"Tasarruf" için sonuçlar

Öğretmene Özel İçerikler
 • Enerji Tasarrufu

  Enerji tasarrufu konusundan bahsedilir ve bu konu ile ilgili neler yapılabileceği anlatılır.
 • Isı Yalıtımı ile Enerji Tasarrufu

  Bu konu anlatımında, ısı yalıtımı ile enerji tasarrufunun nasıl sağlanabileceği anlatılmaktadır. Atyrıca, binaların hangi kısımlarında ısı yalıtımı yapıldığı bahsedilmekte ve kullanılan yalıtım malzemelerine örnekler verilmektedir.
  • Fizik
  • 9. Sınıf
  • Isı ve Sıcaklık
  • Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı
  • Enerji tasarrufu için yaşam alanlarının yalıtımına yönelik tasarım yapar.
 • Isı Yalıtımı Örneklerini Açıklama

  “Kışın iki kazağın üst üste giyilmesi, Evlerdeki pencerelerde çift cam kullanılması, Düdüklü tencerede yemeğin çabuk pişmesi olaylarından hangileri ısı yalıtımına örnek olarak verilebilir?” sorusu, ilgili konu anlatımıyla çözülmektedir.
  • Fizik
  • 9. Sınıf
  • Isı ve Sıcaklık
  • Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı
  • Enerji tasarrufu için yaşam alanlarının yalıtımına yönelik tasarım yapar.
 • İsraf ve Tasarruf

  Bu canlandırmada israf ve tasarruf kavramları örnekler üzerinden anlatılmakta, tasarruf etmek için neler yapılabileceğinden bahsedilmektedir.
  • Sosyal Bilgiler
  • 6. Sınıf
  • Üretim, Dağıtım ve Tüketim
  • Dünyamıza Sahip Çıkalım
  • Kaynakların bilinçsizce tüketilmesinin canlı yaşamına etkilerini analiz eder.
 • Enerji Tasarrufu Haftası

  • Kütüphane
  • Kültür ve Sanat
  • Belirli Gün ve Haftalar
  • Sosyal Yaşam ile İlgili Gün ve Haftalar
 • İsraf ve Tasarruf

  İsraf ve tasarruf kavramlarını anlatan bir canlandırmadır.
  • Sosyal Bilgiler
  • 4. Sınıf
  • Üretim, Dağıtım ve Tüketim
  • Tüketime Evet, İsrafa Hayır
  • Çevresindeki kaynakları israf etmeden kullanır.
 • Su Tasarrufunun Önemi

  Bu videolu konu anlatımında, Su Tasarrufunun Önemi anlatılmaktadır.
 • Milli Ekonomi ve Başkent Ankara

  Bu konu anlatımında, ankara'nın başkent oluşu ve ekonominin millileştirilmesi anlatılmaktadır.
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 8. Sınıf
  • Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar
  • Millî Sınırlardan Millî Ekonomiye
  • İzmir İktisat Kongresi’nde alınan kararları, millî iktisat anlayışı ve tasarruf bilinci açılarından inceler.
 • Metni İnceliyoruz (Enerji Tasarrufu)

  ”Enerji Tasarrufu” adlı metinle ilgili soruların yanıtlarını eşleştirmeye olanak sağlayan bir uygulamadır.
  • Türkçe
  • 4. Sınıf
  • Okuduğunu Anlama
  • Metin Düzeyinde Okuduğunu Anlama
  • Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar.
 • Yer Altı ve Yer Üstü Suları

  Bu konu anlatımında, su kaynakları anlatılmakta ve dünyadaki su kaynakları hakkında bilgiler verilmektedir.
  • Kimya
  • 10. Sınıf
  • Endüstride ve Canlılarda Enerji
  • Temiz Enerji Kaynakları
  • Temiz enerji kaynaklarını tanır.
 • Kışın Neden Kat Kat Giyiniriz ya da Yünlü Giysiler Tercih Ederiz?

  Bu projede ısı iletim yollarının günlük hayatta ve binalarda kullanmanın sağladığı ekonomik kazançların farkedilmesi amaçlanmaktadır.
  • Fizik
  • 9. Sınıf
  • Isı ve Sıcaklık
  • Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı
  • Enerji tasarrufu için yaşam alanlarının yalıtımına yönelik tasarım yapar.
 • Termodinamik Ölçümler

  Bu konu anlatımında, sıcaklığın alt ve üst limitlerinin neler olduğu açıklanmaktadır. Ayrıca Mutlak sıfır kavramı tanımlanmaktadır.
  • Fizik
  • 9. Sınıf
  • Isı ve Sıcaklık
  • Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı
  • Enerji tasarrufu için yaşam alanlarının yalıtımına yönelik tasarım yapar.
 • Su Kaynaklarını Bilinçli Tüketiyor musun?

  Su kaynaklarını kirletme ve bilinçsizce tüketim konusu hakkında yazı yazmaya olanak sağlayan bir uygulama ekranıdır.
  • Türkçe
  • 4. Sınıf
  • Dil Becerileri
  • Yazma
  • Yazılarında önem belirten ifadeleri kullanır.
 • Millî Sınırlardan Millî Ekonomiye

  İzmir İktisat Kongresi’nde alınan kararları, millî iktisat anlayışı ve tasarruf bilinci açılarından incelemek.
 • israf

  israf bilincinin gelişmesi
  • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
  • 5. Sınıf
  • Adap ve Nezaket
  • Sofra adabına riayet eder.
 • Para Şehri

  • Kütüphane
  • Eğlence ve Oyun
  • Oyunlar
  • Bilgi ve Zeka Oyunları
 • Alıştırmalar - Kaynağım Ne?

  Kaynak ve kaynak çeşitleri hakkında sorular içeren bir alıştırmadır.
  • Sosyal Bilgiler
  • 4. Sınıf
  • Üretim, Dağıtım ve Tüketim
  • Ayağımızı Yorganımıza Göre Uzatalım
  • Kendine ait örnek bir bütçe oluşturur.
 • Dünya'mızı Koruyalım

  • Doğru - Yanlış
 • Özet – Bütçemizi Yapalım

  -
  • Sosyal Bilgiler
  • 4. Sınıf
  • Üretim, Dağıtım ve Tüketim
  • Ayağımızı Yorganımıza Göre Uzatalım
  • Kendine ait örnek bir bütçe oluşturur.
 • Enerjimi Koruyorum

  • Kütüphane
  • Doğa ve Çevre
  • Ekonomik Faaliyetler
  • Enerji Üretimi
 • Enerji

  Bu animasyonda Buki enerji hakkında bilgi edinir.
  • Çevre Koruma
 • Enerjik Bilmeceler

  Bu animasyonda enerji ile ilgili bilmeceler yer almaktadır.
  • Çevre Koruma
 • Kaynaklar Sınırsız Değildir

  Kaynaklar Sınırsız Değildir
  • Hayat Bilgisi
  • 3. Sınıf
  • Okulumuzda Hayat
  • Okul kaynaklarının etkili ve verimli kullanımına yönelik özgün önerilerde bulunur.
 • Elektrik Enerjisini Tasarruflu Kullanma

  “Evleri ısıtmak için gaz sobaları yerine elektrikli sobalar tercih edilmeli, çok sayıda düşük güçlü lamba yerine, daha güçlü tek bir lamba kullanılmalı, evlerde duvarlar açık renklerle boyanmalı yargılarından hangileri evlerde kullanılan elektrik enerjisinden tasarruf sağlar?” sorusu, ilgili konu anlatımıyla çözülmektedir.
 • Özet - Bilinçli Tüketici

  -
  • Fen Bilimleri
  • 4. Sınıf
  • İnsan ve Çevre
  • Bilinçli Tüketici
  • Yaşam için gerekli olan kaynakların ve geri dönüşümün önemini fark eder.
 • Metni Anlama ve İnceleme - Küresel Isınma - Alıştırma

  ”Küresel Isınma Nedir?” adlı metinden çıkarılabilecek yargıları belirlenmesi istenmektedir.
  • Türkçe
  • 5. Sınıf
  • Okuduğunu Anlama
  • Paragraf Düzeyinde Okuduğunu Anlama
  • Metnin konusunu belirler.
 • Enerji Verimliliği

  • Kütüphane
  • Kültür ve Sanat
  • Belirli Gün ve Haftalar
  • Sosyal Yaşam ile İlgili Gün ve Haftalar
 • Söz Dağarcığımızı Zenginleştirelim - Küresel Isınma - Alıştırma

  Verilen sözcük öbeklerinin cümlelerdeki uygun boşluklara yerleştirilmesi istenmektedir.
  • Türkçe
  • 5. Sınıf
  • Okuduğunu Anlama
  • Kelimede Anlam İlişkileri
  • Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.
 • Elektrik Enerjisini Bilinçli Kullanalım

  Bu konu anlatımında, elektrik enerjisinin neden bilinçli kullanılması gerektiği ve bilinçli kullanım için neler yapılabileceği anlatılmaktadır.
 • Hesaplı Yaşıyorum

  Gelir ve giderler göz önüne alınarak aile bütçesi hazırlanmasına yönelik bir uygulamadır.
  • Sosyal Bilgiler
  • 4. Sınıf
  • Üretim, Dağıtım ve Tüketim
  • Ayağımızı Yorganımıza Göre Uzatalım
  • Kendine ait örnek bir bütçe oluşturur.
 • Özet – Ekonomi ve Yaşamım

  -
  • Sosyal Bilgiler
  • 5. Sınıf
  • Üretim, Dağıtım ve Tüketim
  • Ekonomi ve Sosyal Hayat
  • Çevresindeki ekonomik faaliyetlerin, insanların sosyal hayatlarına etkisini analiz eder.
 • Elektrik Enerjisini Bilinçli Kullanalım

  Bu konu anlatımında, elektrik enerjisinin bilinçli kullanımı için neler yapabileceğimiz anlatılacaktır.
  • Fen Bilimleri
  • 8. Sınıf
  • Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi
  • Elektrik Enerjisinin Dönüşümü
  • Elektrik enerjisinin bilinçli ve tasarruflu kullanılmasının aile ve ülke ekonomisi bakımından önemini tartışır.
 • Özet - Güç Santralleri ve Elektrik Enerjisi

  Güç santralleri ve elektrik enerjisi kavramları açıklanmaktadır.
  • Fen Bilimleri
  • 8. Sınıf
  • Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi
  • Elektrik Enerjisinin Dönüşümü
  • Güç santrallerinde elektrik enerjisinin nasıl üretildiğini açıklar.
 • Suyun Tasarruflu Kullanımı

  Bu canlandırmada, suyun tasarruflu kullanılması için yapılması gerekenler açıklanmaktadır.
  • Fen Bilimleri
  • 4. Sınıf
  • İnsan ve Çevre
  • Bilinçli Tüketici
  • Kaynakların kullanımında tasarruflu davranmaya özen gösterir.
 • Isı Yalıtımı

  Isı yalıtkanı ile ilgili konu anlatımında ısı yalıtımı tanımını öğrenebilir, ısı yalıtımının nerelerde yapıldığı görebilirsiniz.
  • Fen Bilimleri
  • 6. Sınıf
  • Madde ve Isı
  • Madde ve Isı
  • Binalarda kullanılan ısı yalıtım malzemelerinin seçilme ölçütlerini belirler.
 • Elektriğin Tasarruflu Kullanımı

  Bu canlandırmada, elektriğin tasarruflu kullanılması için yapılması gerekenler açıklanmaktadır.
  • Fen Bilimleri
  • 4. Sınıf
  • İnsan ve Çevre
  • Bilinçli Tüketici
  • Kaynakların kullanımında tasarruflu davranmaya özen gösterir.
 • Sözcük Dağarcığımızı Zenginleştirelim 2

  Sözcük dağarcığını genişletmeye yönelik sözcükleri anlamlarıyla eşleştirmeye olanak sağlayan bir uygulamadır.
  • Türkçe
  • 4. Sınıf
  • Okuduğunu Anlama
  • Sözcük ve Sözcük Gruplarında Anlam
  • Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.
 • Kaynak ve Kaynak Çeşitleri

  Kaynaklarımızı doğal kaynaklar, insan kaynakları ve mali kaynaklar olarak gruplandıran ve bu kaynaklar hakkında bilgi veren bir canlandırmadır.
  • Sosyal Bilgiler
  • 4. Sınıf
  • Üretim, Dağıtım ve Tüketim
  • Ailemde ve Çevremde Ekonomik Faaliyetler
  • Ailesi ve yakın çevresindeki başlıca ekonomik faaliyetleri tanır.
 • Özet - Isı Yalıtımı

  • Fen Bilimleri
  • 6. Sınıf
  • Madde ve Isı
  • Madde ve Isı
  • Binalarda kullanılan ısı yalıtım malzemelerinin seçilme ölçütlerini belirler.
 • Alıştırmalar - Isı Yalıtımı

  Bu alıştırmada ısı yalıtımı ile ilgili sorular yer almaktadır. Bu soruları yanıtlayarak ısı yalıtımı ve yalıtım maddelerinin özellikleri hakkındaki bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz.