"bilim adamları" için sonuçlar

Öğretmene Özel İçerikler
 • Osmanlı Bilim Adamları

  Bu konu anlatımında, Osmanlı Devleti’nde yetişen önemli bilim adamları ve bu kişilerin bırakmış oldukları önemli eserler anlatılmaktadır.
  • Tarih
  • 10. Sınıf
  • Osmanlı Devleti: Kültür ve Uygarlık
  • Osmanlı Devleti: Kültür ve Uygarlık
  • Osmanlı eğitim sisteminin temel özelliklerini ve işleyişini kavrar.
 • MÜSLÜMAN TÜRK BİLİM ADAMLARI

  Bu konu anlatımında, dini ilimlere katkısı olmuş Türk bilim adamları anlatılmaktadır.
  • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
  • 9. Sınıf
  • İslamiyet ve Türkler
  • Tarihte Türk-İslam Anlayışının Öncü Şahsiyetleri
  • Türklerde İslam anlayışının oluşmasında etkin olan tarihî şahsiyetleri tanır.
 • Bilimin Öncüsü Müslüman Bilim Adamları

  • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
  • 12. Sınıf
  • İslam ve Bilim
  • Din-bilim ilişkisini tartışır.
 • Türk ve Müslüman Bilim Adamlarının Bilime Katkıları

  Bu konu anlatımında, Farabi, İbni Sina, Piri Reis ve Evliya Çelebi gibi Türk ve İslam devletlerinde yetişen bilginlerin, bilimsel gelişme süreçlerine katkıları anlatılmaktadır.
  • Sosyal Bilgiler
  • 7. Sınıf
  • Bilim, Teknoloji ve Toplum
  • Bilimin Öncüleri
  • Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır.
 • İlim

  Bu okuma metninde, Büyük Selçuklu Devleti’ndeki ilim ve bilim faaliyetleri ile o dönemde yaşamış bilim adamları hakkında bilgiler verilmektedir.
  • Tarih
  • 9. sınıf
  • Türk - İslam Devletleri (10 - 13. Yüzyıllar)
  • Büyük Selçuklu Devleti Kültür ve Uygarlığı
  • Hukuk – İlim ve Sanat
  • Büyük Selçuklu Devleti Dönemi eserlerinden yararlanarak bilim, sanat ve kültüre verilen önemi değerlendirir.
 • Deneysel Hatalar

  Bu konu anlatımında, bilimsel deneylerde oluşan hatalar sınıflandırılmakta; bu hataları en aza indirmek için bilim adamlarının yaptığı işlemler açıklanmaktadır. Ayrıca ”hata yüzdesi formülü” tanımlanmaktadır.
  • Fizik
  • 9. Sınıf
  • Fizik Bilimine Giriş
  • Fizik Biliminin Önemi
  • Ölçüm yapmanın ve birim sisteminin kullanılma gerekliliğini açıklar.
 • Ceviz Adam

  • Müzik
  • 2. Sınıf
  • Müziksel Yaratıcılık
  • Oyun müziklerine, özgün hareketlerle eşlik eder.
 • Suyu Arayan Adam

  • Kütüphane
  • Kültür ve Sanat
  • Edebiyat
  • Yazarlar ve Şairler Biyografisi
 • Köşeyi Dönen Adam

  Bu projede araştırmalar sonucu belirlenecek olan farklı yatırım araçlarından elde edilmiş örnek kazançların birbirlerine göre değişim oranlarının hesaplanması, sonuçlarının yorumlanması amaçlanmaktadır.
  • Fen Lisesi Matematik
  • 9. Sınıf
  • Denklemler ve Eşitsizlikler
  • Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar
  • Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer.
 • Bilimsel Gelişmeler

  Bu konu anlatımında, Bacon ve Descartes önderliğinde gelişen yeni düşünce yöntemi ile Avrupa’da meydana gelen bilimsel gelişmeler ve bu gelişmelerin etkileri bilim adamları ile birlikte anlatılmaktadır.
  • Tarih
  • 10. Sınıf
  • Yeni ve Yakın Çağ'da Avrupa (1400 - 1900)
  • Yeni ve Yakın Çağ'da Avrupa (1400 - 1900)
  • Aydınlanma Çağı’nda meydana gelen gelişmeleri ve bu gelişmelerin etkilerini kavrar.
 • Dünya’nın Şekli İle İlgili Görüşler

  Geçmişte insanlar Dünya’nın şekli ile ilgili farklı görüşlere sahiplerdi. Bilim adamları zaman içerisinde Dünya’nın şekli ile ilgili görüşlerini ve kanıtlarını sundular. Konu anlatımını izleyelim ve bu görüşleri öğrenelim.
  • Fen Bilimleri
  • 3. Sınıf
  • Gezegenimizi Tanıyalım
  • Dünya'nın Şekli
  • Dünya’nın şeklinin küreye benzediğinin farkına varır.
 • İslamiyet'in Kabulü Sonrası Türk Toplumları

  Bir devletin siyasi, sosyal ve kültürel tarihi ile devlet adamlarının hayatları arasındaki ilişki üzerine düşündüren ve tartışma ortamı yaratan bir soru sorulmaktadır.
  • Sosyal Bilgiler
  • 6. Sınıf
  • İpek Yolu'nda Türkler
  • İlk Türk İslam Devletleri
  • Dönemin devlet adamları ve Türk büyüklerinin hayatından yararlanarak ilk Türk- İslam devletlerinin siyasal, sosyal ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.
 • Kaşgarlı Mahmud

  Devlet adamlarının hayatlarını araştırmanın önemi Kâşgarlı Mahmud örneği ile anlatılmaktadır. Kâşgarlı Mahmud'un yaşantısında değinilerek Türk dili üzerinde yapmış olduğu çalışmalardan bahsedilmektedir.
  • Sosyal Bilgiler
  • 6. Sınıf
  • İpek Yolu'nda Türkler
  • İlk Türk İslam Devletleri
  • Dönemin devlet adamları ve Türk büyüklerinin hayatından yararlanarak ilk Türk- İslam devletlerinin siyasal, sosyal ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.
 • Hücre Teorisi

  Bu interaktif etkinlikte, hücrelerin mikroskopla ilk kez gözlemlenmesi, bütün canlıların hücrelerden oluştuğunun keşfedilmesi gibi gelişmeler; Robert Hooke, Anton Leeuwenhoek, Matthias Schleiden gibi bilim adamlarının çalışmalarının özetleri eşliğinde açıklanmaktadır. Bu açıklamaların ışığında, ”hücre teorisi”nin önermelerinin bulunması istenmektedir.
  • Biyoloji
  • 9. Sınıf
  • Hücre
  • Hücre
  • Hücre teorisine ilişkin çalışmaları açıklar.
 • Bilimin Öncüleri

  Bilimin Öncüleri KTS
  • Sosyal Bilgiler
  • 7. Sınıf
  • Bilim, Teknoloji ve Toplum
  • Bilimin Öncüleri
 • Bilimin Öncüleri

  Bilimin Öncüleri KTT
  • Sosyal Bilgiler
  • 7. Sınıf
  • Bilim, Teknoloji ve Toplum
  • Bilimin Öncüleri
 • Yönetim Bilimi

  • Yönetim Bilimi
  • Çoklu Sınıf
  • Yönetim Biliminde Yeni Yaklaşımlar
 • Bilimin Öncüleri

  • Sosyal Bilgiler
  • 7. Sınıf
  • Bilim, Teknoloji ve Toplum
  • Bilimin Öncüleri
 • Bilimin Öncüleri

  Bilimin Öncüleri-öğretmen kopyası
 • Bilimin Öncüleri

  Bilimin Öncüleri-öğrenci kopyası
 • Bilim İnsanları

  Bilim İnsanları-öğretmen kopyası
 • Kimya Bilimi

  Kimya Bilimi
  • Kimya
  • 9. Sınıf
  • Kimya Bilimi
 • Bilim İnsanları

  Bilim İnsanları-öğrenci kopyası
  • Sosyal Bilgiler
  • 5. Sınıf
  • Bilim, Teknoloji ve Toplum
  • Bilim İnsanlarının Ortak Özellikleri
 • Merhaba Bilim

  • Kütüphane
  • Bilim ve Teknoloji
  • Bilimsel Çalışmalar
  • Diğer
 • Bilim Müzeleri

  • Kütüphane
  • Bilim ve Teknoloji
  • Bilimsel Çalışmalar
  • Diğer
 • Sosyal Bilimler

  Bu okuma metninde İslam dininde sosyal bilimler ile ilgili bilgiler verilmektedir.
  • Tarih
  • 9. sınıf
  • Türkiye Tarihi (11 - 13. Yüzyıl)
  • Türkiye Selçuklu Devleti’nde Kültür ve Uygarlık
  • Askeri Yapı
  • Türk ve İslam bilginlerinin bilim dünyasına katkılarını değerlendirir.
 • Bilimin Tanımı

  Bu konu anlatımında, bilimin tanımı yapılmaktadır.
  • Fizik
  • 9. Sınıf
  • Fizik Bilimine Giriş
  • Fizik Biliminin Önemi
  • Bilimsel bilginin ortaya çıkışında ve gelişiminde gözlem, deney, matematik ve rasyonel düşüncenin rolünün farkında olur.
 • İslami Bilimler

  Bu okuma metninde İslami bilimlerle ilgili bilgiler verilmektedir.
  • Tarih
  • 9. sınıf
  • Türkiye Tarihi (11 - 13. Yüzyıl)
  • Türkiye Selçuklu Devleti’nde Kültür ve Uygarlık
  • Askeri Yapı
  • Türk ve İslam bilginlerinin bilim dünyasına katkılarını değerlendirir.
 • Sosyal Bilimler

  Sosyal bilimler olan arkeoloji, antropoloji, sosyoloji, psikoloji ve felsefe hakkında bilgi edinebilirsiniz.
  • Sosyal Bilgiler
  • 6. Sınıf
  • Bilim, Teknoloji ve Toplum
  • Sosyal Bilimler ve Toplum
  • Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir.
 • Bilim Felsefesi

  Bilim felsefesi
 • Bilim Nedir?

  Bu konu anlatımında, bilimin tanımı yapılmakta; bilimin çalışma alanına giren konular belirtilmekte ve insanoğlunun bilimle uğraşmasının sebepleri açıklanmaktadır.
  • Biyoloji
  • 9. Sınıf
  • Yaşam Bilimi Biyoloji
  • Bilimsel Bilginin Doğası ve Biyoloji
  • Bilim ve bilimsel bilginin özelliklerini biyoloji ile ilişkilendirerek açıklar.
 • Fen Bilimleri

  Bu okuma metninde İslam dininde fen bilimleri ile ilgili bilgiler verilmektedir.
  • Tarih
  • 9. sınıf
  • Türkiye Tarihi (11 - 13. Yüzyıl)
  • Türkiye Selçuklu Devleti’nde Kültür ve Uygarlık
  • Askeri Yapı
  • Türk ve İslam bilginlerinin bilim dünyasına katkılarını değerlendirir.
 • Yönetim Bilimi

  • Yönetim Bilimi
  • Çoklu Sınıf
  • Yönetim Biliminde Yeni Yaklaşımlar
 • CERN (Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi)

  • Fizik
  • 9. Sınıf
  • Fizik Bilimine Giriş
  • Bilim Araştırma Merkezleri
  • Bilim araştırma merkezlerinin fizik bilimi için önemini açıklar.
 • 2014 LYS 4 - Sosyolojinin Toplumsal Olayları Ele Alış Biçimi

  • Sosyoloji 1
  • 11. Sınıf
  • Sosyolojiye Giriş, Sosyolojinin Alan ve Yöntemleri
  • Bilimin niteliklerinden hareketle sosyolojinin bilim olma göstergelerini açıklar.
 • Bilim Araştırma Merkezleri

  • Fizik
  • 9. Sınıf
  • Fizik Bilimine Giriş
  • Bilim Araştırma Merkezleri
  • Bilim araştırma merkezlerinin fizik bilimi için önemini açıklar.
 • ASELSAN

  • Fizik
  • 9. Sınıf
  • Fizik Bilimine Giriş
  • Bilim Araştırma Merkezleri
  • Bilim araştırma merkezlerinin fizik bilimi için önemini açıklar.
 • TÜBİTAK

  • Fizik
  • 9. Sınıf
  • Fizik Bilimine Giriş
  • Bilim Araştırma Merkezleri
  • Bilim araştırma merkezlerinin fizik bilimi için önemini açıklar.
 • Bilime Farklı Yaklaşımlar: Ürün Olarak Bilim

  Bu videolu konu anlatımında, bilimi ürün olarak gören felsefi görüşler açıklanmaktadır.
  • Felsefe
  • 10. Sınıf
  • Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - 1
  • Felsefenin Temel Konuları - 1
  • Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar.