"coğrafi konum" için sonuçlar

Öğretmene Özel İçerikler
 • Alıştırmalar - Coğrafi Konum

  Bu alıştırmada coğrafi konum hakkında sorular yer almaktadır. Bu soruları cevaplandırarak coğrafi konum hakkındaki bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz.
 • 2017 LYS3 - Coğrafi Konum

  • Coğrafya
  • 12. Sınıf
  • Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler
  • Enerji Nakil Hatları
  • Dünyadaki başlıca enerji nakil hatlarının bölge ve ülkelere etkisini açıklar.
 • Yaşadığım yerin coğrafi konumu

  Bu konu anlatımında, Yaşadığı yerin coğrafi konumu anlatılmaktadır.
  • Coğrafya
  • 9. Sınıf
  • Beşerî Yapı
  • Beşerî Sistemler: Nüfus ve Yerleşme
  • Yerleşmelerin gelişimini etkileyen faktörleri analiz eder.
 • Coğrafî Konum

  -
  • Sosyal Bilgiler
  • 6. Sınıf
  • İnsanlar, Yerler ve Çevreler
  • Dünyanın Neresindeyim?
  • Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğraf konumunu tanımlar.
 • Dünyanın Neresindeyim?

  Coğrafi konum kavramını açıklar.
  • Sosyal Bilgiler
  • 6. Sınıf
  • İnsanlar, Yerler ve Çevreler
  • Dünyanın Neresindeyim?
  • Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğraf konumunu tanımlar.
 • Türkiye'de Yer Şekilleri ve Arazi Kullanımı – II 

  • Coğrafya
  • 11. Sınıf
  • Mekânsal Bir Sentez: Türkiye
  • Türkiye'yi Tanıyalım
  • Türkiye’nin tarih boyunca medeniyetler merkezi olmasının nedenlerini coğrafi konum açısından değerlendirir.
 • Türkiye'de Yer Şekilleri ve Arazi Kullanımı – I

  • Coğrafya
  • 11. Sınıf
  • Mekânsal Bir Sentez: Türkiye
  • Türkiye'yi Tanıyalım
  • Türkiye’nin tarih boyunca medeniyetler merkezi olmasının nedenlerini coğrafi konum açısından değerlendirir.
 • Coğrafi Koordinat Sistemi Paraleller

  Ekvator çemberi, paraleller ve kutup noktalarını kavramsal olarak açıklar.
  • Sosyal Bilgiler
  • 6. Sınıf
  • İnsanlar, Yerler ve Çevreler
  • Dünyanın Neresindeyim?
  • Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğraf konumunu tanımlar.
 • Coğrafi Koordinat Sistemi Meridyenler

  Meridyen kavramı ve özelliklerini açıklar.
  • Sosyal Bilgiler
  • 6. Sınıf
  • İnsanlar, Yerler ve Çevreler
  • Dünyanın Neresindeyim?
  • Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğraf konumunu tanımlar.
 • Hollanda - I

  Bu videolu konu anlatımında, Hollanda'nın genel özellikleri, yer şekilleri, coğrafi konumu vb. ile ilgili bilgiler yer almaktadır.
  • Coğrafya
  • 11. Sınıf
  • Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler
  • Ülkeler Arası Etkileşim
  • Örnek inceleme yoluyla bir ülkenin coğrafi özelliklerini araştırır.
 • Özet – Dünyanın Neresindeyim?

  -
  • Sosyal Bilgiler
  • 6. Sınıf
  • İnsanlar, Yerler ve Çevreler
  • Dünyanın Neresindeyim?
  • Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğraf konumunu tanımlar.
 • Kıtalar ve Okyanusların Konumları

  Dünya üzerinde kıtaların ve okyanusların konumunu anlatır.
  • Sosyal Bilgiler
  • 6. Sınıf
  • İnsanlar, Yerler ve Çevreler
  • Dünyanın Neresindeyim?
  • Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğraf konumunu tanımlar.
 • İngiltere

  Bu videolu konu anlatımında, İngiltere'nin genel özellikleri, yer şekilleri, coğrafi konumu vb. ile ilgili bilgiler yer almaktadır.
  • Coğrafya
  • 11. Sınıf
  • Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler
  • Ülkeler Arası Etkileşim
  • Sanayileşmiş bir ülkeyi sanayileşme aşamaları açısından analiz ederek sanayileşme süreçlerini değerlendirir.
 • Hindistan - I

  Bu videolu konu anlatımında, Hindistan'ın genel özellikleri, yer şekilleri, coğrafi konumu vb. ile ilgili bilgiler yer almaktadır.
  • Coğrafya
  • 11. Sınıf
  • Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler
  • Ülkeler Arası Etkileşim
  • Örnek incelemeler yoluyla ülkeler arası etkileşimde turizm faaliyetlerinin rolünü sorgular.
 • Japonya

  Bu videolu konu anlatımında, Japonya'nın genel özellikleri, yer şekilleri, coğrafi konumu vb. ile ilgili bilgiler yer almaktadır.
  • Coğrafya
  • 11. Sınıf
  • Beşerî Sistemler
  • Şehirlerin Fonksiyonları ve Nüfus Politikaları
  • Ülkelerin farklı dönemlerine ait nüfus politikalarını ve bunların sonuçlarını karşılaştırır.
 • Okuduğu Metni Anlama - Bozcaada'da Sonbahar

  Bozcaada'ya ait verilen cümlelerden Bozcaada'nın coğrafi konumu, sosyal yaşamı ya da tarihi ile ilgili olanları ayırt edeceksin.
  • Türkçe
  • 7. Sınıf
  • Okuduğunu Anlama
  • Paragraf Düzeyinde Okuduğunu Anlama
  • Metnin konusunu belirler.
 • Türkiye’nin Matematik (Mutlak) Konumu

  Matematik konum kavramını ve Türkiye’nin matematik konum özelliklerini açıklar.
  • Sosyal Bilgiler
  • 6. Sınıf
  • İnsanlar, Yerler ve Çevreler
  • Dünyanın Neresindeyim?
  • Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğraf konumunu tanımlar.
 • Türkiye’nin Özel (Göreceli) Konumu

  Özel konum kavramını ve Türkiye’nin özel konum özelliklerini açıklar.
  • Sosyal Bilgiler
  • 6. Sınıf
  • İnsanlar, Yerler ve Çevreler
  • Dünyanın Neresindeyim?
  • Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğraf konumunu tanımlar.
 • Geçmişten Geleceğe Türkiye'nin Jeopolitiği

  • Coğrafya
  • 12. Sınıf
  • Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler
  • Türkiye'nin Jeopolitik Konumu
  • Tarihsel süreçte Türkiye’nin jeopolitik konumunu değerlendirir.
 • Özel Konum

  Özel konum ile ilgili konu anlarımında özel konumun tanımı bulabilirsiniz. Özel konumun nelere bağlı olduğunu ve nasıl belirtildiğini öğrenebilirsiniz.
  • Sosyal Bilgiler
  • 6. Sınıf
  • İnsanlar, Yerler ve Çevreler
  • Dünyanın Neresindeyim?
  • Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğraf konumunu tanımlar.
 • Coğrafi Keşifler

  • Coğrafya
  • 12. Sınıf
  • Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler
  • Kıtaların ve Okyanusların Konumu
  • Kıtaların ve okyanusların konumsal önemindeki değişimi örneklerle açıklar.
 • Özet - Dünya Bir Kağıda Nasıl Sığar?

  • Sosyal Bilgiler
  • 6. Sınıf
  • İnsanlar, Yerler ve Çevreler
  • Dünyanın Neresindeyim?
  • Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğraf konumunu tanımlar.
 • 2016 LYS4 - Coğrafi Keşifler

  • Coğrafya
  • 12. Sınıf
  • Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler
  • Kıtaların ve Okyanusların Konumu
  • Kıtaların ve okyanusların konumsal önemindeki değişimi örneklerle açıklar.
 • Türkiye'nin Mutlak Konumu

  • Coğrafya
  • 9. Sınıf
  • Doğal Sistemler
  • Coğrafi Rehberim: Haritalar
  • Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur.
 • Cografi Bölgeler

  Coğrafi Bölgeler etkileşimli etkinlik.
  • Sosyal Bilgiler
  • 5. Sınıf
  • İnsanlar, Yerler ve Çevreler
  • Yeryüzü Şekilleri
  • Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar.
 • Coğrafi Keşifler

  • Sosyal Bilgiler
  • 7. Sınıf
  • Kültür ve Miras
  • Avrupa'da Uyanış
  • Avrupa’daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti’ni değişime zorlayan süreçleri kavrar.
 • Coğrafi Keşifler

  Bu konu anlatımında, Coğrafi Keşiflerin nedenleri ve Coğrafi Keşifleri kolaylaştıran etkenler anlatılmaktadır.
  • Sosyal Bilgiler
  • 7. Sınıf
  • Bilim, Teknoloji ve Toplum
  • Her Yenilik Geleceğimize Bir Katkıdır
  • XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa’da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.
 • Coğrafi Keşiflerin Sonuçları

  Bu konu anlatımında, Coğrafi Keşiflerin Sonuçları açıklanmaktadır.
 • Coğrafi Bilgi Türleri

  Bu konu anlatımında; noktasal, çizgisel ve alansal coğrafi bilgi türleri tanıtılmaktadır.
 • Coğrafi Bilgi Sistemleri

  Bu interaktif etkinlikte, coğrafi bilgi sistemleri tanıtılmakta ve konu günlük hayattan örneklerle incelenmektedir.
 • Coğrafi Keşiflerin Nedenleri

  Bu konu anlatımında, Coğrafi Keşiflerin nedenleri anlatılmaktadır.
  • Tarih
  • 10. Sınıf
  • Dünya Gücü: Osmanlı (1453 - 1595)
  • Dünya Gücü: Osmanlı (1520 - 1595)
  • 1520-1595 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.
 • Coğrafi Keşiflerin Nedenleri

  Bu konu anlatımında, Coğrafi keşifler konusuna bir giriş yapılmakta, coğrafi keşifler öncesi Avrupa kısaca anlatılmakta ve coğrafi keşiflere neden olan etmenler özetlenmektedir.
  • Tarih
  • 10. Sınıf
  • Yeni ve Yakın Çağ'da Avrupa (1400 - 1900)
  • Yeni ve Yakın Çağ'da Avrupa (1400 - 1900)
  • Coğrafi keşiflerin Avrupa’nın siyasi, sosyal ve ekonomik yapısına etkisini açıklar.
 • Coğrafi Keşiflerin Nedenleri

  • Tarih
  • 11. Sınıf
  • Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı
  • Değişim Çağında Avrupa
  • Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder.
 • Coğrafi Keşiflerin Sonuçları

  Bu videolu konu anlatımında, coğrafi keşiflerin sonuçları, keşiflerin Osmanlı Devleti’ne etkileri hakkında bilgiler verilmektedir.
  • Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi
  • Çoklu Sınıf
  • Türklerde Ekonomi
  • Türklerde Ekonomi
  • XVII. yüzyıl sonrası Osmanlı ekonomik yapısını kavrar.
 • Matematik Konum

  Matematik konum ile ilgili konu anlatımında matematik konumun tanımı görebilirsiniz. Ayrıca bir yerin konumunun daha kesin ölçülerle ifade edilebilmesi için neler yapılması gerektiğini öğrenebilirsiniz.
  • Sosyal Bilgiler
  • 6. Sınıf
  • İnsanlar, Yerler ve Çevreler
  • Dünyanın Neresindeyim?
  • Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğraf konumunu tanımlar.
 • 2016 LYS3 - Türkiye'nin Konumu

  • Coğrafya
  • 11. Sınıf
  • Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler
  • Kültür Bölgelerinin Oluşumu ve Türk Kültürü
  • Türkiye’nin tarih boyunca medeniyetler merkezi olmasını konumu açısından değerlendirir.
 • Coğrafi Bilgi Türleri ve Coğrafi Bilgi Sistemleri - Konu Özeti

  Bu konu anlatımında, coğrafi bilgi sistemleri ve coğrafi bilgi türleri anlatılmaktadır.
 • Coğrafi Bilgi Sistemini Planlama

  • Coğrafi Bilgi Sistemleri
  • 12. Sınıf
  • Coğrafi Bilgi Sistemini Planlama
 • Coğrafi Keşiflerin Osmanlıya Etkileri

  Bu konu anlatımında,Coğrafi Keşiflerin Osmanlı Devleti'ne etkileri anlatılmaktadır.
  • Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi
  • Çoklu Sınıf
  • Türklerde Ekonomi
  • Türklerde Ekonomi
  • XVII. yüzyıl sonrası Osmanlı ekonomik yapısını kavrar.
 • Coğrafi Keşifleri Kolaylaştıran Etkenler

  Bu konu anlatımında, coğrafi keşifleri mümkün kılan bilimsel ve teknolojik gelişmeler anlatılmaktadır.
  • Tarih
  • 10. Sınıf
  • Yeni ve Yakın Çağ'da Avrupa (1400 - 1900)
  • Yeni ve Yakın Çağ'da Avrupa (1400 - 1900)
  • Coğrafi keşiflerin Avrupa’nın siyasi, sosyal ve ekonomik yapısına etkisini açıklar.