"Su döngüsü" için sonuçlar

Öğretmene Özel İçerikler
 • Su Döngüsü

  Bu canlandırmada su döngüsünü öğrenebilirsiniz.
  • Fen Bilimleri
  • 8. Sınıf
  • Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi
  • Madde Döngüleri ve Çevre Sorunları
  • Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar.
 • Su Döngüsü

  • Hayat Bilgisi
  • 2. Sınıf
  • Doğada Hayat
  • Doğa olaylarını tanır.
 • Su Döngüsü

  • Coğrafya
  • 11. Sınıf
  • Doğal Sistemler
  • Ekosistem ve Madde Döngüsü
  • Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar.
 • Su Döngüsü

  Bu konu anlatımında, su döngüsünün nasıl gerçekleştiği anlatılmaktadır.
  • Biyoloji
  • 10. Sınıf
  • Dünyamız
  • Ekosistem Ekolojisi
  • Madde döngülerinin işleyişini kavrar, hayatın sürdürülebilirliği için önemini irdeler.
 • Mevsimler ve Su Döngüsü

  • Hayat Bilgisi
  • 1. Sınıf
  • Doğada Hayat
  • Mevsimleri ve özelliklerini araştırır.
 • Ekolojik Döngülere İnsan Müdahaleleri

  Bu videolu konu anlatımında, ekolojik döngülere insan müdahalesinin ne gibi sonuçlar doğuracağı ile ilgili bilgiler yer almaktadır
  • Coğrafya
  • 11. Sınıf
  • Çevre ve Toplum
  • Doğal Kaynakların Küresel Etkileri
  • İnsan faaliyetlerinin karbon, azot, oksijen ve su döngülerine olan etkilerini örneklendirir.
 • Madde Döngüleri

  Bu konu anlatımında, su döngüsü, karbon döngüsü, oksijen döngüsü ve azot döngüsü anlatılmaktadır.
 • Dünya'daki Su Kaynakları

  Bu konu anlatımında, dünyamızdaki su döngüsünden bahsedilmekte ve yeryüzündeki su miktarları hakkında bilgi verilmektedir.
  • Fen Bilimleri
  • 5. sınıf
  • Yer Kabuğunun Gizemi
  • Yer Kabuğundaki Yer Altı ve Yer Üstü Suları
  • Yer Altı ve Yer Üstü Suları
  • Yer altı ve yer üstü sularına örnekler verir ve kullanım alanlarını açıklar.
 • Madde Döngüleri - II

  Bu videolu konu anlatımında, madde döngülerinin neler olduğu ile ilgili bilgiler verilmektedir.
  • Coğrafya
  • 10. Sınıf
  • Çevre ve Toplum
  • Doğal Afetler
  • Dünyanın farklı bölgelerinde doğal afetlere yönelik geliştirilen yöntemleri afet yönetimi açısından analiz eder.
 • Madde Döngüleri

  Bu konu anlatımında, madde döngüsü kavramı tanımlanarak, doğadaki madde döngülerinden su, karbon ve azot döngüsü hakkında bilgiler verilmektedir.
  • Biyoloji
  • 10. Sınıf
  • Dünyamız
  • Ekosistem Ekolojisi
  • Madde döngülerinin işleyişini kavrar, hayatın sürdürülebilirliği için önemini irdeler.
 • Su Ekosistemlerinin İşleyişi

  Bu videolu konu anlatımında, ekosistemlerden su ekosistemi ve bu ekosistemin işleyişi ile ilgili bilgiler verilmektedir.
  • Coğrafya
  • 11. Sınıf
  • Doğal Sistemler
  • Ekosistem ve Madde Döngüsü
  • Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini analiz eder.
 • Madde Döngüleri

  • Fen Bilimleri
  • 8. Sınıf
  • Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi
  • Madde Döngüleri ve Çevre Sorunları
  • Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular.
 • Karbon Döngüsü

  Bu konu anlatımında, doğadaki karbon döngüsü; üretici, tüketici ve ayrıştırıcıların rolleri ayrıntılarıyla belirtilerek açıklanmaktadır.
  • Biyoloji
  • 10. Sınıf
  • Dünyamız
  • Ekosistem Ekolojisi
  • Madde döngülerinin işleyişini kavrar, hayatın sürdürülebilirliği için önemini irdeler.
 • Madde Döngüleri

  Madde Döngüleri Öğrenci AKT
  • Fen Bilimleri
  • 8. Sınıf
  • Canlılar ve Enerji İlişkileri
  • Madde Döngüleri
 • Karbon Döngüsü

  Bu canlandırmada karbon döngüsünü öğrenebilirsiniz.
  • Fen Bilimleri
  • 8. Sınıf
  • Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi
  • Madde Döngüleri ve Çevre Sorunları
  • Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar.
 • Hücre Döngüsü

