"Yayın" için sonuçlar

Öğretmene Özel İçerikler
 • canlı yayın

  canlı yayın, uzem
 • Elektrikli Yayın Balığı

  • Kütüphane
  • Kültür ve Sanat
  • Edebiyat
  • Halk Kültürü
 • Basın ve Yayın

  Bu canlandırmayı izleyerek basın ve yayının bileşenleri kitle iletişim araçları hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
  • Sosyal Bilgiler
  • 6. Sınıf
  • Etkin Vatandaşlık
  • Yöneticilerimiz ve Biz
  • Yönetimin karar alma sürecini etkileyen unsurları analiz eder.
 • Basın ve Yayının İşlevi

  Bu canlandırmayı izleyerek basın ve yayının toplumdaki işlevi hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
  • Sosyal Bilgiler
  • 6. Sınıf
  • Etkin Vatandaşlık
  • Yöneticilerimiz ve Biz
  • Yönetimin karar alma sürecini etkileyen unsurları analiz eder.
 • Basın ve Yayın Organları

  Bu canlandırmada basın ve yayının yazılı, işitsel ve görsel iletişim araçları olduğu belirtilmektedir. Bu araçların, kamuoyu oluşturulmasında ve demokrasinin korunup geliştirilmesinde önemli olduğu vurgulanmaktadır.
  • Sosyal Bilgiler
  • 7. Sınıf
  • Birey ve Toplum
  • Hızlı İletişim Güçlü Toplum
  • Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır.
 • Basın ve Yayının Önemi

  Bu canlandırmada demokrasinin korunması ve demokratik yaşamın geliştirilmesinde basın ve yayının önemi anlatılmaktadır. İletişim araçlarının kullanılmasıyla demokrasinin önemli bir unsuru olan düşünceyi açıklama ve yayma özgürlüğünün yaygınlaştığı belirtilmektedir.
  • Sosyal Bilgiler
  • 7. Sınıf
  • Birey ve Toplum
  • Hızlı İletişim Güçlü Toplum
  • Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır.
 • Ülkemizde Televizyon Yayınları Başlıyor

  Cumhuriyet'in ilanından sonraki dönemde ülkemizde kitle iletişimi alanında meydana gelen gelişmeler hakkında bilgiler edinebilirsiniz.
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 8. Sınıf
  • Atatürk’ten Sonraki Türkiye: İkinci Dünya Savaşı ve Sonrası
  • Gelişen Türkiye
  • İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Türkiye’de meydana gelen toplumsal, kültürel ve ekonomik gelişmeleri fark eder.
 • Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Yayınları

  Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Yayınlarına ulaşabileceğiniz bir bölümdür.
 • Çemberde Merkez Açının Gördüğü Yayın Uzunluğu

  Bu konu anlatımında, çemberde bir merkez açının gördüğü yayın uzunluğunun nasıl bulunacağı anlatılmaktadır. 
  • Matematik
  • 10. Sınıf
  • Çember ve Daire
  • Daire
  • Dairenin çevresini ve alanını veren bağıntılar oluşturur ve uygulamalar yapar.
 • Yayın ucundaki kütlenin basit harmonik hareketi

  Bu konu anlatımında, öğretmen tarafından yayın ucundaki kütlenin basit harmonik hareketi açıklanmaktadır.
 • Küçük Yay ve Büyük Yayın Ölçülerini Belirleme

  Verilen çemberde merkez açı yardımıyla küçük ve büyük yayların ölçülerinin bulunduğu soru konu anlatımıyla çözülmektedir.
  • Matematik
  • 11. Sınıf
  • Çember ve Daire
  • Çemberde Açılar
  • Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar.
 • Merkez Açının Gördüğü Yayın Ölçüsünü Hesaplama - 1

  Verilen bir merkez açının gördüğü yayın ölçüsünü hesaplama sorusu, ilgili konu anlatımıyla çözülmektedir.
  • Matematik
  • 10. Sınıf
  • Çember ve Daire
  • Çember
  • Çemberlerde teğet, kiriş, çap ve yay kavramlarını açıklar.
 • Merkez Açının Gördüğü Yayın Ölçüsünü Hesaplama - 2

  Merkez açının gördüğü yayın ölçüsünü hesaplama sorusu, ilgili konu anlatımıyla çözülmektedir.
  • Matematik
  • 10. Sınıf
  • Çember ve Daire
  • Çember
  • Çemberlerde teğet, kiriş, çap ve yay kavramlarını açıklar.
 • Çemberde Merkez Açının Gördüğü Yayın Uzunluğunu Hesaplama - 3

  Bu etkinlikte, çeşitli çemberler üzerinde verilen yay uzunluklarıyla ilgili sorular çözülmektedir. 
  • Matematik
  • 10. Sınıf
  • Çember ve Daire
  • Daire
  • Dairenin çevresini ve alanını veren bağıntılar oluşturur ve uygulamalar yapar.
 • Çemberde Merkez Açının Gördüğü Yayın Uzunluğunu Hesaplama - 2

  Bu etkinlikte, çemberin bir merkez açısı radyan olarak verilmekte, ve bu açının gördüğü yayın uzunluğu adım adım bulunmaktadır. 
  • Matematik
  • 10. Sınıf
  • Çember ve Daire
  • Daire
  • Dairenin çevresini ve alanını veren bağıntılar oluşturur ve uygulamalar yapar.
 • Çemberde Merkez Açının Gördüğü Yayın Uzunluğunu Hesaplama - 1

  Bu etkinlikte, çemberin bir merkez açısının gördüğü yayın uzunluğu adım adım bulunmaktadır. 
  • Matematik
  • 10. Sınıf
  • Çember ve Daire
  • Daire
  • Dairenin çevresini ve alanını veren bağıntılar oluşturur ve uygulamalar yapar.
 • Bilim ve Teknoloji Dergileri

  Bilim ve Teknoloji Dergileri ile ilgili konu anlatımında bilim ve teknoloji alanında yayınlanan dergilerin neler olduğunu görebilir, sizin seviyene uygun olan derginin hangisi olduğunu öğrenebilirsiniz.
  • Sosyal Bilgiler
  • 5. sınıf
  • Gerçekleşen Düşler
  • Bilim ve Teknoloji ile İlgili Süreli Yayınlar
  • Bilim ve teknoloji ile ilgili, düzeyine uygun süreli yayınları tanır ve izler.
 • Özet - Bilim ve Teknoloji ile İlgili Süreli Yayınlar

  • Sosyal Bilgiler
  • 5. sınıf
  • Gerçekleşen Düşler
  • Bilim ve Teknoloji ile İlgili Süreli Yayınlar
  • Bilim ve teknoloji ile ilgili, düzeyine uygun süreli yayınları tanır ve izler.
 • Teğet-Kiriş Açının Gördüğü Yayın Ölçüsü Verildiğinde Açının Ölçüsünü Bulma

  Teğet-kiriş açının gördüğü yayın ölçüsü verildiğinde açının ölçüsünü bulma sorusu, ilgili konu anlatımıyla çözülmektedir.
  • Matematik
  • 10. Sınıf
  • Çember ve Daire
  • Çember
  • Çemberlerde teğet, kiriş, çap ve yay kavramlarını açıklar.
 • Ülkemizde Radyo ve Televizyon Yayınlarının Başlama Süreci Hakkında Bilgi Verme

  Ülkemizde radyo ve televizyon yayınlarının başlamasıyla ilgili süreç hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. 
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 8. Sınıf
  • Atatürk’ten Sonraki Türkiye: İkinci Dünya Savaşı ve Sonrası
  • Gelişen Türkiye
  • İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Türkiye’de meydana gelen toplumsal, kültürel ve ekonomik gelişmeleri fark eder.
 • Çevre Açının Gördüğü Yayın Ölçüsü Verildiğinde Bu Açının Ölçüsünü Hesaplama - 1

  Gördüğü yayın ölçüsü verilen bir çevre açının ölçüsünü hesaplama sorusu, ilgili konu anlatımıyla çözülmektedir.
  • Matematik
  • 11. Sınıf
  • Çember ve Daire
  • Çemberde Açılar
  • Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar.
 • Çevre Açının Gördüğü Yayın Ölçüsü Verildiğinde Bu Açının Ölçüsünü Hesaplama - 2

