"atmosfer" için sonuçlar

Öğretmene Özel İçerikler
 • Atmosfer

  Atmosfer ile ilgili konu anlatımında bu katmanın özelliklerini öğrenebilirsiniz.
  • Fen Bilimleri
  • 3. Sınıf
  • Gezegenimizi Tanıyalım
  • Dünya'nın Yapısı
  • Dünya’da etrafımızı saran bir hava katmanının bulunduğunu açıklar.
 • Atmosfer

  • Coğrafya
  • 9. Sınıf
  • Doğal Sistemler
  • Atmosfer ve İklim
  • Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir.
 • Atmosfer

  Bu konu anlatımında, yerküreyi saran hava tabakasının atmosfer olarak adlandırıldığını öğrenebilirsiniz.
 • Atmosferin Yapısı

  Bu konu anlatımında, atmosferin yapısı hakkında açıklama yapılmaktadır.
  • Fizik
  • 9. Sınıf
  • Madde ve Özellikleri
  • Yapışma ve Birbirini Tutma
  • Gazların genel özelliklerini örnekler vererek açıklar.
 • Atmosfer Basıncı

  Bu konu anlatımında, atmosfer basıncının ne olduğu, yeryüzünde sıcaklığa ve iklimlere nasıl etki ettiği anlatılmaktadır.
 • İklim Bilgisi Konusu Uygulama Testi

  Bu konu tarama testinde iklim bilgisi ölçülmektedir.
  • Coğrafya
  • 9. Sınıf
  • Doğal Sistemler
  • Atmosfer ve İklim
 • Atmosferin Özellikleri

  Bu konu anlatımında, atmosferin özellikleri açıklanmaktadır.
  • Fizik
  • 9. Sınıf
  • Madde ve Özellikleri
  • Yapışma ve Birbirini Tutma
  • Gazların genel özelliklerini örnekler vererek açıklar.
 • Atmosferin Katları

  Bu içerikte Dünyamızı çepeçevre saran ve çeşitli gazlardan meydana gelen hava küre yani Atmosfer ve Katları anlatılmıştır.
  • Coğrafya
  • 9. Sınıf
  • Doğal Sistemler
  • Atmosfer ve İklim
  • Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir.
 • Kutup Işıkları

  Bu içerikte Atmosferin Termosfer katında görülen Kutup Işıkları ve oluşumları anlatılmıştır.
  • Coğrafya
  • 9. Sınıf
  • Doğal Sistemler
  • Atmosfer ve İklim
  • Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir.
 • Coğrafya 9 - 1. Ünite (5. Bölümler)

  • Coğrafya
  • 9. Sınıf
  • Doğal Sistemler
  • Dünya'nın İklim Zenginliği
 • Atmosferin Katları ve Özellikleri

  Bu interaktif etkinlikte, atmosferin katmanları ve bu katmanların özellikleri anlatılmaktadır.
 • Atmosfer Basıncını Etkileyen Faktörler

  Bu konu anlatımında, atmosfer basıncına etki eden faktörler anlatılmaktadır. Atmosfer basıncını etkileyen bu faktörler; sıcaklık, yükseklik, yerçekimi ivmesi ve Dünya’nın günlük hareketleri olarak sınıflandırılır. 
 • Atmosfer Hareketleri ve Cepheler

  Bu konu anlatımında, hava cepheleri anlatılmaktadır. Ayrıca, hava cephelerini hava durumu haritasında göstermek için kullanılan semboller açıklanmaktadır. Ayrıca hava kütlelerini oluşturan dört hava cephesi de açıklanmaktadır.
 • Coğrafya 9 - 1. Ünite (3-5. Bölümler)

  • Coğrafya
  • 9. Sınıf
  • Doğal Sistemler
  • Dünya'nın İklim Zenginliği
 • Atmosfer Basıncını Etkileyen Faktörleri Sorgulama

  ”Yüksekliğe ve yer çekimine bağlı olarak atmosfer basıncında nasıl bir değişim olur?” sorusu ilgili konu anlatımı ile birlikte çözülmektedir.
 • 2017 LYS3 - İnsanların Atmosfere Etkileri

  • Coğrafya
  • 9. Sınıf
  • Çevre ve Toplum
  • Çevre ve Toplum: Doğa ve İnsan
  • Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir.
 • Atmosferin Katları ve Özellikleri - Konu Özeti

  Bu konu anlatımında, atmosferin katmanları ve bu katmanların özellikleri anlatılmaktadır.
 • Atmosfer Basıncını Etkileyen Faktörler - Konu Özeti

  Bu konu anlatımında, atmosfer basıncını etkileyen faktörler açıklanmıştır.
 • Yer çekiminin atmosferi oluşturan gazlar üzerindeki etkisi

  Bu konu anlatımında, yer çekiminin atosferi oluşturan gazlar üzerine etkisi bir etkinlikle açıklanmaktadır.
  • Fizik
  • 9. Sınıf
  • Madde ve Özellikleri
  • Yapışma ve Birbirini Tutma
  • Gazların genel özelliklerini örnekler vererek açıklar.
 • Hava Olaylarının Oluşum Süreçleri ile Atmosferin Özelliklerini İlişkilendirme

  ”Atmosfer; sıcaklık, yoğunluk ve bileşimleri farklı olan katmanlardan oluşan, Dünya'nın etrafını saran gaz tabakasıdır. Atmosferin katmanları ve özellikleri nelerdir?” sorusu ilgili konu anlatımı ile birlikte çözülmektedir.
 • Coğrafya 9

  • Coğrafya
  • 9. Sınıf
  • Bölgeler ve Ülkeler
  • Ortak Payda: Bölge
 • Coğrafya 9

  • Coğrafya
  • 9. Sınıf
  • Bölgeler ve Ülkeler
  • Ortak Payda: Bölge
 • Özet - Ay’ın Yapısı ve Özellikleri

  Ay'ın büyüklüğü, şeklinin küreye benzediği ve ince bir atmosfere sahip olduğu açıklanmaktadır.
  • Fen Bilimleri
  • 5. Sınıf
  • Güneş, Dünya ve Ay
  • Ay’ın Yapısı ve Özellikleri
  • Ay’ın özelliklerini açıklar.
 • Atmosferdeki Zararlı Gazların Su Küreye Etkileri

  Bu konu anlatımında, atmosfere salınan zararlı gazların su kaynaklarına ve canlılara etkisi anlatılmaktadır.
  • Biyoloji
  • 10. Sınıf
  • Dünyamız
  • Ekosistem Ekolojisi
  • Hava, toprak ve su kirliliğinin sebeplerini açıklar ve çözümler önerir.
 • Nem, Yağış Türleri ve Yoğuşma ile İlgili Temel Kavramlar - Konu Özeti

  Bu konu anlatımında, nem, nem türleri, yağış türleri ve atmosferde oluşan yoğuşma türleri açıklanmıştır.
 • Ay’ın Yapısı ve Özellikleri

  Ay’ın özellikleri ile ilgili konu anlatımında Ay'ın büyüklüğü, şeklinin küreye benzediği ve ince bir atmosfere sahip olduğu açıklanmaktadır.
  • Fen Bilimleri
  • 5. Sınıf
  • Güneş, Dünya ve Ay
  • Ay’ın Yapısı ve Özellikleri
  • Ay’ın özelliklerini açıklar.
 • Karbon Döngüsünü Açıklama-3

  “Doğadaki karbon döngüsünde karbon dioksitin dış ortamdan canlılar tarafından alınıp tekrar doğaya verilmesi sırasında gözlenebilen; bitkilerin fotosentez ile ürettikleri organik besin maddelerinin yıkımı ile oluşan karbon dioksitin atmosfere verilmesi, saprofitlerin otçul hayvan atıklarını ayrıştırması sonucunda oluşan karbon dioksitin atmosfere verilmesi, ikinci dereceden tüketicilerin atıklarının saprofitler tarafından ayrıştırılması sonucunda oluşan karbon dioksitin atmosfere verilmesi; süreçlerinin en uzun olandan en kısa olana doğru sıralaması nasıl olmalıdır?” sorusu, ilgili konu anlatımıyla birlikte çözülmektedir.
  • Biyoloji
  • 10. Sınıf
  • Dünyamız
  • Ekosistem Ekolojisi
  • Madde döngülerinin işleyişini kavrar, hayatın sürdürülebilirliği için önemini irdeler.
 • Asit Yağmurlarının Zararları

  Bu konu anlatımında, fosil yakıtların yakılması sonucu atmosfere salınan zararlı gazların asit yağmurları oluşturarak su kaynaklarına, hava kalitesine ve canlılara etkisi anlatılmaktadır.
  • Biyoloji
  • 10. Sınıf
  • Dünyamız
  • Ekosistem Ekolojisi
  • Hava, toprak ve su kirliliğinin sebeplerini açıklar ve çözümler önerir.
 • Gazlarda Basınç Mol Sayısı İlişkisini Avogadro Kanunu ile Açıklama

  ”5 litrelik bir kapta 25 derecede 2 mol O[sub]2[/sub] gazı 3 atmosfer basınç yapmaktadır. Bu kaba, aynı sıcaklıkta bir miktar He gazı konulmaktadır. Bu durumda kaptaki toplam basınç 9 atmosfer olduğuna göre, kaba kaç gram He gazı konulduğunu hesaplayın.” sorusu, ilgili konu anlatımı ile çözülmektedir.
  • Kimya
  • 11. Sınıf
  • Gazlar
  • Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları
  • Gaz yasalarını açıklar.
 • Ozon Tabakasının İncelmesinin Sonuçlarını Açıklama

  Antarktika kıtası üzerindeki ozon tabakası kalınlığının yıllara bağlı değişimi bir grafikle gösterilerek “Bu grafikle ilgili olarak, güneşten gelen morötesi ışınların yeryüzüne ulaşma oranı zamanla azalır, insanda deri kanseri riski zamanla artar, atmosfer sıcaklığında zamanla değişimler gözlenir; ifadelerinden hangileri doğru değildir?” sorusu, ilgili konu anlatımıyla birlikte çözülmektedir.
  • Biyoloji
  • 10. Sınıf
  • Ekosistem Ekolojisi ve Güncel Çevre Sorunları
  • Güncel Çevre Sorunları ve İnsan
  • Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir.
 • Yer Şekillerinin ve İklimin İnsan Yaşamı Üzerine Etkileri

  Bu videolu konu anlatımında, yer şekillerinin ve iklimin insan yaşamı üzerindeki etkileri ile ilgili bilgiler verilmektedir.
  • Coğrafya
  • 11. Sınıf
  • Mekânsal Bir Sentez: Türkiye
  • Türkiye'yi Tanıyalım
  • Türkiye’nin tarih boyunca medeniyetler merkezi olmasının nedenlerini coğrafi konum açısından değerlendirir.
 • Küresel Isınmanın Sonuçlarını Açıklama

  “Güneş’ten gelen ışınlar, Dünya üzerinden yansıdıktan sonra, atmosferdeki karbon dioksit, metan ve su buharı gibi sera gazları tarafından tutulur. Dünya’nın ısınmasıyla sonuçlanan ve sera etkisi adı verilen bu süreç olmasaydı, Dünya’nın ortalama sıcaklığı, bugünkü değerinden 30 °C daha düşük olurdu. Bununla birlikte, sera gazlarının atmosferde çok fazla birikmesi küresel ısınmaya neden olur. Küresel ısınmaya bağlı olarak, verimsiz alanların verimli hâle gelmesi, küçük adaların varlığını sürdürmesi, küresel iklim değişikliğinin ortaya çıkması, tüm bitki ve hayvan türlerinin aşırı buharlaşmaya uyum sağlaması; durumlarından hangileri ortaya çıkar?” sorusu, ilgili konu anlatımıyla birlikte çözülmektedir.
  • Biyoloji
  • 10. Sınıf
  • Ekosistem Ekolojisi ve Güncel Çevre Sorunları
  • Güncel Çevre Sorunları ve İnsan
  • Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir.