"Serdar evren" için sonuçlar

Öğretmene Özel İçerikler
 • EVRENİN TANIMI

  Bu konu anlatımında, evrenin tanımı ve eski çağlarda evren kavramına yüklenilen anlamlar ifade edilmektedir. Ayrıca evrendeki düzen örneklendirildikten sonra, insanın evrendeki yeri ve konumunu, yer almaktadır.
  • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
  • 9. Sınıf
  • İnsan ve Din
  • İnsan ve Evren
  • İnsanın akıl sahibi ve inanan bir varlık olma özelliğiyle diğer varlıklardan ayrıldığını kavrar.
 • Galaksiler ve Evren

  Galaksiler ve Evren - Öğretmen AKT_2019
  • Fen Bilimleri
  • 7. Sınıf
  • Güneş Sistemi ve Ötesi
  • Galaksiler ve Evren
 • Galaksiler ve Evren

  Galaksiler ve Evren - Öğrenci AKT
  • Fen Bilimleri
  • 7. Sınıf
  • Güneş Sistemi ve Ötesi
  • Galaksiler ve Evren
 • Galaksiler ve Evren

  Galaksiler ve Evren-öğretmen kopyası
 • Galaksiler ve Evren

  Galaksiler ve Evren-öğrenci kopyası
  • Fen Bilimleri
  • 7. Sınıf
  • Güneş Sistemi ve Ötesi
  • Galaksiler ve Evren
 • Evren Hakkında Bildiklerimiz

  Bu konu anlatımında, evren hakkında bildiklerimizin sınırlı olduğu ve değişebileceği belirtilmektedir. Bu bilgilerin değişken olduğu örneklerle açıklanmaktadır.
  • Fen Bilimleri
  • 7. Sınıf
  • Güneş Sistemi ve Ötesi
  • Gök Cisimleri
  • Gök cisimlerini çıplak gözle gözlemler ve yaptığı araştırma sonucunda uzayda gözleyebildiğinden çok daha fazla gök cismi olduğu sonucuna varır.
 • Alıştırmalar - Galaksiler ve Evren

  Alıştırmalar - Galaksiler ve Evren_2019
  • Fen Bilimleri
  • 7. Sınıf
  • Güneş Sistemi ve Ötesi
  • Galaksiler ve Evren
 • Fiziğin Doğası - 1 (Evren)

  • Fizik
  • 9. Sınıf
  • Fizik Bilimine Giriş
  • Fiziğin Uygulama Alanları
  • Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir.
 • Özet – Galaksiler ve Evren

  -
  • Fen Bilimleri
  • 7. Sınıf
  • Güneş Sistemi ve Ötesi
  • Galaksiler ve Evren
  • Evren kavramını açıklar.
 • Kelimelerin Anlamlarını Belirleme - Evren

  Bu alıştırmada okunan metinden alınmış cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerin diğer cümlelerin hangilerinde aynı anlamda kullanıldığının belirlenmesi istenmektedir.
  • Türkçe
  • 6. sınıf
  • Anlam Bilgisi
  • Kelime ve Kelime Gruplarında Anlam
  • Terim, Soyut ve Somut Anlam
  • Kelimeler arasındaki anlam ilişkilerini kavrayarak birbiriyle anlamca ilişkili kelimelere örnek verir.
 • Öğretmene Özel Alıştırma - Galaksiler ve Evren

  Öğretmene Özel Alıştırma - Galaksiler ve Evren_2019
  • Fen Bilimleri
  • 7. Sınıf
  • Güneş Sistemi ve Ötesi
  • Galaksiler ve Evren
 • Doğa ve Evren Tema Testi

  Doğa ve Evren Tema Testi
 • Doğa ve Evren Tema Testi

  Doğa ve Evren Tema Testi
 • Metni Anlama ve Çözümleme - Evren

  Bu alıştırmada okunan metne ilişkin soruların doğru yanıtlarının belirlenmesi istenmektedir.
  • Türkçe
  • 6. sınıf
  • Doğa ve Evren
  • Evren
  • Metnin konusunu belirler.
 • Gök Cisimleri

  • Fen Bilimleri
  • 7. Sınıf
  • Güneş Sistemi ve Ötesi
  • Galaksiler ve Evren
  • Evren kavramını açıklar.
 • Doğa ve Evren Tema Tarama Testi

