"canlandırma" için sonuçlar

Öğretmene Özel İçerikler
 • Dengelenmemiş Kuvvetler (Canlandırma)

  Bu canlandırmada bir cisme etki eden farklı büyüklükteki ve zıt yöndeki kuvvetlerin cismin hareketine etkisi anlatılmaktadır.
  • Fen Bilimleri
  • 6. Sınıf
  • Kuvvet ve Hareket
  • Bileşke Kuvvet
  • Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetleri, cisimlerin hareket durumlarını gözlemleyerek karşılaştırır.
 • Öykü Ögeleri

  Öykü ögeleri (ana ve yardımcı karakter, olay, yer , zaman) hakkında bilgilere yer verilen bir ekrandır.
  • Türkçe
  • 4. Sınıf
  • Sözlü İletişim
  • Dinlediğini/İzlediğini Anlama
  • Dinlediği/izlediği hikaye edici metinleri canlandırır.
 • Önem Belirten Anlatımlar

  Önem belirten anlatımların neler olduğuna anlatılmaktadır.
  • Türkçe
  • 5. Sınıf
  • Sözlü İletişim
  • Dinleme/İzleme
  • Dinlediği/izlediği hikâye edici metinleri canlandırır.
 • Duygusal ve Abartılı Anlatımlar

  Duygusal ve abartılı anlatımların neler olduğu örnekler üzerinden anlatılmaktadır.
  • Türkçe
  • 5. Sınıf
  • Sözlü İletişim
  • Dinleme/İzleme
  • Dinlediği/izlediği hikâye edici metinleri canlandırır.
 • Destekleyici ve Açıklayıcı Anlatımlar - Sağlık için Oyun ve Spor

  Destekleyici ve açıklayıcı anlatımlar ile ilgili bilgilere yer verilmektedir.
  • Türkçe
  • 5. Sınıf
  • Sözlü İletişim
  • Dinleme/İzleme
  • Dinlediği/izlediği hikâye edici metinleri canlandırır.
 • Destekleyici ve Açıklayıcı Anlatımlar - Sağlık için Oyun ve Spor - Alıştırma

  Verilen tümcelerdeki destekleyici ve açıklayıcı anlatımı sağlayan söz ya da söz dizilerini belirlenmesi istenmektedir.
  • Türkçe
  • 5. Sınıf
  • Sözlü İletişim
  • Dinleme/İzleme
  • Dinlediği/izlediği hikâye edici metinleri canlandırır.
 • Önem Belirten Anlatımlar - Alıştırma

  Verilen cümlelerdeki önem belirten söz ya da söz öbeklerini belirlenmesi istenmektedir.
  • Türkçe
  • 5. Sınıf
  • Sözlü İletişim
  • Dinleme/İzleme
  • Dinlediği/izlediği hikâye edici metinleri canlandırır.
 • Özet - Paragrafta Anlatım ve Anlatım Biçimleri

  • Türkçe
  • 5. Sınıf
  • Sözlü İletişim
  • Dinleme/İzleme
  • Dinlediği/izlediği hikâye edici metinleri canlandırır.
 • Duygusal ve Abartılı Anlatımlar - Doğa Sevgisi - Alıştırma

  Verilen tümcelerin  abartılı anlatıma mı yoksa duygusal anlatıma mı sahip olup olmadıklarının belirlenmesi istenmektedir.
  • Türkçe
  • 5. Sınıf
  • Sözlü İletişim
  • Dinleme/İzleme
  • Dinlediği/izlediği hikâye edici metinleri canlandırır.
 • SATILIK EV MEB TÜRKÇE DİNLEME METNİ

  SATILIK EV MEB TÜRKÇE DİNLEME METNİ
  • Türkçe
  • 8. Sınıf
  • Sözlü İletişim
  • Dinleme/İzleme
  • Dinlediği/izlediği hikâye edici metinleri canlandırır.
 • cimri

  dinlediklerini anlar ve yorumlar.
  • Türkçe
  • 2. Sınıf
  • Dinleme
  • Dinlediğini Anlama
  • Duyduğu sesleri ayırt eder.
 • Anlatım Biçimleri

  Anlatım biçimleri hakkında bilgi veren ve örneklerle anlatım yapan bir ekrandır.
  • Türkçe
  • 4. sınıf
  • Sağlık ve Çevre
  • Dişlerimizin Sağlığı
  • Metindeki düşüncelerle kendi düşünceleri arasındaki benzerlik ve farklılıkları belirler.
 • Anlatım Biçimlerini Belirleme

  Açıklayıcı ve öyküleyici anlatım biçimlerinin örnek metinler üzerinde uygulanması istenmektedir.
  • Türkçe
  • 4. sınıf
  • Sağlık ve Çevre
  • Dişlerimizin Sağlığı
  • Metindeki düşüncelerle kendi düşünceleri arasındaki benzerlik ve farklılıkları belirler.
 • Benzer Çokgenler

  Benzer çokgenler ile ilgili canlandırma.
  • Matematik
  • 8. Sınıf
  • 5. Ünite
  • Eşlik ve Benzerlik
  • Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur.
 • Biyoteknoloji ve Uygulamaları

  Bu canlandırma biyoteknoloji kavramı ve günlük hayattaki uygulamaları anlatılacaktır.
 • Koordinat Düzleminde Bir Çokgene Dönme Hareketi Uygulanması

  Koordinat düzleminde bir çokgene dönme hareketi ile ilgili bir canlandırma.
  • Matematik
  • 8. Sınıf
  • Ünite 2
  • Dönüşüm Geometrisi
  • Nokta, doğru parçası ve diğer düzlemsel şekillerin dönme altındaki görüntülerini oluşturur.
 • Biyoteknoloji Uygulamalarının Olası Yarar ve Zararları

  Bu canlandırma da biyoteknolojinin olası yarar ve zararları GDO ve klonlama örnekleri üzerinden anlatılacaktır.
  • Fen Bilimleri
  • 8. Sınıf
  • DNA ve Genetik Kod
  • Biyoteknoloji
  • Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.
 • Hazırlık

  İletişimin önemi ve değeri, bir canlandırma ile anlatılmakta ve insanlar arasında gerçekleşebilecek iletişim biçimleri düşündürülmektedir.
  • İletişimin önemini ve değerini sezer.
 • Işığın Dalga Yapısı

  Öğrenciler, ışığın dalga karakterini öğrenirler. Bu canlandırma, frekans ve dalga boyunu açıklayarak aralarındaki ilişki üzerinde durur.
  • Fizik
  • 12. Sınıf
  • Dalga Mekaniği
  • Elektromanyetik Dalgalar
  • Elektromanyetik spektrumu günlük hayattan örneklerle ilişkilendirerek açıklar.
 • 1 dönem 3.yazılı

  1 dönem 3.yazılı
  • Türkçe
  • 3. Sınıf
  • Okuma
  • Okuduğunu Anlama
  • Okuduklarında karşılaştırmalar yapar.
 • Sanal Işık

  • Nesne Canlandırma
  • 11. Sınıf
  • Sanal Işık
 • Sanal Kamera

  • Nesne Canlandırma
  • 11. Sınıf
  • Sanal Kamera
 • Kütle Ölçüleriyle İlgili Problem Çözme

  Bu konu anlatımlı canlandırma ton, kilogram, gram ve miligram kullanılan problemlerin problem çözme adımlarını takip ederek nasıl çözüleceğini anlatmaktadır.
  • Matematik
  • 4. Sınıf
  • 6. Ünite
  • Tartma
  • Ton-kilogram, kilogram-gram, gram-miligram arasındaki ilişkiyi açıklar ve birbirine dönüştürür.
 • Metinlerdeki Cümleleri Anlam İlişkilerine Göre Belirleme

  Bu alıştırmada, “Düşe Doğru”, “Şiir Hakkında Bazı Düşünceler”, “Dilin Canlandırma Gücü” ve “Kurnazlık” adlı metinlerden alınan cümlelerin anlam ilişkilerine göre nasıl cümleler olduğunun belirlenmesi istenmektedir.
  • Bildirdiği duygu, düşünce ve kavramlara göre cümlelerin işlevlerini belirler.
 • İyi Bir Dinleyicinin Özellikleri

  "Dinleme" nedir? Dinleyici kimdir? İyi bir dinleyici olabilmek için hangi özelliklere sahip olmak gerekir? Herkes iyi bir dinleyici olabilir mi? Bu soruların cevaplarını öğrenmek için canlandırmamızı birlikte izlemeye ne dersin?
  • Türkçe
  • 4. Sınıf
  • Sözlü İletişim
  • Dinlediğini/İzlediğini Anlama
  • Dinledikleriyle/izledikleriyle ilgili görüşlerini ifade eder.
 • Lozan Barış Görüşmeleri''nde Yaşananlar

  Lozan Barış Görüşmelerine TBMM Hükûmeti’ni temsilen katılan İsmet Bey'in basın mensupları ile diyaloğunun aktarıldığı bu canlandırma ile dünya kamuoyunun görüşmelere nasıl yaklaştığı ile ilgili fikir sahibi olabilirsiniz.
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 8. Sınıf
  • 3. Ünite: Millî Bir Destan: Ya İstiklal Ya Ölüm
  • Türkiye'nin Tapu Senedi: Lozan Antlaşması
  • Lozan Antlaşması’nın sağladığı kazanımları analiz eder.
 • Edirne İsyanı

  Bu konu anlatımında, Edirne İsyanı'nın nedenleri ve sonuçları açıklanmaktadır. Canlandırma; iki isyancı arasında geçen bir diyalogla başlamakta; isyanın nedeni olarak II. Mustafa'nın devleti İstanbul yerine Edirne'den yönetmesi gösterilmiştir. İsyanın sonunda tahta III. Ahmet'in geçtiği anlatılmaktadır.
  • Tarih
  • 10. Sınıf
  • Osmanlı Devleti: XVIII. Yüzyılda Değişim ve Diplomasi (1700 - 1807)
  • III. Ahmet - I. Mahmut Dönemleri
  • III. Ahmet Dönemi iç ve dış politikadaki gelişmeleri ve ıslahat çalışmalarını değerlendirir.