"Yavuz selim ilkokulu" için sonuçlar

Öğretmene Özel İçerikler
 • Yavuz Sultan Selim

  • Kütüphane
  • Kültür ve Sanat
  • Tarih
  • Tarihte İz Bırakanlar
 • Ridaniye Savaşı

  Bu konu anlatımında, I. Selim’in yapılan mücadelede 1517’de Memlükleri bozguna uğratması ve bunun sonucunda Baharat Yolu’nun kontrolünün sağlanması ile halifeliğin Osmanlı Devleti’ne geçmesiyle sonuçlanan süreç anlatılmaktadır.
  • Tarih
  • 10. Sınıf
  • Osmanlı Devleti: Dünya Gücü Osmanlı (1453 - 1599)
  • I. Selim Dönemi (1512 - 1520)
  • I. Selim (Yavuz) döneminde Osmanlı Devleti, Safevi ve Memluk devletleri arasındaki askerî ve siyasi ilişkileri açıklar.
 • I. Selim Dönemi Başlarken

  Bu konu anlatımında, I. Selim’in padişah olmadan önceki faaliyetleri ve padişah olduğu döneme ilişkin genel bilgiler verilmektedir.
  • Tarih
  • 10. Sınıf
  • Osmanlı Devleti: Dünya Gücü Osmanlı (1453 - 1599)
  • I. Selim Dönemi (1512 - 1520)
  • I. Selim (Yavuz) döneminde Osmanlı Devleti, Safevi ve Memluk devletleri arasındaki askerî ve siyasi ilişkileri açıklar.
 • Turnadağ Savaşı

  Bu konu anlatımında, I. Selim Döneminde Dulkadiroğulları ile Osman Devleti arasında 1515’te yapılan Turnadağı Savaşı’nın nedenleri ve sonuçları hakkında bilgiler verilmektedir.
  • Tarih
  • 10. Sınıf
  • Osmanlı Devleti: Dünya Gücü Osmanlı (1453 - 1599)
  • I. Selim Dönemi (1512 - 1520)
  • I. Selim (Yavuz) döneminde Osmanlı Devleti, Safevi ve Memluk devletleri arasındaki askerî ve siyasi ilişkileri açıklar.
 • Mercidabık Savaşı

  Bu konu anlatımında, bütün İslam dünyasını himayesi altına almak isteyen Yavuz Sultan Selim’in, Baharat Yolu üzerinde yer alan Mısır’ı almak için 1516’da Memlükler ile yaptığı mücadele anlatılmakta; Suriye’nin Osmanlılara katılması ile ilgili bilgiler verilmektedir.
  • Tarih
  • 10. Sınıf
  • Osmanlı Devleti: Dünya Gücü Osmanlı (1453 - 1599)
  • I. Selim Dönemi (1512 - 1520)
  • I. Selim (Yavuz) döneminde Osmanlı Devleti, Safevi ve Memluk devletleri arasındaki askerî ve siyasi ilişkileri açıklar.
 • Çaldıran Savaşı

  Bu konu anlatımında, I. Selim Döneminde Safevi Devleti ile Osmanlı Devleti arasında 1514’te yapılan Çaldıran Savaşı’nın nedenleri ve sonuçları hakkında bilgiler verilmektedir.
  • Tarih
  • 10. Sınıf
  • Osmanlı Devleti: Dünya Gücü Osmanlı (1453 - 1599)
  • I. Selim Dönemi (1512 - 1520)
  • I. Selim (Yavuz) döneminde Osmanlı Devleti, Safevi ve Memluk devletleri arasındaki askerî ve siyasi ilişkileri açıklar.
 • Yavuz Sultan Selim Dönemi

  Bu konu anlatımında,Yavuz Sultan Selim dönemi açıklanmaktadır.
 • Yavuz Sultan Selim Dönemi

  Yavuz Sultan Selim Dönemi fetih siyaseti hakkında bilgiler yer almaktadır.
  • Sosyal Bilgiler
  • 7. Sınıf
  • Kültür ve Miras
  • İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın
  • Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder.
 • Yavuz Sultan Selim Dönemi Osmanlı – Safevi İlişkileri

  Bu konu anlatımında, Yavuz Sultan Selim dönemi Osmanlı - Safevi ilişkileri açıklanmaktadır.
 • Yavuz Sultan Selim Dönemi Osmanlı - Memluk İlişkileri

  Bu konu anlatımında, Yavuz Sultan Selim dönemi Osmanlı - Memluk ilişkileri açıklanmaktadır.
 • Parmaklarla 9 ile çarpma işlemi

  Parmaklarla 9 ile çarpma işlemi
  • Matematik
  • 5. Sınıf
  • 1. Ünite
  • Doğal Sayılarla İşlemler
  • Doğal sayılarla zihinden çarpma ve bölme işlemlerinde uygun stratejiyi belirler ve kullanır.
 • Selim-Name

