"biyomu" için sonuçlar

Öğretmene Özel İçerikler
 • Biyomlar

  Bu videolu konu anlatımında, biyom kavramı ve biyomlarla ilgili bilgiler verilmektedir.
  • Coğrafya
  • 11. Sınıf
  • Doğal Sistemler
  • Ekosistem ve Madde Döngüsü
  • Biyoçeşitliliğin oluşumunda ve azalmasında etkili olan faktörleri sorgular.
 • Dünyadaki Biyomlar

  Bu konu anlatımında, biyom kavramı tanımlanarak Dünya’daki karasal ve sucul biyomlara örnekler verilmektedir.
  • Biyoloji
  • 10. Sınıf
  • Dünyamız
  • Biyomlar
  • Ekosistem ve biyomlar arasında ilişki kurar.
 • 2016 LYS3 - Biyomlar

  • Coğrafya
  • 11. Sınıf
  • Doğal Sistemler
  • Ekosistem ve Madde Döngüsü
  • Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar.
 • 2017 YGS - Biyomlar

  • Biyoloji
  • 11. Sınıf
  • Komünite ve Popülasyon Ekolojisi
  • Komünite Ekolojisi
  • Komünitenin yapısına etki eden faktörleri açıklar.
 • 2013 LYS - Biyomlar

  • Biyoloji
  • 11. Sınıf
  • Komünite ve Popülasyon Ekolojisi
  • Komünite Ekolojisi
  • Komünitenin yapısına etki eden faktörleri açıklar.
 • 2017 LYS3 - Biyomlar

  • Coğrafya
  • 11. Sınıf
  • Doğal Sistemler
  • Ekosistem ve Madde Döngüsü
  • Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar.
 • Okyanusların Önemi

  Bu konu anlatımında, Dünya üzerinde bulunan okyanuslar tanıtılarak okyanusların canlılar için önemi anlatılmaktadır.
  • Biyoloji
  • 10. Sınıf
  • Dünyamız
  • Biyomlar
  • Ekosistem ve biyomlar arasında ilişki kurar.
 • Dünyadaki Su Kaynakları

  Bu konu anlatımında, yeryüzündeki su kaynakları ve bunların miktarları hakkında bilgiler verilmektedir.
  • Biyoloji
  • 10. Sınıf
  • Dünyamız
  • Biyomlar
  • Ekosistem ve biyomlar arasında ilişki kurar.
 • Biyomlar ile Ekosistemler Arasındaki İlişkiyi Açıklama

  Biyomlar ve ekosistemler arasındaki ilişki için verilen “farklı biyomlar bir araya gelerek ekosistemleri oluşturur, bir biyomdaki tür çeşitliliği bir ekosistemdeki tür çeşitliliğinden fazladır, biyomların üreticileri karasal ya da sucul olabilirken ekosistemlerin üreticileri sadece karasaldır; ifadelerinden hangileri doğrudur?” sorusu, ilgili konu anlatımıyla birlikte çözülmektedir.
  • Biyoloji
  • 10. Sınıf
  • Dünyamız
  • Biyomlar
  • Ekosistem ve biyomlar arasında ilişki kurar.
 • Okyanuslar

  Bu konu anlatımında, sucul biyomlardan okyanuslar anlatılmaktadır.
  • Biyoloji
  • 10. Sınıf
  • Dünyamız
  • Biyomlar
  • Ekosistem ve biyomlar arasında ilişki kurar.
 • Sucul Biyomların Özelliklerini Açıklama

  Sucul biyomlar ile ilgili verilen “Biyosferin en büyük bölümünü kaplayan biyomlardır, ışık alma miktarına göre canlı çeşitliliği farklılık gösterir, fotosentetik bakteriler üreticileridir; ifadelerinden hangileri doğrudur?” sorusu, ilgili konu anlatımıyla birlikte çözülmektedir.
  • Biyoloji
  • 10. Sınıf
  • Dünyamız
  • Biyomlar
  • Ekosistem ve biyomlar arasında ilişki kurar.
 • Denizler

  Bu konu anlatımında, sucul biyomlardan denizler hakkında bilgiler verilmektedir.
  • Biyoloji
  • 10. Sınıf
  • Dünyamız
  • Biyomlar
  • Ekosistem ve biyomlar arasında ilişki kurar.
 • Göller

  Bu konu anlatımında, sucul biyomlardan göl biyomu ile ilgili bilgi verilmektedir.
  • Biyoloji
  • 10. Sınıf
  • Dünyamız
  • Biyomlar
  • Ekosistem ve biyomlar arasında ilişki kurar.
 • Biyomlar Konusu Uygulama Testi

  Biyomlar Konusu Uygulama Testi
 • Biyomlar Konusu Kavrama Testi

  Biyomlar Konusu Kavrama Testi
 • Bitki Örtüsünün Önemi

  Bu konu anlatımında, bitki örtüsünün önemi anlatılmaktadır.
  • Biyoloji
  • 10. Sınıf
  • Ekosistem Ekolojisi ve Güncel Çevre Sorunları
  • Güncel Çevre Sorunları ve İnsan
  • Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir.
 • İnsanların Okyanuslar Üzerindeki Etkileri

  Bu konu anlatımında, insanların okyanuslar üzerindeki olumsuz etkilerine örnekler verilmekte, bu etkilerin önlenmesi için yapılan girişimlere kısaca değinilmektedir.
  • Biyoloji
  • 10. Sınıf
  • Ekosistem Ekolojisi ve Güncel Çevre Sorunları
  • Güncel Çevre Sorunları ve İnsan
  • Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir.
 • Farklı Biyomlardaki Organizmaların Adaptasyonları

  Bu konu anlatımında, farklı biyomlarda yaşayan canlıların sahip olduğu adaptasyonlar açıklanmaktadır. Farklı biyomlarda yer alan bitkilere ve bu bitkilerin adaptasyonlarına örnekler verilmektedir. Bitkilerde olduğu gibi farklı biyomlarda yaşayan hayvanlarda da farklı adaptasyonlar görüldüğü belirtilmektedir.
  • Biyoloji
  • 10. Sınıf
  • Dünyamız
  • Biyomlar
  • Ekosistem ve biyomlar arasında ilişki kurar.
 • Abiyotik Faktörlerin Canlılara Etkisini Açıklama

  Ekosistemler ile ilgili olarak verilen “Gün içindeki gündüz uzunluğunun farklı olmasına bağlı olarak bir kelebek türünde kanat deseninin farklılık göstermesi, toprağın asidik ya da bazik özelliğine göre bir bitki türünde çiçeklerin farklı renkte olması, yüksek yerlerde yaşayan insanların kanındaki alyuvar sayısının deniz seviyesinde yaşayanlara göre daha fazla olması; sonuçları toprak, ışık, pH, sıcaklık, oksijen şeklindeki abiyotik faktörlerden hangilerinin etkisi ile gerçekleşemez?” sorusu, ilgili konu anlatımıyla birlikte çözülmektedir.
  • Biyoloji
  • 10. Sınıf
  • Ekosistem Ekolojisi ve Güncel Çevre Sorunları
  • Ekosistem Ekolojisi
  • Ekosistemin canlı ve cansız bileşenleri arasındaki ilişkiyi açıklar.
 • Abiyotik Faktörlerden Minerallerin Canlılara Etkisini Açıklama

  “Bir bitkinin kuru ağırlığı yüksek oranda organik maddeden oluşur. Buna rağmen bitkilerin gerekli minerallerin bulunmadığı ortamda yaşayamaması minerallerle ilgili; canlı yapısına katılan organik besin maddelerinin sentezinde kullanılması, enzimlerin kofaktörü olarak kullanılması, fotosentez tepkimelerinde substrat olarak kullanılması; şeklindeki özelliklerden hangilerinden kaynaklanır?” sorusu, ilgili konu anlatımıyla birlikte çözülmektedir.
  • Biyoloji
  • 10. Sınıf
  • Ekosistem Ekolojisi ve Güncel Çevre Sorunları
  • Ekosistem Ekolojisi
  • Ekosistemin canlı ve cansız bileşenleri arasındaki ilişkiyi açıklar.
 • Komünite Kavramını Tanımlama

  ”Komünite kavramı ile ilgili olarak: bir bölgedeki tüm canlılardır, en büyük ekolojik birimdir, farklı bölgelerdeki komünitelerde aynı tür canlılar bulunamaz, abiyotik faktörler komünite kavramına dâhil edilemez, ifadelerden doğru olanların sonuna ”D” yanlış olanların sonuna ”Y” harflerini yazınız.” sorusu, ilgili konu anlatımıyla birlikte çözülmektedir.
  • Biyoloji
  • 10. Sınıf
  • Ekosistem Ekolojisi ve Güncel Çevre Sorunları
  • Ekosistem Ekolojisi
  • Ekosistemin canlı ve cansız bileşenleri arasındaki ilişkiyi açıklar.
 • Popülasyon Kavramını Tanımlama-2

  ”Ilgaz Dağı'nda yaşayan tüm hayvanlar, Bolu Dağı'nda yetişen çam türleri, Kızılırmak'ta yaşayan sazan ve kadife balıkları, Mogan Gölü'nde yaşayan alg türleri, Toros Dağları'nda yaşayan boz ayılar, ifadelerinden hangisi bir popülasyon örneğidir? sorusu, ilgili konu anlatımıyla birlikte çözülmektedir.
  • Biyoloji
  • 10. Sınıf
  • Ekosistem Ekolojisi ve Güncel Çevre Sorunları
  • Ekosistem Ekolojisi
  • Ekosistemin canlı ve cansız bileşenleri arasındaki ilişkiyi açıklar.
 • Popülasyon Kavramını Tanımlama-1

  ”Bir popülâsyonu oluşturan bireylerde; enerji üretimi, gen çeşitleri, metabolizma hızı, solunum şekli, üreme şekli, hücre sayısı özelliklerinden hangileri kesinlikle aynıdır?” sorusu, ilgili konu anlatımıyla birlikte çözülmektedir.
  • Biyoloji
  • 10. Sınıf
  • Ekosistem Ekolojisi ve Güncel Çevre Sorunları
  • Ekosistem Ekolojisi
  • Ekosistemin canlı ve cansız bileşenleri arasındaki ilişkiyi açıklar.
 • Ekosistemlerdeki Canlı ve Cansız Faktörler

  Bu konu anlatımda ekosistemde yer alan canlı ve cansız faktörler anlatılmaktadır.
  • Biyoloji
  • 10. Sınıf
  • Ekosistem Ekolojisi ve Güncel Çevre Sorunları
  • Ekosistem Ekolojisi
  • Ekosistemin canlı ve cansız bileşenleri arasındaki ilişkiyi açıklar.
 • İklim

  Bu konu anlatımında, iklim ve iklimi etkileyen faktörler anlatılmaktadır.
  • Biyoloji
  • 10. Sınıf
  • Ekosistem Ekolojisi ve Güncel Çevre Sorunları
  • Ekosistem Ekolojisi
  • Ekosistemin canlı ve cansız bileşenleri arasındaki ilişkiyi açıklar.
 • Ayrıştırıcılar Kavramını Açıklama

  Saprofit canlıların giderek azaldığı bir ekosistemde bir süre sonra, topraktaki inorganik ve organik madde miktarı ve üretici sayısının zamana bağlı değişimi nasıl olmalıdır?” sorusu, ilgili konu anlatımı ile çözülmektedir.
  • Biyoloji
  • 10. Sınıf
  • Ekosistem Ekolojisi ve Güncel Çevre Sorunları
  • Ekosistem Ekolojisi
  • Ekosistemin canlı ve cansız bileşenleri arasındaki ilişkiyi açıklar.
 • Tür, Popülasyon ve Ekosistem Kavramları

  Bu konu anlatımında, tür, popülasyon, komünite ve ekosistem kavramları açıklanmaktadır.
  • Biyoloji
  • 10. Sınıf
  • Ekosistem Ekolojisi ve Güncel Çevre Sorunları
  • Ekosistem Ekolojisi
  • Ekosistemin canlı ve cansız bileşenleri arasındaki ilişkiyi açıklar.
 • Türkiye’deki İklimler

  Bu konu anlatımında, Türkiye' de görülen iklim tipleri ve özellikleri anlatılmaktadır.
  • Biyoloji
  • 10. Sınıf
  • Ekosistem Ekolojisi ve Güncel Çevre Sorunları
  • Ekosistem Ekolojisi
  • Ekosistemin canlı ve cansız bileşenleri arasındaki ilişkiyi açıklar.
 • Ekosistem Kavramını Tanımlama

  ”Ekosistem kavramı ile ilgili olarak: bir bölgedeki tüm canlı ve cansız maddeleri kapsar, biyotik ve abiyotik faktörlerden oluşur, ekosistemler arasında kesin sınırlar vardır, farklı ekosistemlerde aynı tür canlılar bulunabilir, ifadelerinden hangisi veya hangileri doğrudur?” sorusu, ilgili konu anlatımıyla birlikte çözülmektedir.
  • Biyoloji
  • 10. Sınıf
  • Ekosistem Ekolojisi ve Güncel Çevre Sorunları
  • Ekosistem Ekolojisi
  • Ekosistemin canlı ve cansız bileşenleri arasındaki ilişkiyi açıklar.
 • Habitat Kavramını Açıklama

  ”Habitat kavramı ile ilgili olarak verilen; bir türe ait bireylerin beslenme şekli, o türün habitatını etkiler, bir türün yayılış gösterdiği yaşam alanı o türün habitatını oluşturur, her bir türün, bulunduğu ekosistemde bir habitatı bulunur, ifadelerinden hangileri doğrudur?” sorusu, ilgili konu anlatımı ile çözülmektedir.
  • Biyoloji
  • 10. Sınıf
  • Ekosistem Ekolojisi ve Güncel Çevre Sorunları
  • Ekosistem Ekolojisi
  • Ekosistemin canlı ve cansız bileşenleri arasındaki ilişkiyi açıklar.
 • Ekoloji

  Bu konu anlatımında, ekosistemle ilgili kavramlar anlatılmaktadır.
  • Biyoloji
  • 10. Sınıf
  • Ekosistem Ekolojisi ve Güncel Çevre Sorunları
  • Ekosistem Ekolojisi
  • Ekosistemin canlı ve cansız bileşenleri arasındaki ilişkiyi açıklar.
 • Ekoton Kavramını Tanımlama

  ”Tür çeşitliliği fazladır, sadece ototrof canlılardan oluşur, tüm türlerin ekolojik nişleri aynıdır, sadece kara yaşam bitkilerinin kesişimi ile oluşur, parazit canlılar yer almaz, av-avcı ilişkisi vardır, tek popülasyondan oluşur, ifadelerinden hangileri ekoton için doğrudur?” sorusu, ilgili konu anlatımıyla birlikte çözülmektedir.
  • Biyoloji
  • 10. Sınıf
  • Ekosistem Ekolojisi ve Güncel Çevre Sorunları
  • Ekosistem Ekolojisi
  • Ekosistemin canlı ve cansız bileşenleri arasındaki ilişkiyi açıklar.
 • Kurak Ortam Bitkilerinin Belirlenmesi

  Bu interaktif etkinlikte; birçok bitki türü arasından kurak ortamlara uygun olanların seçilmesi istenmektedir.
  • Biyoloji
  • 9. sınıf
  • Canlılar Dünyası
  • Canlı Âlemleri ve Özellikleri
  • Bitkiler
  • Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve genel özelliklerini kavrar.
 • Kurak Ortam Bitkilerinin Genel Özellikleri

  Bu konu anlatımında, kurak bölge bitkilerinin genel özellikleri özetlenmektedir.
  • Biyoloji
  • 9. sınıf
  • Canlılar Dünyası
  • Canlı Âlemleri ve Özellikleri
  • Bitkiler
  • Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve genel özelliklerini kavrar.
 • Kurak Ortamlarda Yaşayan Bitkilerin Özelliklerini Belirleme

  Bu interaktif etkinlikte; kurak ortamlarda yaşayan bitkilerin kök, gövde ve yaprak yapısı hakkında bir hipotez kurulması istenmekte, daha sonra bu hipotezin doğruluğunu sınamak için bir simülatör yardımıyla, farklı kök, gövde ve yaprak çeşitlerinden kurak ortamlara uygun olanların seçilip bir kurak ortam bitkisi tasarlanması istenmektedir. Kök, gövde ve yaprak çeşitlerinin özellikleri kısaca açıklanmaktadır.
  • Biyoloji
  • 9. sınıf
  • Canlılar Dünyası
  • Canlı Âlemleri ve Özellikleri
  • Bitkiler
  • Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve genel özelliklerini kavrar.
 • Nitrifikasyon Olayını Açıklama-1

  ”Laboratuvar ortamında hazırlanan bir deney düzeneğine saprofit ve nitrifikasyon bakterileri ile yeterince organik madde ilave ediliyor. Uzunca bir süre sonra deney ortamındaki organik atık, amonyak ve nitrat miktarındaki değişim bir grafikle gösteriliyor. Buna göre x, y ve z maddeleri organik atık, amonyak ve nitrat moleküllerinden hangilerini ifade etmektedir?” sorusu, ilgili konu anlatımı ile birlikte çözülmektedir.
  • Biyoloji
  • 10. Sınıf
  • Dünyamız
  • Ekosistem Ekolojisi
  • Madde döngülerinin işleyişini kavrar, hayatın sürdürülebilirliği için önemini irdeler.
 • Popülasyon Yoğunluğu – Popülasyon Büyüklüğü

  Bu videolu konu anlatımında; popülasyon büyüklüğü ve popülasyon yoğunluğu tanımlanmakta, popülasyon büyüklüğündeki değişimlerin nedenleri anlatılmaktadır.
  • Biyoloji
  • 12. Sınıf
  • Komünite ve Popülasyon Ekolojisi
  • Popülasyon Ekolojisi
  • Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder.