"Terim anlamlı sözcükler" için sonuçlar

Öğretmene Özel İçerikler
 • Terim Anlamlı Sözcükler

  Tiyatrodan çıkan bir seyircinin söylediklerinden hareketle terim anlamlı kelimeleri öğrenmeye ne dersin?
  • Türkçe
  • 5. Sınıf
  • Okuduğunu Anlama
  • Kelimede Anlam İlişkileri
  • Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder.
 • Terim Anlamlı Kelimeler

  Bu konu anlatımında, terim kavramı açıklanacak ve örnekler verilecektir.
  • Türkçe
  • 8. Sınıf
  • Anlam Bilgisi
  • Kelime ve Kelime Gruplarında Anlam
  • Kelime Anlamını Belirleme
  • Kelimeler arasındaki anlam ilişkilerini kavrayarak birbiriyle anlamca ilişkili kelimelere örnek verir.
 • Terim Anlamlı Kelimeleri Belirleme

  Ekranda verilen metinlerdeki terim anlamlı kelime ya da kelime gruplarını belirlemeye ne dersin?
  • Türkçe
  • 6. Sınıf
  • Okuduğunu Anlama
  • Kelimede Anlam İlişkileri
  • Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.
 • Terim Anlamlı Kelimeleri Belirleme

  Bu interaktif etkinlikte verilen cümlelerde altı çizili kelimeleri terim olma ya da olmama durumlarına dikkat ederek gruplandırması istenmektedir.
  • Türkçe
  • 4. Sınıf
  • Okuduğunu Anlama
  • Sözcük ve Sözcük Gruplarında Anlam
  • Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri belirler.
 • Terim Anlamlı Kelimeleri Belirleme

  Bu alıştırmada, verilen cümleler arasından terim anlamlı kelime içeren cümlelerin belirlenmesi beklenmektedir.
  • Kelimelerin yan anlamlarını belirler.
 • Mecaz Anlamlı Sözcükler

  Cümlelerdeki boşlukları anlatımı güçlendirmek için gerçek anlamı dışında kullanılan sözcüklerle tamamlamaya yönelik bir uygulamadır.
  • Türkçe
  • 4. Sınıf
  • Okuduğunu Anlama
  • Sözcük ve Sözcük Gruplarında Anlam
  • Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri belirler.
 • Sözcüğün Terim Anlamı

  • Türkçe
  • 5. Sınıf
  • Okuduğunu Anlama
  • Kelimede Anlam İlişkileri
  • Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder.
 • Sözcükte Anlam

  Gerçek anlam, mecaz anlam ve terim anlam kavramlarının tanımları verilerek, bu kavramlara ait örnekler sunulmaktadır.
  • Türkçe
  • 5. Sınıf
  • Okuduğunu Anlama
  • Kelimede Anlam İlişkileri
  • Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder.
 • Sözcük ve Sözcük Öbeklerinde Çok Anlamlılık

  • Türkçe
  • 5. Sınıf
  • Okuduğunu Anlama
  • Kelimede Anlam İlişkileri
  • Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder.
 • Sözcüğün Anlam Özellikleri

  -
  • Türkçe
  • 5. Sınıf
  • Okuduğunu Anlama
  • Kelimede Anlam İlişkileri
  • Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder.
 • Sözcüğün Anlam Özellikleri - Terim Anlam

  -
  • Türkçe
  • 5. Sınıf
  • Okuduğunu Anlama
  • Kelimede Anlam İlişkileri
  • Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder.
 • Temel ve Mecaz Anlamlı Sözcükler

  -
  • Türkçe
  • 5. Sınıf
  • Okuduğunu Anlama
  • Kelimede Anlam İlişkileri
  • Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder.
 • Sözcüğün Anlam Özellikleri (Gerçek Anlam)

  -
  • Türkçe
  • 5. Sınıf
  • Okuduğunu Anlama
  • Kelimede Anlam İlişkileri
  • Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder.
 • Sözcüğün Anlam Özellikleri - Mecaz Anlam

  -
  • Türkçe
  • 5. Sınıf
  • Okuduğunu Anlama
  • Kelimede Anlam İlişkileri
  • Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder.
 • Gerçek, Mecaz ve Terim Anlam

  Sözcükte anlama ait bilgileri içeren bir bilgi kartına yer verilmiştir.
  • Türkçe
  • 4. Sınıf
  • Okuduğunu Anlama
  • Sözcük ve Sözcük Gruplarında Anlam
  • Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri belirler.
 • Kelime Avı - Terim Anlam

  Oyun oynayarak terim anlamlı kelimlerle ilgili bilgilerini pekiştirmeye ne dersin?
  • Türkçe
  • 5. Sınıf
  • Okuduğunu Anlama
  • Kelimede Anlam İlişkileri
  • Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder.
 • Sözcükte Anlam (Terim Anlam, Deyim Anlam)

  • Türkçe
  • 5. Sınıf
  • Okuduğunu Anlama
  • Kelimede Anlam İlişkileri
  • Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder.
 • Temel ve Mecaz Anlamlı Sözcükleri Belirleme

  Verilen paragraflardaki temel ve mecaz anlamlı sözcükleri belirleyiniz.
  • Türkçe
  • 5. Sınıf
  • Okuduğunu Anlama
  • Kelimede Anlam İlişkileri
  • Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder.
 • Gerçek Anlam, Mecaz Anlam ve Terim Anlam

  -
  • Türkçe
  • 4. Sınıf
  • Okuduğunu Anlama
  • Sözcük ve Sözcük Gruplarında Anlam
  • Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri belirler.
 • Mecaz Anlam

  Anlatımını güçlendirmek ve zenginleştirmek için gerçek anlamının dışında kullanılan sözcükleri örnek gösteren bir metne yer verilmiştir.
  • Türkçe
  • 4. Sınıf
  • Okuduğunu Anlama
  • Sözcük ve Sözcük Gruplarında Anlam
  • Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri belirler.
 • Temel ve Mecaz Anlam - Alıştırma

  Bu alıştırmada okunan metinden alınmış cümlelerdeki altı çizili kelimeler arasından temel ve mecaz anlamlı kelimelerin belirlenmesi istenmektedir.
  • Türkçe
  • 4. Sınıf
  • Okuduğunu Anlama
  • Sözcük ve Sözcük Gruplarında Anlam
  • Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri belirler.
 • Gerçek ve Mecaz Anlamlı Kelimeler

  Gerçek, mecaz ve terim anlamda kullanılan sözcüklerin uygun sepetlere taşınması istenmektedir.
  • Türkçe
  • 5. Sınıf
  • Okuduğunu Anlama
  • Kelimede Anlam İlişkileri
  • Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder.
 • Özet - Gerçek, Mecaz ve Terim Anlam

  • Türkçe
  • 5. Sınıf
  • Okuduğunu Anlama
  • Kelimede Anlam İlişkileri
  • Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder.
 • Özet - Gerçek, Yan, Mecaz ve Terim Anlam

  -
  • Türkçe
  • 5. Sınıf
  • Okuduğunu Anlama
  • Kelimede Anlam İlişkileri
  • Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder.
 • Gerçek ve Mecaz Anlam

  • Türkçe
  • 5. Sınıf
  • Okuduğunu Anlama
  • Kelimede Anlam İlişkileri
  • Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder.
 • Söz Varlığını Geliştirme - Atatürk'ün Anıları - Alıştırma

  Atatürk'ün ”Şarapnel Parçası” adlı anısında geçen bazı sözcüklerin ve anlamlarının eşleştirilmesi istenmektedir.
  • Türkçe
  • 5. Sınıf
  • Okuduğunu Anlama
  • Kelimede Anlam İlişkileri
  • Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder.
 • Söz Dağarcığımızı Zenginleştirelim

  Verilen deyim ve sözcüklerin anlamlarıyla eşleştirilmesi istenmektedir.
  • Türkçe
  • 5. Sınıf
  • Okuduğunu Anlama
  • Kelimede Anlam İlişkileri
  • Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder.
 • Kahramanlarımızı Kurtaralım

  Anlamları verilen kelimelerin belirlenmesi istenmektedir.
  • Türkçe
  • 5. Sınıf
  • Okuduğunu Anlama
  • Kelimede Anlam İlişkileri
  • Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder.
 • Söz Dağarcığımızı Zenginleştirelim

  Ön yargı, fantastik, yanılgı, direnmek ve moral sözcüklerinin anlamlarıyla eşleştirilmesi istenmektedir.
  • Türkçe
  • 5. Sınıf
  • Okuduğunu Anlama
  • Kelimede Anlam İlişkileri
  • Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder.
 • Gerçek, Mecaz ve Terim Anlamlı Sözcükler / Öznel ve Nesnel Anlatım

  Gerçek, Mecaz ve Terim Anlamlı Sözcükler / Öznel ve Nesnel Anlatım-öğrenci kopyası
 • Gerçek, Mecaz ve Terim Anlamlı Sözcükler / Öznel ve Nesnel Anlatım

  Gerçek, Mecaz ve Terim Anlamlı Sözcükler / Öznel ve Nesnel Anlatım-öğretmen kopyası
 • Terim Anlam

  Bu konu anlatımında, terim anlamlı kelimeler örnekler ile açıklanmaktadır.
 • Zıt Anlamlı Kelimeler

  Canlandırmada zıt anlamlı kelimelerin tanımı yapılarak örneklerle anlatılmaktadır.
  • Türkçe
  • 6. sınıf
  • Doğa ve Evren
  • Mevsimler
  • Kelimeler arasındaki anlam ilişkilerini kavrayarak birbiriyle anlamca ilişkili kelimelere örnek verir.
 • Eş Anlamlı Kelimeler

  Canlandırmada eş anlamlı kelimelerin tanımı yapılarak örnek üzerinden anlatılmaktadır.;
  • Türkçe
  • 6. sınıf
  • Doğa ve Evren
  • Bitkiler
  • Kelimeler arasındaki anlam ilişkilerini kavrayarak birbiriyle anlamca ilişkili kelimelere örnek verir.
 • Zıt Anlamlı Sözcükler

  • Kütüphane
  • Eğlence ve Oyun
  • Oyunlar
  • Bilgi ve Zeka Oyunları
 • Eş Anlamlı Sözcükler

  • Kütüphane
  • Eğlence ve Oyun
  • Oyunlar
  • Bilgi ve Zeka Oyunları
 • Zıt anlamlı sözcükler

  Cümle içinde zıt anlamlı kelimeleri ayırt eder.
  • Türkçe
  • 1. Sınıf
  • Çocuk Dünyası
  • Okuma
  • Kelimelerin zıt anlamlılarını tahmin eder.
 • Gerçek, Mecaz, Yan, Somut, Soyut, Terim ve Yakın Anlamlı Sözcükler

  Bu videoda gerçek anlamlı, mecaz anlamlı, yan anlamlı, somut anlamlı, soyut anlamlı, terim anlamlı ve yakın anlamlı sözcükler ve bu sözcüklerin özellikleri açıklanmaktadır.
  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 11. Sınıf
  • Ünite 6: Roman
  • Okuma
  • Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder.