"baba" için sonuçlar

Öğretmene Özel İçerikler
 • AİHL Arapça 10 - 2. Ünite

  • Arapça
  • 10. Sınıf
  • İnsan Sevgisi
  • Vatanımı Seviyorum, Duygu Dünyam, Anne Baba Sevgisi
 • Kış Baba Şarkısı

  • LIBRARY
  • Kültür ve Sanat
  • Müzik
  • Çocuk Şarkıları
 • Ballı Baba Çiçeği

  • LIBRARY
  • Kültür ve Sanat
  • Edebiyat
  • Halk Kültürü
 • ANNE-BABA HAKKI

  Bu konu anlatımında, anne baba hakkı anlatılmaktadır.
 • Anne Baba Tutumları

  • LIBRARY
  • Rehberlik Hizmetleri
  • Kişisel-Sosyal Rehberlik
  • Aile Rehberliği
 • Baba İshak İsyanı

  Bu konu anlatımında, Anadolu Selçuklu Devleti Döneminde gerçekleşen Baba İshak İsyanı’nın nedenleri ve sonuçları ile ilgili bilgiler verilmektedir.
  • Tarih
  • 9. sınıf
  • Türkiye Tarihi (11 - 13. Yüzyıl)
  • Türkiye Selçuklu Devleti’nde Kültür ve Uygarlık
  • Askeri Yapı
  • İlhanlı Devleti’nin siyasi faaliyetlerinin Anadolu ve Orta Doğu’ya etkilerini tartışır.
 • Ballı Baba Çiçeğinin Torunları

  • LIBRARY
  • Kültür ve Sanat
  • Edebiyat
  • Halk Kültürü
 • Anne ve Babaya Saygı

  • Kur'an-ı Kerim
  • 7. Sınıf
  • Ezberlenecek Dualar, Sureler ve Anlamları
  • Anlamını öğrendiği surelerden mesaj ve ilkeler çıkarır. (Kafirun Suresi, Fil Suresi, Kureyş Suresi, Maun Suresi)
 • Ebeveyn ve Çocuk Çatışmaları

  • LIBRARY
  • Rehberlik Hizmetleri
  • Kişisel-Sosyal Rehberlik
  • Aile Rehberliği
 • Ergenlerde Ebeveyni Kaybetme Korkusu

  • LIBRARY
  • Rehberlik Hizmetleri
  • Kişisel-Sosyal Rehberlik
  • Gelişim Dönemleri
 • Sinağrit Baba (Sait Faik Abasıyanık)

  • LIBRARY
  • Kültür ve Sanat
  • Edebiyat
  • Halk Kültürü
 • Ergen ve Ebeveyn Fkir Farklılıkları

  • LIBRARY
  • Rehberlik Hizmetleri
  • Kişisel-Sosyal Rehberlik
  • Gelişim Dönemleri
 • Ana Baba (Memduh Şevket Esendal)

  • LIBRARY
  • Kültür ve Sanat
  • Edebiyat
  • Halk Kültürü
 • Ergenlerin Ebeveynle Vakit Geçirme Durumları

  • LIBRARY
  • Rehberlik Hizmetleri
  • Kişisel-Sosyal Rehberlik
  • Aile Rehberliği
 • Annem ve Babam Beni Hiç Anlamıyor

  • LIBRARY
  • Rehberlik Hizmetleri
  • Kişisel-Sosyal Rehberlik
  • Duygu Kontrolü
 • Anne ve Babamın Kardeşimi Daha Çok Sevdiğini Düşünüyorum

  • LIBRARY
  • Rehberlik Hizmetleri
  • Kişisel-Sosyal Rehberlik
  • Duygu Kontrolü
 • Boşanmış Anne Babalar Ergenlik Dönemindeki Çocuklarına Nasıl Davranmalılar?

  • LIBRARY
  • Rehberlik Hizmetleri
  • Kişisel-Sosyal Rehberlik
  • Aile Rehberliği
 • Yaş Problemlerini Çözme - 9

  Bir baba ile 3 çocuğunun yaşları toplamının 70, çocukların yaşları toplamı babanın bugünkü yaşına eşit olduğunda babanın 60 yaşında olacağı bilindiğinde, babanın bugünkü yaşını bulma sorusu, ilgili konu anlatımıyla çözülmektedir.
  • Matematik
  • 9. Sınıf
  • Denklem ve Eşitsizlikler
  • Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar
  • Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer.
 • Boşanmış Ebeveynlerin Ergen Çocuklarına Yönelik Olumlu Tutum ve Davranış Geliştirmesi

  • LIBRARY
  • Rehberlik Hizmetleri
  • Kişisel-Sosyal Rehberlik
  • Aile Rehberliği
 • Anlamı Verilen Kelimeleri Bulma - Hayatta Ben En Çok Babamı Sevdim

  Bu etkileşimli alıştırmada, anlamları verilen kelimelerin bulmacada belirlenmesi istenmektedir.
  • Türkçe
  • 6. sınıf
  • Anlam Bilgisi
  • Kelime ve Kelime Gruplarında Anlam
  • Terim, Soyut ve Somut Anlam
  • Kelimeler arasındaki anlam ilişkilerini kavrayarak birbiriyle anlamca ilişkili kelimelere örnek verir.
 • Arapça 10

  • 10. Sınıf
 • İhtiyaç ve İsteği Öğreniyorum

  Baba ve kız arasında geçen bir konuşmada, babanın kızına istek ve ihtiyaç kavramlarını anlatmasını konu alan bir canlandırmadır.
  • Sosyal Bilgiler
  • 4. Sınıf
  • Üretim, Dağıtım ve Tüketim
  • İsteklerimiz, İhtiyaçlarımız
  • İstek ve ihtiyaçlarını ayırt ederek ikisi arasında bilinçli seçimler yapar.
 • Duru'nun Kardeşi Oluyor

  Annesi ve babası Duru’ya bir kardeşi olacağını söyler.
 • Sıfat Tamlamaları

  Babasıyla balığa çıkan Ali, büyük bir keyif içinde hem balık tutmakta hem de okulda öğrendiği sıfat ve sıfat çeşitleri hakkında babasına örnekler vermektedir.
  • Türkçe
  • 6. Sınıf
  • Dil Bilgisi
  • İsimler, Sıfatlar, Tamlamalar
  • İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar.
 • Ali Rıza Efendi

  Mustafa Kemal Atatürk'ün babası Ali Rıza Efendi'nin hayatı ile ilgili ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 8. Sınıf
  • 1. Ünite: Bir Kahraman Doğuyor
  • Mavi Gözlü Çocuk: Mustafa
  • Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.
 • Yaş Problemlerini Çözme - 7

  Babasıyla arasında 30, kızıyla arasında 33 yaş olan bir kişinin babasının 1950 doğumlu olduğu biliniyorsa 2024 yılında bu kişi ile kızının yaşları toplamını bulma sorusu, ilgili konu anlatımıyla çözülmektedir.
  • Matematik
  • 9. Sınıf
  • Denklem ve Eşitsizlikler
  • Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar
  • Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer.
 • Bir Zamanlar

  Bir baba ve çocuk karakterinin sohbeti ile elektriğin gerekliliği ve aydınlanma ihtiyacından bahsedilmektedir.
  • Sosyal Bilgiler
  • 4. Sınıf
  • Bilim, Teknoloji ve Toplum
  • Geçmişten Bugüne Teknoloji
  • Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını karşılaştırır.
 • Şiir Türlerini Belirleme- Alıştırma

  Verilen şiirlerin türlerini belirleyebilirsin.
  • Türkçe
  • 6. sınıf
  • Anlam Bilgisi
  • Şiir ve Düz Yazı
  • Şiir Bilgisi
  • Şiir dilinin farklılığını ayırt eder.
 • Şiir Türlerini Belirleme

  Duygusal şiir, doğa şiirleri, kahramanlık şiiri, öğüt şiiri ve eleştiri şiiri tanımlarını bulabilirsin.
  • Türkçe
  • 6. sınıf
  • Anlam Bilgisi
  • Şiir ve Düz Yazı
  • Şiir Bilgisi
  • Şiir dilinin farklılığını ayırt eder.
 • Yaş Problemlerini Çözme - 2

  Yaşı, çocuklarının yaşları farkının 5 katına eşit olan bir babanın 5 yıl sonraki yaşı, çocuklarının yaşları farkının 7 katına eşit olacağına göre, babanın şimdiki yaşını bulma sorusu, ilgili konu anlatımıyla çözülmektedir.
  • Matematik
  • 9. Sınıf
  • Denklem ve Eşitsizlikler
  • Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar
  • Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer.
 • Metindeki Boşluklara Uygun Noktalama İşaretlerini Belirleme

  Nokta, virgül, üç nokta ve kesme işaretinin kullanım yerlerini bulabilirsin.
  • Türkçe
  • 6. sınıf
  • Ses Bilgisi, Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretleri
  • Noktalama İşaretleri
  • Noktalama İşaretleri
  • Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır.
 • Cümlede Eksik Olan İfadeyi Bulma

  Bu etkileşimli alıştırmada, "Hayatta Ben En Çok Babamı Sevdim" adlı şiirli ilgili verilen ifadeleri tamamlayacak doğru yanıtları belirleyin.
  • Türkçe
  • 8. Sınıf
  • Anlam Bilgisi
  • Cümlede Anlam
  • Cümle Oluşturma, Cümle Tamamlama ve Kalıplaşmış Cümleler
  • Kalıplaşmış cümle yapılarının kuruluş ve kullanım özelliklerini kavrar.
 • Monohibrit Çaprazlama ile İlgili Soyağacı Problemlerini Çözme

  Kedilerde bir karakter için ebeveynlerin ve yavru canlıların fenotiplerinin gösterildiği bir soyağacı verilerek “Buna göre, numaralandırılmış bireylerden hangilerinin fenotipi verilen ebeveynlerin çaprazlama sonucuna göre doğru olamaz?” sorusu, ilgili konu anlatımıyla birlikte çözülmektedir.
  • Biyoloji
  • 10. Sınıf
  • Kalıtımın Genel İlkeleri
  • Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik
  • Kalıtımın genel esaslarını kavrar ve aleller arası etkileşimleri çözümler.
 • Mecaz Anlam - Alıştırma

  ”Hayatta Ben En Çok Babamı Sevdim” adlı şiirden alınmış dizelerden içinde mecaz anlamlı kelime bulunanları belirleyebilirsin.
  • Türkçe
  • 6. sınıf
  • Anlam Bilgisi
  • Kelime ve Kelime Gruplarında Anlam
  • Terim, Soyut ve Somut Anlam
  • Kelimeler arasındaki anlam ilişkilerini kavrayarak birbiriyle anlamca ilişkili kelimelere örnek verir.
 • Haberleşmedeki Değişim

  Baba ve oğlunun sohbeti üzerinden insanların iletişim ihtiyacı ve bu ihtiyaçtan kaynaklı iletişim alanındaki buluşlar anlatılmaktadır.
  • Sosyal Bilgiler
  • 4. Sınıf
  • Bilim, Teknoloji ve Toplum
  • Geçmişten Bugüne Teknoloji
  • Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını karşılaştırır.
 • Deyimler ve Atasözleri

  Babasının okula bıraktığı Ece, Deyimler ve Atasözleri konusundaki ödevini yapmayı son anda hatırlar. Sonrasında neler olduğunu öğrenmek ister misin?
  • Türkçe
  • 6. Sınıf
  • Okuduğunu Anlama
  • Kelimede Anlam İlişkileri
  • Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler.
 • HZ. MUHAMMED'İN DOĞUMU, ÇOCUKLUĞU, GENÇLİĞİ, EVLİLİĞİ, PEYGAMBER OLUŞU

  Bu konu anlatımında, Hz. Muhammed'in doğumu, anne babası, çocukluğu, gençliği, evliliği, çocukları, peygamber oluşu, İslam'a daveti, Medine'ye hicreti yer almaktadır.
  • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
  • 9. Sınıf
  • Hz.Muhammed'in Hayatı
  • Hz.Muhammed’in Doğumu, Çocukluğu ve Gençliği
  • Hz. Muhammed’in çocukluğu, gençliği, peygamberlik öncesi hayatı ve ailesini ana hatları ile tanır.
 • Anadolu'da Türk Siyasi Birliğini Kurma Çalışmaları (II. Murat)

  Bu konu anlatımında, II. Murat'ın, babası I. Mehmet'ten sonra devam ettiği Anadolu Türk siyasal birliğini kurma çalışmaları hakkında bilgiler verilmektedir.
  • Tarih
  • 10. Sınıf
  • Osmanlı Devleti: Beylikten Devlete (1299 - 1453)
  • I. Mehmet Dönemi (1402 - 1421)
  • Ankara Savaşı’nın Türk dünyasına etkilerini kavrar.