"Vatan ve şehitlik" için sonuçlar

Öğretmene Özel İçerikler
 • Şehitliklerimiz - Balkanlar

  -
  • Kütüphane
  • Kültür ve Sanat
  • Tarih
  • Tarihî Belgeseller
 • Şehitliklerimiz - Galiçya

  • Kütüphane
  • Kültür ve Sanat
  • Tarih
  • Tarihî Belgeseller
 • Vatanım

  Arapça 7. Sınıf 4.Ünite I.Ders Vatanım
 • Vatan Şairimiz

  • Türkçe
  • 4. Sınıf
  • Sözlü İletişim
  • Dinlediğini/İzlediğini Anlama
  • Dinledikleriyle/izledikleriyle ilgili görüşlerini ifade eder.
 • Vatan Marşı

  • Kütüphane
  • Kültür ve Sanat
  • Müzik
  • Çocuk Şarkıları
 • Bu Vatan

  • Müzik
  • 4. Sınıf
  • Müziksel Algı ve Bilgilenme
  • Öğrendiği seslerin temel özelliklerini ayırt eder.
 • Ülke, Vatan

  • Kırmızı
 • Bu Vatan Kimin

  • Kütüphane
  • Kültür ve Sanat
  • Edebiyat
  • Şiir Dünyamız
 • Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'nin Faaliyetleri

  Atatürk’ün 1919’a kadar bulunduğu görevler ve yaptığı hizmetleri, üstlendiği Millî Mücadele liderliği açısından değerlendirmek.
 • Vatana Adanmış Bir Ömür

  Mustafa Kemal Atatürk'ün sağlığının bozulması ve giderek ciddi bir hal alması sürecinde yaşananlar hakkında bilgiler edinebilirsiniz.
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 8. Sınıf
  • 7. Ünite: Atatürk'ün Ölümü ve Sonrası
  • Atatürk'ün Vefatı ve Yankıları
  • Atatürk’ün ölümüne ilişkin yansıma ve değerlendirmelerden hareketle onun fikir ve eserlerinin evrensel değerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.
 • Türklerde Vatan Sevgisi

  Bu konu anlatımında, Türklerde vatan sevgisi anlatılmaktadır.
 • Bir Vatan Kalbi - 1

  • Kütüphane
  • Kültür ve Sanat
  • Tarih
  • Tarihî Belgeseller
 • Bir Vatan Kalbi - 2

  • Kütüphane
  • Kültür ve Sanat
  • Tarih
  • Tarihî Belgeseller
 • Mustafa Kemal'in Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ndeki Faaliyetleri

  Bu konu anlatımında, Mustafa Kemal Atatürk'ün arkadaşları ile birlikte Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni kurması ve bu cemiyetteki faaliyetleri anlatılmaktadır. Takip eden dönemde İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin üyeleriyle tanışması ve bu cemiyete üye olması sürecinde ve sonrasında yaşananlara değinilmektedir.
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 8. Sınıf
  • 1. Ünite: Bir Kahraman Doğuyor
  • Adım Adım Liderliğe
  • Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir.
 • Amasya Görüşmeleri ve Misakımilli

  Bu konu anlatımında, amasya görüşmeleri ve misakımillinin kabulü anlatılmaktadır.
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 8. Sınıf
  • 2. Ünite: Millî Uyanış: Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar
  • Bir Milletin Yemini: Misakımillî
  • Misakımilli’nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile “ulusal egemenlik” ve “tam bağımsızlık” ilkeleri ile ilişkilendirir.
 • Bu Vatan Kimin - Orhan Şaik Gökyay

  • Kütüphane
  • Kültür ve Sanat
  • Edebiyat
  • Şiir Dünyamız
 • Arapça 10 - 2. Ünite

  • Arapça (Seçmeli)
  • 10. Sınıf
  • Değerlerim
  • Dinimi Seviyorum, Güzel Ahlak, Vatanımı Seviyorum
 • Arapça 5 - 5. Ünite

  • Arapça
  • 5. Sınıf
  • Değerler
  • Dinimi Seviyorum, Peygamberimi Seviyorum, Vatanımı Seviyorum
 • AİHL Arapça 10 - 2. Ünite

  • Arapça
  • 10. Sınıf
  • İnsan Sevgisi
  • Vatanımı Seviyorum, Duygu Dünyam, Anne Baba Sevgisi
 • TBMM'nin Açılışı

  Bu konu anlatımında, TBMM'nin açılışı, sebepleri ve İstanbul Hükümetinin ve İşgal güçlerin tepkileri anlatılmaktadır.
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 8. Sınıf
  • 2. Ünite: Millî Uyanış: Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar
  • Bir Milletin Yemini: Misakımillî
  • Misakımilli’nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile “ulusal egemenlik” ve “tam bağımsızlık” ilkeleri ile ilişkilendirir.
 • Manastırlı Hamdi Efendi

  Manastırlı Hamdi Efendi'nin hayatı ile ilgi ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 8. Sınıf
  • 2. Ünite: Millî Uyanış: Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar
  • Bir Milletin Yemini: Misakımillî
  • Misakımilli’nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile “ulusal egemenlik” ve “tam bağımsızlık” ilkeleri ile ilişkilendirir.
 • İlk Büyük Millet Meclisi'nin Özellikleri

  İlk Büyük Millet Meclisi'nin özellikleri hakkında bilgiler verilmektedir.
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 8. Sınıf
  • 2. Ünite: Millî Uyanış: Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar
  • Bir Milletin Yemini: Misakımillî
  • Misakımilli’nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile “ulusal egemenlik” ve “tam bağımsızlık” ilkeleri ile ilişkilendirir.
 • Mustafa Kemal'in 24 Nisan 1920 Tarihinde Meclise Sunduğu Önergenin İçeriğini Yorumlama

  Mustafa Kemal Atatürk'ün 24 Nisan 1920 tarihinde meclise sunduğu önergenin içeriğini öğrenebilirsiniz.
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 8. Sınıf
  • 2. Ünite: Millî Uyanış: Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar
  • Bir Milletin Yemini: Misakımillî
  • Misakımilli’nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile “ulusal egemenlik” ve “tam bağımsızlık” ilkeleri ile ilişkilendirir.
 • Osmanlı Mebusan Meclisi'nin Toplanma Sürecinde Yaşanan Gelişmeleri Yorumlama

  Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nin toplanma sürecinde yaşanan gelişmeler hakkına bilgi edinebilirsiniz.
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 8. Sınıf
  • 2. Ünite: Millî Uyanış: Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar
  • Bir Milletin Yemini: Misakımillî
  • Misakımilli’nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile “ulusal egemenlik” ve “tam bağımsızlık” ilkeleri ile ilişkilendirir.
 • İtilaf Devletlerinin İstanbul’u Resmen İşgal Etmelerinin Millî Mücadele Hareketi'ne Etkisini Yorumlama

  İtilaf Devletleri'nin İstanbul’u resmen işgal etmelerinin Millî Mücadele Hareketi'ne etkisini yorumlayabilirsiniz.
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 8. Sınıf
  • 2. Ünite: Millî Uyanış: Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar
  • Bir Milletin Yemini: Misakımillî
  • Misakımilli’nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile “ulusal egemenlik” ve “tam bağımsızlık” ilkeleri ile ilişkilendirir.
 • Büyük Millet Meclisi'nin Özelliklerini Belirtme

  Büyük Millet Meclisi'nin özellikleri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 8. Sınıf
  • 2. Ünite: Millî Uyanış: Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar
  • Bir Milletin Yemini: Misakımillî
  • Misakımilli’nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile “ulusal egemenlik” ve “tam bağımsızlık” ilkeleri ile ilişkilendirir.
 • Özet - Egemenlik Milletindir

  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 8. Sınıf
  • 2. Ünite: Millî Uyanış: Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar
  • Bir Milletin Yemini: Misakımillî
  • Misakımilli’nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile “ulusal egemenlik” ve “tam bağımsızlık” ilkeleri ile ilişkilendirir.
 • Misak-ı Milli

  Son Osmanlı Mebusan Meclisi tarafından kabul edilen Misak-ı Milli'nin içeriği hakkında bilgi edinebilirsiniz.
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 8. Sınıf
  • 2. Ünite: Millî Uyanış: Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar
  • Bir Milletin Yemini: Misakımillî
  • Misakımilli’nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile “ulusal egemenlik” ve “tam bağımsızlık” ilkeleri ile ilişkilendirir.
 • Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nde Alınan Misak-ı Milli Kararlarını Yorumlama

  Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nde Alınan Misak-ı Milli Kararlarını yorumlayabilirsiniz.
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 8. Sınıf
  • 2. Ünite: Millî Uyanış: Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar
  • Bir Milletin Yemini: Misakımillî
  • Misakımilli’nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile “ulusal egemenlik” ve “tam bağımsızlık” ilkeleri ile ilişkilendirir.
 • Büyük Millet Meclisi Açılıyor

  Osmanlı Mebusan Meclisi'nin dağılmasından sonra yeni bir meclisin açılması için yapılan hazırlıklar ile 23 Nisan 1920'de Büyük Millet Meclisi'nin açılma sürecinde yaşananlar üzerinde durulmaktadır.
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 8. Sınıf
  • 2. Ünite: Millî Uyanış: Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar
  • Bir Milletin Yemini: Misakımillî
  • Misakımilli’nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile “ulusal egemenlik” ve “tam bağımsızlık” ilkeleri ile ilişkilendirir.
 • İstanbul'un Resmen İşgali

  Osmanlı Mebusan Meclisi'nin Misak-ı Milli Kararlarını alması üzerine İtilaf Devletleri'nin İstanbul'un işgali ve bu işgalin Milli Mücadele'ye etkisi ile ilgili bilgilere yer verilmektedir.
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 8. Sınıf
  • 2. Ünite: Millî Uyanış: Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar
  • Bir Milletin Yemini: Misakımillî
  • Misakımilli’nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile “ulusal egemenlik” ve “tam bağımsızlık” ilkeleri ile ilişkilendirir.
 • Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nde Alınan Misak-ı Milli Kararlarını Yorumlama

  Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nde Alınan Misak-ı Milli Kararlarını yorumlayabilirsiniz.
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 8. Sınıf
  • 2. Ünite: Millî Uyanış: Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar
  • Bir Milletin Yemini: Misakımillî
  • Misakımilli’nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile “ulusal egemenlik” ve “tam bağımsızlık” ilkeleri ile ilişkilendirir.
 • Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nde Alınan Misak-ı Milli Kararlarını Yorumlama

  Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nde Alınan Misak-ı Milli Kararlarını yorumlayabilirsiniz.
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 8. Sınıf
  • 2. Ünite: Millî Uyanış: Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar
  • Bir Milletin Yemini: Misakımillî
  • Misakımilli’nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile “ulusal egemenlik” ve “tam bağımsızlık” ilkeleri ile ilişkilendirir.
 • Misak-ı Milli Kararlarının Yayınlanmasına İtilaf Devletlerinin Tepkisini Belirtme

  Misak-ı Milli Kararlarının yayınlanması karşısında İtilaf Devletleri'nin nasıl tepki verdiklerini öğrenebilirsiniz.
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 8. Sınıf
  • 2. Ünite: Millî Uyanış: Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar
  • Bir Milletin Yemini: Misakımillî
  • Misakımilli’nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile “ulusal egemenlik” ve “tam bağımsızlık” ilkeleri ile ilişkilendirir.
 • Ankara'nın Milli Mücadele'nin Merkezi Olarak Belirlenmesinde Rol Oynayan Etkenleri Belirtme

  Ankara'nın Milli Mücadele'nin merkezi olarak belirlenmesinde rol oynayan etkenleri öğrenebilirsiniz.
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 8. Sınıf
  • 2. Ünite: Millî Uyanış: Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar
  • Bir Milletin Yemini: Misakımillî
  • Misakımilli’nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile “ulusal egemenlik” ve “tam bağımsızlık” ilkeleri ile ilişkilendirir.
 • Salih Hulûsi Paşa

  Salih Hulûsi Paşa'nın hayatı ile ilgi ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 8. Sınıf
  • 2. Ünite: Millî Uyanış: Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar
  • Bir Milletin Yemini: Misakımillî
  • Misakımilli’nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile “ulusal egemenlik” ve “tam bağımsızlık” ilkeleri ile ilişkilendirir.
 • Mustafa Kemal’in İstanbul’un Resmen İşgal Edilmesi Karşındaki Tepkisini Yorumlama

  Mustafa Kemal’in İstanbul’un resmen işgal edilmesi karşındaki tepkisini öğrenebilirsiniz.
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 8. Sınıf
  • 2. Ünite: Millî Uyanış: Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar
  • Bir Milletin Yemini: Misakımillî
  • Misakımilli’nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile “ulusal egemenlik” ve “tam bağımsızlık” ilkeleri ile ilişkilendirir.
 • Millî Egemenliğe Doğru

  Amasya Görüşmeleri'nden, Büyük Millet Meclisi'nin açılışına kadar geçen süreçte yaşanan bazı olayların kronolojik olarak sıralanması istenmektedir.
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 8. Sınıf
  • 2. Ünite: Millî Uyanış: Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar
  • Bir Milletin Yemini: Misakımillî
  • Misakımilli’nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile “ulusal egemenlik” ve “tam bağımsızlık” ilkeleri ile ilişkilendirir.
 • Son Osmanlı Mebusan Meclisi’nin Kapatılmasının Ardından Ankara’da Yaşanan Gelişmeleri Yorumlama

  Son Osmanlı Mebusan Meclisi’nin kapatılmasının ardından Ankara’da yaşanan gelişmeler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 8. Sınıf
  • 2. Ünite: Millî Uyanış: Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar
  • Bir Milletin Yemini: Misakımillî
  • Misakımilli’nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile “ulusal egemenlik” ve “tam bağımsızlık” ilkeleri ile ilişkilendirir.
 • Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nde Alınan Misak-ı Milli Kararlarını Yorumlama

  Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nde Alınan Misak-ı Milli Kararlarını yorumlayabilirsiniz.
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 8. Sınıf
  • 2. Ünite: Millî Uyanış: Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar
  • Bir Milletin Yemini: Misakımillî
  • Misakımilli’nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile “ulusal egemenlik” ve “tam bağımsızlık” ilkeleri ile ilişkilendirir.