"atmosfer" için sonuçlar

Öğretmene Özel İçerikler
 • Atmosferde Hava Kirliliği

  • Hava Kirliliği (12. Sınıf)
  • 12. Sınıf
  • Atmosferde Hava Kirliliği
 • Atmosfer

  • Coğrafya
  • 9. Sınıf
  • Doğal Sistemler
  • Atmosfer ve İklim
  • Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir.
 • Atmosfer

  Bu konu anlatımında, yerküreyi saran hava tabakasının atmosfer olarak adlandırıldığını öğrenebilirsiniz.
 • Atmosfer

  Atmosfer ile ilgili konu anlatımında bu katmanın özelliklerini öğrenebilirsiniz.
  • Fen Bilimleri
  • 3. Sınıf
  • Gezegenimizi Tanıyalım
  • Dünya'nın Yapısı
  • Dünya’da etrafımızı saran bir hava katmanının bulunduğunu açıklar.
 • İklim Bilgisi Konusu Uygulama Testi

  Bu konu tarama testinde iklim bilgisi ölçülmektedir.
  • Coğrafya
  • 9. Sınıf
  • Doğal Sistemler
  • Atmosfer ve İklim
 • Atmosferin Özellikleri

  Bu konu anlatımında, atmosferin özellikleri açıklanmaktadır.
  • Fizik
  • 9. Sınıf
  • Madde ve Özellikleri
  • Yapışma ve Birbirini Tutma
  • Gazların genel özelliklerini örnekler vererek açıklar.
 • Atmosferin Katları

  Bu içerikte Dünyamızı çepeçevre saran ve çeşitli gazlardan meydana gelen hava küre yani Atmosfer ve Katları anlatılmıştır.
  • Coğrafya
  • 9. Sınıf
  • Doğal Sistemler
  • Atmosfer ve İklim
  • Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir.
 • Atmosfer Basıncı

  Bu konu anlatımında, atmosfer basıncının ne olduğu, yeryüzünde sıcaklığa ve iklimlere nasıl etki ettiği anlatılmaktadır.
 • Atmosferin Yapısı

  Bu konu anlatımında, atmosferin yapısı hakkında açıklama yapılmaktadır.
  • Fizik
  • 9. Sınıf
  • Madde ve Özellikleri
  • Yapışma ve Birbirini Tutma
  • Gazların genel özelliklerini örnekler vererek açıklar.
 • Coğrafya 9 - 1. Ünite (5. Bölümler)

  • Coğrafya
  • 9. Sınıf
  • Doğal Sistemler
  • Dünya'nın İklim Zenginliği
 • Kutup Işıkları

  Bu içerikte Atmosferin Termosfer katında görülen Kutup Işıkları ve oluşumları anlatılmıştır.
  • Coğrafya
  • 9. Sınıf
  • Doğal Sistemler
  • Atmosfer ve İklim
  • Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir.
 • Coğrafya 9 - 1. Ünite (3-5. Bölümler)

  • Coğrafya
  • 9. Sınıf
  • Doğal Sistemler
  • Dünya'nın İklim Zenginliği
 • Atmosfer Hareketleri ve Cepheler

  Bu konu anlatımında, hava cepheleri anlatılmaktadır. Ayrıca, hava cephelerini hava durumu haritasında göstermek için kullanılan semboller açıklanmaktadır. Ayrıca hava kütlelerini oluşturan dört hava cephesi de açıklanmaktadır.
 • Atmosfer Basıncını Etkileyen Faktörler

  Bu konu anlatımında, atmosfer basıncına etki eden faktörler anlatılmaktadır. Atmosfer basıncını etkileyen bu faktörler; sıcaklık, yükseklik, yerçekimi ivmesi ve Dünya’nın günlük hareketleri olarak sınıflandırılır. 
 • Atmosfer Basıncını Etkileyen Faktörleri Sorgulama

  ”Yüksekliğe ve yer çekimine bağlı olarak atmosfer basıncında nasıl bir değişim olur?” sorusu ilgili konu anlatımı ile birlikte çözülmektedir.
 • 2017 LYS3 - İnsanların Atmosfere Etkileri

  • Coğrafya
  • 9. Sınıf
  • Çevre ve Toplum
  • Çevre ve Toplum: Doğa ve İnsan
  • Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir.
 • Atmosfer Basıncını Etkileyen Faktörler - Konu Özeti

  Bu konu anlatımında, atmosfer basıncını etkileyen faktörler açıklanmıştır.
 • Atmosferin Katları ve Özellikleri - Konu Özeti

  Bu konu anlatımında, atmosferin katmanları ve bu katmanların özellikleri anlatılmaktadır.
 • Yer Çekiminin ve Güneş Enerjisinin Atmosfere Etkisi

  Bu konu anlatımında, havayı oluşturan moleküllere etkiyen yer çekimi kuvveti ve Güneş enerjisinin atmosferin oluşumuna etkisi anlatılmaktadır.
  • Fizik
  • 9. Sınıf
  • Madde ve Özellikleri
  • Yapışma ve Birbirini Tutma
  • Gazların genel özelliklerini örnekler vererek açıklar.
 • Yer çekiminin atmosferi oluşturan gazlar üzerindeki etkisi

  Bu konu anlatımında, yer çekiminin atosferi oluşturan gazlar üzerine etkisi bir etkinlikle açıklanmaktadır.
  • Fizik
  • 9. Sınıf
  • Madde ve Özellikleri
  • Yapışma ve Birbirini Tutma
  • Gazların genel özelliklerini örnekler vererek açıklar.
 • Hava Olaylarının Oluşum Süreçleri ile Atmosferin Özelliklerini İlişkilendirme

  ”Atmosfer; sıcaklık, yoğunluk ve bileşimleri farklı olan katmanlardan oluşan, Dünya'nın etrafını saran gaz tabakasıdır. Atmosferin katmanları ve özellikleri nelerdir?” sorusu ilgili konu anlatımı ile birlikte çözülmektedir.
 • Karbondioksit ve Metan Gazının Atmosferde Birikmesinin Çevreye Etkisi

  Bu konu anlatımında, karbondioksit ve metan gazının atmosferde birikmesinin çevreye etkisi anlatılmıştır.
 • Coğrafya 9

  • Coğrafya
  • 9. Sınıf
  • Bölgeler ve Ülkeler
  • Ortak Payda: Bölge
 • Coğrafya 9

  • Coğrafya
  • 9. Sınıf
  • Bölgeler ve Ülkeler
  • Ortak Payda: Bölge
 • İklimi Etkileyen Faktörler, İklimin Etkileri

  Bu videolu konu anlatımında, İklimi etkileyen faktörler ve iklimin etkileri anlatılmaktadır.
  • Coğrafya
  • 9. Sınıf
  • Doğal Sistemler
  • Atmosfer ve İklim
  • Örneklerden yararlanarak hava durumu ile iklim özelliklerini etkileri açısından karşılaştırır.
 • Özet - Ay’ın Yapısı ve Özellikleri

  Ay'ın büyüklüğü, şeklinin küreye benzediği ve ince bir atmosfere sahip olduğu açıklanmaktadır.
  • Fen Bilimleri
  • 5. Sınıf
  • Güneş, Dünya ve Ay
  • Ay’ın Yapısı ve Özellikleri
  • Ay’ın özelliklerini açıklar.
 • Atmosferdeki Zararlı Gazların Su Küreye Etkileri

  Bu konu anlatımında, atmosfere salınan zararlı gazların su kaynaklarına ve canlılara etkisi anlatılmaktadır.
  • Biyoloji
  • 10. Sınıf
  • Dünyamız
  • Ekosistem Ekolojisi
  • Hava, toprak ve su kirliliğinin sebeplerini açıklar ve çözümler önerir.
 • Nem, Yağış Türleri ve Yoğuşma ile İlgili Temel Kavramlar - Konu Özeti

  Bu konu anlatımında, nem, nem türleri, yağış türleri ve atmosferde oluşan yoğuşma türleri açıklanmıştır.
 • Ay’ın Yapısı ve Özellikleri

  Ay’ın özellikleri ile ilgili konu anlatımında Ay'ın büyüklüğü, şeklinin küreye benzediği ve ince bir atmosfere sahip olduğu açıklanmaktadır.
  • Fen Bilimleri
  • 5. Sınıf
  • Güneş, Dünya ve Ay
  • Ay’ın Yapısı ve Özellikleri
  • Ay’ın özelliklerini açıklar.
 • Ozon Tabakasındaki İncelme

  Bu animasyonda ozon tabakasının önemi ve incelmesinin sonuçları anlatılacaktır.
 • Karbon Döngüsünü Açıklama-3

  “Doğadaki karbon döngüsünde karbon dioksitin dış ortamdan canlılar tarafından alınıp tekrar doğaya verilmesi sırasında gözlenebilen; bitkilerin fotosentez ile ürettikleri organik besin maddelerinin yıkımı ile oluşan karbon dioksitin atmosfere verilmesi, saprofitlerin otçul hayvan atıklarını ayrıştırması sonucunda oluşan karbon dioksitin atmosfere verilmesi, ikinci dereceden tüketicilerin atıklarının saprofitler tarafından ayrıştırılması sonucunda oluşan karbon dioksitin atmosfere verilmesi; süreçlerinin en uzun olandan en kısa olana doğru sıralaması nasıl olmalıdır?” sorusu, ilgili konu anlatımıyla birlikte çözülmektedir.
  • Biyoloji
  • 10. Sınıf
  • Dünyamız
  • Ekosistem Ekolojisi
  • Madde döngülerinin işleyişini kavrar, hayatın sürdürülebilirliği için önemini irdeler.
 • Asit Yağmurlarının Zararları

  Bu konu anlatımında, fosil yakıtların yakılması sonucu atmosfere salınan zararlı gazların asit yağmurları oluşturarak su kaynaklarına, hava kalitesine ve canlılara etkisi anlatılmaktadır.
  • Biyoloji
  • 10. Sınıf
  • Dünyamız
  • Ekosistem Ekolojisi
  • Hava, toprak ve su kirliliğinin sebeplerini açıklar ve çözümler önerir.
 • Gazlarda Basınç Mol Sayısı İlişkisini Avogadro Kanunu ile Açıklama

  ”5 litrelik bir kapta 25 derecede 2 mol O[sub]2[/sub] gazı 3 atmosfer basınç yapmaktadır. Bu kaba, aynı sıcaklıkta bir miktar He gazı konulmaktadır. Bu durumda kaptaki toplam basınç 9 atmosfer olduğuna göre, kaba kaç gram He gazı konulduğunu hesaplayın.” sorusu, ilgili konu anlatımı ile çözülmektedir.
  • Kimya
  • 11. Sınıf
  • Gazlar
  • Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları
  • Gaz yasalarını açıklar.
 • Muhteşem dörtlüyü listeleme

  Bu konu anlatımında, muhteşem dörtlü açıklanmaktadır.
  • Coğrafya
  • 9. Sınıf
  • Doğal Sistemler
  • Coğrafya ve Doğal Sistemler
  • Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar.
 • Gezegenler

  Bu videoda güneş sistemimizde yer alan gezegenler ve özellikleri hakkında kısa bilgi yer almaktadır.
 • Katmanlarda Neler Var?

  Bu etkileşimde; hava, kara ve su katmanlarında gerçekleşen olayları ve bulunan yeryüzü şekillerini doğru bir şekilde eşleştirmen gerekiyor.
  • Fen Bilimleri
  • 3. Sınıf
  • Gezegenimizi Tanıyalım
  • Dünya'nın Yapısı
  • Dünya’da etrafımızı saran bir hava katmanının bulunduğunu açıklar.
 • Özet - Dünya'nın Yapısı

  Dünya'nın yapısı ile ilgili konu özetine ulaşabilirsiniz.
  • Fen Bilimleri
  • 3. Sınıf
  • Gezegenimizi Tanıyalım
  • Dünya'nın Yapısı
  • Dünya yüzeyindeki kara ve suların kapladığı alanları model üzerinde karşılaştırır.
 • Dünya Üzerindeki Basınç Kuşakları

  Bu konu anlatımında, Dünya üzerindeki basınç kuşakları örneklerle anlatılmaktadır. Alçak basınç ve yüksek basınç kavramları bölgesel olarak anlatılmaktadır. Hava olaylarının basınç kuşaklarına etkisi incelenmektedir. 
 • Doğa, İnsan ve Coğrafya – Konu Özeti

  Bu konu anlatımında; doğal çevreyi oluşturan ortamlar, coğrafyanın araştırma alanları ve coğrafyanın bölümleri hakkında bilgiler verilmektedir.
 • 2017 YGS - Sera Gazları

  • Kimya
  • 9. Sınıf
  • Doğa ve Kimya
  • Çevre Kimyası
  • Hava, su ve toprak kirliliğine sebep olan kimyasal kirleticileri açıklar.