"enerji" için sonuçlar

Öğretmene Özel İçerikler
 • Enerji

  Enerji
  • Fizik
  • 9. Sınıf
  • Enerji
 • Enerji

  Bu animasyonda Buki enerji hakkında bilgi edinir.
 • Biyokütle Enerjisi, Jeotermal Enerji ve Güneş Enerjisi

  Bu konu anlatımında, biyokütle enerjisi, jeotermal enerji ve güneş enerjisi anlatılmaktadır.
  • Biyoloji
  • 10. Sınıf
  • Ekosistem Ekolojisi ve Güncel Çevre Sorunları
  • Doğal Kaynaklar ve Biyolojik Çeşitliliğin Korunması
  • Doğal kaynakların sürdürülebilirliğinin önemini açıklar.
 • Kinetik Enerji-Potansiyel Enerji Dönüşümü

  Bu konu anlatımında, kinetik ve potansiyel enerjinin birbirilerine dönüşümleri anlatılmaktadır.
  • Fizik
  • 9. Sınıf
  • Enerji
  • Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri
  • Enerjinin bir biçimden diğer bir biçime (mekanik, ısı, ışık, ses gibi) dönüşümünde toplam enerjinin korunduğu çıkarımını yapar.
 • Elektrik Enerjisinin Isı Enerjisine Dönüşümü

  Bu konu anlatımında, elektrik enerjisinin ısı enerjisine dönüşmesi ve açığa çıkan ısı enerjisinin devreden geçen akım miktarına, akımın geçtiği süreye ve iletkenin direncine bağlı olduğu açıklanacaktır.
  • Fen Bilimleri
  • 8. Sınıf
  • Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi
  • Elektrik Enerjisinin Dönüşümü
  • Elektrik enerjisinin ısı, ışık ve hareket enerjisine dönüştüğü uygulamalara örnekler verir.
 • Elektrik Enerjisinin Isı Enerjisine Dönüşümü

  Bu konu anlatımında, elektrik enerjisinin ısı enerjisine nasıl dönüştüğü örneklerle açıklanacaktır.
  • Fen Bilimleri
  • 8. Sınıf
  • Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi
  • Elektrik Enerjisinin Dönüşümü
  • Elektrik enerjisinin ısı, ışık ve hareket enerjisine dönüştüğü uygulamalara örnekler verir.
 • Yenilenebilir Enerji Kaynağı (Dalga Enerjisi)

  • Fizik
  • 9. Sınıf
  • Enerji
  • Enerji Kaynakları
  • Yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynaklarını avantaj ve dezavantajları açısından değerlendirir.
 • Enerji Dönüşümleri

  • Fen Bilimleri
  • 8. Sınıf
  • Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi
  • Enerji Dönüşümleri
 • Enerji Dönüşümleri

  Enerji Dönüşümleri-öğrenci kopyası
  • Fen Bilimleri
  • 7. sınıf
  • Kuvvet ve Hareket
  • Enerji Dönüşümleri
 • Enerji Dönüşümleri

  Enerji Dönüşümleri-öğretmen kopyası
  • Fen Bilimleri
  • 7. sınıf
  • Kuvvet ve Hareket
  • Enerji Dönüşümleri
 • Güneş Enerjisi

  Güneş Enerjisi-öğrenci kopyası
  • Fen Bilimleri
  • 7. Sınıf
  • Aynalarda Yansıma ve Işığın Soğrulması
  • Işığın Soğrulması
 • Enerji Dönüşümleri

  Enerji Dönüşümleri KTT
  • Fen Bilimleri
  • 7. Sınıf
  • Kuvvet ve Enerji
  • Enerji Dönüşümleri
 • Enerji Dönüşümleri

  Enerji Dönüşümleri Öğrenci AKT
  • Fen Bilimleri
  • 7. Sınıf
  • Kuvvet ve Enerji
  • Enerji Dönüşümleri
 • Güneş Enerjisi

  Güneş Enerjisi Öğrenci AKT
  • Fen Bilimleri
  • 7. Sınıf
  • Aynalarda Yansıma ve Işığın Soğrulması
  • Işığın Soğrulması
 • Güneş Enerjisi

  • Kütüphane
  • Bilim ve Teknoloji
  • Bilimsel Çalışmalar
  • Diğer
 • Mekanik enerji

  Mekanik enerjinin korunumu
 • Enerji Nedir?

  Bu konu anlatımında, enerji tanımlanacak, iş ve enerji arasındaki ilişkiden bahsedilecektir.
  • Fen Bilimleri
  • 7. Sınıf
  • Kuvvet ve Enerji
  • İş ve Enerji
  • Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır.
 • Enerji Katmanı

  Bu konu anlatımında, elektronların bulunma olasılığının fazla olduğu katmanlar ile ilgili bilgi verilmektedir.
  • Fen Bilimleri
  • 7. Sınıf
  • Saf Madde ve Karışımlar
  • Maddenin Tanecikli Yapısı
  • Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıkları söyler.
 • Hidroelektrik Enerjisi

  • Fizik
  • 9. Sınıf
  • Enerji
  • Enerji Kaynakları
  • Yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynaklarını avantaj ve dezavantajları açısından değerlendirir.
 • Enerji Dönüşümleri

  • Fen Bilimleri
  • 7. Sınıf
  • Kuvvet ve Enerji
  • Enerji Dönüşümleri
  • Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır.
 • Kinetik Enerji

  • Fen Bilimleri
  • 7. Sınıf
  • Kuvvet ve Enerji
  • İş ve Enerji
  • Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır.
 • Jeotermal Enerji

  • Fizik
  • 9. Sınıf
  • Enerji
  • Enerji Kaynakları
  • Yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynaklarını avantaj ve dezavantajları açısından değerlendirir.
 • Enerji Kaynakları

  • Fizik
  • 9. Sınıf
  • Enerji
  • Enerji Kaynakları
  • Yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynaklarını avantaj ve dezavantajları açısından değerlendirir.
 • Enerji Piramidi

  Bu canlandırmada, enerji piramidi tanımlanarak piramidin basamaklarında yer alan canlıların özellikleri ve bu canlılar arasında gerçekleşen enerji aktarımını görebilirsiniz.
 • Elektrik Enerjisinin Işık Enerjisine Dönüşümü

  Bu konu anlatımında, elektrik enerjisinin ışık enerjisine dönüşmesi açıklanacaktır.
  • Fen Bilimleri
  • 8. Sınıf
  • Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi
  • Elektrik Enerjisinin Dönüşümü
  • Elektrik enerjisinin ısı, ışık ve hareket enerjisine dönüştüğü uygulamalara örnekler verir.
 • Enerji Hesaplamaları

  • Sağlıklı Beslenme
  • 10. Sınıf
  • Enerji Hesaplamaları
 • Enerji İhtiyacı

  • Sağlıklı Beslenme
  • 10. Sınıf
  • Enerji İhtiyacı
 • Enerji Üretimi

  • Enerji Üretim ve Dağıtım Merkezleri
  • 11. Sınıf
  • Enerji Üretimi
 • Dalga Enerjisi

  • Fizik
  • 9. Sınıf
  • Enerji
  • Enerji Kaynakları
  • Yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynaklarını avantaj ve dezavantajları açısından değerlendirir.
 • Yenilenebilir Enerji

  • Kütüphane
  • Doğa ve Çevre
  • Ekonomik Faaliyetler
  • Tarım
 • Enerji Verimliliği

  • Kütüphane
  • Kültür ve Sanat
  • Belirli Gün ve Haftalar
  • Sosyal Yaşam ile İlgili Gün ve Haftalar
 • Eğlencenin Enerjisi

  Bu projede mekanik enerji ve mekanik enerjiyi oluşturan enerji çeşitlerinin günlük hayattan somut örneklerle ilişkilendirilmesi amaçlanmaktadır.
  • Fizik
  • 9. Sınıf
  • Enerji
  • Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri
  • Enerjinin bir biçimden diğer bir biçime (mekanik, ısı, ışık, ses gibi) dönüşümünde toplam enerjinin korunduğu çıkarımını yapar.
 • Enerji Dönüşümü

  Enerji dönüşümü döngüsü
 • Jeotermal Enerji

  Bu konu anlatımında, jeotermal enerjinin yer altı sularından elde edilen enerji olduğu anlatılmakta ve kullanım alanlarından da bahsedilmektedir.
  • Kimya
  • 10. Sınıf
  • Endüstride ve Canlılarda Enerji
  • Temiz Enerji Kaynakları
  • Temiz enerji kaynaklarını tanır.
 • Isı Enerjisi

  Bu videolu konu anlatımında, ısı enerjisi anlatılmaktadır.
  • Fizik
  • 9. Sınıf
  • Enerji
  • Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri
  • Enerjinin bir biçimden diğer bir biçime (mekanik, ısı, ışık, ses gibi) dönüşümünde toplam enerjinin korunduğu çıkarımını yapar.
 • Potansiyel Enerji

  Bu konu anlatımında, potansiyel enerji ve potansiyel enerji formülü açıklanmıştır.
  • Fizik
  • 9. Sınıf
  • Enerji
  • Mekanik Enerji
  • Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.
 • Bağ Enerjisi

  Bu videolu konu anlatımında, bağ enerjisi konusu anlatılmaktadır.
  • Kimya
  • 11. Sınıf
  • Kimyasal Tepkimelerde Enerji
  • Bağ Enerjileri
  • Bağ enerjileri ile tepkime entalpisi arasındaki ilişkiyi açıklar.
 • Nükleer Enerji

  • Fizik
  • 9. Sınıf
  • Enerji
  • Enerji Kaynakları
  • Yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynaklarını avantaj ve dezavantajları açısından değerlendirir.
 • Güneş Enerjisi

  • Fizik
  • 9. Sınıf
  • Enerji
  • Enerji Kaynakları
  • Yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynaklarını avantaj ve dezavantajları açısından değerlendirir.
 • Rüzgâr Enerjisi

  Yenilenebilir enerji kaynaklarından rüzgâr enerjisinin avantaj ve dezavantajları öğrenebilirsiniz.
  • Fen Bilimleri
  • 6. Sınıf
  • Madde ve Isı
  • Yakıtlar
  • Yakıtları, katı, sıvı ve gaz yakıtlar olarak sınıflandırıp yaygın şekilde kullanılan yakıtlara örnekler verir.