"akarsu" için sonuçlar

Öğretmene Özel İçerikler
 • Akarsular

  • Coğrafya
  • 10. Sınıf
  • Doğal Sistemler
  • Yerküreninin Yapısı, Jeolojik Devirler, Kayaçlar, Levha Tektoniği ve Etkileri, İç ve Dış Kuvvetler
  • Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar.
 • Akarsuların Biriktirme Şekilleri

  • Coğrafya
  • 10. Sınıf
  • Doğal Sistemler
  • Yerküreninin Yapısı, Jeolojik Devirler, Kayaçlar, Levha Tektoniği ve Etkileri, İç ve Dış Kuvvetler
  • Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar.
 • Akarsuların Aşınım Şekilleri

  Bu konu anlatımında, akarsuların yataklarını aşındırarak kanyon, vadi ve delta oluşturması anlatılmaktadır.
  • Coğrafya
  • 9. sınıf
  • Doğal Sistemler
  • Yeryüzünü Oluşturan Dış Kuvvetler
  • Dış Kuvvetler ve Yer Şekilleri
  • Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşumunaetkileriyle birlikte açıklar.
 • Türkiye’nin Su varlığı: Akarsular

  Bu konu anlatımında; Tükiye’deki akarsular ve bu akarsuların özellikleri ile ilgili bilgiler verilmektedir.
  • Coğrafya
  • 10. sınıf
  • Mekânsal Bir Sentez: Türkiye
  • Türkiye'nin Toprak, Su ve Bitki Varlığı
  • Türkiye'nin Su Varlığı
  • Türkiye’deki su varlıklarını genel özellikleri ve dağılışları açısından analiz eder.
 • 2017 YGS - Akarsu Rejimleri

  • Coğrafya
  • 10. Sınıf
  • Doğal Sistemler
  • Doğadaki Üç Unsur: Su, Toprak, Bitki
  • Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır.
 • Yer Üstü Suları - Akarsular

  Bu konu anlatımında, yer üstü sularından akarsuların oluşumları ve özellikleri anlatılmaktadır.
  • Coğrafya
  • 10. Sınıf
  • Doğal Sistemler
  • Su Kaynakları
  • Su kaynaklarını farklı özelliklerine göre sınıflandırır.
 • Dış Kuvvetler - Akarsular ve Özellikleri

  • Coğrafya
  • 10. Sınıf
  • Doğal Sistemler
  • Yerküreninin Yapısı, Jeolojik Devirler, Kayaçlar, Levha Tektoniği ve Etkileri, İç ve Dış Kuvvetler
  • Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar.
 • Akarsular ve Aşındırma Şekilleri – Konu Özeti

  Bu konu anlatımında, akarsuların yeryüzünde yapmış oldukları aşındırma ve biriktirme şekilleri anlatılmaktadır.  
  • Coğrafya
  • 9. sınıf
  • Doğal Sistemler
  • Yeryüzünü Oluşturan Dış Kuvvetler
  • Dış Kuvvetler ve Yer Şekilleri
  • Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşumunaetkileriyle birlikte açıklar.
 • Türkiye'de Akarsuların Biriktirme Yoluyla Oluşturduğu Yer Şekilleri

  Bu konu anlatımında, akarsuların taşıdıkları alüvyonları biriktirmesi sonucu ova, delta, birikinti konisi ve ırmak adası oluşturması anlatılmaktadır.
  • Coğrafya
  • 10. sınıf
  • Mekânsal Bir Sentez: Türkiye
  • Türkiye'nin Yer Şekilleri
  • Dış Kuvvetler ve Ülkemizdeki Yer Şekilleri
  • Türkiye’deki yer şekillerinin temel özelliklerini ve dağılışını analiz eder.
 • Türkiye'de Akarsuların Aşındırma Yoluyla Oluşturduğu Yer Şekilleri

  Bu konu anlatımında, akarsuların yataklarını aşındırarak peri bacası, dev kazanı, kırgıbayır, vadi, plato, peneplen ve menderes oluşturması anlatılmaktadır.
  • Coğrafya
  • 10. sınıf
  • Mekânsal Bir Sentez: Türkiye
  • Türkiye'nin Yer Şekilleri
  • Dış Kuvvetler ve Ülkemizdeki Yer Şekilleri
  • Türkiye’deki yer şekillerinin temel özelliklerini ve dağılışını analiz eder.
 • ülkemizin yeryüzü şekilleri

  Türkiye nin dağlarını ovalarını akarsularını gösteren harita
  • Sosyal Bilgiler
  • 5. Sınıf
  • İnsanlar, Yerler ve Çevreler
  • Yeryüzü Şekilleri
  • Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar.
 • Eş Yükselti Eğrileri ile Gösterilen Yer Şekillerini Ayırt Etme - 1

  ”Bir izohips haritasında mevsimlik ve devamlı akarsu nasıl gösterilir?” sorusu, ilgili konu anlatımıyla birlikte çözülmektedir.
 • Toprak Türleri ve İklim - 1

  ”Akarsu rüzgâr ve buzul gibi dış kuvvetlerin etkisiyle taşınarak biriken topraklara ”azonal topraklar” denir. Azonal topraklar taşıma ve biriktirme sonucu oluştuğu için; genellikle bulundukları bölgelerin iklim özelliklerini tam olarak yansıtmaz. Buna göre; aşağıdaki toprak tiplerinden hangisi bulunduğu alanın iklim özelliğini tam olarak yansıtmaz?” sorusu, ilgili konu anlatımıyla birlikte çözülmektedir.
  • Coğrafya
  • 10. Sınıf
  • Doğal Sistemler
  • Toprak
  • Toprak çeşitliliğini oluşum süreçlerine göre açıklar.
 • Türkiye’nin Yeryüzü Şekilleri

  Türkiye fiziki özellikleri haritalar üzerinde açıklanır.
  • Sosyal Bilgiler
  • 6. Sınıf
  • İnsanlar, Yerler ve Çevreler
  • Ülkemin Güzellikleri Haritada
  • Türkiye’nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.
 • Ülkemizde Dış Kuvvetlerin Oluşturduğu Yer Şekilleri

  • Coğrafya
  • 10. Sınıf
  • Doğal Sistemler
  • Yerküreninin Yapısı, Jeolojik Devirler, Kayaçlar, Levha Tektoniği ve Etkileri, İç ve Dış Kuvvetler
  • Türkiye’deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar.
 • Kırgıbayır(Badlands) / Peribacası

  • Coğrafya
  • 10. Sınıf
  • Doğal Sistemler
  • Yerküreninin Yapısı, Jeolojik Devirler, Kayaçlar, Levha Tektoniği ve Etkileri, İç ve Dış Kuvvetler
  • Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar.
 • 2016 LYS3 - İlk Kültür Merkezleri

  • Coğrafya
  • 11. Sınıf
  • Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler
  • Kültür Bölgelerinin Oluşumu ve Türk Kültürü
  • İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar.
 • Türkiye'nin Su Varlığı

  • Coğrafya
  • 10. Sınıf
  • Doğal Sistemler
  • Doğadaki Üç Unsur: Su, Toprak, Bitki
  • Türkiye’deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar.
 • Toprak Oluşumu - 2

  ”Eğimin fazla olduğu kurak iklim bölgelerinde akarsu ve rüzgâr erozyonun şiddetli olması, bu bölgelerde toprak kalınlığının az olmasına neden olur. Buna göre yukarıdaki izohips kesitinde belirtilen doğru parçalarından hangisi üzerinde toprak kalınlığının daha az olması beklenir?” sorusu, ilgili konu anlatımıyla birlikte çözülmektedir.
  • Coğrafya
  • 10. Sınıf
  • Doğal Sistemler
  • Toprak
  • Toprak çeşitliliğini oluşum süreçlerine göre açıklar.
 • Yeryüzündeki Su Varlıkları

  • Coğrafya
  • 10. Sınıf
  • Doğal Sistemler
  • Doğadaki Üç Unsur: Su, Toprak, Bitki
  • Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır.
 • Türkiye'nin su kaynakları ve yararlanma

  Bu konu anlatımında, su kaynaklarımız anlatılmıştır
 • Ülkemizde Dış Kuvvetlerin Oluşturduğu Yerşekilleri

  Bu konu anlatımında, dış kuvvetlerin oluşturduğu yer şekilleri anlatılmıştır
 • Dünyadaki Su Kaynakları

  Bu konu anlatımında, yeryüzündeki su kaynakları ve bunların miktarları hakkında bilgiler verilmektedir.
  • Biyoloji
  • 10. Sınıf
  • Dünyamız
  • Biyomlar
  • Ekosistem ve biyomlar arasında ilişki kurar.
 • Tarımdan Kaynaklanan Sorunlar

  Bu konu anlatımında, tarımda kullanılan kimyasal gübrelerin, önemli çevre sorunlarına yol açtığı anlatılmaktadır.
  • Kimya
  • 10. Sınıf
  • Kimya Her Yerde
  • Sanayide Kimya
  • Gübrelerin bileşimlerini, işlevlerini ve çevresel etkilerini irdeler.
 • Dünyadaki Biyomlar

  Bu konu anlatımında, biyom kavramı tanımlanarak Dünya’daki karasal ve sucul biyomlara örnekler verilmektedir.
  • Biyoloji
  • 10. Sınıf
  • Dünyamız
  • Biyomlar
  • Ekosistem ve biyomlar arasında ilişki kurar.
 • Hidroelektrik Enerjisi

  • Fizik
  • 9. Sınıf
  • Enerji
  • Enerji Kaynakları
  • Yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynaklarını avantaj ve dezavantajları açısından değerlendirir.
 • Hidroelektrik Enerjisi

  • Fizik
  • 9. Sınıf
  • Enerji
  • Enerji Kaynakları
  • Yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynaklarını avantaj ve dezavantajları açısından değerlendirir.
 • Yeryüzü Şekilleri

  Bu canlandırmada yeryüzü şekilleri hakkında bilgiler verilerek, bu şekillerin haritalarda ifade edildiği renk ve sembollerle ilgili açıklamalara yer verilmektedir.
  • Sosyal Bilgiler
  • 5. Sınıf
  • İnsanlar, Yerler ve Çevreler
  • Yeryüzü Şekilleri
  • Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar.
 • Alıştırmalar - Haritaların Dili

  Bu alıştırmada yeryüzü şekilleri ve haritalar ile ilgili bazı bilgiler doğru yanlış ve boşluk doldurma soruları ile sınanmaktadır.
  • Sosyal Bilgiler
  • 5. Sınıf
  • İnsanlar, Yerler ve Çevreler
  • Yeryüzü Şekilleri
  • Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar.
 • Yeryüzü Şekillerini Bulma

  Haritadaki görünümü verilen yeryüzü şekillerinin isimlerinin belirlenmesi istenmektedir.
  • Sosyal Bilgiler
  • 5. Sınıf
  • İnsanlar, Yerler ve Çevreler
  • Yeryüzü Şekilleri
  • Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar.
 • Karma oluşumlu göller

  Bu konu anlatımında, karma göller anlatılmıştır
 • Erozyon

  Erozyon ilgili konu anlatımında, erozyonun nasıl tanımlandığı ve hangi arazilerde daha sık görüldüğü ile ilgili bilgiler bulabilirsiniz. Ayrıca erozyonun sebep olduğu olumsuz sonuçlar listelenmektedir.
  • Fen Bilimleri
  • 5. sınıf
  • Yer Kabuğunun Gizemi
  • Erozyon ve Heyelanın Yer Kabuğuna Etkisi
  • Erozyon ve Heyelan
  • Erozyon ile heyelan arasındaki farkı açıklar ve erozyonun gelecekte yol açabileceği sonuçları tahmin eder.
 • Yer Altı ve Yer Üstü Suları

  Bu konu anlatımında, yeryüzünde bulunan yer altı ve yer üstü sularından bahsedilmektedir.
  • Fen Bilimleri
  • 5. sınıf
  • Yer Kabuğunun Gizemi
  • Yer Kabuğundaki Yer Altı ve Yer Üstü Suları
  • Yer Altı ve Yer Üstü Suları
  • Yer altı ve yer üstü sularına örnekler verir ve kullanım alanlarını açıklar.
 • Karalar ve Sular

  Dünya'mızın gözlenebilir katmanlarından  olan su katmanı ve kara katmanı anlatılmaktadır. Dünya üzerinde kapladıkları alanlar karşılaştırılmaktadır.
  • Fen Bilimleri
  • 3. Sınıf
  • Gezegenimizi Tanıyalım
  • Dünya'nın Yapısı
  • Dünya yüzeyindeki kara ve suların kapladığı alanları model üzerinde karşılaştırır.
 • Dünyadaki su kaynakları ve bu kaynakların tatlılık-tuzluluk oranları

  Bu konu anlatımında, dünyadaki su kaynakları anlatılmıştır
 • Türkiye'de Kent Yerleşmeleri

  Bu konu anlatımında, kent yerleşmelerimiz anlatılmıştır
 • Dış Kuvvetlerin Etkisiyle Ülkemizde Yer Şekillerinin Oluşumu - Konu Özeti

  Bu konu anlatımında, dış kuvvetlerin etkisiyle oluşan yer şekilleri tanımlanmaktadır.
  • Coğrafya
  • 10. Sınıf
  • Mekânsal Bir Sentez: Türkiye
  • Türkiye'nin Yer Şekilleri
  • Türkiye’nin yer şekillerinin oluşum sürecini iç ve dış kuvvetlerle ilişkilendirir.