  Bu konu anlatımında, “hücre döngüsü” kavramının tanımı yapılmakta, hücre döngüsünün ana kısımları belirtilmektedir.
  • Biyoloji
  • 10. Sınıf
  • Hücre Bölünmeleri
  • Mitoz ve Eşeysiz Üreme
  • Mitozu açıklar.
 • Kayaç Döngüsü

  Bu konu anlatımında, kayaç döngüsünün sebepleri ve oluşum aşamaları anlatılmaktadır.
  • Coğrafya
  • 10. Sınıf
  • Doğal Sistemler
  • Kayaçlar
  • Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir.
 • Menstrüel Döngü

  Bu konu anlatımında, menstrüel döngüde gerçekleşen olaylar hakkında bilgi verilmektedir.
  • Biyoloji
  • 11. Sınıf
  • İnsan Fizyolojisi
  • Üreme Sistemi ve Embriyonik Gelişim
  • Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
 • MADDE DÖNGÜLERİ

  KARBON DÖNGÜSÜ NASIL GERÇEKLEŞİR?
  • Fen Bilimleri
  • 8. Sınıf
  • Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi
  • Madde Döngüleri ve Çevre Sorunları
  • Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar.
 • Azot Döngüsü

  Bu canlandırmada azot döngüsünü öğrenebilirsiniz.
  • Fen Bilimleri
  • 8. Sınıf
  • Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi
  • Madde Döngüleri ve Çevre Sorunları
  • Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar.
 • Azot Döngüsü

  Bu konu anlatımında, doğadaki azot döngüsü; azot bağlama, amonifikasyon, nitrifikasyon ve denitrifikasyon olayları tanımlanarak açıklanmaktadır. Azot döngüsünde tüketici ve ayrıştırıcıların rolü de belirtilmektedir.
  • Biyoloji
  • 10. Sınıf
  • Dünyamız
  • Ekosistem Ekolojisi
  • Madde döngülerinin işleyişini kavrar, hayatın sürdürülebilirliği için önemini irdeler.
 • Hücrenin Yaşam Döngüsü

  Bu canlandırmada, hücrelerde yaşam döngüsü anlatılmaktadır.
  • Fen Bilimleri
  • 7. Sınıf
  • Hücre ve Bölünmeler
  • Mitoz
  • Mitozun canlılar için önemini açıklar.
 • Bitkilerin Hayat Döngüsü

  Çiçekli bir bitkinin hayat döngüsünde yer alan evrelerin anlatıldığın bu canlandırmayı izleyerek bu evrelerde gerçekleşen olayları ve evrelerin gerçekleşme sıralarını öğrenebilirsiniz.
  • Fen Bilimleri
  • 7. Sınıf
  • Canlılarda Üreme, Büyüme ve Gelişme
  • Bitki ve Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme
  • Bitki ve hayvanlardaki büyüme ve gelişme süreçlerini örnekler vererek açıklar.
 • Madde Döngüleri - I

  Bu videolu konu anlatımında, madde döngülerinin neler olduğu ile ilgili bilgiler verilmektedir.
  • Coğrafya
  • 10. Sınıf
  • Çevre ve Toplum
  • Doğal Afetler
  • Dünyanın farklı bölgelerinde doğal afetlere yönelik geliştirilen yöntemleri afet yönetimi açısından analiz eder.
 • SU İÇME ADABI

  SÜNNETLERİ UYGULAMA
 • Hücre Döngüsünü Açıklama

  ”Hücre döngüsü ile ilgili olarak verilen; interfaz evresi G[sub]1[/sub], S ve G[sub]2[/sub] olmak üzere üç kısımda incelenir; bölünme evresi, karyokinez ve sitokinez şeklinde ikiye ayrılır; hücre bölündükten sonra interfaz evresine girer; hücre döngüsünün büyük bir kısmı interfaz evresidir, ifadelerinden hangileri doğrudur?” sorusu, ilgili konu anlatımıyla birlikte çözülmektedir.
  • Biyoloji
  • 10. Sınıf
  • Hücre Bölünmeleri
  • Mitoz ve Eşeysiz Üreme
  • Mitozu açıklar.
 • Bitkilerin Yaşam Döngüsü

  Bu canlandırmada, bitkilerin çimlenmesinden başlayıp yeni bitki oluşturması ve yaşamının sona ermesine doğru devam eden yaşam döngüsü anlatılmaktadır.
  • Fen Bilimleri
  • 3. Sınıf
  • Canlılar Dünyasına Yolculuk
  • Çevremizdeki Varlıkları Tanıyalım
  • Bir bitkinin yaşam döngüsüne ait gözlem sonuçlarını sunar.
 • Azot Döngüsünü Açıklama