  O merkezli, paralel kesenleri bulunan bir çemberde çevre açının gördüğü yayın ölçüsü verildiğinde, istenilen açının ölçüsünü iç ters ve çevre açılardan yararlanarak bulma sorusu, ilgili konu anlatımıyla çözülmektedir.
  • Matematik
  • 10. Sınıf
  • Çember ve Daire
  • Çember
  • Çemberlerde teğet, kiriş, çap ve yay kavramlarını açıklar.
 • Çevre Açının Gördüğü Yayın Ölçüsü Verildiğinde Bu Açının Ölçüsünü Hesaplama -3

  Gördüğü yayın ölçüsü bilinen çevre açının ölçüsünü hesaplama sorusu, ilgili konu anlatımıyla çözülmektedir.
  • Matematik
  • 10. Sınıf
  • Çember ve Daire
  • Çember
  • Çemberlerde teğet, kiriş, çap ve yay kavramlarını açıklar.
 • Omurilik

  Bu videolu konu anlatımında; omuriliğin yapısı ve görevleri anlatılmaktadır.
  • Biyoloji
  • 11. Sınıf
  • İnsan Fizyolojisi
  • Sinirler, Hormonlar ve Homeostazi
  • Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
 • Esneklik Potansiyel Enerjisi Nedir?

  Bu konu anlatımında, esneklik potansiyel enerjisi anlatılmaktadır. Canlandırmada, sıkıştırılmış veya gerilmiş bir yayın esneklik potansiyel enerjisine sahip olduğu anlatılmaktadır. Ayrıca yayın esneklik potansiyel enerjisinin yayın sıkışma veya gerilme miktarı ve yayın esneklik özelliğine bağlı olduğu vurgulanmaktadır.
  • Fizik
  • 9. Sınıf
  • Enerji
  • Mekanik Enerji
  • Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.
 • İlgi, İyelik ve Çokluk Ekleri

  "Hayatın İçinden" programın 23 Nisan özel yayınıyla ekrandadır. Gine'den ülkemize gelen Michael, canlı yayına bağlanır. Michael'ın Türkçe konuşmasını beraber izleyelim mi?
  • Türkçe
  • 6. Sınıf
  • Dil Bilgisi
  • Ekler
  • Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder.
 • Tablo ve Grafik Okuma

  Hava durumu yayınında kullanılan tablo ve grafikleri beraber yorumlamaya ne dersin?
  • Türkçe
  • 5. Sınıf
  • Okuduğunu Anlama
  • Okuma Yöntemleri (Stratejileri)
  • Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar.
 • Yay Uzunluğu ve Merkez Açısı Bilinen Çemberin Yarıçapını Hesaplama

  Bu konu anlatımında, merkez açı ve yayın uzunluğunu kullanarak çemberin yarı uzunluğunu hesaplayacaksınız.  
  • Matematik
  • 7. Sınıf
  • 5. Ünite
  • Çember ve Daire
  • Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar.
 • Eğlenceli Bilim (Şubat 2017)

  • Kütüphane
  • Bilim ve Teknoloji
  • Bilim Yayınları
 • Ebabil (Bahar 2019)

  • Kütüphane
  • Bilim ve Teknoloji
  • Bilim Yayınları
 • Eğlenceli Bilim (Haziran 2017)

  • Kütüphane
  • Bilim ve Teknoloji
  • Bilim Yayınları
 • Dergi Sayfası Hazırlama

  • Yayın Grafiği
  • 12. Sınıf
  • Dergi Sayfası Hazırlama
 • Gazete Sayfası Hazırlama

  • Yayın Grafiği
  • 12. Sınıf
  • Gazete Sayfası Hazırlama
 • Başlat

  • Kütüphane
  • Bilim ve Teknoloji
  • Bilim Yayınları
 • Eğlenceli Bilim (Ekim 2018)

  • Kütüphane
  • Bilim ve Teknoloji
  • Bilim Yayınları
 • Eğlenceli Bilim (Haziran 2018)

  • Kütüphane
  • Bilim ve Teknoloji
  • Bilim Yayınları
 • Ebabil (Güz 2018)

  • Kütüphane
  • Bilim ve Teknoloji
  • Bilim Yayınları
 • Ebabil (Bahar 2018)

  • Kütüphane
  • Bilim ve Teknoloji
  • Bilim Yayınları