"Türk Dil Bayramı" için sonuçlar

Öğretmene Özel İçerikler
 • Türk Dil Bayramı

  -
  • Kütüphane
  • Kültür ve Sanat
  • Belirli Gün ve Haftalar
  • Millî Günler ve Bayramlar
 • Türk Dil Bayramı / Türkçeye Gönül Verenler

  -
  • Kütüphane
  • Kültür ve Sanat
  • Belirli Gün ve Haftalar
  • Millî Günler ve Bayramlar
 • Türk Dil Kurumu

  Bu konu anlatımında Türk Dil Kurumunun faaliyetleri hakkında bilgiler verilmektedir.
  • Sosyal Bilgiler
  • 6. Sınıf
  • Sosyal Bilgiler Öğreniyorum
  • Atatürk ve Sosyal Bilimler
  • Atatürk’ün ülkemizde sosyal bilimlerin geliştirilmesi için yaptığı uygulamalara örnekler verir.
 • Türk Dil Kurumu

  Bu konu anlatımında, Türk Dil Kurumu'nun kuruluşunu, çalışmalarını ve hedeflerini öğrenebilirsiniz.
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 8. Sınıf
  • 4. Ünite: Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye
  • Eğitim ve Kültür Alanındaki Gelişmeler
  • Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar.
 • Türk Dili ve Edebiyatı 9

  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 9. Sınıf
  • Ünite 7: Biyografi / Otobiyografi
  • Dil Bilgisi
 • Türk Dili ve Edebiyatı

  • Kütüphane
  • Rehberlik Hizmetleri
  • Mesleki Rehberlik
  • Meslek Tanıtımı
 • Atatürk ve Türk Dili

  “Atatürk ve Türk Dili” adlı metni, Atatürk’ün Türk diline verdiği öneme dikkat ederek dinleyeceksin.
 • Atatürk ve Türk Dili

  Bu konu anlatımında, Atatürk'ün Türk diliyle ilgili görüşleri anlatılmaktadır.
 • Türk İşaret Dili Sözlüğü

  Türk İşaret Dili Sözlüğü
 • Türk Dili ve Edebiyatı 10

  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 10. Sınıf
  • Ünite 7: Anı (Hatıra)
  • Dil Bilgisi
 • Türk Dili ve Edebiyatı 11

  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 11. Sınıf
  • Ünite 7: Tiyatro
  • Dil Bilgisi
 • Türk Dili ve Edebiyatı 11

  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 11. Sınıf
  • Ünite 7: Tiyatro
  • Dil Bilgisi
 • Türk Dili ve Edebiyatı 10

  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 10. Sınıf
  • Ünite 7: Anı (Hatıra)
  • Dil Bilgisi
 • Kabotaj Bayramı

  Mustafa Kemal'in denizcilikle ilgili düşüncelerini ve Kabotaj Kanunu'nun Türk gemilerine tanıdığı hakları öğrenebilirsiniz.
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 8. Sınıf
  • 4. Ünite: Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye
  • Ekonomi Alanındaki Gelişmeler
  • Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar.
 • Atatürk’ün Türk Dili ve Diller Hakkındaki Görüşleri

  Bu alıştırmada, Atatürk'ün Türk diliyle ilgili görüşlerinin belirlenmesi beklenmektedir.
  • Atatürk’ün Türk dili ve diller hakkındaki görüşlerini araştırır.
 • Türk Dili ve Edebiyatı 12

  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 12. Sınıf
  • Ünite 5: Tiyatro
  • Dil Bilgisi
 • Türk Dili ve Edebiyatı 12

  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 12. Sınıf
  • Ünite 5: Tiyatro
  • Dil Bilgisi
 • Türk Dili ve Edebiyatı 9

  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 9. Sınıf
  • Ünite 7: Biyografi / Otobiyografi
  • Dil Bilgisi
 • Türkler Tarafından Kullanılan Alfabeler

  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 9. Sınıf
  • Ünite 6: Tiyatro
  • Dil Bilgisi
  • Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar.
 • Salih'in Bayram Ziyareti ( Salih Hikâye Serisi-4)

  Piktes projesi kapsamında yabancı uyruklu çocuklara Türkçe öğretimini desteklemek amacıyla hazırlanmış hikaye setidir.
  • Kütüphane
  • Eğlence ve Oyun
  • Okuma Saati
  • Çocuk Kitapları
 • Atatürk'ün Türk Dili ve Türk Tiyatrosuna Verdiği Önemi Kavrama

  Bu interaktif etkinlikte, Atatürk'ün sanat ve Türk Dili ile ilgili görüşleri yer almaktadır. Bu cümleleri inceleyerek hangi konu ile ilgili olduğunu belirleyeceksiniz.
  • Türkçe
  • 7. sınıf
  • Atatürkçülük
  • Atatürk’ün Türk Diline Verdiği Önem
  • Millî kültür ile dil arasındaki ilişkiyi ve Atatürk’ün Türk dilini geliştirme konusunda yaptığı çalışmaları açıklar.
 • Harf İnkılabı, Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu

  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 8. Sınıf
  • 4. Ünite: Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye
  • Eğitim ve Kültür Alanındaki Gelişmeler
  • Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar.
 • Dil ve Edebiyat

  Bu konu anlatımında, Anadolu Selçuklu Devleti Döneminde kullanılan dile ilişkin bilgiler verilmekte ve beylikler Döneminde Karamanoğlu Mehmet Bey’in Türkçe kullanımına ilişkin fikirleri anlatılmaktadır.
  • Tarih
  • 9. sınıf
  • Türkiye Tarihi (11 - 13. Yüzyıl)
  • Türkiye Selçuklu Devleti’nde Kültür ve Uygarlık
  • Dinî, Kültürel ve Sanatsal Yapı
  • Türkiye Selçuklularının siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel faaliyetlerini; Anadolu’nun Türk yurdu olması açısından değerlendirir.
 • Türk Dili ve Edebiyatı 10 - 1. Ünite

  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 10. Sınıf
  • Ünite 1: Giriş
  • Dil Bilgisi
 • Türk Dili ve Edebiyatı 10 - 2. Ünite

  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 10. Sınıf
  • Ünite 2: Hikâye
  • Dil Bilgisi
 • Türk Dili ve Edebiyatı 11 - 1. Ünite

  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 11. Sınıf
  • Ünite 1: Giriş
  • Okuma
 • Türk Dili ve Edebiyatı 11 - 2. Ünite

  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 11. Sınıf
  • Ünite 2: Hikâye
  • Dil Bilgisi
 • Türk Dili ve Edebiyatı 12 - 1. Ünite

  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 12. Sınıf
  • Ünite 1: Giriş
  • Okuma
 • Türk Dili ve Edebiyatı 12 - 2. Ünite

  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 12. Sınıf
  • Ünite 2: Hikâye
  • Dil Bilgisi
 • Türk Dili ve Edebiyatı 9 - 1. Ünite

  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 9. Sınıf
  • Ünite 1: Giriş
  • Okuma
 • Bayramlarımız

  Bu konu anlatımında, milli, dini ve mevsimlik bayramlarımız ilgili bilgilere yer verilmiştir.
  • Sosyal Bilgiler
  • 4. Sınıf
  • Kültür ve Miras
  • Millî Kültür Ögelerimiz
  • Ailesi ve çevresindeki millî kültürü yansıtan ögeleri araştırarak örnekler verir.
 • Geleneksel Türk Tiyatrosu ve Çağdaş Tiyatro

  Bu videolu konu anlatımında, geleneksel Türk tiyatrosundan karagöz, orta oyunu, meddah ve köy seyirlik oyunlarının; çağdaş tiyatrodan epik tiyatro ve absürt tiyatronun özellikleri anlatılmaktadır.
  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 9. Sınıf
  • Ünite 6: Tiyatro
  • Okuma
  • Metnin dil, üslup ve anlatım/sunum özelliklerini belirler.
 • Dilimiz Türkçe

  Bu konu anlatımında, Türkçe'nin milletimiz için önemini ve bu doğrultuda Mustafa Kemal Atatürk'ün yaptığı çalışmaları bulabilirsiniz. Türk dilinin yabancı dillerin etkisinden korunması gerekliliği hakkında bilgilerde edinebilirsiniz.
  • Sosyal Bilgiler
  • 6. Sınıf
  • Birey ve Toplum
  • Kültürümüzle Yaşıyor ve Gelişiyoruz
  • Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder.
 • Konuşma Dili - Yazı Dili

  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 9. Sınıf
  • Ünite 1: Giriş
  • Sözlü İletişim
  • İletişim sürecini oluşturan öğeleri ve dilin işlevini belirler.
 • Türk Destanları

  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 10. Sınıf
  • Ünite 5: Roman
  • Okuma
  • Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler.
 • Dillerin Sınıflandırılması

  Bu videoda dillerin sınıflandırılması açıklanmaktadır.
  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 9. Sınıf
  • Türk Edebiyatına Giriş
  • Türk Dili ve Edebiyatına Giriş
  • Türkçenin dünya dilleri arasındaki yerini belirler ve ayırt edici özelliklerini belirler.
 • Dram ve Modern Türk Tiyatrosu

  Bu videoda göstermeye bağlı edebî metinlerin tarih içindeki gelişimi ve modern türk tiyatrosunun özellikleri açıklanmaktadır.
  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 9. Sınıf
  • Ünite 6: Tiyatro
  • Okuma
  • Metnin dil, üslup ve anlatım/sunum özelliklerini belirler.
 • İstiklal Marşı - İşaret Dili

  • Kütüphane
  • Kültür ve Sanat
  • Belirli Gün ve Haftalar
  • Millî Günler ve Bayramlar