  Azot döngüsüne ait bir şema gösterilerek “Yukarıda verilen azot döngüsüne ait şemadaki numaralandırılmış olaylardan hangilerini ototrof canlılar gerçekleştirir?” sorusu, ilgili konu anlatımıyla birlikte çözülmektedir.
  • Biyoloji
  • 10. Sınıf
  • Dünyamız
  • Ekosistem Ekolojisi
  • Madde döngülerinin işleyişini kavrar, hayatın sürdürülebilirliği için önemini irdeler.
 • Hücre Döngüsünün Evreleri

  Bu konu anlatımında, hücre döngüsünün interfaz, mitoz ve sitokinez evrelerinde gerçekleşen olaylar özetlenmektedir.
  • Biyoloji
  • 10. Sınıf
  • Hücre Bölünmeleri
  • Mitoz ve Eşeysiz Üreme
  • Mitozu açıklar.
 • Hayvanların Yaşam Döngüsü

  Hayvanların yaşam döngüsü adlı bu etkinlikte farklı hayvanların yaşam döngüleri hakkındaki bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz.
  • Fen Bilimleri
  • 7. Sınıf
  • Canlılarda Üreme, Büyüme ve Gelişme
  • Bitki ve Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme
  • Bitki ve hayvanlardaki büyüme ve gelişme süreçlerini örnekler vererek açıklar.
 • Bitkilerin Yaşam Döngüsü

  -
  • Fen Bilimleri
  • 3. Sınıf
  • Canlılar Dünyasına Yolculuk
  • Çevremizdeki Varlıkları Tanıyalım
  • Bir bitkinin yaşam döngüsüne ait gözlem sonuçlarını sunar.
 • Hücre Döngüsünün Evreleri

  • Biyoloji
  • 10. Sınıf
  • Hücre Bölünmeleri
  • Mitoz ve Eşeysiz Üreme
  • Mitozu açıklar.
 • Su

  • Kimya
  • 9. Sınıf
  • Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
  • Fiziksel ve Kimyasal Değişimler
  • Fiziksel ve kimyasal değişimi, kopan ve oluşan bağ enerjilerinin büyüklüğü temelinde ayırt eder.
 • Python Dersleri: While Döngüsü

  • Kütüphane
  • Bilim ve Teknoloji
  • Bilişim
  • Metin Tabanlı Kodlama
 • Python Dersleri: For Döngüsü

  • Kütüphane
  • Bilim ve Teknoloji
  • Bilişim
  • Metin Tabanlı Kodlama
 • 2016 LYS3 - Madde Döngüleri

  • Coğrafya
  • 11. Sınıf
  • Doğal Sistemler
  • Ekosistem ve Madde Döngüsü
  • Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder.
 • Hücre Döngüsünün Kontrol Noktaları

  • Biyoloji
  • 10. Sınıf
  • Hücre Bölünmeleri
  • Mitoz ve Eşeysiz Üreme
  • Mitozu açıklar.
 • Su

  -
  • Fen Bilimleri
  • 4. Sınıf
  • Besinlerimiz
  • Besinler ve Özellikleri
  • Su ve minerallerin bütün besinlerde bulunduğu çıkarımını yapar.
 • Karbon Döngüsünü Açıklama-2

  “Karbon, canlıların sahip olduğu organik besin maddelerinin yapısında bulunan bir elementtir. Biyosferde gerçekleşen karbon döngüsü ile; hücresel solunum, protein sentezi, fotosentez olaylarından hangileri sayesinde karbon atomlarının organik moleküllerden ayrılması ve inorganik hâlde doğaya verilmesi sağlanabilir?” sorusu, ilgili konu anlatımıyla birlikte çözülmektedir.
  • Biyoloji
  • 10. Sınıf
  • Dünyamız
  • Ekosistem Ekolojisi
  • Madde döngülerinin işleyişini kavrar, hayatın sürdürülebilirliği için önemini irdeler.
 • Karbon Döngüsünü Açıklama-3

  “Doğadaki karbon döngüsünde karbon dioksitin dış ortamdan canlılar tarafından alınıp tekrar doğaya verilmesi sırasında gözlenebilen; bitkilerin fotosentez ile ürettikleri organik besin maddelerinin yıkımı ile oluşan karbon dioksitin atmosfere verilmesi, saprofitlerin otçul hayvan atıklarını ayrıştırması sonucunda oluşan karbon dioksitin atmosfere verilmesi, ikinci dereceden tüketicilerin atıklarının saprofitler tarafından ayrıştırılması sonucunda oluşan karbon dioksitin atmosfere verilmesi; süreçlerinin en uzun olandan en kısa olana doğru sıralaması nasıl olmalıdır?” sorusu, ilgili konu anlatımıyla birlikte çözülmektedir.
  • Biyoloji
  • 10. Sınıf
  • Dünyamız
  • Ekosistem Ekolojisi
  • Madde döngülerinin işleyişini kavrar, hayatın sürdürülebilirliği için önemini irdeler.