Avrupa Komisyonu 7. Çerçeve Programından finansmanlı "Katılımcı Sınıf için Yenilikçi Teknolojiler (iTEC) Projesi"nin kapanış semineri, 20-22 Ağustos 2014 tarihleri arasında Antalya-Muratpaşa Turizm Otelcilik Lisesinde gerçekleştirildi. Seminer kapsamında gerçekleştirilen Yıldız Kanlıöz'ün "Senaryo - Öğrenme Hikayesi" isimli sunum videosudur.
 • Eğitimde Yeni Yaklaşımlar ve Uygulamalar

  25 Haziran 2010 tarihinde Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Yrd. Doç. Dr. Erten Gökçe'nin portalımız üzerinden gerçekleştirdiği "Eğitimde Yeni Yaklaşımlar ve Uygulamaları" konulu mesleki gelişim semineri.
 • 21. Yüzyılın Okulu ve Öğrenme Bölüm II

  1 Nisan 2011 tarihinde Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve ÖRAV tarafından gerçekleştirilen ve Vitamin Öğretmen portalından canlı eğitim olarak yayınlanan "21. Yüzyılın Okulu ve Öğrenme" konulu seminerin ilk bölümüdür.
 • Astrogeyik-12 - Doç. Dr. Sinan Kaan Yerli

  Gelenekel astronomi sohbet dizisi: Astro-geyik. Bazı temel astronomi konuları verildikten sonra, güncel astronomi konuları üstüne, gerektiğinde etkileşimli, sohbet havasında, evrenin her köşesine erişilecek bir saatlik gezinti.    Doç. Dr. Sinan Kaan Yerli tarafından gerçekleştirilen "Astrogeyik-12" konulu sunum videosudur. Sunum, 17-19 Şubat 2016 tarihlerinde ODTÜ Dönem Arası Seminerlerinde gerçekleştirilmiştir.
 • Girişimcilik - Doç. Dr. Adil Oran

  Girişimcilik günümüzde neden herkesin dilinde? Girişimciliğin ekonomik önemi var mıdır? Girişimcilikten ne tür katkılar elde edilmesi beklenmektedir? gibi sorulara cevaplar verip, girişimcilikte başarısızlığı azaltmak için ne tür araçlar bulunduğunu içeren Doç. Dr. Adil Oran tarafından gerçekleştirilen "Girişimcilik" konulu sunum videosudur.  Sunum, 17-19 Şubat 2016 tarihlerinde ODTÜ Dönem Arası Seminerlerinde gerçekleştirilmiştir.
 • Tüm Olumsuzluklara Rağmen Sağlıklı Kalabilmek

  Sağlıklı olma, yalnızca hastalık ve sakatlığın olmaması değil, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik hâlidir. Sağlığın korunmasından da önce, sağlık durumunun geliştirilmesi gerekmektedir. Sağlığın geliştirilmesi olarak adlandırılan bu yaklaşımda, kişinin davranışsal olarak benimsemesi istenen yaşam tarzının yanı sıra çevre desteği de önem taşımaktadır.   Prof. Dr. Hilal Özcebe tarafından gerçekleştirilen "Tüm Olumsuzluklara Rağmen Sağlıklı Kalabilmek" konulu sunum videosudur. Sunum, 17-19 Şubat 2016 tarihlerinde ODTÜ Dönem Arası Seminerlerinde gerçekleştirilmiştir.
 • Ergenlik ve Riskli Davranışlar - Prof. Dr. Hilal Özcebe

  Ergenlik, çocukluk ve erişkinlik arasında büyüme ve gelişme sürecinin çok hızlı olduğu bir dönemdir. Fiziksel, cinsel ve psikososyal büyüme ve gelişme sırasında, bireysel değişimlerin yanı sıra yaşanılan sosyal çevrenin alışkanlık ve davranışlar üzerinde önemli bir etkisi bulunmaktadır. Yaşamını erken ve geç dönemde etkileyebilecek olan riskli davranışların ortaya çıkmasında rol oynayan faktörler, davranışların sağlık riskleri ve korunma yolları tartışılacaktır.   Prof. Dr. Hilal Özcebe tarafından gerçekleştirilen "Ergenlik ve Riskli Davranışlar" konulu sunum videosudur. Sunum, 17-19 Şubat 2016 tarihlerinde ODTÜ Dönem Arası Seminerlerinde gerçekleştirilmiştir.
 • Altın Oran - Prof. Dr. Güngör Gündüz

  ODTÜ Kimya Mühendisliği Bölümü Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Güngör Gündüz tarafından, çok eski tarihlerden beri sanatta estetiğin ölçüsü olarak kullanılagelen, resimde, müzikte ve mimaride kendisine rastlanan ve dinamik sistemlerde de ortaya çıkışıyla önemi daha da artan altın oranın, tarihsel, sanatsal ve dinamik davranışlardaki yeri ve anlamı açıklanmaya çalışılacaktır.

   

  Prof. Dr. Güngör Gündüz tarafından gerçekleştirilen \""Altın Oran\"" konulu sunum videosudur.

  Sunum, 17-19 Şubat 2016 tarihlerinde ODTÜ Dönem Arası Seminerlerinde gerçekleştirilmiştir.

   

   


 • Nobel Ödülleri Kazandıran Parçacık: Nötrino

  2015 Fizik Nobeli, 1960'lı yıllardan 2000'li yıllara kadar askıda kalan önemli bir fizik probleminin çözümüne yaptıkları katkıdan dolayı Prof. Dr. Takaaki Kajita'ya ve Prof. Dr. Arthur B. McDonald'a verildi. 1930 yılında önemli bir fizik probleminin çözümü için ortaya atılan nötrino, keşfinden sonra birçok araştırmanın odak noktası olmuş, nötrino üzerine yapılan çalışmalar Nobel Ödülü ile ödüllendirilmişti. 2015 Nobel Fizik Ödülü, nötrino çalışmalarına verilen dördüncü Nobeldir. Bu anlamda nötrino en fazla Nobel Ödülü kazandıran parçacık olma rekorunu da elinde tutmaktadır. Prof. Dr. Ali Murat Güler tarafından gerçekleştirilen "Nobel Ödülleri Kazandıran Parçacık: Nötrino" konulu sunum videosudur. Sunum, 17-19 Şubat 2016 tarihlerinde ODTÜ Dönem Arası Seminerlerinde gerçekleştirilmiştir.