"edebiyat" için sonuçlar

Öğretmene Özel İçerikler
 • Edebiyat Tarihi, Edebiyat Tarihinin Kapsamı

  Bu videoda edebiyat tarihi ve edebiyatımızın dönem ölçütleri açıklanmaktadır.
  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 9. Sınıf
  • Türk Edebiyatına Giriş
  • Türk Dili ve Edebiyatına Giriş
  • Türk edebiyatını dönemlere ayırır.
 • Dil ve Edebiyat

  Bu konu anlatımında, Anadolu Selçuklu Devleti Döneminde kullanılan dile ilişkin bilgiler verilmekte ve beylikler Döneminde Karamanoğlu Mehmet Bey’in Türkçe kullanımına ilişkin fikirleri anlatılmaktadır.
  • Tarih
  • 9. sınıf
  • Türkiye Tarihi (11 - 13. Yüzyıl)
  • Türkiye Selçuklu Devleti’nde Kültür ve Uygarlık
  • Dinî, Kültürel ve Sanatsal Yapı
  • Türkiye Selçuklularının siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel faaliyetlerini; Anadolu’nun Türk yurdu olması açısından değerlendirir.
 • Edebiyat ve Gerçeklik

  Bu videoda dilin, kültür alanının oluşumundaki rolü ve değeri örnekler üzerinden açılanmaktadır.
  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 9. Sınıf
  • Ünite 1: Giriş
  • Okuma
  • TDE 9 Giriş
 • Sözlü Edebiyat Ürünleri

  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 10. Sınıf
  • Ünite 5: Roman
  • Okuma
  • Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler.
 • Milli Edebiyat Dönemi

  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 11. Sınıf
  • Ünite 6: Roman
  • Okuma
  • Metinde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir.
 • 2011 LYS3 - Edebiyat Akımları

  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 9. Sınıf
  • Ünite 5: Roman
  • Okuma
  • Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.
 • Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir

  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 10. Sınıf
  • Ünite 3: Şiir
  • Okuma
  • Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder.
 • 2016 LYS - Edebiyat Bilgisi

  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 12. Sınıf
  • Ünite 4: Roman
  • Okuma
  • Metnin dil, üslup ve anlatım/sunum özelliklerini belirler.
 • 2013 LYS - Edebiyat Bilgileri

  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 12. Sınıf
  • Ünite 3: Şiir
  • Okuma
  • Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.
 • 2013 LYS - Edebiyat Bilgisi

  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 12. Sınıf
  • Ünite 3: Şiir
  • Okuma
  • Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.
 • Millî Edebiyat Anlayışının Sürdürülmesi

  Bu videolu konu anlatımında, Millî Edebiyat anlayışının Cumhuriyet Dönemi’nde sürdürüldüğü anlatılmaktadır.
  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 12. Sınıf
  • Ünite 3: Şiir
  • Okuma
  • Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir.
 • Türk Dili ve Edebiyatı 12

  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 12. Sınıf
  • Ünite 5: Tiyatro
  • Dil Bilgisi
 • Arapça 8 - 2. Ünite

  • Arapça
  • 8. Sınıf
  • Kültür ve Sanat
  • Edebiyat, Kitap Fuarında, El Sanatları
 • Sanat ve Edebiyat Eserlerimizde Kurtuluş Savaşımız

  Sanat ve Edebiyat Eserlerimizde Kurtuluş Savaşımız-öğrenci kopyası
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 8. Sınıf
  • 3. Ünite: Millî Bir Destan: Ya İstiklal Ya Ölüm
  • Sanat ve Edebiyat Eserlerinde Millî Mücadele
 • Sanat ve Edebiyat Eserlerimizde Kurtuluş Savaşımız

  8. Sınıf-Sanat ve Edebiyat Eserlerimizde Kurtuluş Savaşımız-Öğrenci
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 8. Sınıf
  • 3. Ünite: Millî Bir Destan: Ya İstiklal Ya Ölüm
  • Sanat ve Edebiyat Eserlerinde Millî Mücadele
 • Sanat ve Edebiyat Eserlerimizde Kurtuluş Savaşımız

  8. Sınıf-Sanat ve Edebiyat Eserlerimizde Kurtuluş Savaşımız-Öğretmen
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 8. Sınıf
  • 3. Ünite: Millî Bir Destan: Ya İstiklal Ya Ölüm
  • Sanat ve Edebiyat Eserlerinde Millî Mücadele
 • Güzel Sanatlar, Edebiyat ve İnsan

  • Kütüphane
  • Kültür ve Sanat
  • Edebiyat
  • Edebiyat Bilgisi
 • Uygarlık Tarihi İçinde Edebiyat Tarihi

  • Kütüphane
  • Kültür ve Sanat
  • Edebiyat
  • Edebiyat Bilgisi
 • 2010 LYS - Toplumcu Gerçekçi Edebiyat

  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 12. Sınıf
  • Ünite 4: Roman
  • Okuma
  • Yazar ile metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir.
 • 2013 LYS3 - Milli Edebiyat Dönemi

  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 11. Sınıf
  • Ünite 6: Roman
  • Okuma
  • Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler.
 • 2017 LYS - Millî Edebiyat Dönemi

  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 11. Sınıf
  • Ünite 6: Roman
  • Okuma
  • Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.
 • 2010 LYS - Millî Edebiyat Dönemi

  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 11. Sınıf
  • Ünite 3: Şiir
  • Okuma
  • Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir.
 • 2017 LYS - Milli Edebiyat Dönemi

  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 11. Sınıf
  • Ünite 9: Mülakat ve Röportaj
  • Okuma
  • Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder.
 • 2016 LYS3 - Millî Edebiyat Dönemi

  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 11. Sınıf
  • Ünite 6: Roman
  • Okuma
  • Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.
 • 2010 LYS - Milli Edebiyat Sanatçıları

  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 11. Sınıf
  • Ünite 3: Şiir
  • Okuma
  • Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir.
 • Türk Dili ve Edebiyatı 12

  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 12. Sınıf
  • Ünite 5: Tiyatro
  • Dil Bilgisi
 • 2010 LYS3 - Şair Toplulukları ve Düşünce Akımları

  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 12. Sınıf
  • Ünite 3: Şiir
  • Okuma
  • Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir.
 • Ad Tamlamaları (İsim Tamlamaları)

  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 10. Sınıf
  • Ünite 3: Şiir
  • Dil Bilgisi
  • Metinde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir.
 • 2011 LYS - Ekler

  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 10. Sınıf
  • Ünite 3: Şiir
  • Dil Bilgisi
  • Metinde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir.
 • 2013 LYS - Edebî Akımlar

  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 11. Sınıf
  • Ünite 6: Roman
  • Okuma
  • Metinde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir.
 • İsimlerin, Kelime Gruplarının Oluşumundaki İşlevleri

  Bu konu anlatımında, isimlerin, kelime gruplarının oluşumundaki işlevleri açıklanmakta, belirtili, belirtisiz, takısız ve zincirleme isim tamlamaları örneklerle açıklanmaktadır.
  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 10. Sınıf
  • Ünite 3: Şiir
  • Dil Bilgisi
  • Metinde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir.
 • 2014 LYS 3 - Cumhuriyet Dönemi Şiir Akımları

  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 12. Sınıf
  • Ünite 3: Şiir
  • Okuma
  • Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir.
 • 2015 LYS - Dİvan Edebiyatı Şiiri

  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 10. Sınıf
  • Ünite 3: Şiir
  • Okuma
  • Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir.
 • 2012 LYS 3 - Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı

  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 12. Sınıf
  • Ünite 3: Şiir
  • Okuma
  • Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir.
 • 2011 LYS 3 - Cumhuriyet Dönemi Türk Şiiri

  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 11. Sınıf
  • Ünite 3: Şiir
  • Okuma
  • Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir.
 • Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şiir

  Bu videolu konu anlatımında, Garip dışında yeniliği sürdüren sanatçılar Fazıl Hüsnü Dağlarca, Behçet Necatigil ve Cahit Külebi bazı özellikleri ve eserleri ile birlikte anlatılmaktadır.
  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 12. Sınıf
  • Ünite 3: Şiir
  • Okuma
  • Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir.
 • Ece Ayhan, Ülkü Tamer, Özdemir İnce

  Bu videolu konu anlatımında, İkinci Yeni hareketi sanatçılarından Ece Ayhan, Ülkü Tamer, Özdemir İnce bazı özellikleri ve eserleri ile birlikte anlatılmaktadır.
  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 12. Sınıf
  • Ünite 3: Şiir
  • Okuma
  • Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir.
 • İkinci Yeni Sonrası Toplumcu Şiir

  Bu videolu konu anlatımında, İkinci Yeni Sonrası toplumcu şiirin özellikleri anlatılmaktadır.
  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 12. Sınıf
  • Ünite 3: Şiir
  • Okuma
  • Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir.
 • İkinci Yeni Şiiri

  Bu videolu konu anlatımında, İkinci Yeni hareketinin özellikleri anlatılmaktadır.
  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 12. Sınıf
  • Ünite 3: Şiir
  • Okuma
  • Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir.