"Tasarruf" için sonuçlar

Öğretmene Özel İçerikler
 • Isı Yalıtımı Örneklerini Açıklama

  “Kışın iki kazağın üst üste giyilmesi, Evlerdeki pencerelerde çift cam kullanılması, Düdüklü tencerede yemeğin çabuk pişmesi olaylarından hangileri ısı yalıtımına örnek olarak verilebilir?” sorusu, ilgili konu anlatımıyla çözülmektedir.
  • Fizik
  • 9. Sınıf
  • Isı ve Sıcaklık
  • Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı
  • Enerji tasarrufu için yaşam alanlarının yalıtımına yönelik tasarım yapar.
 • İsraf ve Tasarruf

  İsraf ve tasarruf kavramlarını anlatan bir canlandırmadır.
  • Sosyal Bilgiler
  • 4. Sınıf
  • Üretim, Dağıtım ve Tüketim
  • Tüketime Evet, İsrafa Hayır
  • Çevresindeki kaynakları israf etmeden kullanır.
 • İsraf ve Tasarruf

  Bu canlandırmada israf ve tasarruf kavramları örnekler üzerinden anlatılmakta, tasarruf etmek için neler yapılabileceğinden bahsedilmektedir.
  • Sosyal Bilgiler
  • 6. Sınıf
  • Üretim, Dağıtım ve Tüketim
  • Dünyamıza Sahip Çıkalım
  • Kaynakların bilinçsizce tüketilmesinin canlı yaşamına etkilerini analiz eder.
 • Enerji Tasarrufu Haftası

  • LIBRARY
  • Kültür ve Sanat
  • Belirli Gün ve Haftalar
  • Sosyal Yaşam ile İlgili Gün ve Haftalar
 • Isı Yalıtımı ile Enerji Tasarrufu

  Bu konu anlatımında, ısı yalıtımı ile enerji tasarrufunun nasıl sağlanabileceği anlatılmaktadır. Atyrıca, binaların hangi kısımlarında ısı yalıtımı yapıldığı bahsedilmekte ve kullanılan yalıtım malzemelerine örnekler verilmektedir.
  • Fizik
  • 9. Sınıf
  • Isı ve Sıcaklık
  • Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı
  • Enerji tasarrufu için yaşam alanlarının yalıtımına yönelik tasarım yapar.
 • Metni İnceliyoruz (Enerji Tasarrufu)

  ”Enerji Tasarrufu” adlı metinle ilgili soruların yanıtlarını eşleştirmeye olanak sağlayan bir uygulamadır.
  • Türkçe
  • 4. Sınıf
  • Okuduğunu Anlama
  • Metin Düzeyinde Okuduğunu Anlama
  • Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar.
 • Milli Ekonomi ve Başkent Ankara

  Bu konu anlatımında, ankara'nın başkent oluşu ve ekonominin millileştirilmesi anlatılmaktadır.
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 8. Sınıf
  • Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar
  • Millî Sınırlardan Millî Ekonomiye
  • İzmir İktisat Kongresi’nde alınan kararları, millî iktisat anlayışı ve tasarruf bilinci açılarından inceler.
 • Yer Altı ve Yer Üstü Suları

  Bu konu anlatımında, su kaynakları anlatılmakta ve dünyadaki su kaynakları hakkında bilgiler verilmektedir.
  • Kimya
  • 10. Sınıf
  • Endüstride ve Canlılarda Enerji
  • Temiz Enerji Kaynakları
  • Temiz enerji kaynaklarını tanır.
 • Kışın Neden Kat Kat Giyiniriz ya da Yünlü Giysiler Tercih Ederiz?

  Bu projede ısı iletim yollarının günlük hayatta ve binalarda kullanmanın sağladığı ekonomik kazançların farkedilmesi amaçlanmaktadır.
  • Fizik
  • 9. Sınıf
  • Isı ve Sıcaklık
  • Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı
  • Enerji tasarrufu için yaşam alanlarının yalıtımına yönelik tasarım yapar.
 • Termodinamik Ölçümler

  Bu konu anlatımında, sıcaklığın alt ve üst limitlerinin neler olduğu açıklanmaktadır. Ayrıca Mutlak sıfır kavramı tanımlanmaktadır.
  • Fizik
  • 9. Sınıf
  • Isı ve Sıcaklık
  • Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı
  • Enerji tasarrufu için yaşam alanlarının yalıtımına yönelik tasarım yapar.
 • Su Kaynaklarını Bilinçli Tüketiyor musun?

  Su kaynaklarını kirletme ve bilinçsizce tüketim konusu hakkında yazı yazmaya olanak sağlayan bir uygulama ekranıdır.
  • Türkçe
  • 4. Sınıf
  • Dil Becerileri
  • Yazma
  • Yazılarında önem belirten ifadeleri kullanır.
 • Elektrik Enerjisini Tasarruflu Kullanma

  “Evleri ısıtmak için gaz sobaları yerine elektrikli sobalar tercih edilmeli, çok sayıda düşük güçlü lamba yerine, daha güçlü tek bir lamba kullanılmalı, evlerde duvarlar açık renklerle boyanmalı yargılarından hangileri evlerde kullanılan elektrik enerjisinden tasarruf sağlar?” sorusu, ilgili konu anlatımıyla çözülmektedir.