"ekosistemlerde işleyiş" için sonuçlar

Öğretmene Özel İçerikler
 • Ekosistemlerin İşleyişi

  • Coğrafya
  • 10. Sınıf
  • Çevre ve Toplum
  • Doğal Afetler
  • Dünyanın farklı bölgelerinde doğal afetlere yönelik geliştirilen yöntemleri afet yönetimi açısından analiz eder.
 • Su Ekosistemlerinin İşleyişi

  Bu videolu konu anlatımında, ekosistemlerden su ekosistemi ve bu ekosistemin işleyişi ile ilgili bilgiler verilmektedir.
  • Coğrafya
  • 11. Sınıf
  • Doğal Sistemler
  • Ekosistem ve Madde Döngüsü
  • Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini analiz eder.
 • Su Döngüsü

  • Coğrafya
  • 11. Sınıf
  • Doğal Sistemler
  • Ekosistem ve Madde Döngüsü
  • Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar.
 • Kas Kasılmasının Kimyasal İşleyişi

  Bu videolu konu anlatımında; kas kasılmasının kimyasal işleyişi anlatılmaktadır.
  • Biyoloji
  • 11. Sınıf
  • İnsan Fizyolojisi
  • Destek ve Hareket Sistemi
  • Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
 • Madde Döngüleri - II

  Bu videolu konu anlatımında, madde döngülerinin neler olduğu ile ilgili bilgiler verilmektedir.
  • Coğrafya
  • 10. Sınıf
  • Çevre ve Toplum
  • Doğal Afetler
  • Dünyanın farklı bölgelerinde doğal afetlere yönelik geliştirilen yöntemleri afet yönetimi açısından analiz eder.
 • Ekosistemler

  Ekosistemler-öğrenci kopyası
  • Fen Bilimleri
  • 7. sınıf
  • İnsan ve Çevre
  • Ekosistemler
 • Ekosistemler

  Ekosistemler_Öğrenci AKT
  • Fen Bilimleri
  • 7. Sınıf
  • İnsan ve Çevre İlişkileri
  • Ekosistemler
 • Ekosistemler

  Ekosistemler-öğretmen kopyası
  • Fen Bilimleri
  • 7. sınıf
  • İnsan ve Çevre
  • Ekosistemler
 • ekosistemler

  7.sınıf insan ve çevre ünitesi ekosistemler konusuna yönelik sunum.
  • Fen Bilimleri
  • 7. Sınıf
  • İnsan ve Çevre İlişkileri
  • Ekosistemler
  • Ekosistem, tür, habitat ve popülasyon kavramlarını tanımlar ve örnekler verir.
 • Alıştırmalar - Ekosistemler

  Bu alıştırmada tür, popülasyon, ekosistem, besin zinciri ve besin ağı kavramları ile ilgili sorular yer almaktadır. Bu soruları cevaplayarak ekosistemler konusundaki bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz.
 • Karbon Döngüsü

  Bu konu anlatımında, doğadaki karbon döngüsü; üretici, tüketici ve ayrıştırıcıların rolleri ayrıntılarıyla belirtilerek açıklanmaktadır.
  • Biyoloji
  • 10. Sınıf
  • Dünyamız
  • Ekosistem Ekolojisi
  • Madde döngülerinin işleyişini kavrar, hayatın sürdürülebilirliği için önemini irdeler.
 • Madde Döngüleri

  Bu konu anlatımında, madde döngüsü kavramı tanımlanarak, doğadaki madde döngülerinden su, karbon ve azot döngüsü hakkında bilgiler verilmektedir.
  • Biyoloji
  • 10. Sınıf
  • Dünyamız
  • Ekosistem Ekolojisi
  • Madde döngülerinin işleyişini kavrar, hayatın sürdürülebilirliği için önemini irdeler.
 • Karbon Döngüsünü Açıklama-2

  “Karbon, canlıların sahip olduğu organik besin maddelerinin yapısında bulunan bir elementtir. Biyosferde gerçekleşen karbon döngüsü ile; hücresel solunum, protein sentezi, fotosentez olaylarından hangileri sayesinde karbon atomlarının organik moleküllerden ayrılması ve inorganik hâlde doğaya verilmesi sağlanabilir?” sorusu, ilgili konu anlatımıyla birlikte çözülmektedir.
  • Biyoloji
  • 10. Sınıf
  • Dünyamız
  • Ekosistem Ekolojisi
  • Madde döngülerinin işleyişini kavrar, hayatın sürdürülebilirliği için önemini irdeler.
 • Karbon Döngüsünü Açıklama-3

  “Doğadaki karbon döngüsünde karbon dioksitin dış ortamdan canlılar tarafından alınıp tekrar doğaya verilmesi sırasında gözlenebilen; bitkilerin fotosentez ile ürettikleri organik besin maddelerinin yıkımı ile oluşan karbon dioksitin atmosfere verilmesi, saprofitlerin otçul hayvan atıklarını ayrıştırması sonucunda oluşan karbon dioksitin atmosfere verilmesi, ikinci dereceden tüketicilerin atıklarının saprofitler tarafından ayrıştırılması sonucunda oluşan karbon dioksitin atmosfere verilmesi; süreçlerinin en uzun olandan en kısa olana doğru sıralaması nasıl olmalıdır?” sorusu, ilgili konu anlatımıyla birlikte çözülmektedir.
  • Biyoloji
  • 10. Sınıf
  • Dünyamız
  • Ekosistem Ekolojisi
  • Madde döngülerinin işleyişini kavrar, hayatın sürdürülebilirliği için önemini irdeler.
 • Azot Döngüsünü Açıklama

  Azot döngüsüne ait bir şema gösterilerek “Yukarıda verilen azot döngüsüne ait şemadaki numaralandırılmış olaylardan hangilerini ototrof canlılar gerçekleştirir?” sorusu, ilgili konu anlatımıyla birlikte çözülmektedir.
  • Biyoloji
  • 10. Sınıf
  • Dünyamız
  • Ekosistem Ekolojisi
  • Madde döngülerinin işleyişini kavrar, hayatın sürdürülebilirliği için önemini irdeler.
 • Nitrifikasyon Olayını Açıklama-1

  ”Laboratuvar ortamında hazırlanan bir deney düzeneğine saprofit ve nitrifikasyon bakterileri ile yeterince organik madde ilave ediliyor. Uzunca bir süre sonra deney ortamındaki organik atık, amonyak ve nitrat miktarındaki değişim bir grafikle gösteriliyor. Buna göre x, y ve z maddeleri organik atık, amonyak ve nitrat moleküllerinden hangilerini ifade etmektedir?” sorusu, ilgili konu anlatımı ile birlikte çözülmektedir.
  • Biyoloji
  • 10. Sınıf
  • Dünyamız
  • Ekosistem Ekolojisi
  • Madde döngülerinin işleyişini kavrar, hayatın sürdürülebilirliği için önemini irdeler.
 • Nitrifikasyon Olayını Açıklama-2

  ”İki farklı tür bakterinin inorganik maddelerden organik madde üretimi denklemlerle özetlenmiştir. x ve y bakterileri ile ilgili olarak; x ve y bakterileri nitrifikasyon olayında görev alırlar, x bakterisi topraktaki nitrit miktarını artırırken y bakterisi azaltır, x ve y bakterisi kemosentez yapar, ifadelerinden hangileri doğrudur? sorusu, ilgili konu anlatımı ile birlikte çözülmektedir.
  • Biyoloji
  • 10. Sınıf
  • Dünyamız
  • Ekosistem Ekolojisi
  • Madde döngülerinin işleyişini kavrar, hayatın sürdürülebilirliği için önemini irdeler.
 • Azot Döngüsü

  Bu konu anlatımında, doğadaki azot döngüsü; azot bağlama, amonifikasyon, nitrifikasyon ve denitrifikasyon olayları tanımlanarak açıklanmaktadır. Azot döngüsünde tüketici ve ayrıştırıcıların rolü de belirtilmektedir.
  • Biyoloji
  • 10. Sınıf
  • Dünyamız
  • Ekosistem Ekolojisi
  • Madde döngülerinin işleyişini kavrar, hayatın sürdürülebilirliği için önemini irdeler.
 • Karbon Döngüsünü Açıklama-1

  ”Şematize edilmiş bir karbon döngüsünde numaralı oklarla verilen olaylardan hangileri doğrudur?” sorusu, ilgili konu anlatımı ile birlikte çözülmektedir.
  • Biyoloji
  • 10. Sınıf
  • Dünyamız
  • Ekosistem Ekolojisi
  • Madde döngülerinin işleyişini kavrar, hayatın sürdürülebilirliği için önemini irdeler.
 • Su Döngüsü

  Bu konu anlatımında, su döngüsünün nasıl gerçekleştiği anlatılmaktadır.
  • Biyoloji
  • 10. Sınıf
  • Dünyamız
  • Ekosistem Ekolojisi
  • Madde döngülerinin işleyişini kavrar, hayatın sürdürülebilirliği için önemini irdeler.
 • Özet - Ekosistemler

  • Fen Bilimleri
  • 7. Sınıf
  • İnsan ve Çevre İlişkileri
  • Ekosistemler
  • Ekosistem, tür, habitat ve popülasyon kavramlarını tanımlar ve örnekler verir.
 • Ekosistem Ekolojisi - 1

  Ekosistem Ekolojisi - 1
  • Biyoloji
  • 10. Sınıf
  • Ekosistem Ekolojisi ve Güncel Çevre Sorunları
  • Ekosistem Ekolojisi
 • Ekosistem Ekolojisi - 3

  Ekosistem Ekolojisi - 3
  • Biyoloji
  • 10. Sınıf
  • Ekosistem Ekolojisi ve Güncel Çevre Sorunları
  • Ekosistem Ekolojisi
 • Ekosistem Ekolojisi - 4

  Ekosistem Ekolojisi - 4
  • Biyoloji
  • 10. Sınıf
  • Ekosistem Ekolojisi ve Güncel Çevre Sorunları
  • Ekosistem Ekolojisi
 • Ekosistem Ekolojisi - 5

  Ekosistem Ekolojisi - 5
  • Biyoloji
  • 10. Sınıf
  • Ekosistem Ekolojisi ve Güncel Çevre Sorunları
  • Ekosistem Ekolojisi
 • Ekosistem (Biyotik Faktörler)

  • Biyoloji
  • 10. Sınıf
  • Ekosistem Ekolojisi ve Güncel Çevre Sorunları
  • Ekosistem Ekolojisi
  • Ekosistemin canlı ve cansız bileşenleri arasındaki ilişkiyi açıklar.
 • Ekosistem Ekolojisi - 6

  Ekosistem Ekolojisi - 6
  • Biyoloji
  • 10. Sınıf
  • Ekosistem Ekolojisi ve Güncel Çevre Sorunları
  • Ekosistem Ekolojisi
 • Ekosistem Kavramını Tanımlama

  ”Ekosistem kavramı ile ilgili olarak: bir bölgedeki tüm canlı ve cansız maddeleri kapsar, biyotik ve abiyotik faktörlerden oluşur, ekosistemler arasında kesin sınırlar vardır, farklı ekosistemlerde aynı tür canlılar bulunabilir, ifadelerinden hangisi veya hangileri doğrudur?” sorusu, ilgili konu anlatımıyla birlikte çözülmektedir.
  • Biyoloji
  • 10. Sınıf
  • Ekosistem Ekolojisi ve Güncel Çevre Sorunları
  • Ekosistem Ekolojisi
  • Ekosistemin canlı ve cansız bileşenleri arasındaki ilişkiyi açıklar.
 • Ekosistemin Canlı Öğeleri

  Bu konu anlatımında, ekosistemin canlı öğeleri anlatılmaktadır.
  • Biyoloji
  • 10. Sınıf
  • Ekosistem Ekolojisi ve Güncel Çevre Sorunları
  • Ekosistem Ekolojisi
  • Ekosistemin canlı ve cansız bileşenleri arasındaki ilişkiyi açıklar.
 • Ekosistem Ekolojisi - 2

  Ekosistem Ekolojisi - 2
  • Biyoloji
  • 10. Sınıf
  • Ekosistem Ekolojisi ve Güncel Çevre Sorunları
  • Ekosistem Ekolojisi
 • sesyolu

  Kulakta sesin izlediği yolu gösteren kısa gösterim.
  • Biyoloji
  • 11. Sınıf
  • İnsan Fizyolojisi
  • Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
  • Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar.
 • Kulak kesiti

  Kulağın kısımlarını gösteren sürükle bırak etkinliği.
  • Biyoloji
  • 11. Sınıf
  • İnsan Fizyolojisi
  • Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
  • Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar.
 • kulak_aciklama

  Kulak kısımlarının açıklamaları ve resimlerini içerir.
  • Biyoloji
  • 11. Sınıf
  • İnsan Fizyolojisi
  • Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
  • Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar.
 • Su ve Kara Ekosistemleri

  Su ve kara ekosistemleri ile ilgili konu anlatımında su ve kara ekosistemlerine ait örnekleri görebilir, bu ekosistemleri hangi faktölerin etkilediğini öğrenebilirsiniz.
  • Fen Bilimleri
  • 7. Sınıf
  • İnsan ve Çevre İlişkileri
  • Ekosistemler
  • Ekosistem, tür, habitat ve popülasyon kavramlarını tanımlar ve örnekler verir.
 • Besinlerin Emilimi

  Bu videolu konu anlatımında; sindirilen besinlerin emilimi anlatılmaktadır.
  • Biyoloji
  • 11. Sınıf
  • İnsan Fizyolojisi
  • Sindirim Sistemi
  • Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
 • İnce Bağırsak, Kalın Bağırsak

  Bu videolu konu anlatımında; sindirim organlarından ince bağırsak ve kalın bağırsak anlatılmaktadır.
  • Biyoloji
  • 11. Sınıf
  • İnsan Fizyolojisi
  • Sindirim Sistemi
  • Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
 • Proteinlerin Sindirimi

  Bu videolu konu anlatımında; proteinlerin sindirimi anlatılmaktadır.
  • Biyoloji
  • 11. Sınıf
  • İnsan Fizyolojisi
  • Sindirim Sistemi
  • Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
 • Mide

  Bu videolu konu anlatımında; sindirim organlarından mide anlatılmaktadır.
  • Biyoloji
  • 11. Sınıf
  • İnsan Fizyolojisi
  • Sindirim Sistemi
  • Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
 • Sindirime Yardımcı Organlar: Karaciğer

  Bu videolu konu anlatımında; sindirime yardımcı organlardan karaciğer anlatılmaktadır.
  • Biyoloji
  • 11. Sınıf
  • İnsan Fizyolojisi
  • Sindirim Sistemi
  • Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
 • Ağız, Yutak, Yemek Borusu

  Bu videolu konu anlatımında; sindirimde görevli olan organlardan ağız, yutak, yemek borusu anlatılmaktadır.
  • Biyoloji
  • 11. Sınıf
  • İnsan Fizyolojisi
  • Sindirim Sistemi
  • Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.