"eba" için sonuçlar

Öğretmene Özel İçerikler
 • EBA

  EBA
  • Bilişim Teknolojileri ve Yazılım
  • 5. Sınıf
  • İletişim, Araştırma ve İşbirliği
  • Araştırma
  • EBA kullanılarak yapılabilecekleri açıklar.
 • Eğitim Bilişim Ağı (EBA )

  • Bilişim Teknolojileri ve Yazılım
  • 5. Sınıf
  • İletişim, Araştırma ve İşbirliği
  • Araştırma
  • EBA kullanılarak yapılabilecekleri açıklar.
 • EBA DERS

  EBA DERS
 • 2. EBA

  ....
 • EBA Portfolyo

  EBA Portfolyo
 • EBA Portfolyo

  23 EBA Portfolyo
 • EBA Portfolyo

  EBA Portfolyo
 • EBA Portfolyo

  EBA Portfolyo
 • EBA KAMP - Türev

  • Fen Lisesi Matematik
  • 12. Sınıf
  • Türev
  • Türevin Uygulamaları
  • Bir fonksiyonun dönüm noktasını türev yardımıyla belirler.
 • EBA KAMP - Limit

  • Matematik
  • 12. Sınıf
  • Türev
  • Limit ve Süreklilik
  • Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar.
 • EBA KAMP - Olasılık

  • Matematik
  • 10. Sınıf
  • Sayma ve Olasılık
  • Basit Olayların Olasılıkları
  • Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar.
 • EBA KAMP - İntegral

  • Matematik
  • 12. Sınıf
  • İntegral
  • Belirli İntegral ve Uygulamaları
  • Belirli integralin özelliklerini kullanarak işlemler yapar.
 • EBA KAMP - Türev

  • Matematik
  • 12. Sınıf
  • Türev
  • Türevin Uygulamaları
  • Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıkları türev yardımıyla belirler.
 • EBA KAMP - Kombinasyon

  • Matematik
  • 10. Sınıf
  • Sayma ve Olasılık
  • Sıralama ve Seçme
  • n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar.
 • EBA KAMP - Kombinasyon

  • Matematik
  • 10. Sınıf
  • Sayma ve Olasılık
  • Sıralama ve Seçme
  • n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar.
 • EBA KAMP - İntegral

  • Fen Lisesi Matematik
  • 12. Sınıf
  • İntegral
  • Belirsiz İntegral
  • Belirsiz integral alma yöntemlerini kullanarak integral alır.
 • Yeni EBA'nın Özellikleri

  Yeni EBA'nın Özellikleri
 • 23-EBA Portfolyo

  EBA Portfolyo
 • EBA KAMP - Logaritmik Denklemler

  • Matematik
  • 12. Sınıf
  • Üstel ve Logaritmik Fonksiyonlar
  • Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler
  • Üstel, logaritmik denklemlerin ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur.
 • EBA KAMP - İntegral 4

  • Fen Lisesi Matematik
  • 12. Sınıf
  • İntegral
  • Belirsiz İntegral
  • Belirsiz integral alma yöntemlerini kullanarak integral alır.
 • EBA KAMP - Dairesel Permütasyon

  • Fen Lisesi Matematik
  • 10. Sınıf
  • Sayma ve Olasılık
  • Sıralama ve Seçme
  • Dönel (dairesel) permütasyonu örneklerle açıklar.
 • EBA KAMP - Belirsiz İntegral

  • Fen Lisesi Matematik
  • 12. Sınıf
  • İntegral
  • Belirsiz İntegral
  • Belirsiz integral alma yöntemlerini kullanarak integral alır.
 • EBA KAMP - Permütasyon - 1

  • Matematik
  • 10. Sınıf
  • Sayma ve Olasılık
  • Sıralama ve Seçme
  • Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer.
 • EBA KAMP - İntegral 2

  • Fen Lisesi Matematik
  • 12. Sınıf
  • İntegral
  • Belirsiz İntegral
  • Belirsiz integral alma yöntemlerini kullanarak integral alır.
 • EBA KAMP - Belirsiz İntegral

  • Fen Lisesi Matematik
  • 12. Sınıf
  • İntegral
  • Belirsiz İntegral
  • Belirsiz integral alma yöntemlerini kullanarak integral alır.
 • EBA KAMP -Logaritmik Eşitsizlikler

  • Matematik
  • 12. Sınıf
  • Üstel ve Logaritmik Fonksiyonlar
  • Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler
  • Üstel, logaritmik denklemlerin ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur.
 • EBA KAMP - Söz Sanatları

  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 9. Sınıf
  • Ünite 3: Şiir
  • Okuma
  • Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler.
 • EBA KAMP - Limitte Belirsizlik

  • Fen Lisesi Matematik
  • 12. Sınıf
  • Türev
  • Limit ve Süreklilik
  • Belirsizlik durumlarını inceleyerek bu durumdaki fonksiyonların limitini hesaplar.
 • EBA KAMP - Şiir Bilgisi

  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 9. Sınıf
  • Ünite 3: Şiir
  • Okuma
  • Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder.
 • EBA KAMP - Parabol Çizimi

  • Matematik
  • 11. Sınıf
  • Fonksiyonlarda Uygulamalar
  • İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri
  • İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar.
 • EBA KAMP - Trigonometri 1

  • Matematik
  • 11. Sınıf
  • Trigonometri
  • Yönlü Açılar
  • Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir.
 • EBA KAMP - Belirsiz İntegral

  • Fen Lisesi Matematik
  • 12. Sınıf
  • İntegral
  • Belirsiz İntegral
  • Belirsiz integral alma yöntemlerini kullanarak integral alır.
 • EBA KAMP - Charles Yasası

  • Kimya
  • 11. Sınıf
  • Gazlar
  • Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları
  • Gaz yasalarını açıklar.
 • EBA KAMP - Türev Uygulamaları

  • Fen Lisesi Matematik
  • 12. Sınıf
  • Türev
  • Türevin Uygulamaları
  • Türev yardımıyla fonksiyonların grafiklerini çizer.
 • EBA KAMP - Şiir Bilgisi

  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 9. Sınıf
  • Ünite 3: Şiir
  • Okuma
  • Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder.
 • EBA KAMP - Belirsiz İntegral

  • Matematik
  • 12. Sınıf
  • İntegral
  • Belirsiz İntegral
  • Bir fonksiyonun belirsiz integralini açıklayarak integral alma kurallarını oluşturur.
 • EBA KAMP - Dalgalar 2

  • Fizik
  • 10. Sınıf
  • Dalgalar
  • Dalgalar
  • Dalgaları taşıdığı enerjiye ve titreşim doğrultusuna göre sınıflandırır.
 • EBA KAMP - Anlatım Bozukluğu

  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 11. Sınıf
  • Ünite 6: Roman
  • Dil Bilgisi
  • Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar.
 • EBA KAMP - Manyetik Akı

  • Fizik
  • 11. Sınıf
  • Elektrik ve Manyetizma
  • Manyetizma ve Elektromanyetik İndükleme
  • Manyetik akı kavramını açıklar.
 • EBA KAMP - İndüksiyon Akımı

  • Fizik
  • 11. Sınıf
  • Elektrik ve Manyetizma
  • Manyetizma ve Elektromanyetik İndükleme
  • Manyetik akı kavramını açıklar.