"Zeynep Asya Çağlayan" için sonuçlar

Öğretmene Özel İçerikler
 • Çağlayanlar

  • Kütüphane
  • Kültür ve Sanat
  • Edebiyat
  • Yazarlar ve Şairler Biyografisi
 • Matematik 6

  • Matematik
  • 6. Sınıf
  • 6. Ünite
  • Çember
 • EŞ ANLAMLI KELİMELER

  EŞ ANLAMLI KELİMELER
  • Türkçe
  • 2. Sınıf
  • Okuma
  • Söz Varlığını Geliştirme
  • Kelimelerin eş ve zıt anlamlılarını bulur.
 • ORTA ASYA

  Türkler'in İlk Ana Yurdu Orta Asya'nın genel sınırları
 • Orta Asya

  Orta Asya ile ilgili konu anlatımında Orta Asya'nın iklimi, bitki örtüsü ve doğa şekillerini öğrenerek, Türklerin eski yaşantı hakkında bilgi sahibi olabilirsin
  • Sosyal Bilgiler
  • 6. Sınıf
  • Kültür ve Miras
  • Destan ve Yazıtlarda Türkler
  • Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğraf, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.
 • Orta Asya'dan Avrupa'ya

  SSCB'nin dağılma süreci sonrasında Orta Asya coğrafyasında yaşananlar hakkında bilgiler edinebilirsiniz.
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 8. Sınıf
  • Atatürk’ten Sonraki Türkiye: İkinci Dünya Savaşı ve Sonrası
  • SSCB Dağıldıktan Sonra
  • Türkiye ve yakın çevresindeki enerji kaynaklarının siyasî ve ekonomik önemini değerlendirir.
 • ASYA HUN DEVLETİ

  Asya Hun Devleti'nin genel sınırlarını harita yardımıyla kavrar.
 • İskender'in Asya Seferi

  Bu konu anlatımında, İskender'in Asya Seferi anlatılmaktadır.
 • Asya Hun Devleti

  Orta Asya’da kurulan ilk Türk devleti olan Asya Hun Devleti hakkında bilgilere yer verilmiştir.
  • Sosyal Bilgiler
  • 6. Sınıf
  • Kültür ve Miras
  • Destan ve Yazıtlarda Türkler
  • Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğraf, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.
 • Arif Nihat Asya

  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 12. Sınıf
  • Ünite 3: Şiir
  • Okuma
  • Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.
 • Arif Nihat Asya

  • Kütüphane
  • Kültür ve Sanat
  • Edebiyat
  • Yazarlar ve Şairler Biyografisi
 • Orta Asya Türk Devletleri

  Orta Asya Türk Devletleri Ders Notları
  • Tarih
  • 9. Sınıf
  • İlk ve Orta Çağlarda Avrasya
  • İlk ve Orta Çağlarda Avrasya
  • Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder.
 • Devler - Arif Nihat Asya

  • Kütüphane
  • Kültür ve Sanat
  • Edebiyat
  • Şiir Dünyamız
 • Asya’da Yeniden Yapılanma I

  Bu videolu konu anlatımında Asya’da Yeniden Yapılanma konusu anlatılmaktadır
  • Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi
  • 12. sınıf
  • Küreselleşen Dünya
  • SSCB'de Değişim ve Sonuçları
  • SSCB'nin Dağılması ve Etkileri
  • SSCB’deki politika değişikliği ve Doğu Bloku’nun dağılmasını dünya tarihi açısından değerlendirir.
 • Bayrak - Arif Nihat Asya

  • Kütüphane
  • Kültür ve Sanat
  • Edebiyat
  • Şiir Dünyamız
 • Devler - Arif Nihat Asya

  • Kütüphane
  • Kültür ve Sanat
  • Edebiyat
  • Şiir Dünyamız
 • Bayrak - Arif Nihat Asya

  • Kütüphane
  • Kültür ve Sanat
  • Edebiyat
  • Şiir Dünyamız
 • Asya’da Yeniden Yapılanma II

  Bu videolu konu anlatımında Asya’da Yeniden Yapılanma konusu anlatılmaktadır
  • Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi
  • 12. sınıf
  • Küreselleşen Dünya
  • SSCB'de Değişim ve Sonuçları
  • SSCB'nin Dağılması ve Etkileri
  • SSCB’deki politika değişikliği ve Doğu Bloku’nun dağılmasını dünya tarihi açısından değerlendirir.
 • Türklerin Orta Asya'dan göçleri

  Bu konu anlatımında, türklerin orta asyadan göçleri anlatılmıştır
  • Coğrafya
  • 10. Sınıf
  • Beşerî Sistemler
  • Göçler
  • Tarihî metinler, belgeler ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.
 • Asya Hun (Büyük Hun) Devleti

  Asya Hun (Büyük Hun) Devleti ile ilgili konu anlatımında, Orta Asya bölgesinin özellikleri ve Orta Asya'da kurulan ilk Türk devleti olan Büyük Hun Devleti ile ilgili genel bilgileri bulabilirsiniz.
  • Sosyal Bilgiler
  • 6. Sınıf
  • Kültür ve Miras
  • Destan ve Yazıtlarda Türkler
  • Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğraf, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.
 • XVII. Yüzyılda Asya’nın Genel Durumu

  Bu videolu konu anlatımında XVII. yüzyılda Asya’nın genel durumu anlatılmaktadır.
 • XVII. yüzyılda Asya'nın Genel Durumu

  Bu konu anlatımında, XVII. yüzyılda Asya'nın genel durumu açıklanmaktadır.
 • İslamiyet’in Doğuşu Sırasında Asya’nın Durumu

  Bu konu anlatımında, İslamiyet’in doğuşu öncesinde Asya’nın genel durumu hakkında bilgiler verilmektedir. Canlandırmada, Kavimler Göçü'nden sonra Roma İmparatorluğu'nun Doğu Roma ve Batı Roma olmak üzere ikiye ayrılması ve Doğu Roma İmpratorluğu'nun dinî, siyasi mücadeleleri anlatılmaktadır.
 • Asya Hun (Büyük Hun) Devleti

  Bu konu anlatımında, Orta Asya bölgesinin özellikleri ve Orta Asya'da kurulan ilk Türk devleti olan Büyük Hun Devleti ile ilgili genel bilgiler verilmektedir. Canlandırmada, Orta Asya'da yaşayan toplumları göçebe yaşam tarzına iten nedenler, Büyük Hun Devleti'nin siyasi özellikleri, Çin’le yapılan mücadeleler, Çin Seddi ve İpek Yolu anlatılmaktadır.
 • 2017 YGS - Asya Hun Devleti

  • Tarih
  • 9. Sınıf
  • İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası
  • İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası
  • Asya merkezli Türk Devletlerinin çevrelerindeki devletlerle ilişkilerinin çok boyutlu yapısını analiz eder.
 • Soğuk Savaş Döneminde Asya’daki Gelişmeler

  Bu videolu konu anlatımında Soğuk Savaş Döneminde Asya’daki Gelişmeler anlatılmaktadır
  • Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi
  • 12. Sınıf
  • Soğuk Savaş Dönemi
  • Soğuk Savaş Dönemi
  • Asya ve Afrika’daki sömürgecilik faaliyetleri ve bağımsızlık mücadeleleri çerçevesinde meydana gelen olayları açıklar.
 • Orta Asya Uygarlıkları ve İskitler

  Bu konu anlatımında, Orta Asya kültürleri ve bu kültürlerin tarihî geçmişleri anlatılmaktadır. Canlandırmada, Orta Asya kültürlerinden; Anav, Afanesyevo, Andronova, Tagar ve Karasuk kültürlerinden bahsedilmektedir. Karadeniz’in kuzeyinde önemli bir uygarlık olarak var olmuş İskitlerin tarihi ve kültürü anlatılmaktadır.
 • İslam Öncesi Türk Tarihi soru - cevap

  İslam Öncesi Türk Tarihini Soru ve Cevapla özet anlatım
  • Tarih
  • 9. Sınıf
  • İlk ve Orta Çağlarda Avrasya
  • İlk ve Orta Çağlarda Avrasya
  • Türk topluluklarının Asya’da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır.
 • 19. Yüzyıl Başlarında Asya ve Avrupa

  Bu konu anlatımında, XIX. yüzyıl başlarında Asya ve Avrupa devletlerinin siyasi durumunu açıklanmaktadır.
 • Asya’da Yeniden Yapılanma III ve Örgütlenmeler

  Bu videolu konu anlatımında Asya’da Yeniden Yapılanma ve Örgütlenmeler anlatılmaktadır
  • Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi
  • 12. sınıf
  • Küreselleşen Dünya
  • SSCB'de Değişim ve Sonuçları
  • SSCB'nin Dağılması ve Etkileri
  • SSCB’deki politika değişikliği ve Doğu Bloku’nun dağılmasını dünya tarihi açısından değerlendirir.
 • Karluklar

  Bu okuma metninde, Altay Dağları’nın batısında Kök Türk Devleti’ne bağlı olarak yaşayan Karlukların daha sonraki dönemlerdeki siyasi tarihi anlatılmakta; Talas Savaşı’nda Müslümanların yanında yer alarak Çinlilere karşı alınan galibiyette rol oynadıklarına ve tarihte Müslümanlığı kabul eden ilk Türk topluluğu olmalarına değinilmektedir.
  • Tarih
  • 9. Sınıf
  • İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası
  • İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası
  • İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar.
 • Oğuzlar ( Uzlar )

  Bu okuma metninde, yazıtlarda rastlanan bilgilerden Orhun ve Selenga Nehirleri arasında yaşadıkları anlaşılan Oğuzların, Balkanlar ve Anadolu’ya uzanan siyasi tarihi anlatılmakta; Büyük Selçuklu Devleti’ni kurmaları ve böylece Türklerin Anadolu’yu yurt edinmelerinde öncülük etmelerine değinilmektedir.
  • Tarih
  • 9. Sınıf
  • İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası
  • İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası
  • İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar.
 • Kırgızlar ve Kimekler

  Bu okuma metninde, ilk kez Uygurları mağlup ederek Ötüken merkezli bir devlet kuran Kırgızların, daha sonra Moğollara karşı siyasi egemenliklerini kaybetmeleri ile son bulan siyasi tarihleri anlatılmakta; dünyanın en uzun destanı olarak bilinen Manas Destanı’nın Kırgızlara ait olduğuna değinilmektedir. Ayrıca, Altay Dağları’nın kuzeybatısı ile İrtiş Irmağı’nın orta bölgesinde yaşayan Kimeklerin siyasi tarihi anlatılmaktadır.
  • Tarih
  • 9. Sınıf
  • İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası
  • İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası
  • İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar.
 • Avarlar ve Bulgarlar

  Bu okuma metninde, Asya Hun Devleti’nin yıkılmasından sonra ortaya çıkan Avarların bugünkü Moğolistan bölgesinde bir devlet kurdukları ve bu devletin siyasi tarihi anlatılmaktadır. Ayrıca, Karadeniz’in kuzeyine gelerek Ogurlar ile birleşen Hunların daha sonra “Bulgarlar” adıyla anılmaya başladığına değinilerek kurdukları Bulgar Devleti’nin siyasi tarihinden söz edilmektedir.
  • Tarih
  • 9. Sınıf
  • İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası
  • İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası
  • İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar.
 • Hazarlar

  Bu okuma metninde, I. Kök Türk Devleti’nin yıkılmasından sonra Karadeniz’in kuzeyi ve Kafkasya’da bir hakanlık olarak kurulan Hazarlar anlatılmakta, bu hakanlığın siyasi tarihi ve yönetim yapısından bahsedilmektedir.
  • Tarih
  • 9. Sınıf
  • İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası
  • İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası
  • İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar.
 • Türgeşler

  Bu okuma metninde, Talas ve Çu Irmakları ile Issık Gölü civarında yaşamış olan Türgeşlerin, çeşitli dönemlerdeki bağımsızlık ve çoğu zaman Türk Devletlerinin egemenliği altında geçen siyasi tarihleri anlatılmakta; Emevilerle mücadeleleri sonucunda Orta Asya’da Müslümanlığın yayılmasına engel olduklarına değinilmektedir.
  • Tarih
  • 9. Sınıf
  • İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası
  • İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası
  • İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar.
 • 1815 Viyana Kongresi ve Şark Meselesi

  Bu konu anlatımında, 1815 Viyana Kongresi ve Şark Meselesi açıklanmaktadır.
  • Tarih
  • 10. Sınıf
  • Osmanlı Devleti: En Uzun Yüzyıl (1804 - 1913)
  • XIX. Yüzyılın İlk Yarısında Osmanlı Devleti
  • XIX. yüzyıl başlarında Asya ve Avrupa devletlerinin siyasi durumunu açıklar.
 • XVII. Yüzyılda Osmanlı Devleti

  Bu konu anlatımında, 17. yüzyılda Osmanlı Devleti içinde yaşanan gelişmeler ve diğer ülkelerle ilişkileri anlatılmaktadır.
  • Tarih
  • 10. Sınıf
  • Osmanlı Devleti: Arayış Yılları (1600 - 1699)
  • İsyanlar ve Islahatlar
  • XVII. yüzyıl başlarında Asya ve Avrupa devletlerinin siyasi durumunu açıklar.
 • Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi

  Bu konu anlatımında, Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi anlatılmaktadır.
  • Tarih
  • 10. Sınıf
  • Osmanlı Devleti: En Uzun Yüzyıl (1804 - 1913)
  • XIX. Yüzyılın İlk Yarısında Osmanlı Devleti
  • XIX. yüzyıl başlarında Asya ve Avrupa devletlerinin siyasi durumunu açıklar.
 • Amerikan Devrimi ve ABD'nin Kuruluşu

  Bu konu anlatımında, Amerikan Devrimi ve ABD'nin kuruluşu anlatılmaktadır.
  • Tarih
  • 10. Sınıf
  • Osmanlı Devleti: En Uzun Yüzyıl (1804 - 1913)
  • XIX. Yüzyılın İlk Yarısında Osmanlı Devleti
  • XIX. yüzyıl başlarında Asya ve Avrupa devletlerinin siyasi durumunu açıklar.