  • Kütüphane
  • Kültür ve Sanat
  • Edebiyat
  • Halk Kültürü
 • Fransa'nın Mısır'ı İşgali

  Bu konu anlatımında, Fransa'nın Akdeniz'de bir sömürge elde etmek hedefiyle Mısır'ı işgal etmesi; bu işgal sonucu Osmanlı-İngiltere-Rusya ittifakının Fransa'ya savaş açması ve Fransızlara karşı Mısır ve Orta Doğu'da yapılan savaşlar anlatılmaktadır.
  • Tarih
  • 10. Sınıf
  • Osmanlı Devleti: XVIII. Yüzyılda Değişim ve Diplomasi (1700 - 1807)
  • III. Selim Dönemi
  • III. Selim Dönemi Osmanlı-Fransız siyasi ilişkilerini açıklar.
 • III. Selim dönemi

  Bu konu anlatımında, III. Selim Dönemi anlatılmaktadır.
  • Tarih
  • 10. Sınıf
  • Osmanlı Devleti: XVIII. Yüzyılda Değişim ve Diplomasi (1700 - 1807)
  • III. Selim Dönemi
  • III. Selim Dönemi Osmanlı-Fransız siyasi ilişkilerini açıklar.
 • Ziştovi Antlaşması

  Bu konu anlatımında, Rusya'nın Kırım Hanlığı'nı işgali sonucu Osmanlı Devleti'nin Rusya'ya savaş açması anlatılmaktadır. Rusya'nın müttefiki olan Avusturya ile de aynı anda savaşmak zorunda kalan Osmanlı Devleti, Balkanlar'da toprak kaybetmiştir. Savaş sonucu Osmanlı Devleti'yle Avusturya arasında Ziştovi Antlaşması imzalanmıştır.
  • Tarih
  • 10. Sınıf
  • Osmanlı Devleti: XVIII. Yüzyılda Değişim ve Diplomasi (1700 - 1807)
  • III. Selim Dönemi
  • III. Selim Dönemi siyasi gelişmeleri ve ıslahat hareketlerini kavrar.
 • III. Selim Islahatları ve Nizam-ı Cedid

  Bu konu anlatımında, III. Selim Döneminde yapılan ıslahat çalışmaları anlatılmaktadır. III. Selim zamanında Osmanlı-Rus ve Osmanlı-Avusturya Savaşları’nda ordunun yetersiz kalması üzerine “Nizam-ı Cedid” kurulmuş; donanmada da ıslahatlar yapılmıştır. III. Selim ıslahatları, Kabakçı Mustafa İsyanı ile son bulmuştur.
  • Tarih
  • 10. Sınıf
  • Osmanlı Devleti: XVIII. Yüzyılda Değişim ve Diplomasi (1700 - 1807)
  • III. Selim Dönemi
  • III. Selim Dönemi siyasi gelişmeleri ve ıslahat hareketlerini kavrar.
 • Kabakçı Mustafa İsyanı

  Bu konu anlatımında, Nizam-ı Cedid ordusuna ve III. Selim ıslahatlarına karşı tavır alan Yeniçerilerin, Kabakçı Mustafa önderliğinde ayaklanması anlatılmaktadır.
  • Tarih
  • 10. Sınıf
  • Osmanlı Devleti: XVIII. Yüzyılda Değişim ve Diplomasi (1700 - 1807)
  • III. Selim Dönemi
  • III. Selim Dönemi siyasi gelişmeleri ve ıslahat hareketlerini kavrar.
 • III. Selim Dönemi Başlarken

  Bu konu anlatımında, III. Selim Döneminde Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında genel bilgiler verilmektedir.
  • Tarih
  • 10. Sınıf
  • Osmanlı Devleti: XVIII. Yüzyılda Değişim ve Diplomasi (1700 - 1807)
  • III. Selim Dönemi
  • III. Selim Dönemi siyasi gelişmeleri ve ıslahat hareketlerini kavrar.
 • Yaş Antlaşması

  Bu konu anlatımında, Rusya'nın Kırım Hanlığı'nı işgali sonrasında Osmanlı Devleti ve Rusya arasında çıkan savaşın devamı anlatılmakta ve savaş sonucu imzalanan Yaş Antlaşması hakkında bilgi verilmektedir.
  • Tarih
  • 10. Sınıf
  • Osmanlı Devleti: XVIII. Yüzyılda Değişim ve Diplomasi (1700 - 1807)
  • III. Selim Dönemi
  • III. Selim Dönemi siyasi gelişmeleri ve ıslahat hareketlerini kavrar.
 • Şehzade Selim Olayı

  Bu konu anlatımında, II. Bayezit’in tahtan çekilme kararı alarak Amasya valisi olan en büyük oğlu Şehzade Ahmet’i padişah olması için İstanbul’a davet etmesi; buna karşı çıkan Trabzon valisi olan oğlu Şehzade Selim’le arasında oluşan durum ve Selim’in padişah olması ile sonuçlanan süreç anlatılmaktadır.
  • Tarih
  • 10. Sınıf
  • Osmanlı Devleti: Dünya Gücü Osmanlı (1453 - 1599)
  • II. Mehmet Dönemi (1451 - 1481)
  • II. Mehmet (Fatih) Döneminin siyasi ve askerî faaliyetlerini açıklar.
 • Anadolu Gerçeği - Yavuz Bülent Bakiler

  • Kütüphane
  • Kültür ve Sanat
  • Edebiyat
  • Şiir Dünyamız
 • III. Selim Dönemi  Ekonomik Islahatları

  Bu konu anlatımında, III. Selim dönemi Ekonomik Islahatları açıklanmaktadır.
 • Vergi Bilinci (Ortaokul)

  Ortaokul öğrencilerine yönelik Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan vergi bilinci içerikleridir.
  • Kütüphane
  • Kültür ve Sanat
  • Belirli Gün ve Haftalar
  • Sosyal Yaşam ile İlgili Gün ve Haftalar
 • Vergi Bilinci (İlkokul)

  İlkokul öğrencilerine yönelik Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan vergi bilinci içerikleridir.
  • Kütüphane
  • Kültür ve Sanat
  • Belirli Gün ve Haftalar
  • Sosyal Yaşam ile İlgili Gün ve Haftalar
 • Ortaokul Veli İzni

  Ortaokul Veli İzni
 • İlkokullarda Beslenme (1966)

  • Kütüphane
  • Kültür ve Sanat
  • Tarih
  • Gündedün
 • Temel Kodlama ( İlkokul )

  İlkokullar için temel kodlama
 • Sivasta Yoksul Çocuklar - Yavuz Bülent Bakiler

  • Kütüphane
  • Kültür ve Sanat
  • Edebiyat
  • Şiir Dünyamız
 • Şaşırdım Kaldım İşte - Yavuz Bülent Bakiler

  • Kütüphane
  • Kültür ve Sanat
  • Edebiyat
  • Şiir Dünyamız
 • Hilmi Yavuz, Erdem Bayazıt, Cahit Zarifoğlu

  Bu videolu konu anlatımında, 1980 sonrası Türk şiirinin sanatçılarından Hilmi Yavuz, Erdem Bayazıt, Cahit Zarifoğlu anlatılmaktadır.
  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 12. Sınıf
  • Ünite 3: Şiir
  • Okuma
  • Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.
 • III. Selim Dönemi Osmanlı-Fransız İlişkileri

  Bu konu anlatımında, III. Selim dönemi Osmanlı-Fransız İlişkileri açıklanmaktadır.
 • III. Selim Dönemi Osmanlı-Rus Savaşları

  Bu konu anlatımında, III. Selim dönemi Osmanlı-Rus Savaşları açıklanmaktadır.
 • Temel Dini Bilgiler (İslam 2)

  • Temel Dinî Bilgiler (İslam 2)
  • Çoklu Sınıf
  • İslam'ın Direği Namaz
 • Ahmet Yesevi Ortaokulu Robot

  3d yazıcıdan çıkardığımız robot
 • Temel Kodlama Eğitimi ( Ortaokul )

  Ortaokullar için kodlama eğitimi
  • ASSESSMENT
  • Not Assessment
 • İlköğretimde Astronomi ve Eğitim

  22 Ocak 2012 tarihinde Ankara Sınav Kolejinde gerçekleştirilen "Fen ve Teknoloji Öğretmenleri Paylaşım Toplantısı"nda Mert Koçer'in "İlköğretimde Astronomi ve Eğitim" konulu sunumunun video kaydıdır.
 • Yeşilcan Pikniğe Gidiyor (ilkokul)

  Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı Yeşilay tarafından hazırlanmıştır.
  • Kütüphane
  • Sağlık ve Spor
  • Temizlik
 • I. Abdülhamit ve III. Selim Dönemleri Islahatları

  Bu videolu konu anlatımında I. Abdülhamit ve III. Selim dönemleri ıslahatları anlatılmaktadır.
 • III. Selim Dönemi  Islahatları (Nizam-ı Cedid)

  Bu konu anlatımında, III. Selim dönemi Islahatları açıklanmaktadır.
 • III. Selim Dönemi  Avrupada Daimi Elçiliklerin Kurulması

  Bu konu anlatımında, III. Selim döneminde Avrupada Daimi Elçiliklerin Kurulması açıklanmaktadır.