"Ulusal Ajans" için sonuçlar

Öğretmene Özel İçerikler
 • Millî Sınırlardan Millî Ekonomiye

  İzmir İktisat Kongresi’nde alınan kararları, millî iktisat anlayışı ve tasarruf bilinci açılarından incelemek.
 • Millî Sınırlardan Millî Ekonomiye

  8.Sınıf-Millî Sınırlardan Millî Ekonomiye-Öğrenci
 • Millî Sınırlardan Millî Ekonomiye

  8. Sınıf-Millî Sınırlardan Millî Ekonomiye-Öğretmen
 • Özet - Millî Sınırlardan Millî Ekonomiye

  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 8. Sınıf
  • 4. Ünite: Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye
  • Ekonomi Alanındaki Gelişmeler
  • Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar.
 • Kronoloji - Millî Sınırlardan Millî Ekonomiye

  1923 ile 1945 tarihleri arasında ekonomik alanda gerçekleşen önemli olayların kronolojik olarak sıralamasını görebilirsiniz.
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 8. Sınıf
  • 4. Ünite: Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye
  • Ekonomi Alanındaki Gelişmeler
  • Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar.
 • Milli Uyanış

  2. ünitenin genel özeti
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 8. Sınıf
  • 2. Ünite: Millî Uyanış: Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar
  • I. Dünya Savaşı'na Yol Açan Gelişmeler
  • Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar.
 • Milli Mücadelemiz

  Milli Mücadelemiz-öğretmen kopyası
 • Milli Mücadelemiz

  Milli Mücadelemiz-öğrenci kopyası
  • Sosyal Bilgiler
  • 4. Sınıf
  • Kültür ve Miras
  • Bir Kahramanlık Destanı: Millî Mücadele
 • Milli Mücadelemiz

  4. Sınıf-Kurtuluştan Kuruluşa-Öğrenci
  • Sosyal Bilgiler
  • 4. Sınıf
  • Kültür ve Miras
  • Bir Kahramanlık Destanı: Millî Mücadele
 • Ulusal Saat

  Bu konu anlatımında, ülke genelinde kullanılan ulusal saatin gerekliliği ve nasıl belirlendiği açıklanmaktadır.
 • Milli Cemiyetler

  Mondros Ateşkesi sonrasında kurulan milli cemiyetler ve faaliyetleri hakkında bilgiler verilmektedir.
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 8. Sınıf
  • 2. Ünite: Millî Uyanış: Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar
  • Cemiyetler ve Kuvâ-yı Millîye
  • Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar.
 • Millî Mücadelemiz

  4. Sınıf-Milli Mücadelemiz-Öğretmen
  • Sosyal Bilgiler
  • 4. Sınıf
  • Kültür ve Miras
  • Bir Kahramanlık Destanı: Millî Mücadele
 • MİLLİ DEĞERLER

  Bu konu anlatımında, milli değerler ve bu değerlerin toplumu birleştirici özelliği anlatılmaktadır.
  • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
  • 9. Sınıf
  • Değerler
  • Toplumu Birleştiren Temel Değerler
  • Toplumu birleştiren değerleri korumaya özen gösterir.
 • Millî Kültür

  “Millî Kültür” adlı metni, Atatürk’ün millî kültürün korunması ve geliştirilmesi için yaptığı çalışmalara dikkat ederek okuyacaksın.
 • Millî Güç

  Bu canlandırmada millî güç ve millî gücü oluşturan unsurlar hakkında bilgiler edinebilirsiniz.
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 8. Sınıf
  • 6. Ünite: Atatürk Dönemi Türk Dış Politika
  • Türk Dış Politikasının Temel İlkeleri
  • Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar.
 • Millî Kültür

  Millî kültürümüzü geliştirmek için dil ve tarih alanında yapılan çeşitli çalışmalarla ilgili bazı bilgilerin doğruluğunu belirleyeceksiniz.
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 8. Sınıf
  • 4. Ünite: Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye
  • Eğitim ve Kültür Alanındaki Gelişmeler
  • Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar.
 • Millî Mücadelemiz

  Millî Mücadele'miz olan Kurtuluş Savaşı'nı anlatan bir canlandırmadır.
  • Sosyal Bilgiler
  • 4. Sınıf
  • Etkin Vatandaşlık
  • Özgürlük ve Bağımsızlık
  • Ülkesinin bağımsızlığı ile bireysel özgürlüğü arasındaki ilişkiyi açıklar.
 • Millî Güç ve Millî Güç Unsurları

  Bu videolu konu anlatımında Millî Güç ve Millî Güç Unsurları anlatılmaktadır.
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 11. Sınıf
  • Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri
  • Milli Güç
  • Atatürkçü Düşüncede milli güç unsurlarını analiz eder.
 • Millî Egemenlik, Özgürlük ve Millî Kültür

  Bu konu anlatımında, Milli egemenlik ve özgürlük kavramları üzerine durularak, millî kültürü ortaya çıkaran unsurlardan dil ve tarih konularında yapılan çalışmalar hakkında çeşitli bilgiler verilmektedir.
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 8. Sınıf
  • 7. Ünite: Atatürk'ün Ölümü ve Sonrası
  • İnsan Eserleriyle Yaşar
  • Atatürk’ün Türk Milleti’ne bıraktığı eserlerinden örnekler verir.
 • Millî Mücadele, Millî Seferberlik: Tekalif-i Millîye

  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 8. Sınıf
  • 3. Ünite: Millî Bir Destan: Ya İstiklal Ya Ölüm
  • Millî Mücadele, Millî Seferberlik: Tekalif-i Millîye
 • Millî Mücadele, Millî Seferberlik: Tekalif-i Millîye

  8. sınıf-Millî Mücadele, Millî Seferberlik: Tekalif-i Millîye-Öğrenci
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 8. Sınıf
  • 3. Ünite: Millî Bir Destan: Ya İstiklal Ya Ölüm
  • Millî Mücadele, Millî Seferberlik: Tekalif-i Millîye
 • Millî Mücadele, Millî Seferberlik: Tekalif-i Millîye

  8. Sınıf-Millî Mücadele, Millî Seferberlik: Tekalif-i Millîye-Öğretmen
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 8. Sınıf
  • 3. Ünite: Millî Bir Destan: Ya İstiklal Ya Ölüm
  • Millî Mücadele, Millî Seferberlik: Tekalif-i Millîye
 • Alıştırmalar - Millî Kültür Ögelerimiz

  Alıştırmalar - Millî Kültür Ögelerimiz
  • Sosyal Bilgiler
  • 4. Sınıf
  • Kültür ve Miras
  • Millî Kültür Ögelerimiz
 • Millî Kültürün Tanıtılması

  Atatürk’ün millî kültür ve millî kimlik oluşturmak ve geliştirmek için dil ve tarih alanında yaptığı çalışmaları değerlendirmek.
 • Milli Güç Unsurları

  Millî güç unsurlarının Atatürk’ün yönetim anlayışındaki yerini ve önemini kavramak.
 • Özet - Milli Mücadelemiz

  Milli mücadelemizde yaşanan olaylar, Türkiye Cumhuriye’tinin kuruluşa nasıl gittiği anlatılmaktadır.
  • Sosyal Bilgiler
  • 4. Sınıf
  • Kültür ve Miras
  • Bir Kahramanlık Destanı: Millî Mücadele
  • Millî Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Millî Mücadele’nin önemini kavrar.
 • Saltanattan Millî Egemenliğe

  Millî egemenlik anlayışının güçlendirilmesi sürecinde saltanatın kaldırılmasını değerlendirmek.
 • Alıştırmalar - Milli Mücadelemiz

  Alıştırmalar - Milli Mücadelemiz
  • Sosyal Bilgiler
  • 4. Sınıf
  • Kültür ve Miras
  • Bir Kahramanlık Destanı: Millî Mücadele
 • Saltanattan Millî Egemenliğe

  8. Sınıf-Saltanattan Millî Egemenliğe-Öğretmen
 • Milli Kültür Ögelerimiz

  • Sosyal Bilgiler
  • 4. Sınıf
  • Kültür ve Miras
  • Millî Kültür Ögelerimiz
 • Millî Kültürümüz Aydınlanıyor

  8. Sınıf-Millî Kültürümüz Aydınlanıyor-Öğretmen
 • Millî Kültür Ögelerimiz

  4. Sınıf-Millî Kültür Ögelerimiz - Öğretmen
  • Sosyal Bilgiler
  • 4. Sınıf
  • Kültür ve Miras
  • Millî Kültür Ögelerimiz
 • Millî Kültürümüz Aydınlanıyor

  8. Sınıf-Millî Kültürümüz Aydınlanıyor-Öğrenci
 • Millî Kültür Ögelerimiz

  4. Sınıf-Millî Kültür Ögelerimiz -Öğrenci
  • Sosyal Bilgiler
  • 4. Sınıf
  • Kültür ve Miras
  • Millî Kültür Ögelerimiz
 • Misak-ı Milli

  Son Osmanlı Mebusan Meclisi tarafından kabul edilen Misak-ı Milli'nin içeriği hakkında bilgi edinebilirsiniz.
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 8. Sınıf
  • 2. Ünite: Millî Uyanış: Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar
  • Bir Milletin Yemini: Misakımillî
  • Misakımilli’nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile “ulusal egemenlik” ve “tam bağımsızlık” ilkeleri ile ilişkilendirir.
 • Kuva-yı Milliye

  Kuva-yı Milliye birliklerinin faaliyetleri ve Kuva-yı Milliye birliklerinin tasfiye nedenleri açıklanmaktadır.
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 8. Sınıf
  • 3. Ünite: Millî Bir Destan: Ya İstiklal Ya Ölüm
  • Batı Cephesi
  • Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar.
 • Milli Edebiyat Dönemi

  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 11. Sınıf
  • Ünite 6: Roman
  • Okuma
  • Metinde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir.
 • Tekalifi Milliye Emirleri

  Bu konu anlatımında, tekalifi milliye emirlerinin yayınlanma sebepleri , önemi ve kurtuluş savaşına katkısı anlatılmaktadır.
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 8. Sınıf
  • 3. Ünite: Millî Bir Destan: Ya İstiklal Ya Ölüm
  • Millî Mücadele, Millî Seferberlik: Tekalif-i Millîye
  • Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.