"astronomi" için sonuçlar

Öğretmene Özel İçerikler
  • Orta Çağ İslam Dünyasındaki Astronomi Çalışmaları

    Astronomi Çalışmaları
    • Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi
    • Çoklu Sınıf
    • Türklerde Eğitim ve Bilim
    • Türklerde Eğitim ve Bilim
    • Tanzimat öncesi dönemde Osmanlı’daki eğitim ve bilim faaliyetlerini kavrar.
  • Uluğ Bey ve Günümüz Astronomi Bilimine Etkileri

    • Tarih
    • 9. Sınıf
    • Türklerin İslamiyet'i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri
    • Türklerin İslamiyet'i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri
    • Türklerin İslamiyet’i kabul etmeye başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti’nin kuruluşu arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.
  • Aydınlanma ve Bilim

    Bu konu anlatımında, aydınlanma çağında Avrupa'da gelişen bilim dalları, örneğin, astronominin gelişmesi gibi özel konular detaylı olarak incelenmektedir.
    • Tarih
    • 10. Sınıf
    • Yeni ve Yakın Çağ'da Avrupa (1400 - 1900)
    • Yeni ve Yakın Çağ'da Avrupa (1400 - 1900)
    • Aydınlanma Çağı’nda meydana gelen gelişmeleri ve bu gelişmelerin etkilerini kavrar.