  Doğa ve Evren Tema Tarama Testi
 • Fizik 12 - 4. Ünite

  • Fizik
  • 12. Sınıf
  • Atom Fiziğine Giriş ve Radyoaktivite
  • Radyoaktivite
 • Fen Lisesi Fizik 12 - 4. Ünite

  • Fen Lisesi Fizik
  • 12. Sınıf
  • Atom Fiziğine Giriş ve Radyoaktivite
  • Atom Kavramının Tarihsel Gelişimi
 • İSLAMIN ŞARTLARI

  İSLAMIN ŞARTLARI:Kelime-i şehadet getirmek,Namaz kılmak,Oruç tutmak,Zekat Vermek,Hacca gitmek
  • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
  • 5. Sınıf
  • İbadet Konusunda Bilgilenelim
  • Başlıca ibadetlerin hangileri olduğunu belirtir.
 • Güneş Sistemi ve Ötesi Gök Cisimleri

  • Fen Bilimleri
  • 7. Sınıf
  • Güneş Sistemi ve Ötesi
  • Yıldız
  • Yıldız oluşum sürecinin farkına varır.
 • Uzayda Neler Var?

  -
  • Fen Bilimleri
  • 7. Sınıf
  • Güneş Sistemi ve Ötesi
  • Gök Cisimleri
  • Gök cisimlerini çıplak gözle gözlemler ve yaptığı araştırma sonucunda uzayda gözleyebildiğinden çok daha fazla gök cismi olduğu sonucuna varır.
 • Kalın ve İnce Ünlüler - Alıştırma

  Bu etkileşimli alıştırmada, verilen paragraftaki altı çizili kelimelerin kalınlık–incelik uyumuna göre ayırt edilmesi istenmektedir.
  • Türkçe
  • 6. sınıf
  • Doğa ve Evren
  • Evren
  • Yazım kurallarını kavrayarak uygular.
 • Atom Altı Parçacıklar - 2

  Bu projede atom altı parçacıklar ve özelliklerinin kavranması ile bunlar arasındaki ilişkilerin açıklanması amaçlanmaktadır.
  • Fizik
  • 12. Sınıf
  • Atom Fiziğine Giriş ve Radyoaktivite
  • Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu
  • Madde oluşum sürecini açıklar.
 • Büyük Patlama Olayı

  Bu videolu konu anlatımında, büyük patlama olayı anlatılmaktadır.
  • Fizik
  • 12. Sınıf
  • Atom Fiziğine Giriş ve Radyoaktivite
  • Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu
  • Büyük patlamadan bugüne gezegenlerin, yıldızların ve gökadaların oluşumunu inceler.
 • Kalın ve İnce Ünlüler

  Canlandırmada kalın ünlü ve ince ünlü kavramları tanımlanarak örnekler üzerinden gösterilmektedir.
  • Türkçe
  • 6. sınıf
  • Doğa ve Evren
  • Evren
  • Yazım kurallarını kavrayarak uygular.
 • Metni Anlama ve Çözümleme - Kiraz

  Bu etkileşimli alıştırmada, ekrandaki metne ilişkin verilen soruların doğru yanıtlarının belirlenmesi istenmektedir.
  • Türkçe
  • 6. sınıf
  • Doğa ve Evren
  • Bitkiler
  • Metnin başlığı ile içeriği arasındaki ilişkiyi ortaya koyar.
 • Benden Küçük Kim Var?

  Bu projede atom ve atom altı parçacıkların özelliklerini açıklayıp sınıflandırabilmek amaçlanmaktadır.
  • Fizik
  • 12. Sınıf
  • Atom Fiziğine Giriş ve Radyoaktivite
  • Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu
  • Büyük patlama teorisini açıklar.
 • Deyimler - Küçük Ay - Alıştırma

  Bu alıştırmada verilen cümlelerdeki altı çizili deyimler ile bu deyimlerin anlamlarına karşılık gelen cümlelerin eşlenmesi istenmektedir.
  • Türkçe
  • 6. sınıf
  • Anlam Bilgisi
  • Kelime ve Kelime Gruplarında Anlam
  • Deyimler
  • Okuduğu metinde geçen kelime, deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır.
 • Allah Herşeyi Bir Ölçüye Göre Yaratmıştır

  Bu konu anlatımında, alemde ve evrende yaratılan her şeyin bir ölçü ve denge içerisinde yaratıldığı ayetler ışığında anlatılmaktadır.
  • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
  • 8. Sınıf
  • Kaza ve Kader
  • Kaza ve Kader Anlayışı
  • Kaza ve kader kavramlarını açıklar.
 • Niceleme Mantığında Temel Kavramlar I

  Bu videolu konu anlatımında, değişken, ad değişmezi, yüklem değişmezi, açık önerme, kapalı önerme, evren kavramları tanımlanmaktadır.
 • Hadronlar

  Bu videolu konu anlatımında, hadron parçacıkları baryon ve mezonlar olmak üzere iki başlık altında anlatılmaktadır.
  • Fizik
  • 12. Sınıf
  • Atom Fiziğine Giriş ve Radyoaktivite
  • Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu
  • Atom altı parçacıkları sınıflandırır ve atom altı parçacıkların özelliklerini açıklar.
 • Atom Altı Parçacıklar

  Bu videolu konu anlatımında, atom altı parçacıklar üç farklı başlık altında anlatılmaktadır.
  • Fizik
  • 12. Sınıf
  • Atom Fiziğine Giriş ve Radyoaktivite
  • Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu
  • Atom altı parçacıkları sınıflandırır ve atom altı parçacıkların özelliklerini açıklar.
 • Coğrafi Keşiflerin Sonuçları: Avrupa'da Yaşam

  Bu konu anlatımında, Coğrafi Keşifler sonucunda tüm dünyanın ve evrenin kavrayış tarzının değişime uğramış olduğu anlatılmaktadır. 
  • Sosyal Bilgiler
  • 7. Sınıf
  • Bilim, Teknoloji ve Toplum
  • Her Yenilik Geleceğimize Bir Katkıdır
  • XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa’da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.
 • Temel Kuvvetler

  Bu videolu konu anlatımında, evreni oluşturan dört temel kuvvet ve bu kuvvetleri taşıyan atom altı parçacıklar anlatılmaktadır.
  • Fizik
  • 9. Sınıf
  • Kuvvet ve Hareket
  • Kuvvet
  • Kuvvet kavramını örneklerle açıklar.
 • Galaksiler

  Gök adaların yani galaksilerin nasıl oluştuğu anlatılmaktadır. Ayrıca uzayda büyüklükleri farklı milyarlarca gök ada olduğu belirtilmekte, gök adalarda bulunan yıldızlar ve diğer cisimlerin gök adanın merkezi etrafında döndüğü açıklanmaktadır.
  • Fen Bilimleri
  • 7. Sınıf
  • Güneş Sistemi ve Ötesi
  • Galaksiler ve Evren
  • Galaksilerin yapısını açıklar.
 • Leptonlar

  Bu videolu konu anlatımında, leptonlardan; elektron, nötrino, muon ve tau parçacıkları anlatılmaktadır.
  • Fizik
  • 12. Sınıf
  • Atom Fiziğine Giriş ve Radyoaktivite
  • Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu
  • Atom altı parçacıkları sınıflandırır ve atom altı parçacıkların özelliklerini açıklar.
 • Kuarklar

  Bu videolu konu anlatımında, atom altı parçacıklardan kuarklar anlatılmaktadır.
  • Fizik
  • 12. Sınıf
  • Atom Fiziğine Giriş ve Radyoaktivite
  • Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu
  • Atom altı parçacıkları sınıflandırır ve atom altı parçacıkların özelliklerini açıklar.
 • 2017 LYS - Kuarklar

  • Fizik
  • 12. Sınıf
  • Atom Fiziğine Giriş ve Radyoaktivite
  • Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu
  • Madde oluşum sürecini açıklar.
 • Örtülü Anlam - Alıştırma

  Bu etkileşimli alıştırmada, ekrandaki cümlelerden örtülü anlam içerenleri belirleyin.
  • Türkçe
  • 7. Sınıf
  • Anlam Bilgisi
  • Cümlede Anlam
  • Okuduklarındaki örtülü anlamları bulur.
 • Atom Altı Parçacıklar

  Bu projede atom altı parçacıkların özelliklerinin ve madde oluşum sürecinin açıklanması amaçlanmaktadır.
  • Fizik
  • 12. Sınıf
  • Atom Fiziğine Giriş ve Radyoaktivite
  • Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu
  • Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar.