"ekonomi" için sonuçlar

Öğretmene Özel İçerikler
 • Ekonomi

  • Ekonomi
  • Çoklu Sınıf
  • Piyasa Mekanizması: Talep, Arz ve Fiyat Oluşumu
 • Ekonomi

  • Ekonomi
  • Çoklu Sınıf
  • Piyasa Mekanizması: Talep, Arz ve Fiyat Oluşumu
 • Ekonomi

  • Ekonomi
  • Çoklu Sınıf
  • Piyasa Mekanizması: Talep, Arz ve Fiyat Oluşumu
 • Ekonominin Bileşenleri

  Bu videolu konu anlatımında, ekonominin bileşenlerinden üretim, bölüşüm ve tüketim açıklanmaktadır.
 • Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi - 4. Ünite

  • Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi
  • Çoklu Sınıf
  • Türklerde Ekonomi
  • Türklerde Ekonomi
 • İnsan ve Ekonomi

  Sınıf Etkinliği
 • Ekonomi ve Yaşamım

  Ekonomi ve Yaşamım-öğretmen kopyası
 • Ekonomi ve Yaşamım

  Ekonomi ve Yaşamım-öğrenci kopyası
  • Sosyal Bilgiler
  • 5. Sınıf
  • Üretim, Dağıtım ve Tüketim
  • Ekonomi ve Sosyal Hayat
 • Türkiye'nin Ekonomi Politikaları

  • Coğrafya
  • 11. Sınıf
  • Mekânsal Bir Sentez: Türkiye
  • Türkiye'yi Tanıyalım
  • Türkiye’de uygulanan ekonomi politikalarını değişim ve süreklilik açısından değerlendirir.
 • Ülkemizin Ekonomisi Gelişiyor

  Bu konu anlatımında, Cumhuriyet'in ilk yıllarında ülkemizde ekonomi alanında yaşanan gelişmeler ve İkinci Dünya Savaşının ülkemiz ekonomisine etkileri hakkında ayrıntılı bilgiler edinebilirsiniz.
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 8. Sınıf
  • Atatürk’ten Sonraki Türkiye: İkinci Dünya Savaşı ve Sonrası
  • Gelişen Türkiye
  • İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Türkiye’de meydana gelen toplumsal, kültürel ve ekonomik gelişmeleri fark eder.
 • Ekonominin Temel Kavramları

  Bu videolu konu anlatımında, ekonomi kurumunun temel kavramlarından piyasa, mal, hizmet, talep (istem), arz (sunum), enflasyon, deflasyon, devalüasyon, revalüasyon, gayrisafi millî hasıla, millî gelir, kişi başına düşen millî gelir, refah düzeyi ve resesyon (durgunluk) tanımlanmaktadır.
 • DİN VE EKONOMİ

  DİN VE EKONOMİ KONUSU SLAYT İLE ANLATILMIŞTIR.
  • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
  • 10. Sınıf
  • Din ve Hayat
  • İslam dininin ekonomik hayatla ilgili ilkelerini yorumlar.
 • Ekonomide Yeni Dönem

  Bu konu anlatımında, Türkiye'de 1939 - 1945 yılları arasında yaşanan ekonomik sıkıntılar ve bu dönemde ekonomi alanında gündeme gelen yeni uygulamalar hakkındaki bilgileri bulabilirsiniz.
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 8. Sınıf
  • Atatürk’ten Sonraki Türkiye: İkinci Dünya Savaşı ve Sonrası
  • Gelişen Türkiye
  • İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Türkiye’de meydana gelen toplumsal, kültürel ve ekonomik gelişmeleri fark eder.
 • Doğal Kaynaklar

  Bu videolu konu anlatımında, doğal kaynaklar ve bunların kullanımı ile ilgili bilgiler verilmektedir.
  • Coğrafya
  • 11. Sınıf
  • Beşerî Sistemler
  • Ekonomik Faaliyet Türleri
  • Doğal kaynakları sınıflandırarak doğal kaynak- ekonomi ilişkisini açıklar.
 • Bakterilerin Yararları

  Bu konu anlatımında, bakterilerin, organizma ve ekosistemlerin sağlığını korumakta oynadığı rol anlatılmaktadır. Ayrıca bakterilerin yiyecek ve içecek endüstrisi, biyoteknoloji ve arıtma sistemlerindeki kullanılma alanlarından bahsedilmektedir.
  • Biyoloji
  • 9. sınıf
  • Canlılar Dünyası
  • Canlı Âlemleri ve Özellikleri
  • Bitkiler
  • Canlı âlemlerinin biyolojik süreçlere ve ekonomiye katkılarını irdeler.
 • Protistlerin Yararları

  Bu konu anlatımında, protistlerin, organizmalar ve ekosistemlerin sağlığını korumaktaki rolü anlatılmaktadır. Ayrıca, protistlerin gıda endüstrisinde kullanılma alanları ve ekosistemdeki otçul hayvanlar için oynadığı önemli rol açıklanmaktadır.
  • Biyoloji
  • 9. sınıf
  • Canlılar Dünyası
  • Canlı Âlemleri ve Özellikleri
  • Bitkiler
  • Canlı âlemlerinin biyolojik süreçlere ve ekonomiye katkılarını irdeler.
 • Ekonomik Alandaki Gelişmeler

  8.Sınıf-Ekonomik Alandaki Gelişmeler-KTT_2019
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 8. Sınıf
  • 4. Ünite: Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye
  • Ekonomi Alanındaki Gelişmeler
 • Ekonomik Alandaki Gelişmeler

  8.Sınıf- Ekonomik Alandaki Gelişmeler-KTS_2019
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 8. Sınıf
  • 4. Ünite: Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye
  • Ekonomi Alanındaki Gelişmeler
 • Ekonomi ve Sosyal Hayat

  • Sosyal Bilgiler
  • 5. Sınıf
  • Üretim, Dağıtım ve Tüketim
  • Ekonomi ve Sosyal Hayat
 • Osmanlı Ticari Hayatı

  Bu konu anlatımında, Osmanlı Devleti’nde ticaret hayatında dokumacılık, dericilik, bakırcılık ve silah yapımının gelişmiş olduğu anlatılmaktadır.
  • Tarih
  • 10. Sınıf
  • Osmanlı Devleti: Kültür ve Uygarlık
  • Osmanlı Devleti: Kültür ve Uygarlık
  • Osmanlı ekonomisinin gelişimini değerlendirir.
 • Ticaret Yolları

  Bu konu anlatımında, Osmanlı Devleti’ndeki ticaret hayatı anlatılmaktadır. Ticaretin gelişme nedenleri, üretilen ve satın alınan mallara değinilmektedir.
  • Tarih
  • 10. Sınıf
  • Osmanlı Devleti: Kültür ve Uygarlık
  • Osmanlı Devleti: Kültür ve Uygarlık
  • Osmanlı ekonomisinin gelişimini değerlendirir.
 • Ekonomi ve Sosyal Hayat

  KTS - Ekonomi ve Sosyal Hayat _ 2019
  • Sosyal Bilgiler
  • 5. Sınıf
  • Üretim, Dağıtım ve Tüketim
  • Ekonomi ve Sosyal Hayat
 • Alıştırmalar - Ekonomi ve Sosyal Hayat

  QA - Ekonomi ve Sosyal Hayat _ 2019
  • Sosyal Bilgiler
  • 5. Sınıf
  • Üretim, Dağıtım ve Tüketim
  • Ekonomi ve Sosyal Hayat
 • Öğretmene Özel Alıştırma - Ekonomi ve Sosyal Hayat

  QT - Ekonomi ve Sosyal Hayat _ 2019
  • Sosyal Bilgiler
  • 5. Sınıf
  • Üretim, Dağıtım ve Tüketim
  • Ekonomi ve Sosyal Hayat
 • Ekonomi ve Sosyal Hayat

  KTT - Ekonomi ve Sosyal Hayat _ 2019
  • Sosyal Bilgiler
  • 5. Sınıf
  • Üretim, Dağıtım ve Tüketim
  • Ekonomi ve Sosyal Hayat
 • Öğretmene Özel Alıştırma - Ekonomiye Yön Veren Kuruluşlar

  Öğretmene Özel Alıştırma - Ekonomiye Yön Veren Kuruluşlar _2019
  • Sosyal Bilgiler
  • 7. Sınıf
  • Küresel Bağlantılar
  • Ekonomiye Yön Veren Kuruluşlar
 • Ekonomiye Yön Veren Kuruluşlar

  Ekonomiye Yön Veren Kuruluşlar KTS _2019
  • Sosyal Bilgiler
  • 7. Sınıf
  • Küresel Bağlantılar
  • Ekonomiye Yön Veren Kuruluşlar
 • Alıştırmalar - Ekonomiye Yön Veren Kuruluşlar

  Alıştırmalar - Ekonomiye Yön Veren Kuruluşlar_2019
  • Sosyal Bilgiler
  • 7. Sınıf
  • Küresel Bağlantılar
  • Ekonomiye Yön Veren Kuruluşlar
 • Ekonomiye Yön Veren Kuruluşlar

  Ekonomiye Yön Veren Kuruluşlar KTT_2019
  • Sosyal Bilgiler
  • 7. Sınıf
  • Küresel Bağlantılar
  • Ekonomiye Yön Veren Kuruluşlar
 • Alıştırmalar - Yaşadığım Yerin Ülke Ekonomisine Katkısı

  QA - Yaşadığım Yerin Ülke Ekonomisine Katkısı
  • Sosyal Bilgiler
  • 5. Sınıf
  • Küresel Bağlantılar
  • Yaşadığım Yerin Ülke Ekonomisine Katkısı
 • Yaşadığım Yerin Ülke Ekonomisine Katkısı

  Yaşadığım Yerin Ülke Ekonomisine Katkısı - KTS
  • Sosyal Bilgiler
  • 5. Sınıf
  • Küresel Bağlantılar
  • Yaşadığım Yerin Ülke Ekonomisine Katkısı
 • Yaşadığım Yerin Ülke Ekonomisine Katkısı

  Yaşadığım Yerin Ülke Ekonomisine Katkısı - KTT
  • Sosyal Bilgiler
  • 5. Sınıf
  • Küresel Bağlantılar
  • Yaşadığım Yerin Ülke Ekonomisine Katkısı
 • Öğretmene Özel Alıştırma - Yaşadığım Yerin Ülke Ekonomisine Katkısı

  Yaşadığım Yerin Ülke Ekonomisine Katkısı - QT-2019
  • Sosyal Bilgiler
  • 5. Sınıf
  • Küresel Bağlantılar
  • Yaşadığım Yerin Ülke Ekonomisine Katkısı
 • Türkiye’nin Ekonomisini Etkileyen Faktörler – II

  Bu videolu konu anlatımında, Türkiye ekonomisi ve bu ekonomi üzerinde etkili olan faktörler ile ilgili bilgiler verilmektedir
  • Coğrafya
  • 11. Sınıf
  • Mekânsal Bir Sentez: Türkiye
  • Türkiye'yi Tanıyalım
  • Türkiye ekonomisinin sektörel dağılımını ve bunları etkileyen şartları analiz eder.
 • Türkiye’nin Ekonomisini Etkileyen Faktörler – I

  Bu videolu konu anlatımında, Türkiye ekonomisi ve bu ekonomi üzerinde etkili olan faktörler ile ilgili bilgiler verilmektedir
  • Coğrafya
  • 11. Sınıf
  • Mekânsal Bir Sentez: Türkiye
  • Türkiye'yi Tanıyalım
  • Türkiye ekonomisinin sektörel dağılımını ve bunları etkileyen şartları analiz eder.
 • Radyoaktif Atıkların Temizlenmesinde Bakterilerin Kullanımı

  Bakterilerin, atık maddelerin temizlenmesinde kullanılması özetlenmektedir.
  • Biyoloji
  • 9. sınıf
  • Canlılar Dünyası
  • Canlı Âlemleri ve Özellikleri
  • Bitkiler
  • Canlı âlemlerinin biyolojik süreçlere ve ekonomiye katkılarını irdeler.
 • Protistlerin Sınıflandırılması

  Bu konu anlatımında, protista âleminin sınıflandırılması ve protistlerin genel özellikleri özetlenmektedir.
  • Biyoloji
  • 9. sınıf
  • Canlılar Dünyası
  • Canlı Âlemleri ve Özellikleri
  • Bitkiler
  • Canlı âlemlerinin biyolojik süreçlere ve ekonomiye katkılarını irdeler.
 • Bakterilerin Zararları

  Bu konu anlatımında, bakterilerin zararları ve bazı bakteriyel hastalıklar hakkında bilgi verilmektedir. Ayrıca bakterilerin vücuda zarar verme mekanizmaları ve zararlı bakterilerden nasıl korunulabileceği de açıklanmaktadır.
  • Biyoloji
  • 11. Sınıf
  • İnsan Fizyolojisi
  • Dolaşım Sistemleri
  • Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmalarını açıklar.