"Sultan göldağı" için sonuçlar

Öğretmene Özel İçerikler
 • Hükümdar

  Bu konu anlatımında, Anadolu Selçuklu Devleti’nde hükümdarların yetkileri, yönetime geçişleri, kullandıkları unvanlar ve veliahtların yetiştirilmesi gibi konular hakkında bilgiler verilmektedir.
  • Tarih
  • 9. sınıf
  • Türkiye Tarihi (11 - 13. Yüzyıl)
  • Türkiye Selçuklu Devleti’nde Kültür ve Uygarlık
  • Dinî, Kültürel ve Sanatsal Yapı
  • Türkiye Selçuklularının siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel faaliyetlerini; Anadolu’nun Türk yurdu olması açısından değerlendirir.
 • Pir Sultan Abdal

  • Kütüphane
  • Kültür ve Sanat
  • Edebiyat
  • Yazarlar ve Şairler Biyografisi
 • Pir Sultan Abdal

  • Kütüphane
  • Kültür ve Sanat
  • Edebiyat
  • Yazarlar ve Şairler Biyografisi
 • Fatih Sultan Mehmet

  • Kütüphane
  • Kültür ve Sanat
  • Tarih
  • Tarihte İz Bırakanlar
 • Yavuz Sultan Selim

  • Kütüphane
  • Kültür ve Sanat
  • Tarih
  • Tarihte İz Bırakanlar
 • Cem Sultan Olayı

  Bu konu anlatımında, II. Bayezit ve Cem Sultan arasında meydana gelen taht mücadelesinin, ilk başlarda devletin iç meselesiyken, zamanla diğer devletleri de ilgilendiren bir sorun hâline gelmesi; neden ve sonuçlarıyla anlatılmaktadır.
  • Tarih
  • 10. Sınıf
  • Osmanlı Devleti: Dünya Gücü Osmanlı (1453 - 1599)
  • II. Mehmet Dönemi (1451 - 1481)
  • II. Mehmet (Fatih) Döneminin siyasi ve askerî faaliyetlerini açıklar.
 • Sultan Abdülaziz Dönemi

  Bu konu anlatımında, Sultan Abdülaziz Dönemi açıklanmaktadır.
 • Gönüller Sultanı Mevlana

  • Kütüphane
  • Kültür ve Sanat
  • Edebiyat
  • Yazarlar ve Şairler Biyografisi
 • Fatih Sultan Mehmet

  • Hızlı - Yavaş
 • Fatih Sultan Mehmet Dönemi

  Fatih Sultan Mehmet Dönemi fetih siyaseti hakkında bilgiler yer almaktadır.
  • Sosyal Bilgiler
  • 7. Sınıf
  • Kültür ve Miras
  • İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın
  • Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder.
 • Yavuz Sultan Selim Dönemi

  Yavuz Sultan Selim Dönemi fetih siyaseti hakkında bilgiler yer almaktadır.
  • Sosyal Bilgiler
  • 7. Sınıf
  • Kültür ve Miras
  • İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın
  • Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder.
 • Yavuz Sultan Selim Dönemi

  Bu konu anlatımında,Yavuz Sultan Selim dönemi açıklanmaktadır.
 • Keloğlan ve Padişahın Kızı

  • Kütüphane
  • Kültür ve Sanat
  • Edebiyat
  • Halk Kültürü
 • Son Osmanlı Padişahı Vahdettin Han

  Sultan Vahdettin'in son günleri
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 8. Sınıf
  • Ya İstiklal, Ya Ölüm
  • İlk Zaferimiz
  • Millî egemenlik anlayışının güçlendirilmesi sürecinde saltanatın kaldırılmasını değerlendirir.
 • Kanuni Sultan Süleyman Dönemi Denizlerdeki Gelişmeler

  Bu konu anlatımında, Kanuni Sultan Süleyman Dönemi denizlerdeki gelişmeler açıklanmaktadır.
 • Kanuni Sultan Süleyman Dönemi Batıdaki Gelişmeler

  Bu konu anlatımında, Kanuni Sultan Süleyman Dönemi batıdaki gelişmeler açıklanmaktadır.
 • Kanuni Sultan Süleyman Dönemi Doğudaki Gelişmeler

  Bu konu anlatımında, Kanuni Sultan Süleyman dönemi doğudaki gelişmeler açıklanmaktadır.
 • Saltanatın Kaldırılmasına Osmanlı Padişahının Tepkisini Yorumlama

  Osmanlı Padişahının saltanatın kaldırılmasına verdiği tepkiyi öğrenebilirsiniz.
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 8. Sınıf
  • 4. Ünite: Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye
  • Siyasi Alandaki Gelişmeler
  • Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar.
 • Gezgin ile Meraklı - Sultan Ahmet Gezginleri

  • Kütüphane
  • Eğlence ve Oyun
  • Çizgi Filmler
  • Gezgin ile Meraklı
 • Fatih Sultan Mehmet'in Sözleri - İstanbul'un Fethi

  • Kütüphane
  • Kültür ve Sanat
  • Belirli Gün ve Haftalar
  • Millî Günler ve Bayramlar
 • FATİH DÖNEMİ

  Fatih Dönemindeki gelişmeleri kavrar.
  • Tarih
  • 10. Sınıf
  • Osmanlı Devleti: Dünya Gücü Osmanlı (1453 - 1599)
  • II. Mehmet Dönemi (1451 - 1481)
  • II. Mehmet (Fatih) Döneminin siyasi ve askerî faaliyetlerini açıklar.
 • Yavuz Sultan Selim Dönemi Osmanlı - Memluk İlişkileri

