"Talas" için sonuçlar

Öğretmene Özel İçerikler
 • Talas Savaşı Tarihi

  Bu konu anlatımında, Talas savaşının tarihi tarafları anlatılmaktadır.
 • Talas Savaşının Önemi

  Bu konu anlatımında, Talas savaşının önemi anlatılmaktadır.
 • Talas Savaşına Katılan Türkler

  Bu konu anlatımında, talas savaşına katılan türkler anlatılmaktadır.
 • Atatürk-Cumhuriyet - İsmail Hakkı Talas

  • Kütüphane
  • Kültür ve Sanat
  • Edebiyat
  • Şiir Dünyamız
 • Cumhuriyet Eseri - İsmail Hakkı Talas

  • Kütüphane
  • Kültür ve Sanat
  • Edebiyat
  • Şiir Dünyamız
 • Talas Savaşı ve Türklerin İslamiyeti Kabulü

  Bu konu anlatımında, Türklerin İslamiyet’i kabul sürecinde oldukça önemli yeri olan Talas Savaşı’nın gelişimi, savaşın sonuçları ve etkileri anlatılmaktadır.
 • Talas Savaşı Öncesi Türk - Arap ilişkileri

  Bu konu anlatımında, Talas Savaşı öncesi türk arap ilişkileri anlatılmaktadır.
  • Tarih
  • 9. Sınıf
  • Türklerin İslamiyet'i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri
  • Türklerin İslamiyet'i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri
  • Türklerin İslamiyet’i kabul etme sürecine etki eden faktörleri açıklar.
 • Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İslamiyete Hizmetleri

  Bu konu anlatımında, Talas Savaşı’ndan sonra kitleler hâlinde İslam dinini benimsemeye başlayan Türklerin İslam dinini kabul etmesini kolaylaştıran etmenler ve Türklerin İslamiyet’e hizmetleri anlatılmaktadır.
  • Sosyal Bilgiler
  • 6. Sınıf
  • Kültür ve Miras
  • İslamiyet ve Türkler
  • Türklerin İslamiyet’i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder
 • Yoğunluk Farkını Kullanarak Karışımları Ayırmayı Açıklama

  ”Kum-şeker, su-petrol, buğday-saman, naftalin-talaş karışımlarından hangileri karışımları ayırma yöntemlerinden olan yoğunluk farkıyla birbirlerinden ayrılabilir?” sorusu, ilgili konu anlatımı ile çözülmektedir.
  • Kimya
  • 10. Sınıf
  • Karışımlar
  • Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri
  • Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar.
 • Türgeşler

  Bu okuma metninde, Talas ve Çu Irmakları ile Issık Gölü civarında yaşamış olan Türgeşlerin, çeşitli dönemlerdeki bağımsızlık ve çoğu zaman Türk Devletlerinin egemenliği altında geçen siyasi tarihleri anlatılmakta; Emevilerle mücadeleleri sonucunda Orta Asya’da Müslümanlığın yayılmasına engel olduklarına değinilmektedir.
  • Tarih
  • 9. Sınıf
  • İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası
  • İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası
  • İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar.
 • Karluklar

  Bu okuma metninde, Altay Dağları’nın batısında Kök Türk Devleti’ne bağlı olarak yaşayan Karlukların daha sonraki dönemlerdeki siyasi tarihi anlatılmakta; Talas Savaşı’nda Müslümanların yanında yer alarak Çinlilere karşı alınan galibiyette rol oynadıklarına ve tarihte Müslümanlığı kabul eden ilk Türk topluluğu olmalarına değinilmektedir.
  • Tarih
  • 9. Sınıf
  • İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası
  • İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası
  • İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar.