"besinleri saklama yöntemleri" için sonuçlar

Öğretmene Özel İçerikler
 • Besin Saklama

  • Yemek Hazırlama
  • 12. Sınıf
  • Besin Saklama
 • Kapasite Birimleri

  • Bilişim Teknolojileri ve Yazılım
  • 5. Sınıf
  • Bilişim Teknolojileri
  • Bilgisayar Sistemleri
  • Bilgisayarda veri saklama yöntemlerini ve depolama birimlerini açıklar.
 • Veri Birimleri

  Verilmiş olan hafıza ölçü birimlerini küçükten büyüğe doğru sıralayınız!
  • Bilişim Teknolojileri ve Yazılım
  • 5. Sınıf
  • Bilişim Teknolojileri
  • Bilgisayar Sistemleri
  • Bilgisayarda veri saklama yöntemlerini ve depolama birimlerini açıklar.
 • Donanım Etkinliği

  İşlemci, Anakart, Harddisk, Ram bellek ve Ekran Kartının görevleri ile eşleştirilmesi etkinliği
  • Bilişim Teknolojileri ve Yazılım
  • 5. Sınıf
  • Bilişim Teknolojileri
  • Bilgisayar Sistemleri
  • Bilgisayar sisteminin temel kavramlarını ve işlevlerini açıklar.
 • Yiyecek Saklama

  • CONTENT_OWNER
  • EBA
 • Besin Zinciri

  Bu videolu konu anlatımında, besin zinciri kavramı ve bu zincirde yer alan ögelerle ilgili bilgiler verilmektedir.
  • Coğrafya
  • 10. Sınıf
  • Çevre ve Toplum
  • Doğal Afetler
  • Dünyanın farklı bölgelerinde doğal afetlere yönelik geliştirilen yöntemleri afet yönetimi açısından analiz eder.
 • Bilişim iç donanımlar oyunu

  Bilişim iç donanımlar konusunu kavrama
  • Bilişim Teknolojileri ve Yazılım
  • 5. Sınıf
  • Bilişim Teknolojileri
  • Bilgisayar Sistemleri
  • Donanım ve yazılım konusunda karşılaştığı teknik sorunlara çözüm üretir.
 • Sucuk Yöntemi

  • Temel Seramik ve Cam
  • 10. Sınıf
  • Sucuk Yöntemi
 • Boyama Yöntemleri

  • Mikrobiyolojide Temel İşlemler
  • 10. Sınıf
  • Boyama Yöntemleri
 • İzohips Yöntemi

  Bu konu anlatımında, izohips yöntemiyle yer şekillerinin gösterimi anlatılmaktadır.
 • Paralelkenar Yöntemi

  Bu videolu konu anlatımında, vektörlerin uç uca ekleme yöntemi (çokgen yöntemi) ile toplanması ve bileşke vektörün bulunması anlatılmaktadır.
  • Fizik
  • 11. Sınıf
  • Kuvvet ve Hareket
  • Newton’un Hareket Yasaları
  • Serbest cisim diyagramları üzerinde cisme etki eden kuvvetleri gösterir ve net kuvvetin büyüklüğünü hesaplar.
 • Gölgelendirme Yöntemi

  Bu konu anlatımında, gölgelendirme yöntemiyle yer şekillerinin gösterimi anlatılmaktadır.
 • Renklendirme Yöntemi

  Bu konu anlatımında, renklendirme yöntemiyle yer şekillerinin gösterimi anlatılmaktadır.
 • Bilimsel Yöntem

  Bu videolu konu anlatımında, klasik bilim görüşünün bilimsel yöntemin ne anlama geldiği açıklanmakta ve bilimsel yöntemin aşamaları hakkında bilgiler verilmektedir.
  • Felsefe
  • 10. Sınıf
  • Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri
  • Bilim Felsefesi
  • Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar.
 • Tarama Yöntemi

  Bu konu anlatımında, tarama yöntemiyle yer şekillerinin gösterimi anlatılmaktadır.
 • BUAT Yöntemi

  Türkiye&rsquodeki fen bilimleri öğretmenlerinin ve öğretmen adaylarının mesleki gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla 21 Mart 2015 tarihinde gerçekleştirilen 4. Türkiye Fen Bilimleri Öğretmenleri Paylaşım Toplantısında sayın Talha Çalışkanın &ldquoBUAT Yöntemi&rdquo başlıklı sunum videosudur.

 • Kabartma Yöntemi

  Bu konu anlatımında, kabartma yöntemiyle yer şekillerinin gösterimi anlatılmaktadır.
 • Mıktanısla Ayrıştırma Yöntemi

  İki katı maddenin mıknatıs ile ayrıştırma yöntemi.
  • Fen Bilimleri
  • 4. Sınıf
  • Maddenin Özellikleri
  • Saf Madde ve Karışım
  • Günlük yaşamda karşılaştığı karışımların ayrılmasında kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçer.
 • Akıl Yürütme Yöntemleri

  Bu videolu konu anlatımında, mantık biliminde kullanılan akıl yürütme yöntemleri açıklanmaktadır.
 • Kabartma yöntemini açıklama

  Bu konu anlatımında, kabartma yöntemi anlatılmaktadır.
  • Coğrafya
  • 9. Sınıf
  • Doğal Sistemler
  • Arazi Rehberimiz: İzohipsler
  • Haritalarda yer şekillerinin kullanılmasında gösterilen yöntem ve teknikleri açıklar.
 • Bilimsel Yöntem Basamakları

  Bu konu anlatımında, öğretmen bilimsel yöntem basamaklarını açıklamaktadır.
  • Fizik
  • 9. Sınıf
  • Fizik Bilimine Giriş
  • Fizik Biliminin Önemi
  • Bilimsel bilginin ortaya çıkışında ve gelişiminde gözlem, deney, matematik ve rasyonel düşüncenin rolünün farkında olur.
 • Bilimsel Yöntemin Tanımı

  Bu konu anlatımında, öğretmen bilimsel yöntemin tanımı yapmaktadır.
  • Fizik
  • 9. Sınıf
  • Fizik Bilimine Giriş
  • Fizik Biliminin Önemi
  • Bilimsel bilginin ortaya çıkışında ve gelişiminde gözlem, deney, matematik ve rasyonel düşüncenin rolünün farkında olur.
 • Renklendirme yöntemini açıklama

  Bu konu anlatımında, renklendirme yöntemi anlatılmaktadır.
  • Coğrafya
  • 9. Sınıf
  • Doğal Sistemler
  • Arazi Rehberimiz: İzohipsler
  • Haritalarda yer şekillerinin kullanılmasında gösterilen yöntem ve teknikleri açıklar.
 • Yeni Düşünce Yöntemi

  Bu konu anlatımında, modern bilimin temellerinde yer alan sorgulayıcı ve araştırmacı düşünce şeklinin, Avrupa'da Bacon ve Descartes önderliğinde gelişmesi anlatılmaktadır.
  • Tarih
  • 10. Sınıf
  • Yeni ve Yakın Çağ'da Avrupa (1400 - 1900)
  • Yeni ve Yakın Çağ'da Avrupa (1400 - 1900)
  • Aydınlanma Çağı’nda meydana gelen gelişmeleri ve bu gelişmelerin etkilerini kavrar.
 • Araştırmalarda Bilimsel Yöntem

  Bu animasyonla araştırmalarda bilimsel yöntemlerin kullanıldığını örnek bir deney üzerinden açıklanır.
 • Yeni Düşünce Yöntemi

  Bu konu anlatımında, Bacon ve Descartes'ın, aydınlanma düşüncesinin temellerini oluşturdukları ve modern bilimin oluşmasında önemli katkılar sağladıkları anlatılmaktadır.
  • Sosyal Bilgiler
  • 7. Sınıf
  • Bilim, Teknoloji ve Toplum
  • Her Yenilik Geleceğimize Bir Katkıdır
  • XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa’da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.
 • Çarpanlara Ayırma Yöntemleri

  • Matematik
  • 10. Sınıf
  • Polinomlar
  • Polinomların Çarpanlara Ayrılması
  • Bir polinomu çarpanlarına ayırır.
 • Tarih Araştırma Yöntemleri

  • Tarih
  • 9. Sınıf
  • Tarih ve Zaman
  • Tarih ve Zaman
  • Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar.
 • Değişken Değiştirme Yöntemi

  Bu videolu konu anlatımında değişken değiştirme yönteminin nasıl yapılacağı anlatılmaktadır.
  • Matematik
  • 12. Sınıf
  • İntegral
  • Belirli ve Belirsiz İntegral
  • Belirsiz integral alma tekniklerini açıklar ve bunları kullanarak integral hesabı yapar.
 • Bilimsel Yöntemde Hipotez

  Bu animasyonda bilimsel basamaklardan olan hipotez anlatılmıştır.
 • Sözlü Tarih Yöntemi

  Ailemizin tarihini oluşturan unsurlar, aile tarihimizde yer alabilecek olaylar, aile tarihimizi öğrenme yöntemleri, sözlü tarih yöntemi ve bu yöntemin uygulanışı anlatılmaktadır.
  • Sosyal Bilgiler
  • 4. Sınıf
  • Kültür ve Miras
  • Ailemin Tarihi
  • Sözlü, yazılı, görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar.
 • Ders Çalışma Yöntemleri

  • Kütüphane
  • Rehberlik Hizmetleri
  • Eğitsel Rehberlik
  • Okul Başarısını Artırma
 • Bileşenlere Ayırma Yöntemi

  Bu videolu konu anlatımında, vektörlerin paralelkenar yöntemi ile toplanması ve bileşke vektörün bulunması anlatılmaktadır.
  • Fizik
  • 11. Sınıf
  • Kuvvet ve Hareket
  • Newton’un Hareket Yasaları
  • Serbest cisim diyagramları üzerinde cisme etki eden kuvvetleri gösterir ve net kuvvetin büyüklüğünü hesaplar.
 • Okuma Yöntemleri- Stratejileri

  Okuma Yöntemleri- Stratejileri
  • Türkçe
  • 6. Sınıf
  • Okuma
 • Veri Toplama Yöntemleri

  Bu konu anlatımında uygun bir araştırma sorusunda olması gereken özellikler anlatılmaktadır.
  • Matematik
  • 5. Sınıf
  • 5. Ünite
  • Veri Toplama ve Değerlendirme
  • Araştırma sorularına ilişkin verileri toplar, sıklık tablosu ve sütun grafiğiyle gösterir.
 • Sakla Samanı Gelir Zamanı

  • Kütüphane
  • Kültür ve Sanat
  • Edebiyat
  • Halk Kültürü
 • Öğretim Stratejileri, Yöntem ve Teknikleri

  Öğretim Stratejileri, Yöntem ve Teknikleri
 • Kuvvet Tesisatı Döşeme Yöntemleri

  • Yapı Elektrik ve Kuvvet Tesisleri
  • 12. Sınıf
  • Kuvvet Tesisatı Döşeme Yöntemleri