  Bu konu anlatımında, Yavuz Sultan Selim dönemi Osmanlı - Memluk ilişkileri açıklanmaktadır.
 • Yavuz Sultan Selim Dönemi Osmanlı – Safevi İlişkileri

  Bu konu anlatımında, Yavuz Sultan Selim dönemi Osmanlı - Safevi ilişkileri açıklanmaktadır.
 • 18. Yüzyılın Diğer Islahatları ve Islahatçı Padişahlar

  Bu konu anlatımında, 18. yüzyıl ıslahatları ve ıslahat yapan padişahları anlatılmaktadır.
  • Tarih
  • 11. Sınıf
  • Devrimler Çağında Değişen Devlet - Toplum İlişkileri
  • Devrimler Çağında Değişen Devlet - Toplum İlişkileri
  • Osmanlı Devleti’nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliği konularındaki düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.
 • Kanuni Sultan Süleyman Döneminde Fransa'ya Verilen Kapitülasyonlar

  Bu konu anlatımında, Kanuni Sultan Süleyman döneminde Fransa'ya verilen kapitülasyonlar açıklanmaktadır.
  • Tarih
  • 10. Sınıf
  • Dünya Gücü: Osmanlı (1453 - 1595)
  • Dünya Gücü: Osmanlı (1520 - 1595)
  • Kanuni Dönemi’nden itibaren Osmanlı Devleti’nin siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı bakımından olgunluğa eriştiğini kavrar.
 • III. Ahmet

  Dönemin padişahı
 • Tarih 10

  • Tarih
  • 10. Sınıf
  • Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti
  • Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti
 • Tarih 10

  • Tarih
  • 10. Sınıf
  • Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti
  • Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti
 • Adalet Mülkün Temeli

  • Tarih
  • 10. Sınıf
  • Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı
  • Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı
  • Topkapı Sarayı’nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.
 • 2017 LYS - Osmanlı Devletinde Saray Teşkilatı

  • Tarih
  • 10. Sınıf
  • Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı
  • Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı
  • Topkapı Sarayı’nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.
 • İmtisal-i Cahidu Fillah Olupdur Niyyetüm Avni - Fatih Sultan Mehmet

  • Kütüphane
  • Kültür ve Sanat
  • Edebiyat
  • Şiir Dünyamız
 • I. Selim Dönemi Başlarken

  Bu konu anlatımında, I. Selim’in padişah olmadan önceki faaliyetleri ve padişah olduğu döneme ilişkin genel bilgiler verilmektedir.
  • Tarih
  • 10. Sınıf
  • Osmanlı Devleti: Dünya Gücü Osmanlı (1453 - 1599)
  • I. Selim Dönemi (1512 - 1520)
  • I. Selim (Yavuz) döneminde Osmanlı Devleti, Safevi ve Memluk devletleri arasındaki askerî ve siyasi ilişkileri açıklar.
 • İlk Türk Devletlerinde Devlet Yönetimi

  Bu videolu konu anlatımında ilk Türk devletlerinde devlet yönetimi (kağanların görevleri, hükümdar sembolleri, hükümdar unvanları, ikili teşkilat) hakkında bilgiler verilmektedir.
 • Halk İçinde Muteber Bir Nesne Yok Devlet Gibi Muhibbi - Kanuni Sultan Süleyman

  • Kütüphane
  • Kültür ve Sanat
  • Edebiyat
  • Şiir Dünyamız
 • V. Mehmet Reşat

  Padişah V. Mehmet Reşat'ın hayatı ile ilgi ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 8. Sınıf
  • 2. Ünite: Millî Uyanış: Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar
  • Osmanlı Devleti'nin Son Savaşı: I. Dünya Savaşı
  • Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur.
 • I. Meşrutiyet (1876)

  Bu konu anlatımında, Padişah II. Abdülhamit'in I. Meşrutiyet'i ilan etme süreci anlatılmaktadır.
  • Sosyal Bilgiler
  • 7. Sınıf
  • Yaşayan Demokrasi
  • Kurultaydan Meclise
  • Tarihsel süreçte Türk devletlerinde yönetim şekli ve egemenlik anlayışındaki değişim ve sürekliliği fark eder.
 • Boğdan Seferi

  Fatih Sultan Mehmet döneminde 1476 yılında gerçekleştirilen Boğdan Seferi ile ilgili bilgiler edinebilirsiniz.
  • Sosyal Bilgiler
  • 7. Sınıf
  • Kültür ve Miras
  • İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın
  • Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder.
 • Kanuni Dönemi Başlarken

  Bu konu anlatımında, Kanuni Sultan Süleyman’ın tahta geçtiği dönemdeki genel durum hakkında bilgiler verilmektedir.
  • Tarih
  • 10. Sınıf
  • Osmanlı Devleti: Dünya Gücü Osmanlı (1453 - 1599)
  • Sokullu Mehmet Paşa Dönemi (1566 - 1579)
  • I. Süleyman (Kanuni) Dönemi siyasi ve askerî faaliyetlerinin Osmanlı Devleti’nin dünya gücü olmasına etkisini değerlendirir.
 • Bosna-Hersek’in Alınışı

  Fatih Sultan Mehmet döneminde Bosna ve Hersek üzerine düzenlenen seferler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
  • Sosyal Bilgiler
  • 7. Sınıf
  • Kültür ve Miras
  • İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın
  • Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder.
 • Klasik Dönem Osmanlı Devlet Teşkilatı

  Bu videolu konu anlatımında klasik dönem Osmanlı devlet teşkilatı (merkez teşkilatı, hükümdar) hakkında bilgiler verilmektedir.