"element" için sonuçlar

Öğretmene Özel İçerikler
 • Elementler Dünyası

  Bu projede bazı elementlerin tanınması ve elementlerin sağlık ve çevre açısından önemlerinin kavranması amaçlanmaktadır.
  • Fen Lisesi Kimya
  • 9. Sınıf
  • Kimya Bilimi
  • Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği
  • Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini açıklar.
 • Elementler Vücudumuzda

  Bu projede Na, K, Ca Mg ve Fe elementlerinin insan sağlığı ve çevre için önemi hakkında araştırma yapılması amaçlanmaktadır.
  • Fen Lisesi Kimya
  • 9. Sınıf
  • Kimya Bilimi
  • Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği
  • Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini açıklar.
 • Element sembolleri

  Element sembollerinin bulunmasıyla ilgili etkileşim.
  • Kimya
  • 9. Sınıf
  • Kimya Bilimi
  • Kimyanın Sembolik Dili
  • Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir.
 • Elementlerin Sınıflandırılması

  Elementlerin Sınıflandırılması Öğrenci AKT
 • Elementlerin Sınıflandırılması

  Elementlerin Sınıflandırılması-öğrenci kopyası
 • Elementlerin Sınıflandırılması

  Elementlerin Sınıflandırılması Öğrenci AKT
 • Elementlerin Sınıflandırılması

  Elementlerin Sınıflandırılması Öğrenci AKT
 • Elementlerin Sınıflandırılması

  Elementlerin Sınıflandırılması-öğretmen kopyası
 • elementlerin özellikleri

  Elementlerin özelliklerini veren etkileşim
  • Kimya
  • 9. Sınıf
  • Atom ve Periyodik Sistem
  • Atomun Yapısı
  • Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır.
 • Elementlerin Aktifliği

  Bu videolu konu anlatımında, elementlerin aktifliği konusu anlatılmaktadır.
  • Kimya
  • 12. Sınıf
  • Kimya ve Elektrik
  • Elektrot Potansiyelleri
  • Redoks tepkimelerinin istemliliğini standart elektrot potansiyellerini kullanarak açıklar.
 • Elementlerin Sınıflandırılması

  Elementlerin sınıflandırılmasını bilmek bize bazı kolaylıklar sağlar. Böylece, bir elementin sınıflandırılmasına bakarak o element hakkında kısa yoldan bilgi edinebiliriz. Bu animasyonda, elementlerin sınıflandırmaları hakkında genel bilgiler verilecek ve ana hatlarıyla özelliklerinden bahsedilecekt
  • Fen Bilimleri
  • 8. Sınıf
  • Madde ve Endüstri
  • Periyodik Sistem
  • Elementleri metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır.
 • Elementlerin Sembolleri

  Bu konu anlatımında, element sembollerinin kökeni, bazı elementlerin sembolleri üzerinden anlatılmaktadır.
  • Fen Bilimleri
  • 7. Sınıf
  • Saf Madde ve Karışımlar
  • Saf Maddeler
  • Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir.
 • 1A Grubu Elementleri

  • Anorganik Kimya
  • Çoklu Sınıf
  • 1A Grubu Elementleri
 • 2A Grubu Elementleri

  • Anorganik Kimya
  • Çoklu Sınıf
  • 2A Grubu Elementleri
 • 3A Grubu Elementleri

  • Anorganik Kimya
  • Çoklu Sınıf
  • 3A Grubu Elementleri
 • 4A Grubu Elementleri

  • Anorganik Kimya
  • Çoklu Sınıf
  • 4A Grubu Elementleri
 • 7A Grubu Elementleri

  • Anorganik Kimya
  • Çoklu Sınıf
  • 7A Grubu Elementleri
 • B Grubu Elementleri

  • Anorganik Kimya
  • Çoklu Sınıf
  • B Grubu Elementleri
 • 5A Grubu Elementleri

  • Anorganik Kimya
  • Çoklu Sınıf
  • 5A Grubu Elementleri
 • 6A Grubu Elementleri

  • Anorganik Kimya
  • Çoklu Sınıf
  • 6A Grubu Elementleri
 • B Grubu Elementleri

  • Anorganik Kimya
  • Çoklu Sınıf
  • B Grubu Elementleri
 • Elementleri Tanıyalım - 2

  Elementleri Tanıyalım - 2
  • Kimya
  • 11. Sınıf
  • Modern Atom Teorisi
  • Elementleri Tanıyalım
 • Elementleri Tanıyalım - 1

  Elementleri Tanıyalım - 1
  • Kimya
  • 11. Sınıf
  • Modern Atom Teorisi
  • Elementleri Tanıyalım
 • Elementleri Tanıyalım - 3

  Elementleri Tanıyalım - 3
  • Kimya
  • 11. Sınıf
  • Modern Atom Teorisi
  • Elementleri Tanıyalım
 • Elementleri Tanıyalım - 4

  Elementleri Tanıyalım - 4
  • Kimya
  • 11. Sınıf
  • Modern Atom Teorisi
  • Elementleri Tanıyalım
 • Elementler ve Sembolleri

  Elementler ve Sembolleri Öğrenci AKT 2018-2019
  • Fen Bilimleri
  • 7. Sınıf
  • Saf Madde ve Karışımlar
  • Saf Maddeler
 • Elementler ve Sembolleri

  Elementler ve Sembolleri Öğretmen AKT 2018-2019
  • Fen Bilimleri
  • 7. Sınıf
  • Saf Madde ve Karışımlar
  • Saf Maddeler
 • Alıştırmalar - Elementlerin Sınıflandırılması

  Alıştırmalar - Elementlerin Sınıflandırılması
 • Elementler ve Sembolleri

  Elementler ve Sembolleri-öğrenci kopyası
  • Fen Bilimleri
  • 7. Sınıf
  • Saf Madde ve Karışımlar
  • Saf Maddeler
 • Elementler ve Sembolleri

  Elementler ve Sembolleri-öğretmen kopyası
 • Elementler ve Sınıflandırma

  Bu konu anlatımında, periyodik tablonun tarihsel gelişimi anlatılmaktadır.
 • Elementler ve Bileşikler

  Bu konu anlatımında, bir bileşiğin kimyasal özelliklerinin, onu oluşturan elementlerin veya bileşiklerin kimyasal özelliklerinden farklı olduğu açıklanmaktadır. Sodyum klorür (sofra tuzu) bileşiği ile su örneği kullanılarak bu bileşiklerin kendisini oluşturan elementlerden farklı kimyasal özelliklere sahip oldukları anlatılmaktadır.
  • Kimya
  • 9. Sınıf
  • Kimya Bilimi
  • Kimyanın Sembolik Dili
  • Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir.
 • Kristal Yapılı Elementler

  Bu konu anlatımında, kristal yapılı katı elementler, kristal yapıları farklı grafit ve elmas maddeleri üzerinden anlatılmıştır.
  • Kimya
  • 9. Sınıf
  • Maddenin Hâlleri
  • Katılar
  • Katıların özellikleri ile bağların gücü arasında ilişki kurar.
 • Elementleri Periyodik Tabloya Yerleştirelim

  Bu interaktif etkinlikte periyodik tabloda bulunan ilk 20 element arasından bazı örnekleri periyodik tabloya yerleştirilecektir.
 • Alıştırmalar - Elementler ve Sembolleri

  Elementler ve Sembolleri QA
  • Fen Bilimleri
  • 7. Sınıf
  • Saf Madde ve Karışımlar
  • Saf Maddeler
 • Aristo elementler ve özellikleri

  Aristonun 4 elemente verdiği özelliklerle ilgili eşleştirme etkileşimi
  • Kimya
  • 9. Sınıf
  • Kimya Bilimi
  • Kimyanın Sembolik Dili
  • Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir.
 • Elementlerin Tepkimeye Girme Eğilimi

  Bu konu anlatımında, kararlı elektron dizilimine sahip soygazların elektron almaya ve vermeye yatkın olmadığından bahsedilmektedir. Diğer atomların ise soygazların kararlı elektron dizilimlerine sahip olabilmek için nasıl davranabileceğinden bahsedilmektedir.
  • Fen Bilimleri
  • 7. Sınıf
  • Maddenin Yapısı ve Özellikleri
  • Maddenin Tanecikli Yapısı
  • İyonların nasıl oluştuğunu kavrar, anyon ve katyonlara örnekler verir.
 • Alıştırmalar - Elementler ve Sembolleri

  Bu alıştırmada elementler ve sembolleri ile ilgili sorular yer almaktadır. Bu soruları çözerek Periyodik sistemdeki ilk 20 element ve günlük hayatta karşılaşılan yaygın elementler ile ilgili bilgilerini güncelleyebilirsin.
 • 8A Grubu Elementlerinin Özellikleri

  Bu konu anlatımında, 8A grubu elementlerinin fiziksel ve kimyasal özellikleri ile bu elementlerin kullanım alanları anlatılmaktadır.
  • Kimya
  • 11. Sınıf
  • Modern Atom Teorisi
  • Elementleri Tanıyalım
  • Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar.
 • Element ve Bileşik Molekülleri

  Bu konu anlatımında, element ve bileşik kavramları tanımlanmakta, element ve bileşiklere örnek verilmektedir.
  • Fen Bilimleri
  • 7. Sınıf
  • Saf Madde ve Karışımlar
  • Saf Maddeler
  • Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir.