"duran özenç" için sonuçlar

Öğretmene Özel İçerikler
 • Cisimleri İtme ve Çekme

  Çevremizdeki varlıkları iterek ve çekerek hareket ettirebileceğimiz anlatılmaktadır. İtme ve çekmenin kuvvet olduğundan bahsedilmektedir.
  • Fen Bilimleri
  • 3. Sınıf
  • Kuvveti Tanıyalım
  • Cisimleri Hareket Ettirme ve Durdurma
  • İtme ve çekme kuvvetlerinin hareket eden ve duran cisimler üzerindeki etkilerini gözlemleyerek kuvveti tanımlar.
 • Cisimleri Durdurma ve Yavaşlatma

  Hareket eden bir cisme kuvvet uygulayarak cisimleri durdurabileceğimiz, yavaşalatabileceğimiz ya da hızlandırabileceğimiz anlatılmaktadır.
  • Fen Bilimleri
  • 3. Sınıf
  • Kuvveti Tanıyalım
  • Cisimleri Hareket Ettirme ve Durdurma
  • İtme ve çekme kuvvetlerinin hareket eden ve duran cisimler üzerindeki etkilerini gözlemleyerek kuvveti tanımlar.
 • İtme ve Çekme Kuvvetlerini Belirleyelim

  Bu etkileşimli alıştırmada, cisimleri harekete geçirmek için uygulanan kuvvetlerin itme mi çekme mi olduğunun belirlenmesi istenmektedir.
  • Fen Bilimleri
  • 3. Sınıf
  • Kuvveti Tanıyalım
  • Cisimleri Hareket Ettirme ve Durdurma
  • İtme ve çekme kuvvetlerinin hareket eden ve duran cisimler üzerindeki etkilerini gözlemleyerek kuvveti tanımlar.
 • Yanyana Duran İki Cismin Üzerlerindeki Kuvvet Çiftlerini Çizme

  ”Sürtünmenin ihmal edildiği yatay düzlemde durmakta olan farklı kütleli iki cisme yatay bir kuvvet uygulanıyor. Cisimlere etki eden kuvvetleri çizerek gösterin.” sorusu, ilgili konu anlatımıyla çözülmektedir.
  • Fizik
  • 9. Sınıf
  • Kuvvet ve Hareket
  • Newton’un Hareket Yasaları
  • Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar.
 • Özet - Cisimleri Hareket Ettirme ve Durdurma

  Cisimleri hareket ettirme ve durdurma konu özeti
  • Fen Bilimleri
  • 3. Sınıf
  • Kuvveti Tanıyalım
  • Cisimleri Hareket Ettirme ve Durdurma
  • İtme ve çekme kuvvetlerinin hareket eden ve duran cisimler üzerindeki etkilerini gözlemleyerek kuvveti tanımlar.
 • Ters - Düz Oyunu

  Bu oyunda ters duran nesnelerin düzeltilmesi istenir.
  • Ters - Düz
 • Dağınık Düzenli Oyunu

  Bu oyunda odanın içinde dağınık şekilde duran eşyalar uygun yerlere götürülür ve oda düzenlenir.
  • Düzenli - Dağınık
 • Sürtünmeyi Etkileyen Faktörler

  Bu konu anlatımında, sabit duran ve hareketli cisimler için sürtünme kuvvetleri arasındaki farklar açıklanmakta ve kinetik sürtünme ile statik sürtünme tanımlanmaktadır. Statik sürtünmeye etki eden değişkenler açıklanmaktadır. Ayrıca, statik ve kinetik sürtünme katsayıları anlatılmaktadır.
  • Fizik
  • 9. Sınıf
  • Kuvvet ve Hareket
  • Kuvvet
  • Sürtünme kuvvetini açıklar, statik ve kinetik sürtünme kuvvetlerini karşılaştırır ve sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri keşfeder.
 • 21. Yüzyıl Okulları

  "Çevre bir bakıma ikinci bir müfredattır. Her zaman orada duran ve arka planda duran sessiz bir müfredat gibi. Ve çok önemli olan uyarılmayı sağlayan bir müfredat. Duyularımızı uyarır. Bazı durumlarda, daha fazla oksijeni beynimize taşır ki bu da düşünmemize yardımcı olur. Ve diğer durumlarda, daha fazla güneş ışığının içeri girmesini sağlar. Çevrenin tüm bu unsurları, yenilikçi ve yaratıcı olmamızda bize yardımcı olması açısından son derece önemlidir." 21. yüzyıl öğrencilerine güvenli ve uyarıcı açısından zengin bir çevre sunan okullar yaratmanın önemini anlatan video. Alıntı Adresi: http://newlearninginstitute.org/21stcenturyeducation/
 • Çoklu Cisimlerden Oluşan Sistemlerde İvme Hesaplamaları

  “Sürtünmelerin ihmal edildiği x ve z cisimlerinin yatayda duran y kütlesinin sağ ve soluna bağlanarak aşağı sarkıtıldığı bir sistem x, y, z cisimleri serbest bırakılıyor. Cisimlerin ivmelerinin büyüklüğü kaç m/s[sup]2[/sup] olur? (g = 10 m/s[sup]2[/sup]) “sorusu, ilgili konu anlatımıyla çözülmektedir.
  • Fizik
  • 11. Sınıf
  • Kuvvet ve Hareket
  • Newton'ın Hareket Yasaları
  • Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar.
 • Doğrusal Su Dalgalarının Dalga Boyunu Hesaplama

  “Derinliği her yerde aynı olan dalga leğeninde sabit frekansta çalıştırılan kaynak doğrusal dalgalar üretmektedir.(Dalga leğeni şekille gösterilmektedir.) K hizasında duran bir gözlemci 12 s de karşısından 7 dalga tepesinin geçtiğini görüyor. Dalganın hareket hızı 36 cm/s olduğuna göre, dalga boyu kaç cm’dir?” sorusu, ilgili konu anlatımıyla birlikte çözülmektedir.
  • Fizik
  • 10. Sınıf
  • Dalgalar
  • Su Dalgası
  • Doğrusal ve dairesel su dalgalarının düzlem ve parabolik engelden yansımasını çizer ve açıklar.
 • Özet - Varlıkların Hareket Özellikleri

  -
  • Fen Bilimleri
  • 3. Sınıf
  • Kuvveti Tanıyalım
  • Varlıkların Hareket Özellikleri
  • Hareket eden varlıkları gözlemler ve hareket özelliklerini ifade eder.
 • Dijital Yerlilerin Öğretmeni Olmak

  Kadir Has Üniversitesi Yeni Medya bölümü tarafından, “Yeni Medya” kavramının çeşitli alanlardaki dönüştürücü etkilerinin ortaya çıkarılması amacıyla her yıl Nisan ayında düzenlenen Yeni Medya Konferansları’nın ikincisi, 16 Nisan 2013 Salı günü Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsünde gerçekleştirildi. Bu yılki teması "Yeni Medya ve Eğitim" olan konferansın MEB Adana Bilim Sanat Merkezi Müdürü sayın Mehmet Duran Öznaçar tarafından gerçekleştirilen "Dijital Yerlilerin Öğretmeni Olmak" konulu sunum videosudur.
 • Havuz Problemlerini Çözme - 4

  Birinci havuzun ikinci havuza su akıttığı bir düzenekte ikinci havuzun hacmi ilk havuzun hacminin iki katıdır. Birinci havuzun üstünde duran A musluğu bu havuzu tek başına 4 saatte, altında bulunan B boşaltma musluğu da tek başına 12 saatte boşaltabilmektedir, havuzlar boşken iki musluk da aynı anda açıldığında 2. havuzun kaç saatte dolduğunu bulma sorusuyla, iki musluk açıldıktan 8 saat sonra 2. havuzun dolu kısmının boş kısmına oranını bulma sorusu, ilgili konu anlatımıyla çözülmektedir.
 • Gelecek İçin Eğitim Programları ve Politikaları - Panel

  TED ve SEBİT işbirliği ile 30 Nisan - 01 Mayıs 2011 tarihlerinde TED Ankara İncek Kampüsü'nde gerçekleştirilen Uluslararası Eğitim Forumu II : Eğitimde İnovasyon konulu forumda gerçekleştirilen panelin videosu. Panelin konusu: "Ekonomik olarak rekabetçi, toplumsal olarak duyarlı bir gelecek için hangi beceriler ve değerlerin kazandırılması önemlidir? Beceriler ve değerlerin etkili ve beyin temelli bir anlayışla kazandırılması süreci ile teknolojinin entegre edilmesi nasıl sağlanabilir?" Moderatörlüğünü Prof. Dr. Umran İnan'ın gerçekleştirdiği panelin konuşmacıları Prof. Dr. Sugata Mitra, Ali Türker, Şirin Elçi ve Mehmet Duran Öznaçar'dır.