"Tıp" için sonuçlar

Öğretmene Özel İçerikler
 • Tıp Bayramı

  -
  • Kütüphane
  • Kültür ve Sanat
  • Belirli Gün ve Haftalar
  • Sosyal Yaşam ile İlgili Gün ve Haftalar
 • Ticari Tip Soğutucuların Devre Şemaları

  • Bilgisayar Destekli Soğutma Meslek Resim
  • 12. Sınıf
  • Ticari Tip Soğutucuların Devre Şemaları
 • Tıbbın Kanununu Yazan İbni Sina

  • Tarih
  • 9. Sınıf
  • Tarih ve Zaman
  • Tarih ve Zaman
  • Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder.
 • Fıkıh Okumaları - 6. Ünite

  • Fıkıh Okumaları
  • Çoklu Sınıf
  • Teknoloji ve Tıp
 • Organ Bağışı ve Organ Nakli

  Bu konu anlatımında, organ bağışının önemi açıklanacaktır.
  • Sosyal Bilgiler
  • 6. Sınıf
  • Elektronik Yüzyıl
  • Sağlık İçin Dayanışma
  • Tıp alanındaki buluş ve gelişmelerle insan hayatı ve toplumsal dayanışma arasındaki ilişkiyi fark eder.
 • Aşı, Serum ve İlaçlar

  Aşı, serum ve ilaçlar ile ilgili konu anlatımında ilaç kullanırken dikkat edilmesi gereken konuları inceleyebilir, aşı ve serumun tanımı öğrenebilirsiniz.
  • Sosyal Bilgiler
  • 6. Sınıf
  • Elektronik Yüzyıl
  • Sağlık İçin Dayanışma
  • Tıp alanındaki buluş ve gelişmelerle insan hayatı ve toplumsal dayanışma arasındaki ilişkiyi fark eder.
 • Özet - Sağlık İçin Dayanışma

  • Sosyal Bilgiler
  • 6. Sınıf
  • Elektronik Yüzyıl
  • Sağlık İçin Dayanışma
  • Tıp alanındaki buluş ve gelişmelerle insan hayatı ve toplumsal dayanışma arasındaki ilişkiyi fark eder.
 • Ses Yalıtım Malzemeleri

  Bu konu anlatımında, bir ortamdaki seslerin yalıtımı için neler yapabileceği anlatılmaktadır.
  • Fizik
  • 10. Sınıf
  • Dalgalar
  • Ses Dalgası
  • Ses dalgalarının tıp, denizcilik, sanat ve coğrafya alanlarında kullanımına örnekler verir.
 • 2017 LYS - Ultrason

  • Fizik
  • 10. Sınıf
  • Dalgalar
  • Ses Dalgası
  • Ses dalgalarının tıp, denizcilik, sanat ve coğrafya alanlarında kullanımına örnekler verir.
 • Sesin Madde ile Etkileşimi

  Bu konu anlatımında, bir engelle karşılaşan ses dalgalarının madde ile etkileşimi sonucunda nasıl soğurulduğu, yansıdığı ve iletildiği anlatılmaktadır.
  • Fizik
  • 10. Sınıf
  • Dalgalar
  • Ses Dalgası
  • Ses dalgalarının tıp, denizcilik, sanat ve coğrafya alanlarında kullanımına örnekler verir.
 • İbn-i Sina

  İbn-i Sina'nın çalışma yaptığı alanlardan ve tıp dünyasına katkılarından bahsedilmektedir.
  • Sosyal Bilgiler
  • 5. Sınıf
  • Bilim, Teknoloji ve Toplum
  • Bilim İnsanlarının Ortak Özellikleri
  • Buluş yapanların ve bilim insanlarının ortak özelliklerini belirler.
 • Sözcüklerde Terim Anlam

  Bir sözcüğün bilim, sanat, edebiyat, tıp, spor, hukuk veya bazı meslekdallarına özgü kazanmış olduğu anlamlara terim anlam denir.
 • Osmanlı’da Bilim ve Teknoloji

  Bu videolu konu anlatımında Osmanlı Devleti’nin bilim ve teknoloji (Osmanlı’da tıp, Sabuncuoğlu Şerafettin, Piri Reis, Seydi Ali Reis, Osmanlı Tarihçileri) anlatılmaktadır.
 • Sanayi İnkılabı’nın Günümüze Etkisi

  Bu konu anlatımında, aydınlanma çağı ve Sanayi İnkılâbı’nın etkilerinin günümüze kadar geldiği ayrıca aydınlanma çağı ve Sanayi İnkılâbı’nın modern bilimsel düşüncenin yanı sıra, modern tıp ve modern teknolojinin temellerini oluşturduğu anlatılmaktadır.
  • Tarih
  • 10. Sınıf
  • Yeni ve Yakın Çağ'da Avrupa (1400 - 1900)
  • Yeni ve Yakın Çağ'da Avrupa (1400 - 1900)
  • Sanayi İnkılabı’nın nedenlerini ve ortaya çıkan değişimleri kavrar.