"Yomra Merkez Ortaokulu" için sonuçlar

Öğretmene Özel İçerikler
 • Merkez Açı

  Merkez açı ile ilgili konu anlatımında merkez açın çember üzerindeki yerini ve nasıl oluştuğunu görebilirsiniz.
  • Matematik
  • 7. Sınıf
  • 5. Ünite
  • Çember ve Daire
  • Çemberde merkez açıları, gördüğü yayları ve açı ölçüleri arasındaki ilişkileri belirler.
 • Transformatör Merkezleri

  • Enerji Üretim ve Dağıtım Merkezleri
  • 11. Sınıf
  • Transformatör Merkezleri
 • Basınç Merkezlerinin Özellikleri

  ”Şekilde verilen X merkezinin basınç özelliği ve yarım küresi nedir?” sorusu, ilgili konu anlatımıyla çözülmektedir.
 • Merkez Açının Özellikleri

  Bu konu anlatımında, merkez açının ölçüsü ile bu açının gördüğü yayın ölçüsü arasındaki ilişki anlatılmaktadır.
 • Bilim Araştırma Merkezleri

  • Fizik
  • 9. Sınıf
  • Fizik Bilimine Giriş
  • Bilim Araştırma Merkezleri
  • Bilim araştırma merkezlerinin fizik bilimi için önemini açıklar.
 • Sinyalizasyon Merkez Tesisleri

  • Raylı Sistemlerde Sinyalizasyon ve Telekomünikasyon
  • 11. Sınıf
  • Sinyalizasyon Merkez Tesisleri
 • Depremin Merkez Üssü

  Bu konu anlatımında, depremin merkez üssünün p ve s dalgaları kullanılarak bulunması anlatılmaktadır.
  • Coğrafya
  • 9. sınıf
  • Doğal Sistemler
  • Yeryüzünü Oluşturan İç Kuvvetler
  • Deprem
  • İç kuvvetleri yer şekillerinin oluşumuna etkileriyle birlikte açıklar.
 • İlk Kültür Merkezleri

  • Coğrafya
  • 11. Sınıf
  • Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler
  • Kültür Bölgelerinin Oluşumu ve Türk Kültürü
  • İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar.
 • Bilim Araştırma Merkezleri - 1

  Bilim Araştırma Merkezleri - 1
  • Fizik
  • 9. Sınıf
  • Fizik Bilimine Giriş
  • Bilim Araştırma Merkezleri
 • Depremin Merkez Üssünün Bulunması

  Bu interaktif etkinlikte, depremin merkez üssünün nasıl bulunduğu bir örnekle uygulanmaktadır.
  • Coğrafya
  • 9. sınıf
  • Doğal Sistemler
  • Yeryüzünü Oluşturan İç Kuvvetler
  • Deprem
  • İç kuvvetleri yer şekillerinin oluşumuna etkileriyle birlikte açıklar.
 • Üçgende Diklik Merkezinin Koordinatları

  Bu konu anlatımında, yüksekliklerine ait doğru denklemleri bilinen üçgenlerde, diklik merkezinin koordinatlarının hesaplanışı açıklanmaktadır.
  • Matematik
  • 9. Sınıf
  • Üçgenler
  • Üçgenin Yardımcı Elemanları
  • Üçgenin kenarortaylarının özelliklerini elde eder.
 • Merkeze Bağlı Yönetim Birimleri

  Bu konu anlatımında, merkezî yönetim ve merkeze bağlı yönetim hakkında bilgiler bulabilirsiniz. Ayrıca merkezi yönetim birimlerinin il ve ilçelerdeki temsilcilerinin kim olduğunu da öğrenebilirsiniz.
  • Sosyal Bilgiler
  • 5. Sınıf
  • Etkin Vatandaşlık
  • Yaşadığım Yerin Yönetimi
  • Yaşadığı yerin yönetim birimlerinin temel görevlerini açıklar.
 • Üçgenin Ağırlık Merkezinin Koordinatları

  Bu konu anlatımında, bir örnek üzerinden ağırlık merkezinin koordinatlarının  üçgenin köşe noktalarına ait koordinatlar kullanılarak hesaplanışı gösterilmekte, bu durumun bütün üçgenler için geçerli olup olmadığı sorgulanmaktadır.
  • Matematik
  • 10. Sınıf
  • Analitik Geometri
  • Doğrunun Analitik İncelenmesi
  • Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı oluşturur ve uygulamalar yapar.
 • Bilim Araştırma Merkezleri Konusu Tarama Testi

  Bilim Araştırma Merkezleri Konusu Tarama Testi
  • Fizik
  • 9. Sınıf
  • Fizik Bilimine Giriş
  • Bilim Araştırma Merkezleri
 • İlkokullarda Beslenme (1966)

  • LIBRARY
  • Kültür ve Sanat
  • Tarih
  • Gündedün
 • Türkiye’nin İklimini Etkileyen Basınç Merkezleri

  Bu konu anlatımında, yaz ve kış aylarında Türkiye’nin iklimini etkileyen basınç merkezleri hakkında bilgiler verilmektedir.
  • Coğrafya
  • 10. Sınıf
  • Mekânsal Bir Sentez: Türkiye
  • Türkiye'nin İklimi
  • Türkiye’nin iklimini etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur.  
 • Merkezden Kirişe İndirilen Dikmenin Özellikleri

  Bu konu anlatımında, merkezden kirişe indirilen dikmenin özellikleri bir çember örneği üzerinden verilmektedir.
  • Matematik
  • 10. Sınıf
  • Çember ve Daire
  • Çember
  • Çemberde kirişin özelliklerini gösterir.
 • Üçgenin Ağırlık Merkezinin Koordinatlarını Bulma

  Bu konu anlatımında, ağırlık merkezine ait koordinatların üçgenin köşe noktalarına ait koordinatlar kullanarak nasıl hesaplandığı açıklanmaktadır. 
  • Matematik
  • 10. Sınıf
  • Analitik Geometri
  • Doğrunun Analitik İncelenmesi
  • Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar.
 • Merkez Açı ve Çevre Açı

  Bu videolu konu anlatımında, çemberde merkez açı ve çevre açının tanımları verilmektedir.
 • 2016 LYS3 - İlk Kültür Merkezleri

  • Coğrafya
  • 11. Sınıf
  • Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler
  • Kültür Bölgelerinin Oluşumu ve Türk Kültürü
  • İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar.
 • Tarih 10 - 6. Ünite

  • Tarih
  • 10. Sınıf
  • Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı
  • Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı
 • Moleküllerin Geometrik Şekilleri: 3A, 4A ve 5A Grubu Elementleri

  Bu videolu konu anlatımında, moleküllerin geometrik şekilleri: 3A, 4A ve 5A grubu elementleri anlatılmaktadır.
  • Kimya
  • 12. Sınıf
  • Karbon Kimyasına Giriş
  • Hibritleşme-Molekül Geometrileri
  • Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler.
 • Özet - Çember

  -
  • Matematik
  • 6. Sınıf
  • 6. Ünite
  • Çember
  • Çember çizerek merkezini, yarıçapını ve çapını tanır.
 • Çember

  Bu konu anlatımında, çemberin nasıl tanımlandığını, çemberin merkez, yarıçap, çap gibi elemanlarını öğrenebilirsiniz.
  • Matematik
  • 6. Sınıf
  • 6. Ünite
  • Çember
  • Çember çizerek merkezini, yarıçapını ve çapını tanır.
 • Çember

  Bu konu anlatımında çember kavramını ve günlük hayatta çembere örnek olabilecek durumları öğrenebilirsiniz.
  • Matematik
  • 6. Sınıf
  • 6. Ünite
  • Çember
  • Çember çizerek merkezini, yarıçapını ve çapını tanır.
 • 2017 LYS - Manyetik Kuvvet

  • Fizik
  • 11. Sınıf
  • Elektrik ve Manyetizma
  • Manyetizma ve Elektromanyetik İndükleme
  • Üzerinden akım geçen iletken düz bir telin çevresinde, halkanın merkezinde ve akım makarasının merkez ekseninde oluşan manyetik alan ile ilgili hesaplamalar yapar.
 • Bir Üçgenin Ağırlık Merkezini Ayırt Etme

  Ağırlık merkezi ve kenarortaylar ile ilgili verilen bilgilerden doğru olanları belirleme sorusu, ilgili konu anlatımıyla çözülmektedir.
  • Matematik
  • 9. Sınıf
  • Üçgenler
  • Üçgenin Yardımcı Elemanları
  • Üçgenin kenarortaylarının özelliklerini elde eder.
 • Çemberde Merkez Açının Gördüğü Yayın Uzunluğu

  Bu konu anlatımında, çemberde bir merkez açının gördüğü yayın uzunluğunun nasıl bulunacağı anlatılmaktadır. 
  • Matematik
  • 10. Sınıf
  • Çember ve Daire
  • Daire
  • Dairenin çevresini ve alanını veren bağıntılar oluşturur ve uygulamalar yapar.
 • Daire Dilimini Gören Merkez Açıyı Hesaplama

  Bu konu anlatımında, bir daire diliminin alanını ve dairenin yarıçapı verildiğinde, daire dilimini gören merkez açıyı nasıl hesaplayabileceğinizle ilgili farklı sorular çözebilirsiniz. 
  • Matematik
  • 7. Sınıf
  • 5. Ünite
  • Çember ve Daire
  • Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar.
 • Molekül Geometrisi ve VSEPR Kuramı

  Molekül geometrisi ve bağlar ile ilgili özet tablo uygulaması
  • Kimya
  • 12. Sınıf
  • Karbon Kimyasına Giriş
  • Hibritleşme-Molekül Geometrileri
  • Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler.
 • C Dışındaki Diğer Elementlerin Hibrit Türüne Göre Molekül Geometrisi

  Bu videolu konu anlatımında, c dışındaki diğer elementlerin hibrit türüne göre molekül geometrisi anlatılmaktadır.
  • Kimya
  • 12. Sınıf
  • Karbon Kimyasına Giriş
  • Hibritleşme-Molekül Geometrileri
  • Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler.
 • C Elementinin Hibrit Türüne Göre Molekül Geometrisi

  Bu videolu konu anlatımında, c elementinin hibrit türüne göre molekül geometrisi anlatılmaktadır.
  • Kimya
  • 12. Sınıf
  • Karbon Kimyasına Giriş
  • Hibritleşme-Molekül Geometrileri
  • Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler.
 • Basınç Merkezleri İle Enlemleri Sorgulama - 2

  ”Dinamik kökenli sürekli basınç merkezleri kaçıncı enlemlerde oluşur?” sorusu ilgili konu anlatımı ile birlikte çözülmektedir.
 • Merkez Açı ve Çevre Açının Özellikleri

  Bu videolu konu anlatımında, çemberde merkez açı ve çevre açının özellikleri anlatılmaktadır.
 • Alçak Basınç Merkezlerinde Bağıl Nem Miktarı

  ”Ekvator'daki termik alçak basınç alanlarında ve her iki yarım kürede 60° enlemlerde oluşan dinamik alçak basınç alanlarında bağıl nem oranının yüksek olmasına bağlı olarak yağış miktarı daha fazla olur. Buna göre, termik ve dinamik alçak basınç merkezlerinde bağıl nemin yüksek olmasının temel nedeni nedir?” sorusu, ilgili konu anlatımıyla çözülmektedir.
 • Basınç Merkezleri İle Enlemleri Sorgulama - 1

  ”Termik kökenli sürekli basınç merkezleri kaçıncı enlemlerde oluşur?” sorusu ilgili konu anlatımı ile birlikte çözülmektedir.
 • EBA KAMP - Akım Geçen Telin Manyetik Alanı

  • Fizik
  • 11. Sınıf
  • Elektrik ve Manyetizma
  • Manyetizma ve Elektromanyetik İndükleme
  • Üzerinden akım geçen iletken düz bir telin çevresinde, halkanın merkezinde ve akım makarasının (bobin) merkez ekseninde oluşan manyetik alanın şiddetini etkileyen değişkenleri analiz eder.
 • CERN (Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi)

  • Fizik
  • 9. Sınıf
  • Fizik Bilimine Giriş
  • Bilim Araştırma Merkezleri
  • Bilim araştırma merkezlerinin fizik bilimi için önemini açıklar.
 • ASELSAN

  • Fizik
  • 9. Sınıf
  • Fizik Bilimine Giriş
  • Bilim Araştırma Merkezleri
  • Bilim araştırma merkezlerinin fizik bilimi için önemini açıklar.
 • Çember ve Daire

  • Matematik
  • 6. Sınıf
  • 6. Ünite
  • Çember
  • Çember çizerek merkezini, yarıçapını ve çapını tanır.