"coğrafyanın tarihsel gelişimi" için sonuçlar

Öğretmene Özel İçerikler
 • Bilimin Tarihsel Gelişimi

  Bu videolu konu anlatımında, bilimin tarihsel gelişimi hakkında genel bilgiler verilmektedir.
  • Felsefe
  • 10. Sınıf
  • Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri
  • Bilim Felsefesi
  • Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar.
 • Sosyolojinin Tarihsel Gelişimi

  Bu videolu konu anlatımında, sosyoloji biliminin tarihsel gelişimi anlatılmaktadır.
 • Coğrafyanın Tanımı, Önemi ve Gelişimi

  • Coğrafya
  • 9. Sınıf
  • Doğal Sistemler
  • Coğrafya ve Doğal Sistemler
  • Coğrafya biliminin gelişimi açıklar.
 • Kimyasal Bağın Tarihsel Gelişimi

  Bu konu anlatımında, Eski Yunan'dan itibaren madde, atom ve kimyasal bağ kavramlarının gelişimi Demokritos, Aristo, Dalton ve Avogadro gibi Filozof ve bilim insanlarının çalışmalarına yer verilerek anlatılmaktadır.
  • Kimya
  • 9. Sınıf
  • Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
  • Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması
  • Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır.
 • Atom KAvramının Tarihsel Gelişimi

  Bu ekinlikte, atom kavramnın tarihsel gelişimi açıklanmaktadır.
 • Örgüt Kuramının Tarihsel Gelişimi

  Örgüt Kuramının Tarihsel Gelişimi
 • Kuantum Mekaniğinin Tarihsel Gelişimi

  Bu videolu konu anlatımında, kuantum mekaniğinin tarihsel gelişimi anlatılmaktadır.
  • Kimya
  • 11. Sınıf
  • Modern Atom Teorisi
  • Atomun Kuantum Modeli
  • Atomu kuantum modeliyle açıklar.
 • Teknolojik Araçların Tarihsel Gelişimi

  Teknolojik Araçların Tarihsel Gelişimi ile ilgili konu anlatımında saat, çamaşır ve televizyon gibi araçların icat edildikleri dönemden günümüze ne gibi değişimler göstererek ulaştığını bulabilirsiniz.
  • Sosyal Bilgiler
  • 5. Sınıf
  • Bilim, Teknoloji ve Toplum
  • Bilimsel Etik
  • Yaptığı çalışmalarda bilimsel etiğe uygun davranır.
 • Coğrafyanın Tanımı, Önemi ve Gelişimi-Bilgi

  Coğrafya Biliminin Gelişimi
  • (151) Coğrafya - 1
  • 9. Sınıf
  • Doğal Sistemler
  • Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa
  • Coğrafya biliminin gelişimi açıklar.
 • Coğrafyanın Tanımı, Önemi ve Gelişimi-Dene Gör

  Coğrafya Biliminin Gelişimi ile ilgili etkinlik
  • (151) Coğrafya - 1
  • 9. Sınıf
  • Doğal Sistemler
  • Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa
  • Coğrafya biliminin gelişimi açıklar.
 • Yardımcı Bilimler 1

  Bu içerikte Coğrafyanın yardım aldığı bilimlerden Doğal Bilimler ele alınmıştır.
  • Coğrafya
  • 9. Sınıf
  • Doğal Sistemler
  • Coğrafya ve Doğal Sistemler
  • Coğrafya biliminin gelişimi açıklar.
 • Coğrafya 9

  Coğrafya 9 Soru Bankası
  • Coğrafya
  • 9. Sınıf
  • Doğal Sistemler
  • Coğrafya ve Doğal Sistemler
  • Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar.
 • Türkiye'de Nüfusun Tarihsel Seyri

  • Coğrafya
  • 10. Sınıf
  • Beşerî Sistemler
  • Nüfusun Gelişimi, Dağılışı ve Nitelikleri
  • Türkiye’de nüfusun tarihsel seyrini sosyal ve ekonomik faktörler açısından değerlendirir.
 • Coğrafya 10 - 2. Ünite

  • Coğrafya
  • 10. Sınıf
  • Beşerî Sistemler
  • Nüfusun Gelişimi, Dağılışı ve Nitelikleri
 • İnsan Haklarının Gelişim Süreci

  Bu konu anlatımında, insan haklarının geçmişten günümüze gelişim süreci günümüze kadar aktarılan tarihi belgelerin içerikleri ile incelenecektir.
  • Sosyal Bilgiler
  • 6. Sınıf
  • Demokrasinin Serüveni
  • Belgelerin Dili
  • Tarihsel belgelerden yola çıkarak insan haklarının gelişim sürecini analiz eder.
 • Coğrafya 10

  • Coğrafya
  • 10. Sınıf
  • Doğal Sistemler
  • Yerküreninin Yapısı, Jeolojik Devirler, Kayaçlar, Levha Tektoniği ve Etkileri, İç ve Dış Kuvvetler
 • Coğrafya 10

  • Coğrafya
  • 10. Sınıf
  • Doğal Sistemler
  • Yerküreninin Yapısı, Jeolojik Devirler, Kayaçlar, Levha Tektoniği ve Etkileri, İç ve Dış Kuvvetler
 • Kalıtım Biliminin Gelişimi

  Bu konu anlatımında, kalıtım biliminin geçmişten günümüze kadar gelişimi ile bilgi verilmektedir.
  • Biyoloji
  • 10. Sınıf
  • Kalıtımın Genel İlkeleri
  • Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik
  • Kalıtımın genel esaslarını kavrar ve aleller arası etkileşimleri çözümler.
 • Dünya Nüfusunun Tarihsel Süreçteki Değişimi

  • Coğrafya
  • 10. Sınıf
  • Beşerî Sistemler
  • Nüfusun Gelişimi, Dağılışı ve Nitelikleri
  • İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur.
 • Hikâye ve Türk Edebiyatı'nda Hikâyenin Gelişimi

  TDE90901M01P01KA01V01
  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 10. Sınıf
  • Reklam
  • Reklam
  • Metnin tür özelliklerini belirler.
 • Türkiye'de Sanayinin Gelişim Süreci

  • Coğrafya
  • 11. Sınıf
  • Mekânsal Bir Sentez: Türkiye
  • Türkiye'yi Tanıyalım
  • Sanayinin Türkiye ekonomisindeki yerini değişim ve süreklilik açısından değerlendirir.
 • Türkiye'de Tarım Faaliyetlerinin Gelişimi

  • Coğrafya
  • 11. Sınıf
  • Mekânsal Bir Sentez: Türkiye
  • Türkiye'yi Tanıyalım
  • Tarım ve hayvancılığın Türkiye ekonomisindeki yerini değişim ve süreklilik açısından değerlendirir.
 • Nüfus Özellikleri - Nüfusun Gelişimi

  Bu konu anlatımında, nüfusun gelişimi tanımlanarak nüfusun gelişiminin olumlu ve olumsuz sonuçları hakkında bilgi verilmektedir.
  • Coğrafya
  • 10. Sınıf
  • Beşerî Sistemler
  • Nüfus
  • Nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur.
 • 2015 YGS - Yerleşmelerin Gelişimi

  • Coğrafya
  • 9. Sınıf
  • Beşerî Yapı
  • Beşerî Sistemler: Nüfus ve Yerleşme
  • Yerleşmelerin gelişimini etkileyen faktörleri analiz eder.
 • Türkiye Kızılay Derneği'nin Tarihsel Gelişimi ve Faaliyetleri Hakkında Bilgi Verme

  Türkiye Kızılay Derneği'nin tarihi ve faaliyetleri ile ilgili bilgileri öğrenebilirsiniz.
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 8. Sınıf
  • 4. Ünite: Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye
  • Sağlık Alanındaki Gelişmeler
  • Atatürk Dönemi’nde sağlık alanında yapılan çalışmaları devletin temel görevleri ile ilişkilendirir.
 • Avrupa Birliği

  Avrupa Birliği'nin kuruluşu ve faaliyetleri hakkında bilgiler verilmektedir.
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 8. Sınıf
  • Atatürk’ten Sonraki Türkiye: İkinci Dünya Savaşı ve Sonrası
  • Avrupa Birliği (AB)'ne Doğru
  • Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerini tarihsel gelişimi açısından analiz eder.
 • Türkiye-Avrupa İlişkileri

  Ülkemiz ve Avrupa arasındaki ilişkilerin geçmişi hakkında bilgiler edinebilirsiniz.
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 8. Sınıf
  • Atatürk’ten Sonraki Türkiye: İkinci Dünya Savaşı ve Sonrası
  • Avrupa Birliği (AB)'ne Doğru
  • Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerini tarihsel gelişimi açısından analiz eder.
 • Avrupa Birliği ve Türkiye

  Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkiler hakkında bilgiler verilmektedir.
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 8. Sınıf
  • Atatürk’ten Sonraki Türkiye: İkinci Dünya Savaşı ve Sonrası
  • Avrupa Birliği (AB)'ne Doğru
  • Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerini tarihsel gelişimi açısından analiz eder.
 • Avrupa Birliği ve Türkiye

  Bu konu anlatımında, Avrupa Birliği ve Türkiye ilişkileri ve görüşmeleri anlatılmaktadır.
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 8. Sınıf
  • Atatürk’ten Sonraki Türkiye: İkinci Dünya Savaşı ve Sonrası
  • Avrupa Birliği (AB)'ne Doğru
  • Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerini tarihsel gelişimi açısından analiz eder.
 • 2017 LYS4 - Ulaşım Sistemlerinin Gelişimi

  • Coğrafya
  • 12. Sınıf
  • Beşerî Sistemler
  • Beşerî Sistemler: Ekonomik Faaliyetler
  • Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörleri açıklar.
 • 2017 LGS - Şehirlerin Gelişim Süreçleri

  • Coğrafya
  • 11. Sınıf
  • Beşerî Sistemler
  • Beşerî Sistemler: Yerleşme
  • Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar.
 • Özet – Belgelerin Dili

  • Sosyal Bilgiler
  • 6. Sınıf
  • Demokrasinin Serüveni
  • Belgelerin Dili
  • Tarihsel belgelerden yola çıkarak insan haklarının gelişim sürecini analiz eder.
 • Fizik 12 - 4. Ünite

  • Fizik
  • 12. Sınıf
  • Atom Fiziğine Giriş ve Radyoaktivite
  • Radyoaktivite
 • Fen Lisesi Fizik 12 - 4. Ünite

  • Fen Lisesi Fizik
  • 12. Sınıf
  • Atom Fiziğine Giriş ve Radyoaktivite
  • Atom Kavramının Tarihsel Gelişimi
 • İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi

  Bu konu anlatımında, insan hakları ve bu hakları güvence altına almak için yayımlanan İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi açıklanacaktır.
  • Sosyal Bilgiler
  • 6. Sınıf
  • Demokrasinin Serüveni
  • Belgelerin Dili
  • Tarihsel belgelerden yola çıkarak insan haklarının gelişim sürecini analiz eder.
 • Türkiye’de Nüfusun Dağılışı

  • Coğrafya
  • 10. Sınıf
  • Beşerî Sistemler
  • Nüfusun Gelişimi, Dağılışı ve Nitelikleri
  • İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur.
 • Gelişim Alanları

  • Çocuklarda Sosyal Destek Hizmetleri (12. Sınıf)
  • 12. Sınıf
  • Gelişim Alanları
 • Coğrafya

  • Coğrafya
  • 9. Sınıf
  • Doğal Sistemler
  • Coğrafya ve Doğal Sistemler
  • Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar.